Connect with us

Eğitim

Makale Örnekleri Nedir? Makale Yazılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Makale Örnekleri Nedir? Makale Yazılırken Nelere Dikkat Edilmelidir? Makale, bir konu hakkındaki düşünce ve görüşü savunmak veya kanıtlamak için yazılan bir yazı türüdür.

Yayınlanma Tarihi

-

Makale Konusu Nasıl Seçilmeli?

Makale Örnekleri Nedir? Makale Yazılırken Nelere Dikkat Edilmelidir? Makale, bir konu hakkındaki düşünce ve görüşü savunmak veya kanıtlamak için yazılan bir yazı türüdür. Dergi, gazete veya internette yayımlanmaktadır. Aynı zamanda bir konu hakkında görüş veya tezler ortaya koymak ya da bir hipotezi savunmak için de makale yazılabilmektedir. 

Makale örnekleri nedir? İçerikler genel olarak öğretici veya edebi olarak iki farklı başlık altında değerlendirilmektedir. Öğretici içerik nedir? Öğretici bir metin, bilgilendirici ya da bilimsel olarak isimlendirilmektedir. Peki, edebi içerik nedir? Edebi içerikler ise dil ve kurgu olduğu için bilgilendirici içeriklerden farklı değerlendirilmektedir. Edebi bir içerikte, metinde, dil etkili bir şekilde kullanılırken, bilgilendirici bir makalede ise açık ve anlaşılır bir dil kullanılması gerekmektedir. Bu tip metinlerde bilginin açık, anlaşılır ve doğru bir şekilde sunulması önemli kabul edilmektedir. 

Bilimsel metin türleri arasında en önemlisi ise makale olarak karşımıza çıkmaktadır. Makale Örnekleri? Makale, bir düşüncenin kanıtlar ile açıklandığı yazılardır. Bir görüşün doğruya da yanlış olduğunu kanıtlamak için de yazılması mümkündür. Makale içeriklerinde önemli olan bahsedilen konunun bilimsel bilgi ve temellere dayandırılarak yazılmasıdır. Makale örnekleri nedir? Gazete ve dergilerde güncel konular ile ilgili objektif bir bakış açısıyla yazılan içerikler de makale olarak adlandırılmaktadır. Akademik ve bilimsel makaleler ise kitap ve de dergilerde yayımlanmaktadır. Günümüzde bu tip makale çalışmalarına bazı internet siteleri üzerinden de ulaşılabilmektedir. Teknoloji sayesinde hemen hemen her gün çok sayıda Makale Örnekleri okurlar ile buluşması sağlanmaktadır. 

Makalenin Özellikleri Nelerdir?

SEO Makale Yazarlığı Nasıl Yapılır?

Makalenin en önemli özelliği nedir? Alanında uzman kişiler tarafından yazılmış olmalarıdır. Bu tip metinler ise nesnel ve objektif bir dil ile kaleme alınmaktadır. Bu nedenle bu makale türlerinde yazarın tarafı, tavrı ve karakteri hissedilmemektedir. 

Makale içerisinde belirtilen konu ile ilgili veriler, bilgi ve düşünceler kaynaklar ile desteklenmekte ve kaynakça da makalenin sonunda ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Makale içerisinde kullanılan kaynaklar ise belirli kurallara göre aktarılmalıdır. 

Makale türü yazıların gelişmesi, farklı kollara ayrılması ise gazete ile birlikte gerçekleşmiş bir durumdur. Edebiyat alanında bu türün ortaya çıkışı ilk olarak gazetelerle birlikte olmuştur. İlk makale örneği ise Tanzimat Dönemi yazarları arasında yer alan Şinasi’nin çıkarmış olduğu Tercüman-ı Ahval gazetesinde yazdığı makalelerdir. Bu makale örneği edebiyatımızdaki ilkler arasındadır. Diğer makale örnekleri nedir? Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi ve Namık Kemal gibi isimler de bu türde yazılar yazmışlardır. İlk olarak sadece gazetelerde yazılan makale, sonrasında uzmanlık alanlarına yönelik çıkarılan dergilerde de karşımıza çıkmaya başlamıştır.

Makale Yazarken Hangi Kriterlere Dikkat Edilmeli?

Makale yazarken öncelikle anlatım dilinin sade olmasına dikkat edilmelidir. Somut örneklerin içerikte bulunması gerekmektedir. Makale yazmada konu sınırlaması bulunmamaktadır. Yazar, dilediği her konuda, öne sürdüğü düşünceleri kanıtlarla destekleyerek yazmalıdır. Yazılan makale örnekleri, internet sitelerinde, dergi ve gazetelerde yayımlanmaktadır. 

Makale Çeşitleri

Makale Konusu Nasıl Seçilmeli?

Makale örnekleri nedir? Makale bir düşüncenin veya görüşün kanıt gösterilerek ispatlanması amacı ile yazılmakta olan bilgi içerikli yazı türü olarak tanımlanmaktadır. Bilimsel olabileceği gibi toplumsal olaylarla da ilgili olabilmektedir. Toplumsal konular hakkında yazılan bir makale, bilgi verme ya da bir görüşü kanıtlar ile savunma amacını taşımaktadır. Bilimsel makale ise verilerden faydalanarak bir konunun tez ile ispatlanması amacıyla yazılmaktadır. Bu nedenle edebi ve bilimsel olarak iki grup altında incelenen makale çeşitleri çok farklı özelliklere sahiptir. Bu nitelikler nedir? 

 • Edebi makaleler hayal gücüne dayalı olabilmektedir. Anlatılanlar kurgusaldır ve verilerle desteklenmesi gerekmemektedir. Edebi metinlerde kullanılan dil, öznel bir anlatıma sahip olabilir. Mecaz ve çağrışımlar kullanılabilir. Kesin bir sonuca ulaşmak gibi bir amaç bulunmamaktadır. 
 • Bilimsel makaleler bir görüş veya tez üzerine kurulmaktadır. Makalede sunulanlar bilimsel verilerle ya da araştırmalarla desteklenerek dile getirilmektedir. Kullanılan dilin açık, anlaşılır ve nesnel olması gerekmektedir. Makalede kesin bir sonuca ulaşma amacı bulunmaktadır.

Makale Örnekleri Nedir?

Makale Örnekleri Nedir?

Makale örnekleri nedir? Bilimsel makale örneği olarak çevre, fizik, kimya gibi konularda yazılan araştırmalar verilebilir. Edebi makale örneği olarak:

 • Ahmet Hamdi Tanpınar / Edebiyat Üzerine Makaleler
 • Şinasi / Mukaddime 
 • Ziya Gökalp / Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak
 • Hasan Ali Yücel / Pazartesi Konuşmaları
 • Cenap Sahabettin / Evrak-ı Eyyam
 • Semiha Ayverdi / Yusufçuk 
 • Yahya Kemal Beyatlı / Aziz İstanbul

Türk edebiyatında birçok makale örnekleri bulunmaktadır. Edebiyatımızda bulunan düz yazı türlerinin birçoğu modernleşme sürecinde batıdan girmiştir. Özellikle gazete ile birçok batılı edebi tür tanınmıştır. Gazete sayesinde hayatımıza girmiştir. Bu nedenle makalenin de gazete ile edebiyatımıza girdiği rahatlıkla söylenebilmektedir. Tanzimat döneminden Cumhuriyet dönemine kadar edebiyat ve gazete iç içe yer almaktadır. Pek çok edebiyatçı makale yazmıştır. Tanzimat döneminden sonra Serveti Fünun ve bunun yanında Milli Edebiyat yazarları makale türünü daha da olgunlaştırmıştır.

Makale örnekleri nedir? Edebiyat, dil, siyaset, sanat, tarih veya din gibi konularda yazdıkları makaleler ile bilimsel mantığın edebiyatımıza yerleşmesine büyük bir katkıda bulunmuşlardır. Bu yazar ve şairler arasında ise Halit Ziya, Cenap Şahabettin, Süleyman Nazif, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Mehmet Emin Yurdakul gibi isimler bulunmaktadır. Cumhuriyet sonrasında gazete makaleleri ile dikkat çeken isimler arasında ise Halide Edip, Peyami Safa,  Reşat Nuri, Refik Halit, Sabahattin Eyuboğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Yakup Kadri gibi yazar ve şairler bulunmaktadır.

Akademik çevrelerin üniversiteler sayesinde çoğalması ile dergilerde yayımlanan makale örneği birçok çalışma da bulunmaktadır. Dergi makaleleri genel olarak bilimsel alanlarda içeriklere sahiptir. Günümüzde gazete makale yazarları siyasi ya da sosyal alanlarda içerikler üretse de dergi makaleleri de oldukça dikkat çekmektedir. Bu alanda büyük bir zenginlikte akademik makale çeşitliliği bulunmaktadır. Yazılar genel olarak geniş kapsamlı bir literatüre sahip olmaktadır. Birçok makale derlenerek kitap haline de getirilmektedir. Oldukça fazla sayıda bu alanda kitap bulunmaktadır. Genel olarak da Makaleler başlığı altında toplanmaktadır. Bu eserlerin başında olan kitap isimleri nedir?

Bu makale örnekleri içeren eserlere bakacak olursak:

 • Ahmet Hamdi Tanpınar / Edebiyat Üzerine Makaleler
 • Mehmet Kaplan / Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar I, II ve Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 3: Tip Tahlilleri adlı eserler gelmektedir. 

Son dönemlerde ön plana çıkan ve derlenen makalelerin olduğu kitaplar da bulunmaktadır. Önemli akademisyenlerin makalelerin bir arada olduğu makale örnekleri nedir? Bu tip kitaplara bakacak olursak:

• İsmail Aka, Makaleler 

Abdülkadir inan, Makaleler ve incelemeler 

• Abdülkadir Turan, Kimliğime Dokunmayın: Şiir-Makale 

• Ahmet Bican Ercilasun, Makaleler/Dil – Destan – Tarih – Edebiyat 

• Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı Sufiliğine Bakışlar & Makaleler-İncelemeler 

• Ali Sevim, Makaleler 

• Aydın Taneri, Makaleler 

• Azmi Süslü, Makaleler 

• Baki Kuru, Makaleler 

• Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 

• Ekrem Hakkı Ayverdi, Makaleler 

• Hakkı Dursun Yıldız, Makaleler 

• Halil İnalcık, Doğu Batı Makaleler 

• Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Devri Üzerine Makaleler, Araştırmalar, 

• Orhan Köprülü/Bilgehan A. Gökdağ, Makaleler, 

• Sabri F. Ülgener, Makaleler 

• Şerif Baştav, Makaleler 

• Şerif Mardin, Siyasal ve Sosyal Bilimler Makaleler

• Yahya Kemal Beyatlı, Mektuplar Makaleler 

Üniversite çalışmalarında yer alan ve hem tecrübeleri hem de eserleri ile katkılarda bulunmuş akademisyenler için de hazırlanan kitaplar bulunmaktadır. Genel olarak kitap içerisinde pek çok makale örnekleri bulunmaktadır. Bu eserlerden bazıları ise:

• Ahmet Öncü , Şerif Mardin’e Armağan 

• Halef Nas (Haz.), Ömer Faruk Huyugüzel’e Armağan

•  Handan inci (Haz.), Zeynep Kerman Kitabı, 

•  Kollektif, Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na Armağan 

•  Nazan Aksoy (Haz.), Berna Moran ‘a Armağan 

• Veysel Çetin, Afşar Timuçin e Armağan 

• Zeynep Kerman, Mehmet Kaplan İçin 

Akademik Veya Bilimsel Makale Örnekleri Nedir?

Makale Örnekleri Nedir?

Akademik veya bilimsel makale örnekleri nedir? Makale türlerinin açıklamaları ve özellikleri hakkında genel bir bilgi paylaşacak olursak;

Makale örnekleri ve özelliği aşağıdaki gibidir:

 • Araştırma / Deneysel Makale Türü: Bir ya da birden fazla çalışmanın sonucunda ortaya çıkan bir çalışmanın yazılması ile ortaya çıkmaktadır. Çalışma, ölçüm, veri, anket gibi kelimelerin makale içerisinde kullanılması deneysel bir araştırma yapıldığını göstermektedir. 
 • Uygulamalı Makale: Bir teknik, insan kaynakları, yönetim gibi konuları tanımlayan makale türüdür.
 • Vaka Çalışması Makalesi: Klinik açıdan önemli ve nadir görülen vakaların detaylı bir şekilde açıklanmasıdır. 
 • Meta-Analiz Makalesi: Diğer adıyla Toplu Çözümleme olan bu makale türü iki veya daha fazla birincil çalışmanın aynı hipoteze aynı şekilde sonuçlarının matematiksel bir sentezi olarak ifade edilebilir.
 • Derleme Makalesi: Farklı çalışmalardan elde edilen sonuçların özet halidir. Daha kapsamlı tanımlar, çıkarımlar bulunmaktadır. Yapı itibariyle akademik makalelerdir. Ancak araştırma ya da bilgi kaynağı değildir. 
 • Teorik (Kuramsal) Makale: Bir konu ile ilgili soyut nitelikler içermektedir. Atıfta bulunulur. 
 • Mesleki Muhaberat / Kitap İncelemeleri: Uzmanlık alanındaki çalışmalar ile ilgilidir. Yapısal olarak akademik değildir. Ancak akademik dergilerde yayımlanmaktadır.
 • Mektuplar / Muhaberat: yayımlanması acil olan güncel araştırma ve çalışmaların sonuçlarının kısa açıklamaları olarak ifade edilebilir.

Semantik Makale Nedir? 

Semantik makale nedir? Son yıllarda internet platformlarında sürekli olarak karşımıza çıkan Semantik makale türü, içeriğin bir bütün halde konuyu anlatması olarak ifade edilmektedir. Farklı anlam bütünlüklerinde içerik okuyucuya aktarılmaktadır. 

SEO uyumlu makaleler için de geçerli olan tüm gereklilikler, semantik makale için de gerekli görülmektedir. Temel amaç konu ya da başlık ile ilgili farklı kelime öbekleri kullanılması ile bütün oluşturmaktır. Semantik makale içeriğini yazmaya başlamadan önce anahtar kelime analizi yapılması gerekmektedir. Belli bir yoğunlukta bu anahtar kelimelerin geçmesi gerekmektedir. Makale, SEO niteliklerine uyumlu olmalıdır. Google’da bunu da sordu kısmında yer alan kelimeler de makale içerisinde geçirilmelidir. Trafik alınan kelimeler geçirilmelidir. Video ya da görsel kullanılarak da içerik zenginleştirilmelidir. Makale örnekleri nedir?  Semantik makale örneği olarak iki farklı sekmede “müzik indirme” ve “şarkı indirme” kelimeleri aratıldığında aynı sitenin tek makalede çıktığı görülecektir. Özet olarak semantik makale bu şekilde ifade edilebilmektedir.

Semantik tekniği genel olarak daha fazla tercih edilir bir durumdadır. Bunun nedeni ise internet kullanıcılarının arama yaparken doğru ve tam olarak aradıkları kelimeyi yazamamalarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle semantik makalelerde anahtar kelimelerin eş anlamlıları da yer almaktadır. Böylece internet aramalarında site üst sıralarda çıkacaktır. “Semantik makale nedir?” sorusunu cevapladıktan sonra semantik makale yazımında hangi noktalara dikkat edilmeli, ona bakalım:

 • Anahtar kelimeler makalenin genel içeriği ile ilgili olmalıdır. 
 • Makale içeriğinde kullanılan karakter sayısı siteye gelen kullanıcılara göre belirlenmelidir. 
 • Makale mutlaka özgün olmalıdır. 
 • Makalede kullanılan anahtar kelimelerin sayısı toplam kelime sayısına oranı düşük olmalıdır. 
 • Yazım kurallarına uygun olmalıdır.
 • Başlıkta mutlaka anahtar kelime kullanılmalıdır.
 • Başlıklar çok uzun olmamalıdır.
 • Giriş ve sonuç kısmında mutlaka anahtar kelime kullanılmalıdır.
 • Anahtar kelime yoğunluğu iyi ayarlanmalıdır.
 • Her paragraf içerisinde bir tane anahtar kelime olması yeterli olacaktır.
 • Anahtar kelimeler italik veya bold olarak kullanılmalıdır.
 • Arama motorlarında çıkan veriye göre makale içeriğinin minimum 300 kelime olması gerekmektedir.
 • Makaledeki ilk paragraf etkili olmalıdır.
 • Görsel eklendiyse açıklamalar eklenmeli, ilgili anahtar kelime kullanılmalıdır.
 • Çok sayıda görsel kullanılmamalıdır.
 • Makale içerisinde anahtar kelime, eş veya zıt anlamlıları ya da benzer kelimeler kullanılmalıdır.
 • Anahtar kelimelerin farklı varyasyonları kullanılmalıdır.

Anahtar Kelime Çeşitleri Nelerdir?

SEO Makale Yazarlığı Nasıl Yapılır?

Anahtar kelime çeşitleri nedir? Makale içerisinde kullanılan anahtar kelime çeşitlerini üç başlık altında inceleyebiliriz. İlki, esas olarak adlandırılan anahtar kelimelerdir. Direkt olarak makale konusu ile alakalıdır. Anahtar kelimeye örnek nedir? Nakliye ile ilgili bir makale örneği içerisinde nakliyat, taşımacılık gibi anahtar kelimeleri kullanılmaktadır. 

İkincisi ise destekleyici olarak ifade edilen anahtar kelimelerdir. Birden fazla kelime öbeklerinden oluşmaktadır. Garantili taşımacılık, ucuz nakliyat gibi kelimeler örnek gösterilebilir.

Son olarak da dolaylı yoldan makalenin alanında yer alan ve kullanılan anahtar kelimeler bulunmaktadır. Taksitli nakliyat, taksitli taşımacılık dolaylı olarak kullanılacak anahtar kelimelere örnek gösterilebilir. 

SEO Uyumlu Makalede Giriş Bölümü Nasıl Olmalı?

SEO uyumlu makalede giriş bölümünden itibaren anahtar kelime kullanılması gerekmektedir. Genel olarak yazının ilk kısmında arama terimi geçmiyor ise site arama sonuçlarında çıkmamaktadır. Bu nedenle anahtar kelime ile giriş bölümüne başlanması gerekmektedir. Makale, gelişme kısmında bilgi vermelidir. Bu bölümde de uygun yerlerde anahtar kelimeler kullanılmalıdır. Sonuç bölümünde ise anahtar kelimeye bulundurulmalıdır. 

Semantik makale örneği içerisinde kullanılabilecek anahtar kelimeler arasında ayakkabı, babet ayakkabı, spor ayakkabı, günlük ayakkabı, bot, kundura, çizme, terlik, ayakkabıcı, ayakkabı firması gibi örnekler sıralanabilir. SEO uzmanı öncelikle semantik yazım konusunda kendini geliştirmiş olmalıdır. Öncelikle arama motorunun ne istediğini bilmelidir. Böylece ilgili içeriği de çok daha rahat oluşturabilecektir. Ardından da ilgili makale arama motorlarında üst sıralarda çıkacaktır. Zamanlı ve programlı bir şekilde çalışma isteyen SEO uyumlu makaleler, arama motorlarının ne istediklerini bilen bir strateji ile yazılmalıdır. 

Makale Konusu Nasıl Seçilmeli?

SEO Makale Yazarlığı Nasıl Yapılır?

Makale konusu nedir? Makale örnekleri nedir? Makale konusu, güncel, ilgi alanı, bilimsel ya da toplumsal her alanda seçilebilmektedir. Uzmanlık alanına uygun bir makale konusu seçilmesi önerilmektedir. Genel olarak birçok makale yazarı, makale konusuna oldukça zaman ayırmaktadır. Makale konusu yazara sıkıcı gelen içeriklerden oluşmamalıdır. Fikirlerin not alınması bu konuda yardımcı olacaktır. Aynı zamanda alt makale başlıklarının da ortaya çıkmasına katkıda bulunacaktır. 

Daha önceden aynı konu ile ilgili bir makale yazıldıysa içeriğin özgün olmasına dikkat edilmelidir. Makale örneği çalışmalarında öncelikle konu ile ilgili bilgi birikiminin olup olmamasıdır. “Araştırma yapmak gerekli mi yoksa araştırma yapmadan da yazılması mümkün müdür?” gibi soruların sorulması gerekmektedir. Ancak her şeyden önce makale konusunun hedef kitlenin dikkatini çekmesidir. Makalede güncellik nedir? Makale örneği için aynı zamanda en az altı ay süre ile güncelliğini koruyacak bir başlık seçilmesi önerilmektedir.

Makale örneği çalışması yayımlandıktan sonra kimlerin okuyacağı da önemlidir. Bilgili, orta seviyede bilgi sahibi ya da ileri düzeyde bilgisi olanlar için içerikler farklı bir şekilde şekillenecektir. Ancak makale normal bir kişi tarafından da okunacağı unutulmadan yalın ifadeler ile anlatılmalıdır.

“Makale örnekleri nedir?” sorusu altında hem türleri hem de daha önceden yazılmış eserler hakkında bilgilendirici bir yazı hazırladık. Umarım “Makale örnekleri nedir?” konusu ile ilgili yardımcı olunabilmiştir. 


SEO Makale Yazarlığı Nasıl Yapılır? TIKLA

İSAM Makale Nedir? TIKLA

8 Comments

8 Comments

 1. milf sex tubes

  Haziran 3, 2023 at 1:59 am

  Homemade is quite a good and satisfying porn to view because it comes across as being casual and household.

  As if the porn female in the movie is reachable in fact!
  Therefore it will be less difficult to be deluded and playthings to your creativity.
  you better test this porn type that will at all disappoint you!
  Homemade lesbian porn refers to the kind of porn wherein feminine enthusiasts create like to each some other and movie it at their personal houses!

  That will be ideal, you will less discover well-executed
  type porn-this period it comes across as being true and authentic likely, the hot lesbians filmed it for
  your liking specifically. milf sex tubesTheir naughty pussies possess been scratching and they need you to
  cool off to their warm naked bodies! This even occurs in genuine lifespan you would experience additional genuine as if you had
  been viewing a true thing!

 2. graliontorile

  Haziran 11, 2023 at 6:39 pm

  I?¦ve learn a few excellent stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I wonder how a lot effort you set to create the sort of great informative web site.

 3. online-ebony-porno

  Haziran 15, 2023 at 4:46 am

  If you’re into chubby people, then you’re in luck!
  You can discover plenty of clips featuring
  chubby babes fondling small or below-average cocks, since it simply senses fuller in the mouth.
  And if you’re into eating pussies, you can discover a lot of
  of videos of men consuming puffy pussies, with their brains between those chunky thighs.
  Plus, you can imagine yourself in those scenarios since dimension doesn’t actually
  matter. Whether it’s a chubby or petite babe, they’re equally
  sizzling hot and stimulating. And if you’re into curvy ladies, you can discover more clips with ladies who possess excess fat progresses and large even, sagging tits.
  Therefore do feel major about your options – there are usually plenty of adult
  videos of puffy individuals out there! It’s insane how
  huge these nations are usually, yet their adult manufacturing does not even arrive shut to Japan’s.
  Japanese adult is usually known for having some of the greatest
  Asian climaxes in the company, from cum shots to
  cumming inside a woman. They actually made ‘bukake’
  a factor – it’s when a team of guys all ejaculate on a woman’s encounter.
  Scenes like that are continually so fun to view, with the
  men all masturbating around the lady and after that seeking their cum at her encounter.
  Bukake offers gotten so popular that Westerners have their own version of it
  even.|Inexperienced intercourse in black women is definitely a
  sight to see for they carry out not usually seem to be too-staged in their performances and they definitely provide out the best sensual knowledge in intercourse that men are craving for.
  More natural orgasms to be expected in this ebony amateur videos.
  Think about how ebony amateurs performing their horny stuff naturally without paying them.
  It is so arousing knowing the genuine sensation they can offer you to you.

  Black recreational babes perform not really keep back in riding cocks until they cum and fully obtain what they need.
  These novice ebony babes know when to end up being submissive or excellent
  in bed to definitely give full enjoyment to convert on their sex
  companions. They get down and forcing in POV moments, they lay and open up their hip and
  legs in hardcore bang scenes down, and they take hot white jizz on their
  bouncy and faces asses! They like big cocks and surely likes when their body can be being
  worshipped. One advantage of ebony recreational porn is that anything can happen on your display but
  it will not really look as well forced or dull. Opportunities
  and performances would seem therefore natural you’n barely obtain your cock down. Facesitting, blowjobs, and pussy eating are
  usually nevertheless present but not really all moments would appear
  as expected. They could transformation the storyline every now and after that but the
  pleasure in viewing these ebony babes perform their bed magic remains.

 4. sexy xxx

  Haziran 15, 2023 at 10:20 am

  Sure black moms may keep an smart conversation during the time but
  they may be scantily dressed as they set off to the club.
  Ebony moms are usually appealing significantly. They have fantastic and glowing
  pores and skin because of the dark tone of epidermis they
  don’t possess to tension over sun tanning. Also though they have that machine-gun mouth that fires their children with scolding
  and preaching they furthermore have got kissable lips that
  invite males to consider a strong hug. No need for make-ups, just kiss
  and tell you’ll going to drop in like under their dark magic spell.sexy xxx Also at the age of fifty, they are still beautiful.
  With their ageless elegance, they look young always.
  Also even how several children perform they have, their boobs are firm and tender still.
  When women turn out to be mother and father, they don’t cease becoming human; they don’t switch into robots.
  Time marches and thus their sexual requirements still. But when you wish
  them on bed don’t just think about sex, think about love.
  Therefore, watching them on porn doesn’t make you horny but also create your arousal harder than ever.

  Imagine consuming your respected dark chocolate brand name, you’ll become pleased in every bite!

 5. Kathaleen Beljan

  Haziran 25, 2023 at 11:08 am

  Hey, you used to write magnificent, but the last few posts have been kinda boring?K I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

 6. html websites

  Temmuz 2, 2023 at 5:33 am

  I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I’m quite sure I’ll learn lots of new stuff right here! Good luck for the next!

 7. ppu-pro_Mity

  Mayıs 31, 2024 at 2:46 am

  Наша бригада искусных специалистов приготовлена предлагать вам актуальные приемы, которые не только ассигнуруют надежную протекцию от прохлады, но и подарят вашему жилью модный вид.
  Мы эксплуатируем с новыми компонентами, обеспечивая продолжительный термин работы и замечательные итоги. Изоляция внешней обшивки – это не только сбережение на тепле, но и забота о окружающей природе. Энергосберегающие технологические решения, которые мы применяем, способствуют не только твоему, но и сохранению природной среды.
  Самое основополагающее: [url=https://ppu-prof.ru/]Работы по утеплению фасадов цена[/url] у нас начинается всего от 1250 рублей за метр квадратный! Это доступное решение, которое переделает ваш помещение в реальный тепличный уголок с минимальными издержками.
  Наши примеры – это не только изоляция, это разработка области, в где каждый компонент выражает ваш уникальный стиль. Мы рассмотрим все ваши потребности, чтобы осуществить ваш дом еще более уютным и привлекательным.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]веб-сайте[/url]
  Не откладывайте труды о своем обители на потом! Обращайтесь к экспертам, и мы сделаем ваш дом не только теплым, но и более элегантным. Заинтересовались? Подробнее о наших предложениях вы можете узнать на веб-ресурсе. Добро пожаловать в сферу уюта и уровня.

 8. Pingback: ทำสติ๊กเกอร์

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Eğitim

Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilmeli? Dikkat Edilmesi Gerekenler

Küçük çocuklara nasıl tuvalet eğitimi verilmelidir? Bu eğitim nasıl olmalıdır? Bu eğitim türünü gerçekleştirirken dikkat edilecekler gibi konuları merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Öncelikle tuvalet eğitimini tanımlamak gerekirse; küçük çocuklara çiş veya kakalarını rastgele yerlere yapmamaları, etrafı ve altlarını pisletmemeleri için verilen eğitim türüne denir. Bu bağlamda baktığınızda tuvalet eğitimine direkt olarak çocuk doğduğundan itibaren başlamanız mümkün değildir. Çocukların çiş veya kakalarını tutabilme yaşları geldiğinde ancak başlayabilirsiniz ki bu yaş da çocuktan çocuğa değişiklik gösterebilmektedir ve belirli faktörlere bağlıdır. Örneğin kızlarda çiş ve kaka tutma süresi erkeklere göre daha erken gözlenebilmekle birlikte bu durum da benzer şekilde değişiklik gösterebilmektedir. Peki bir ebeveyn çocuğuna ne zaman tuvalet eğitimi vermelidir.

Published

on

Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilmeli Dikkat Edilmesi Gerekenler

Küçük çocuklara nasıl tuvalet eğitimi verilmelidir? Bu eğitim nasıl olmalıdır? Bu eğitim türünü gerçekleştirirken dikkat edilecekler gibi konuları merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Öncelikle tuvalet eğitimini tanımlamak gerekirse; küçük çocuklara çiş veya kakalarını rastgele yerlere yapmamaları, etrafı ve altlarını pisletmemeleri için verilen eğitim türüne denir. Bu bağlamda baktığınızda tuvalet eğitimine direkt olarak çocuk doğduğundan itibaren başlamanız mümkün değildir. Çocukların çiş veya kakalarını tutabilme yaşları geldiğinde ancak başlayabilirsiniz ki bu yaş da çocuktan çocuğa değişiklik gösterebilmektedir ve belirli faktörlere bağlıdır. Örneğin kızlarda çiş ve kaka tutma süresi erkeklere göre daha erken gözlenebilmekle birlikte bu durum da benzer şekilde değişiklik gösterebilmektedir. Peki bir ebeveyn çocuğuna ne zaman tuvalet eğitimi vermelidir.

Bunu iyi gözlemlemeniz şarttır. Çocuğunuzun tuvalet tutma yaşının geldiğini fark etmelisiniz. Ki bu genelde erkek çocuklar kakalarını 18.aydan itibaren çişlerini ise 24.aydan itibaren tutabilmeye başlarlar. Kızlarda da bu durum benzer sayılardadır fakat kızlarda daha erken görülebilmektedir. Bu duruma başlama durumunda yeni bir kardeş doğumu, aile içinde bu eğitim şeklini engelleyebilecek durumlar gibi şeylere rastlamadan yapılmalıdır. Peki çocuğunuzun tuvalet eğitimine hazır olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Bu soru aslında ebeveynlerin tuvalet eğitimi konusunda en çok kafasını karıştıran sorulardan biri, cevaplar arasında birçok madde bulunmakla beraber en önemlilerini şimdi sizler için sıralayacağım. Ayrıca unutmayın ki çocuğun bu eğitim çeşidine hazır olup olmadığı konusundaki belirtiler fiziksel, ruhsal ya da zihinsel olabilmektedir. Fiziksel belirtilere baktığımızda şunlarla karşılacağız:

Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilmeli Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Altı kuru şekilde uyanma. Eğer çocuk altı kuru kalktıysa bu artık tuvalet eğitimine hazır olduğu konusunda bir belirti olabilir. Çünkü demektir ki; çocuk uyurken çişini tutabilmiş ve kuru kalkmış.
 • Gün içerisinde 2 saaten altını pisletmeden durabilme. Özellikle düzenli olarak su içen çocuklar gün içerisinde 2 saatten fazla kuru kalabiliyorlarsa bu da eğitimi almaya hazır olma durumları hakkında önemli belirtilerden biri olabilmektedir.
 • Bezlerin ıslaklığının sıklığının azalması. Unutmayın ki çocukların bu eğitim türüne hazır olmaları konusundaki en önemli belirti çişlerini veya kakalarını artık tutup tutamamalarıdır. Bu da benzer şekilde çocukların çişlerini veya kakalarını tutup tutamamaları konusunda bilgi vermektedir.
 • Kaka ve çiş saatlerinin düzene girmesi. Çocuklar tarafından düzenli yapılan kaka ve çiş onların artık çişlerini ve kakalarını tutabilmekte olmaları hakkında bilgi vermektedir. Ebeveynlerin dikkat etmeleri hakkında bilgi vermektedir.
 • Son olarak ıslak ve kuru arasındaki farkı ayırt edebiliyorlarsa bu da tuvalet eğitimine hazır olmaları konusunda bir belirti olabilir ve ebeveynlerin dikkat etmelerinde fayda vardır.

Tabii ki bu belirtiler fizikselle kalmamakla birlikte zihinsel belirtiler de bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak şu şekilde ifadeler kullanabiliriz:

 • Çişinin geldiğini, kakasının geldiğini ifade edebilme, sıkıştığını ifade edebiliyorlarsa bu da önemli belirtilerdendir. Hatta direkt burada örnek verdiğim belirtiler arasında en önemlisi denilebilir bunun için.
 • Söylenenleri yapabiliyorsa , bu da çocuğun belirli bir olgunluk çağına geldiğini ve artık kakasını ve çişini tutabildiğine, tuvalet eğitimine hazır hale geldiğinin göstergesi olarak sayılmaktadır.

Son olarak çocukların tuvalet eğitimine hazır olup olmamaları konusunda büyük önem arz eden ve hatta ebeveynlerin genel olarak bu konuyu anladıkları olguya gelecek olursak, bu da ruhsal belirtilerdir. Ruhsal belirtileri genel itibariyle sıralamak gerekirse şu şekilde olacaktır :

 • Aile bireylerini taklit etmeye meyilli olma. Aile bireylerini taklit etmeye meyilli olan çocuklar belirli bir zihinsel yaşa ve olgunluk seviyesine ulaşmış, artık tuvalet eğitime hazır hale gelmiş olabilmektedir. Ebeveynlerin bu bağlamda bu konuya dikkat etmesi gerekmektedir.
 • Kakalı veya ıslak bezden utanma, iğrenme durumu. Eğer çocuk çiş veya kaka yaptığı bezden iğreniyorsa ve ondan kurtulmak istiyorsa, ebeveynlerine bu konu hakkında belirtilerde bulunuyorsa bu durum onun artık tuvalet eğitimine hazır olduğu konusunda güzel bir belirti olabilmektedir.
 • Lavaboda vakit geçirmeye razı olabilme. çişlerini veya kakaları bitene kadar lavaboda durabiliyorsa, buna katlanabiliyorsa ve artık bu durum onun için bir sorun olmaktan çıktıysa, çocuğunuz artık tuvalet eğitimine hazır olabilir. Diğer belirtileri de incelemenizi tavsiye ederim.
Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilmeli Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu belirtileri geçtikten sonra tuvalet eğitimi konusunda ailelere bilimsel tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Çocuğunuzun bu eğitimi alması konusunda aceleci olmamanız gerekmektedir. Eğer yukarıdaki belirtileri incelediyseniz ve çocuğunuzun artık bu eğitimi almaya hazır olduğuna kanaat getirdiyseniz çocuğunuzla bu konuyla ilgili bir konuşma yapmanız gerekmektedir. Bu konuşmaların içeriğine baktığımızda şu tarz şeyler geçmelidir : “Büyükler tuvaletini şuraya yapıyor, sen de artık buraya yapmalısın, yaparsan eğer şöyle şöyle hediye vereceğim”, ”Kuru olmak daha iyi, altını ıslatmazsan daha iyi olur” gibi konuşmalar yapılmalıdır. Bezini değiştirme süreci içinde tekrar bağlanmasını istemezse ona lazımlık ya da lavabo kullanımı teşvik edilebilir.

Bu çocuğun tuvalet eğitimi için önemli maddelerden biri olacaktır. Ayrıca önemli bir nokta olarak izlediği çizgi filmlerde veya öykülerdeki karakterlerin tuvaletlerini lavaboya vs. yaptığını belirterek çocuğunuzu tuvaletini altına değil de lavaboya yapması gerektiği konusunda teşvik edebilirsiniz. Hatta çocuğunuzun bu eğitimi alma konusunda istekli olduğunu görürseniz onunla beraber lazımlık almaya gidebilirsiniz ve beraber onun istediği lazımlığı alarak bu eğitim konusunda çocuğunuzu teşvik edebilirsiniz. Lazımlık onun odasında durabilir ve lazımlığa alışması için başka lazımlık kullanan çocukları örnek gösterebilirsiniz veya lazımlığı onun odasına taşıyabilirsiniz. Tuvaletini yapacağı zaman lavaboya taşıyabilirsiniz.

Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Nasıl Olmalıdır

İlk başta başlangıç olarak günde toplam 3 kere 5 veya 10 dakika lazımlık üzerinde oturması sağlanırsa çocuğun lazımlığa alışması ve tuvaletini artık lazımlığa yapması üzerinde etkili olabilir. Lazımlığın tam olarak nasıl kullanılacağı konusu üzerinde çocuğa karmaşık olmadan ebeveynleri tarafından rehber verilmelidir. Bu bağlamda çocuğa tatlı dille ve basit şekilde lazımlığı nasıl kullanabileceği üzerinde konuşmalar yaparsanız bu, onun için güzel bir örnek olacaktır. Ayrıca lazımlığa oturma seansı yemeklerden 20-30 dakika sonrasında yapılırsa daha etkili olabilmektedir. Eğer çocuğun lazımlığa alışma durumu tespit edilirse ona ödüller verilerek zihnine doğru işi yaptığı konusunda sinyaller gönderilmelidir. Eğer hiç sonuç olarak lazımlığa çiş veya kakasını yapamasa bile tuvalete gitmesini bile ödüllendirebilirsiniz.

Bu, çocuk için iyi bir örnek olacaktır. Beze kaka yapıldığında çocuğa lazımlık gösterilerek; bak, onun yeri burası tarzı ithamlarda bulunarak kakasını ve çişini lazımlığa yapması konusunda çocuk teşvik edilebilir. Bunların hepsinin sonunda çocuk doğru yere kakasını veya çişini yaptığında ona, onu tatmin edecek ödüller verilerek bu işi devam etmesi konusunda teşvik edilmelidir. Özellikle bu yaşlarda ödül sisteminin kullanılması çocuk için önemli bir mevzudur. Eğer lazımlığı kullanamıyorsa veya bunu kullanmayı öğrenmekte zorluk çekiyorsa çocuğu asla utandırmamalısınız veya ona sert yaklaşmamalısınız uygun bir dille ve farklı tekniklerle lazımlığı nasıl kullanabileceğini öğretebilirsiniz. Tuvalet eğitimi süresince her ne kadar çocuğun sabırlı olması gerekmekteyse ebeveynlerin de bir o kadar sabırlı olması gerekmektedir. Çünkü bakıldığında, bu süreç 6-8 ay süresince sürebilmektedir.

Direkt 1-2 günde bitmesini bekleyen ebeveynleri kötü haberler bekliyor… Bu eğitimin durumuna bakıldığında yaz ayları gibi çocuğun bezsiz dolaşma imkanının bulunduğu aylar daha uygun olacaktır. Yaz aylarında tuvalet eğitimi daha rahat verilebilmektedir. Ayrıca aileler unutmamalıdırlar ki; örneğin bir arkadaşının çocuğu 3 4 ayda sökmüş olabilir tuvalet eğitimini ama onların çocukları 5-6 ayda sökebilir. Bu durum ve çocuğun daha kolay şekilde nasıl tuvalet eğitimi alacağı konusu çocuktan çocuğa ve ailenin kullandığı yöntemlere, çocuğun öğrenme şekline göre değişiklik gösterecektir. En popüler yöntemlere bakıldığında genel itibariyle ödüllendirme yöntemi ile öğretme vardır. Çocuğu eğitimi konusunda yaptığı olumlu şeyler bağlamında ödüllendirirseniz doğru bir yönde olduğunu düşünüp olumlu yaptığı şeyleri yapmaya devam edecektir ve bu ebeveynlerin istediği bir durumdur.

Tuvalet Eğitimi Sırasında Rastlanabilen Olumsuzluklar

Bu eğitim sırasında bazı olumsuzluklar ve istenmeyen durumların yaşanması olasıdır. Bu istenmeyen durumlara örnek olarak çocuk lazımlık kullanmayı tamamen reddedip saldırgan hareketlerde bulunabilir, ilgisi farklı yönde olabilir ilgisini lazımlığa veya eğitimine vermeyi reddedebilir. Bunların yanında lazımlığa oturmayı kabul edip, hatta oturup, kakasını yapmayabilir ama bezi bağlandığı an kakasını beze yapabilir. Kakasını tutarak günler boyu kabız olabilir, bu bağlamda çocukla ebeveynler arasında anlaşmazlıklar çıkabilmektedir. Çocuk olayı inata bağlarsa ona sakince yaklaşılmalıdır.

Agresif tavırlar çocuğu sadece eğitiminden soğutacaktır. İnata bağlarsa çocuğa birkaç gün zaman tanınmalı ve sonrasında eğitime devam edilmelidir. Bu süre çocuğa kendini tanıması ve düşünmesi için yeterli süre verecek şekilde olmalıdır. Ayrıca sakince ve kıskanma tarzı durumlara yönelmeden yaşıtlarının bu tuvalet eğitimini aldığı, onun da alması gerektiği konusunda atıflarda bulunularak çocuk teşvik edilebilir. Çocuğunuzun tuvalet eğitiminin başarısız olduğu kanısına asla varmamalısınız. Bu eğitimi başaramayan bir çocuk dahi yoktur. Tüm çocuklar elbet eğitimlerini başarıyla tamamlamaktadırlar. Bu süreç içinde çocuğunuzu daha iyi tanımaya ve onu sevmeye özen gösterirseniz süreci hızlandırırsınız.

Unutmayın ki; ne kadar sakin ve rahat şekilde, çocuğunuza güvenerek ve ona iyi sinyaller yollayarak ebeveynlik yapıp eğitim verirseniz çocuğun eğitimi bitirme süresi de o kadar azalacaktır. Ayrıca unutmamak gerekir ki; bu eğitim türünü tamamlamış bir çocuk dahi olsa, 4-5 yaşına kadar altına kaçırmalar devam edebilmektedir. Bu tarz durumlarda çocuğa böyle şeyler olabileceğini söylemek ve içini rahatlatmak güzel bir seçenek olabilir.

Tuvalet Eğitimi Esnasında Sık Yapılan Hatalar

Tuvalet Eğitimi Esnasında Sık Yapılan Hatalar

Bu eğitim süresince ebeveynler tarafından çeşitli hatalar yapılabilmektedir. Bunlar da genel itibariyle sabırsızlıktan, zaman bulamamaktan kaynaklanmaktadır. Bu hatalara ve çözümlerine baktığımızda şunlarla karşılaşacağız :

 • İlk eğitime başlamadan önce çocuğunuzun bu eğitimi kısa sürede kavrayacağını düşünerek başlamanız size önayak olabilmektedir. Sabırlı ve rahat olarak çocuğunuzun da bu şekilde hissetmesini sağlamalısınız ki daha rahat öğrensin.
 • Çocuğunuz lavaboya gitmek istediğinde onu aceleci bir şekilde, gergin bir şekilde lavaboya götürmeyin. Çocuğu olabildiğince rahat hissedebileceği şekilde lavaboya götürmek eğitim açısından olumlu sonuçlar doğurabilmektedir.
 • Çocuğunuza bu konuda kızmayın. Bazı ebeveynler fazla sinirlenerek çocuklarına kötü örnek olabilmektedirler. Çocuğunuza kızmak, onu başka çocuklarla kıyaslayarak değersiz hissettirmek tuvalet eğitimini hızlandırmayacağı gibi ileride çocuğunuzun psikolojisini olumsuz etkileyerek daha kötü sonuçlara yol açabilmektedir.
 • Karşınızdaki kişinin bir çocuk olduğunu unutmadan hareket etmek ciddi anlamda bu süreç için önem arz etmektedir. Bazı ebeveynler karşılarındaki çocuğu kendileri gibi düşünerek ona göre hareket etmektedirler fakat bu tamamen yanlış bir davranıştır. Çocuğa güvenli ve rahat şekilde davranarak, onu azarlamadan hareket etmek eğitim konusunda olumlu sonuçlar doğuracaktır.

Genel itibariyle buradan anlamamız gereken ebeveynlerin sabırlı ve çocuklarına karşı iyi niyetli olması gerektiğidir. Karşıdakinin bir çocuk olduğunu unutmadan iyi tavırlar sergilenmelidir ki hem eğitim hızlı ilerlesin hem de çocuğun psikolojisine zarar gelmesin.


Özel Eğitim Öğretmenliği 2023 Taban Puanları TIKLA

Okumaya Devam Et

Eğitim

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır?

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Değişen iş şartları ve koşulları ile birlikte güvenlik sektörü de öne çıkmaya başlamıştır. Güvenlik sektörünün en gözde mesleklerinden biri de yakın koruma olmaktır. Yakın korumalık yapanlar alacakları maaş karşılığında kurum veya kişileri korurlar. Oluşabilecek maddi tehlikeleri önceden fark ederek bertaraf etmeye çalışırlar.

Published

on

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Değişen iş şartları ve koşulları ile birlikte güvenlik sektörü de öne çıkmaya başlamıştır. Güvenlik sektörünün en gözde mesleklerinden biri de yakın koruma olmaktır. Yakın korumalık yapanlar alacakları maaş karşılığında kurum veya kişileri korurlar. Oluşabilecek maddi tehlikeleri önceden fark ederek bertaraf etmeye çalışırlar. Yakın koruma olabilmek için belli eğitimlere tabi olmak, bazı kurslar neticesinde sertifikalar edinmek gerekir. Başarılı olunduğu takdirde silahlı ya da silahsız olarak görev yapmak mümkündür. Güvenlik personeli sınıfında çalışan yakın korumalar, korudukları kişi ve kurumları her türlü tehdit ve tehlikeye karşı uyarır. Eğitim kurumlarının açmış olduğu sertifika programlarına belli şartları taşıyan tüm adaylar başvurabilir ve yakın koruma olarak eğitim alabilirler.

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır?

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Bu mesleğe ilgi duyan herkesin aklındaki ilk sorulardan biri de yakın koruma sertifikası nasıl alınır olmaktadır. Öncelikle bu alanda bir ihtiyaç olduğunu belirtmek gerekir. Her geçen ülkemizde nitelikli yakın koruma personellerine olan ihtiyaç artmaktadır.

Yakın koruma olmaya ilgi duyuyor ve kendinizi buna uygun bir aday olarak görüyorsanız belli eğitim programlarına dâhil olabilirsiniz. Tüm bu eğitimleri alabilmek için de bazı şartları taşıyor olmak gerekir. Yakın koruma eğitimi olmak isteyenlere eğitim veren çok sayıda özel eğitim kurumu bulunur. Bu kurumların bazıları tamamen özel güvenlik sektörüne eleman yetiştirirken bazıları ise başka alanlarda da eğitim verebilir.

Yakın koruma olmak için akla ilk etapta fiziki yeterlilik şartları gelir. Elbette ki korumalık yapabilmek için belli bir fiziğe sahip olmak gerekir. Bunun yanı sıra dövüş sanatlarına karşı da ilgi duymak gerekir. Hatta bir iki spor dalı ile ilgili eğitim almak da gerekebilir. Bunlar mesleği şart değildir ancak mesleği icra ederken kişiye daha özgüvenli bir duruş sağlar.

Yakın korumalığın riskli bir meslek olduğu bilinir. Koruduğunuz kişi ya da kurumun başına gelmesi muhtemel her türlü zorluğa sizin göğüs germeniz gerekir. Hem fiziki hem de psikolojik anlamda sağlam bir bünyeye sahip olmak gerekir.

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Yakın koruma eğitimleri için özel güvenlik kursları tercih edilebilir. Bunun yanı sıra bazı üniversite ve yüksekokulların sürekli eğitim merkezlerinde de eğitim programları vardır. Yakın korumalık eğitimleri için dilediğinizi tercih edebilirsiniz.

Ülkemizde eğitim almadan yakın korumalık yapmak mümkün değildir. Eğitim sonrası alacağınız yakın koruma kartı ile iş ilanlarına başvurabilirsiniz. Alacağınız eğitimlerin çok büyük bir kısmının uygulama derslerinden de oluştuğu bilinmelidir. Hem teorik hem de uygulama dersleri eşliğinde kaliteli kalifiye yakın koruma elemanları yetiştirilir.

Yakın korumalar görev yaptığı süre boyunca sadece fiziki bir savunma sağlamaz aynı zamanda bilgi toplama, planlama ve elektronik destek gibi önleyici yeteneklere de sahip olmaları beklenir. Bu mesleği yapabilecek kadar kendinize güveniyorsanız, ilgili eğitimleri alabilir, yakın koruma unvanı ile çalışabilirsiniz.

Yakın Koruma Belgesi Kaç Para?

Yakın Koruma Belgesi Kaç Para?

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Size en uygun mesleğin yakın korumalık olduğuna karar verdiyseniz, kendinize bir yol haritası belirlemeniz gerekir. Bu işin eğitim alınmadan yapılmayacağını öğrenmiş olmalısınız. O halde yakın koruma sertifikası nasıl alınır, nereden alınır ve ne kadara alınır gibi sorulara cevap arayalım.

Yakın koruma olmak için eğitim veren çok sayıda özel güvenlik kursu bulunur. Bazı üniversitelerin bünyesinde de yakın koruma eğitimleri bulabilirsiniz. Tüm bu eğitimlerin ortak amacı, eğitim sonrasında yakın koruma olmak için yeterli gelecek tüm teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmektir. Bunun için ise hem sınıf dersleri hem de saha eğitimi tercih edilir.

Eğitim için iyi araştırma yapmak gerekir. Özel güvenlik, gözde iş alanlarından biri olduğu için bu anlamda eğitim verdiğini iddia eden çok sayıda kuruma rastlayabilirsiniz. Bunların çoğu yetersiz kalabilir ve yakın koruma kartı almış olsanız bile eğitim açısından sizi tatmin etmeyebilir.

Bazı eğitim programları çok kısa süreli olurken bazıları ise daha uzun tutulabilir. Fiyatlar da buna göre değişmektedir. En doğru fiyat bilgisini eğitim içeriği ile birlikte kurumlardan öğrenebilirsiniz ancak günümüz şartlarında Türkiye’de yakın koruma eğitimleri ortalama 7.000 TL ila 15.000 aralığında değişmektedir.

Silahlı ya da silahsız eğitim programlarında yakın dövüş, atış teknikleri, silah kullanma teknikleri, istihbarat eğitimi, ilk yardım vb. dersler bulunur. Kaliteli ve kalifiye koruma elamanı yetiştirmek her zaman önemlidir. Bu sebeple kurs tercih ederken fiyattan ziyade, donanımlı eğitim verilip verilmediğine odaklanmak gerekir.

Eğitimin içeriği, tamamlandığında kursiyere neler katacağı oldukça önemlidir. Teoriden ziyade uygulama derslerinin doluluğu da önemlidir. Örneğin, bir yakın koruma adayı yakın dövüş konusunda yetenekli olmalıdır. Kendini kursla birlikte geliştirmeli, alanında da en iyisi olmalıdır.

Yakın koruma mesleğiniz bu kadar revaçta tutan şeylerden biri de dolgun maaş imkânlarıdır. Tehlikeli bir meslek olmasına rağmen maaşlarının iyi oluşu çok sayıda gencin bu alana yönelmesini sağlıyor.  Kendini geliştiren yakın korumalar ise alacakları ücretleri daha da yukarı katlayabilir. Her zaman için iyi yetişmiş bir koruma daha iyi maaş alabilir.

Yakın Koruma Olmak için Ne Gerekli?

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Yakın koruma olmayı merak ediyorsunuz ve araştırmalara başladınız, aklınıza ilk takılanlardan biri de hangi şartları taşımanız gerektiğidir. Öncelikle bu işin maddi gereklerinden ziyade manevi gerekleri olduğunu unutmayınız. Yakın korumalık zor bir meslektir, mesleğin adrenalin oranı her daim yüksek olabilir. Bir o kadar da streslidir. Yani öncelikle bu işe psikoloji olarak hazır olmanız da gerekir.

Eğitim almak için kendinize bir yakın koruma kursu bulduysanız, burada da sizden istenecek olan bazı şartlar bulunur. Psikolojik olarak hazır olduğunuzu düşündüğünüz bu mesleğin fiziki gereklilikleri de vardır. Fiziken boy ve kilo olarak bu mesleği yapmaya uygun olmalısınız.

Yakın koruma eğitimi veren bazı kurslar, belli kilo ve boy sınırında olmayan kişileri eğitime almamaktadır. Örneğin, 1.85 boy ve 85 kilo altındaki kişiler eğitime kabul edilmeyebilir. Bazı kurslar ise bu konuda daha esnektir. Her halükarda bu işi yürütmek isteyenlerin diğer insanlardan fiziki olarak avantajlı olması gerektiği unutulmamalıdır. Yakın koruma olmak için gerekli diğer şartlar da şöyle sıralanabilir:

 • 18 yaşını doldurmuş olmak
 • Programda tanımlanmış fiziki yeterliklere sahip olmak
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • En az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak
 • Adli sicil kaydı temiz olmak
 • Eğitim sonrası yapılan teorik ve uygulama sınavlarından başarılı olmak
 • Bu işi yapmaya psikolojik ve fiziki olarak yeterli olmak

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Koruma eğitimi almak istiyorsanız kursların sizden talep edeceği şartlar aşağı yuları böyledir. Bu zorlu ve stresli işi yapabilmek için hazır olduğunuzu düşünüyorsanız siz de hareket geçebilir, eğitim alabilirsiniz. Maaş ve iş olanakları iyi olan bu alanda gerçekten kendini yetiştirmiş kişilere ihtiyaç vardır.

Eğitim aldıktan sonra kendinize bir kariyer de belirleyebilirsiniz. Örneğin, cumhurbaşkanlığı koruması olmak, VIP ünlü korumalığı vb. Cumhurbaşkanlığı korumaları polis okullarından seçildiği için sizde kariyerinizi bu yönde planlayabilirsiniz. Her halükarda yakın koruma olmak için çok çalışmak ve özverili olmak gerekir.

Yakın Koruma Eğitimi Ne Kadar Sürer?

Yakın Koruma Eğitimi Ne Kadar Sürer?

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Yakın koruma eğitimi almak için gidebileceğiniz çok sayıda eğitim ve kurs bulabilirsiniz. Bu eğitimlerin süresi ise değişebilir. Bazı kurslar kısa olabilirken bazıları ise belli bir saatlik eğitimin tamamlanmasına bağlıdır. Örneğin, 4-5 günlük hızlandırılmış eğitimler bulabilirsiniz. Bu eğitimlerin bir kısmı uygulamalı olmak zorundadır.

Bu kadar hızlı kurslar elbette ki pek önerilmez. 150 saatlik, 160 saatlik eğitimler daha idealdir. Eğitim sisteminin online eğitim alternatiflerine evrilmesiyle de bazı kursların online olan kısımları da bulunabilir.

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Eğitim programlarının kontenjanlarına da dikkat etmek gerekir. İçeriği ve donanımı konusunda ünlenmiş eğitimlerin kontenjanları çok daha hızlı dolar. Bazı kursların programları sadece İstanbul’da iken bazılarını bulunduğunuz şehirde de bulabilmek mümkündür. İstanbul merkezli eğitim programların da belli bir kontenjanı yakalarsanız, bulunduğunuz şehir de de eğitim alabilirsiniz.

Eğitimin içeriği de bir başka önemli konudur. Hızlı kurslar bu anlamda bazı noktalarda yetersiz kalabilir. İyi bir yakın koruma programında aşağıdaki dersler olabilir:

 • Özel Güvenlik Hukuku ve İnsan Hakları
 • Güvenlik Sistemleri ve Cihazları
 • Genel Kollukla Kurulacak İlişkiler
 • Tüm Güvenlik Tedbirleri
 • Kalabalık Yönetimi ve Becerisi
 • Hayatta Kalabilme Becerisi
 • Temel İlk Yardım Dersleri
 • Yangın ve Afet Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinci
 • Etkili İletişim Yolları ve Beden Dili Eğitimi
 • Protokol Eğitimi
 • Uyuşturucu Maddeler Hakkında Eğitim
 • Kişi Koruma Hizmetleri
 • Kurum Kuruluş Koruma Hizmetleri
 • Silah Bilgisi ve Yeteneği
 • Temel ve Taktik Atış Teknikleri
 • İleri Sürüş Teknikleri
 • Temel Yakın Savunma Teknikleri
 • Mekân Güvenliği
 • Takım Çalışması

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Yukarıda saydığımız dersler iyi bir yakın koruma eğitim programının size sunacağı ortalama ders içerikleridir. Siz de yakın koruma sertifikası nasıl alınır diye düşünüyorsanız, alacağınız eğitimin içeriğini mutlaka sorgulayınız. Eğitimlerden sonra yapılacak olan sınavlarda başarılı olabilmek için tüm bu eğitimlerin donanımlı kişiler tarafından verilmesi şarttır. Eğitim sonrası başarılı olunan sınav sonrası E-Devlet’e işlenen yakın koruma sertifikası ve kimlik kartı edinebilirsiniz.

VIP Koruma Kursu Kaç Gün?

VIP Koruma Kursu Kaç Gün

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? VIP Koruma eğitimleri her kurs bünyesinde farklı eğitimlerden oluşabilir. Eğitimlerin içeriğine göre süre de değişecektir. VIP koruma adayları belli yakın koruma eğitimlerini almak zorundadır. Bu eğitimlerin içeriği de önemlidir. Eğitim sonrasında 5188 sayılı kanuna istinaden verilen sertifikalar alınır. Eğitim sonrasında yapılan sınavlarda başarılı olmak yeterlidir.

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Zorlu bir meslek olduğunu bilerek bu işe girmek önemlidir. Yakın korumalık çoğu kez zorlu şartlarda yapılabilir. Korumalık eğitimi sonrasında kendinize bir kariyer yolu da çizmeniz gerekir. Her durumda sakin kalma yeteneği olması gereken yakın koruma adaylarının kariyer hedefleri de oldukça farklı olabilir.

Ülkemizde bugün itibariyle çok sayıda VIP koruma eğitimi veren kurs ve özel eğitim merkezi bulabilirsiniz. Tamamen bu yöne odaklanmış kursların eğitimleri de hem donanımlı hem de uzun süreli olabilir. İyi bir VİP koruma kursla edindiği bilgileri hem teorik hem de uygulamalı biçimde geliştiren kişidir.

VIP Koruma adayları 5188 Sayılı Kanun’a istinaden özel güvenlik sertifikası ve kartı alabilmek için düzenlenen sınavlardan en az 70 puan almalıdır. Bununla birlikte silahlı ya da silahsız olarak planlanan eğitimleri mutlaka belirtilen sürede tamamlamalıdır.

Kursların temel eğitim süreleri daha az iken 120-190-90 saatlik eğitimler ile karşılaşabilirsiniz. Bazı kurslarda paketler halinde düzenlenmiş eğitim formatları da bulunur. Bu paketlerin içerikleri önceden kursiyerlere belirtilir.

Yakın koruma olacak kişilerin hem fiziki hem de psikolojik biçimde diğer insanlara karşı bir üstünlüğü olmalıdır. VIP ünlü korumalığı yapması gereken kişiler her daim kalabalık içinde bulunmak zorunda ve bu kalabalığı en iyi şekilde yönetmek zorundadır. Daha zorlu çalışma şartları da söz konusu olabilir.

Bazı eğitimlerin boy ve kilo şartı olduğunu da unutmamak gerekir. Fiziki açıdan boyu uzun ve belli bir kilonun üzerindeki insanlar eğitimlere kabul edilir. Tehlike anında soğukkanlı olabilmek ve bu krizi en doğru şekilde yönetebilmek de önemlidir. Bu sebeple sürekli eğitim felsefesine sahip, kendini geliştiren ve yeniliğe açık kişiler olmalıdır. Nitelikli yakın korumalar, her zaman öne çıkarlar.

Kimler Yakın Koruma Olabilir?

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Yakın korumalık sadece özenme ile yapılabilecek bir meslek değildir. Bazı meslek gruplarının yıpratıcı etkisini unutmamak gerekir. Yakın korumalık da bunlardan biridir. Güçlü bir psikoloji ve soğukkanlı bir duruş ister. Bireyin silah taşıma durumu olduğu için adli sicilinin de bu yönde sağlıklı olması gerekir.

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Yakın korumalık hem maaş hem de iş olanakları açısından revaçta olan mesleklerden biridir. Bu mesleğe yönelebilmek için 18 yaşını doldurmak yeterli olduğu için, çoğu gencin bu alanda ilerlediğini görebiliriz. Kursların verdiği eğitimler ve sertifika programları çoğu kez yeterli gelse de kişinin bu yolda kendini her zaman geliştirmesi ve hepsinden önce yeniliğe açık olması gerekir.

Yakın savunma teknikleri konusunda da eğitim alan kişiler, bu anlamda ilerleyen zamanlarda sürekli pratik yapmalı farklı eğitimleri de takip etmelidir. Yetişmiş yakın koruma elemanına her zaman fazlasıyla ihtiyaç vardır. Zaman içinde bu alan dolacak ve gerçekten nitelikli elemanlara yer kalacaktır.

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Yakın koruma olabilmek ve bir kursun eğitimine katılabilmek için bireyden istenen şartlar ve yeterlilikler de söz konusudur. Kimler yakın koruma olabilir, Yakın koruma olabilmenin şartları şöyle sıralanabilir:

 • 18 yaşını doldurmuş her kadın ve erkek yakın korumalık yapabilir. Özellikle kadınların da bu mesleğe yönelmesine ciddi derecede ihtiyaç vardır.
 • İstenen ve belirlenmiş fiziki şartlara sahip olmak gerekir.
 • Gerekli eğitimler neticesinde yapılan sınavlardan yeterli puanları almak şarttır.
 • En az lise mezunu olmak gerekir ki yüksekokul mezunu olmak da bu iş de yükselme imkânını arttırır.
 • Adli sicilinde yakın korumalığa engel olacak bir suç olmaması gerekir. Kamu haklarından yasaklı olmama gerekir.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir.

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Yukarıda sayılan özellikleri sağlayan herkes ilgili eğitimleri alabilir ve yakın koruma olabilir. Çoğu yerde geçmese de VIP koruma olabilmek için yüksekokul mezunu olmak, yabancı dil biliyor olmak da büyük avantajdır. İyi bir yakın koruma kendine mutlaka bir kariyer planlaması yapmalıdır. Sahip olduğu nitelikleri ve becerileri ortaya çıkardığı takdirde işinde ön plana çıkabilir ve daha mutlu olabilir.

Yakın Koruma Silah Alabilir Mi?

Yakın Koruma Silah Alabilir Mi

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Elbette, yakın koruma eğitimlerinde hem silahlı hem de silahsız eğitimler söz konusudur. Silah kullanımı konusunda deneyimli olmak bunun içinde eğitim almak gerekir. Yakın korumalar üstlendikleri bu görevi çeşitli tehlikeler pahasına yapar. Bu bir kişi, kurum, kuruluş ya da nesne olabilir. Her durumda olası tehlikeleri bertaraf edebilmek için silah taşımak gerekebilir.

Özel eğitim kursları da verdikleri eğitimler de hem silahlı hem de silahsız programlar belirler. Hayati risk de taşıyan bu iş için silahlı programlar sıklıkla tercih edilir. Günümüzde maalesef ki bireyler kendini güvende hissetmeyebilir. Sadece bu durumun sonucu olarak bile silahlı yakın koruma talebi artmaktadır.

Nitelikli bir yakın koruma eğitiminin her alanı ve her dersi için özen gösterir. Silah eğitimi dersleri de bunlardan biridir. Birinci sınıf özellikte bir silah bilgisine sahip olmak gerekir. Günümüz şartlarında artık bir yerin kişinin kurumun kendini koruması daha da zor hale gelmiştir. Bu durumda ortaya çıkan silahlı yakın koruma ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.

Ortaya çıkan eğitimlerinde niteliği gelişen teknoloji ile birlikte artmıştır, bireyler yakın koruma sertifikası nasıl alınır diye düşünürken, kendini yoğun eğitimlerin içinde bulmaktadır. Bu eğitimler neticesinde yapılan sınavlarda gerekli başarıyı göstermek gerekir. Gelinen nokta da güvenlik artık ciddi bir konudur ve eğitim almış kişiler tarafından yürütülmelidir.

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Silahlı eğitim alacaklar için kursların paket programlarında bazı ibareler bulunur. İlk defa koruma eğitimi alacak olan kişilere poligon ortamında güvenli atış talimleri yaptırılır. Bazı eğitimlerde ise VIP koruma personellerinin kullanmış olduğu silahlar tanıtılır bu konuda eğitim verilir.

Bazı polis kökenli kişilerin alacağı yakın koruma programları farklı şekilde planlanır. Zaten silah eğitimleri olduğu için deneyimli oldukları düşünülür ve verilen eğitimlerin içeriği de buna göre düzenlenir.

 Bu eğitimleri işin uzmanı, kendini kanıtlamış kurslardan edinmek gerekir. Ticari amaçlar güden çok sayıda yetersiz kurs olduğu da unutulmamalıdır. Silahlı yakın koruma eğitimi alan kişiler silah taşıyabilirler. Bu işi gerçekten amaç edinecek ve görevini layıkı ile yapacak olan silahlı silahsız çok sayıda personele ihtiyaç vardır.

Yakın Koruma Belgesi Ne İşe Yarar?

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Yakın korumalar, almış oldukları üst düzey eğitimle kişi, kurum ya da kuruluşları korumak için yetkili kişilerdir. Belli eğitimler sonrasında alınacak bir sertifika ile yakın koruma unvanı alınır. Yakın korumalar almış oldukları bu eğitim belgesiyle yüksek rütbeli kişileri, evleri, şirketleri, her türlü tesisi ve akla gelebilecek birçok mekânı koruyabilirler.

Devlet görevlilerinin yoğun günlük temposunda, halk içinde iken onları koruyabilir oluşabilecek her türlü tehlikeyi bertaraf edebilirler. Ünlü korumalığı yapabilir, kalabalık ortamlarda onların en yakınında yer alarak muhtemel tehlikelere karşı koruma sağlayabilirler. Yakın korumalar almış oldukları bu belge ile aşağıdaki kurum ve kuruluşlarla bağlantılı işlerde de çalışabilirler:

 • Devlet bankaları ve özel bankaların hassas güvenlik işleri
 • Tüm hastaneler
 • AVM’ler
 • Halkın sürekli bulunduğu parklar, gezi yerleri
 • Şahsa ait ev, ofis, iş yeri vb. mülkler
 • Koruma ihtiyacı duyulan farklı işler
 • Ticaret merkezleri ve fuarlar

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Yakın korumalar nereyi veya kimi korurlarsa korusunlar soğukkanlı olmaları gerekir. Ani biçimde ortaya çıkabilecek kriz anlarını yönetecek yeterliliğe sahip olmalıdırlar. Bir koruma görevlisi inisiyatif alma anlamında he zaman cesur ve çözüm odaklı olmalıdır.

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Yakın korumalık aynı zamanda refakat koruması olarak da bilinir. Bir kişiye edilen refakat ile birlikte onu tüm tehlikelerden korumak amaçlanır. Yanın korumlar almış oldukları eğitimle bir yakın koruma belgesi edinir ancak bununla birlikte kendilerini bir kariyer yol haritası da çizmeleri gerekir. Yakın korumalar kariyerlerini şöyle şekillendirebilir:

 • Ünlü, siyasetçi, VIP kişi korumalığı
 • Özel Uluslararası Görevlerde yapılan koruma görevi
 • Üst düzey perakendecilere yönelik varlık koruması
 • Konut Güvenliği üzerine uzmanlaşma

Gördüğünüz gibi yakın korumalık için çok çeşitli kariyer hedefleri de bulunur. Dileyenler aldıkları eğitimle kalmaz ve kendilerini daha da geliştirebilirler. Bu mesleğin revaçta olduğunu ve tercih edildiğini unutmamak gerekir, belge almanın tek başına yeterli olacağını düşünmek yanlış olur. Yeniliğe ve kendini geliştirmeye açık olmak gerekir.

Yakın Koruma Olmanın İncelikleri

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Yakın koruma olmak istiyor ve yakın koruma sertifikası nasıl alınır diye düşünüyorsanız, işiniz de en iyisi olmanız gerektiğini unutmamalısınız. Her ne kadar maaş ve istihdam olanakları açısından iyi bir iş de olsa, bu işe çok sayıda kişinin merak saldığını unutmayınız.

Aldığınız eğitimleri sadece sertifikada bırakmayarak kendinizi geliştiriniz. Yakın korumalık stresli bir iştir, her zaman buna kendinizi hazırlamalı ve böyle hareket etmelisiniz. Zor çalışma şartları sizi yıldırmamalı ve işinizi her zaman sevmelisiniz.

İyi bir yakın koruma tüm teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Güven verir ve fiziki açıdan da güçlüdür. Aranan ve maaş olanakları yüksek bir yakın koruma olmak için her daim kendinizi geliştirmelisiniz.


VIP Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? TIKLA

Yakın Koruma Maaşları Ne Kadar? TIKLA

Okumaya Devam Et

Eğitim

VIP Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır?

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Yakın koruma, özel güvenlik sektörünün en önemli meslek dallarından biridir. Yakın korumaları tercih eden kişiler çoğunlukla önemli şahıslardır. Dilimize VIP olarak geçen bu kavram “Very Important Person” yani “çok önemli kişi” anlamına gelir.

Published

on

VIP Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Yakın koruma, özel güvenlik sektörünün en önemli meslek dallarından biridir. Yakın korumaları tercih eden kişiler çoğunlukla önemli şahıslardır. Dilimize VIP olarak geçen bu kavram “Very Important Person” yani “çok önemli kişi” anlamına gelir.

VIP kişilerin koruması da yakın korumalar tarafından yürütülür. Görev ve konum itibariyle genellikle stratejik bir konumda bulunan VIP’ler yakın koruma olmadan hareket etmezler. VIP Yakın koruma olmak için ise belli özel eğitimlere tabi olmak gerekir.

Bu eğitimleri sunan özel güvenlik kursları vardır, çoğu kişi bu alana yönelmek istediğinde VIP yakın koruma sertifikası nasıl alınır diye merak eder. Dolu dolu bir eğitim sonrasında bu işe uygun kişiler, sertifikalarını alabilir.

VIP Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır?

VIP Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır?

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? VIP yakın koruma olabilmek artık günümüzde çok sayıda kişinin hayali olmuştur. Eğitim almadan yapılamayacak bu iş için donanımlı özel güvenlik kurslarının eğitimlerine dâhil olmak gerekir. Yakın korumalık revaçta olduğu için piyasa da bu işi yapan çok sayıda yetersiz kurum da bulunur.

Tavsiyemiz tamamen nitelikli yakın koruma elemanı yetiştiren eğitim kurumlarına yönelmenizdir. Burada verilen temel eğitimler sonrasında VIP yakın koruma unvanı ve belgesi alabilirsiniz. Maaş ve iş istihdamı iyi olan bu alan çoğu kişi tarafından tercih ediliyor.

Kurslarda silahlı ya da silahsız olmak üzere VIP koruma eğitimi alabilirsiniz. Değişen dünya insanlara aynı zamanda farklı güvenlik tedbirleri almayı da sunduğu için yakın korumalar hep hayatımızda olacaktır.

VIP kişiler evlerini, iş yerlerini bulundukları herhangi bir mekanda kendilerini korumak için donanımlı bir yakın korumaya ihtiyaç duyar. VIP’lerin günlük hayattaki huzuru, rahatlığı için çalışan yakın korumalar bu anlamda gereken tüm teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olmalıdır.

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Bu bilgilerin öğrenilebileceği yer ise özel güvenlik kurslarıdır. VİP korumaların en önemli özelliklerinden biri de hem korudukları kişiden hem de diğer insanlardan fiziki açıdan üstün olmaları gerekliliğidir. Fiziki şekilde avantajlı olmak, VIP koruma olmanın ilk gereklerindendir. Hatta bazı kurslar belli kilo ve boy şartı altındaki kişilere eğitim vermemektedir.

Her kursun ve eğitim programının içeriği farklı olabilir. Başvuru yapmadan önce programda hangi eğitimlerin, kimler tarafından verileceğini öğrenmek gerekir. Teorik dersler kadar uygulamalı dersler de önemlidir. Uygulamalı derslerde, eğitimin tam bir biçimde yapılabilmesi esastır.

VIP yakın koruma olmak isteyen kişiler kursun süresi, aşamaları, nerede ne şekilde yapılacağı vb. bilgileri önceden edinmeli ve bu şekilde kayıt yaptırmalıdır. Eğitim sonrasında da kendini geliştirmeli bu alanda tercih edilen bir VIP koruma olmalıdır.

Verilen eğitimlerde bu işi yürütürken oluşabilecek problemler için hukuki mevzuat dersleri de bulunur. VIP korumanın önceliği koruduğu kişi iken ilgili prosedüre de hâkim olarak hareket etmelidir. VIP koruma eğitimi bu anlamda bir bütündür.

VIP Koruma Kursu Kaç Gün?

VIP Koruma Kursu Kaç Gün?

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Eğitim almaya karar verdiğinizde aklınıza ilk gelecek sorulardan biri de kursun eğitim süresi olacaktır. Bu konuda sabit ve genel geçer bir süreden bahsetmek zordur. Eğitimin içeriğine ve kursun niteliğine göre değişen süreler bulunur.

Genellikle ders saati üzerinden hesaplanan VIP yakın koruma eğitimleri, 40 saat, 120 saat, 190 saat vb. şekilde belirlenebilir. Kısa süreli kurslar yetersiz olabilir, bunun için hem saat hem de içerik analizi yaparak kurs tercih etmek gerekir.

Verilen eğitimlerin bir kısmı teorik bilgiden oluşurken bir kısmı da uygulamalıdır. Her iki ders formu da oldukça önemlidir ve kaçırılmadan dâhil olunmalıdır. Uygulamalı derslerdeki verim için donanımlı hocalardan ders alınmalıdır. 

Bazı kursların online eğitim seçenekleri de bulunur. Online eğitim artık, ülkemizde önemli bir yere sahiptir, vakit sıkıntısı çeken kişiler çeşitli sebeplerle online eğitimlere de dâhil olabilir. Yüz yüze eğitimin daha etkili olacağı düşünülürse sınıf ortamındaki dersler idealdir.

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Uygulamalı derslerde kursiyerler her detayı görür ve bizzat uygular. Soğukkanlılık kazanmak, kendini gerçekten bir VIP koruma olarak hissedebilmek için uygulamalı dersler önemlidir. Uygulamalı derslerde ilk defa yakın koruma eğitimi alacak olan kişiler için atış poligonunda talim de yapılır.

Güvenlik sektörüne yabancı olmayan ya da zaten hali hazırda böyle bir iş yürütenler için VIP korumaların kullandığı silahlar tanıtılır ve detaylı bir biçimde öğretilir. Bu silah eğitimleri çoğu kez şehirden uzak yerlerde yapılır. Güvenlik kaygısı ile şehre uzak yerlerde yapılan bu eğitimler donanımlı eğitimciler tarafından verilmelidir.

Yakın savunma teknikleri de uygulamalı derslerin bir parçasıdır. Bu eğitimi almaya hem fiziki hem de psikolojik anlamda yeterli olmak gerekir. Yakın koruma ve yakın savunma teknikleri için çok çalışmak, eğitim sonrasında da kendini geliştirmek gerekir.

Tüm bu saydığımız eğitimler kurs süresi boyunca kursiyerlere verilmelidir. Eğitim seçilirken içeriği mutlaka incelenmeli hatta tek tek kontrol edilmelidir. Genel hatları ile VIP koruma eğitim içerikleri aynı olsa da kurstan kursa bazı değişiklikler olabilir.

VIP Yakın Koruma Silah Taşıyabilir mi?

VIP Yakın Koruma Silah Taşıyabilir mi?

VIP yakın koruma olmak isteyenlerin başvurduğu kurslar ve eğitim programları dâhilinde hem silahlı hem de silahsız eğitimler verilir. Yakın korumaların çalışma şekli ve ortamı itibariyle silahlı eğitim almaları tercih edilir. Silahlı eğitimler sonrası ruhsat edinebilir ve görevlerini silah taşıyarak gerçekleştirirler.

VIP bireyler günlük yaşamlarına devam ederken yakın koruma ile hareket etmek zorunda kalabilirler. Eğitimli bireylerin yakın markajında hayatlarına devam ederlerken profesyonel bir eğitim almış kişileri tercih etmek isterler.

Kaliteli, donanımlı VIP yakın koruma elemanı yetiştirme maksadı ile düzenlenen bu eğitim programları bünyesinde silahlı ve silahsız eğitimler verilir. Bu eğitimler de atış veya silah konusunda hiç bilgisi olmayan kişilere atış poligonlarında talimler de yaptırılır.

İlk defa bu eğitimi alacak olanlar olduğu gibi, asker polis vb. meslekleri yürütmüş yakın koruma eğitimi almak isteyenler de olabilir. Her iki grubunda silahlı eğitimleri vardır. VIP korumaların kullandığı silahların özellikleri ve çeşitleri öğretilir.

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Kurslarda verilen eğitimlerde silahsız koruma hizmetlerinde daha çok yakın savunma teknikleri gösterilir. Korumalar görevlerini yerine getirirken ateşli silah değil de dövüş sanatlarından yararlanır. Eğitim boyunca yakın dövüş sporları yoğun bir biçimde öğretilir, yakın koruma adayları ise eğitimden sonra da dövüş konusunda kendilerini geliştirmelidirler.

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Silahlı kurslar ise silah bulundurma ve taşıma ruhsatı olan, alabilecek olan kişilere verilir. Silahlı koruma hizmetinde bulunacak olan kişilerin aynı zamanda uzman atış sertifikasına da sahip olması gerekir. Silahlı koruma görevinde ağır silahlı yakın koruma hizmeti de vardır. Bu eğitimi alanlar oldukça zorlu ve tehlikeli şartlarda çalışırken çoğu kez çelik yelek de giyebilir.

Görüldüğü üzere VIP koruma eğitimi almak isteyenler için hem silahlı hem de silahsız eğitimler bulunur. Silahlı personel olabilmek için bazı şartlar da bulunur. Her durumda VIP koruma personelleri hem korudukları kişiyi hem de kendilerini kollayarak çalışır.

VIP yakın korumalık yapabilmek ve silah taşıyabilmek için psikolojik anlamda da hazır olmak gerekir. Bu zorlu görevi yerine getirirken soğukkanlı, kriz yönetebilen, çözüm odaklı olmak da gerekir.

VIP Koruma Nasıl Olunur?

VIP Koruma Nasıl Olunur?

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Korumalık görevi insanlar ve gençler arasında özenilen mesleklerden biridir. Bu işin sadece özenilerek yapılmayacağını bilmek gerekir. Yakın korumalar çoğu kez yüksek stres altında çalışır. Büyükşehirlerde insanlar kendilerini bile korumak da zorlanırken, onlar zorlu şartlarda VIP kişileri korurlar.

VIP yakın korumalık için öncelikle psikolojik olarak hazır olmak gerekiyor. Yoğun strese, sürekli kalabalık içinde bulunmaya, her durumda çalışmaya hazır olmak şarttır. Bununla birlikte fiziki açıdan da diğer insanlardan üstün olmak, bedeniyle de bu işi yapabileceğine insanları ikna edebilmek gerekir.

Hem psikolojik hem de fiziki anlamda hazırsak şimdi donanımlı ve dolu bir eğitim programına kaydolmak gerekiyor. Çeşitli özel güvenlik kursları bünyesinde verilen eğitimlerin içerikleri, süreleri, silahlı, silahsız oluşları gibi detayları iyice araştırmak gerekir. Kurslara ve eğitimlere dâhil olabilmek için bireyin taşıması gereken özellikler ise şunlardır:

 • Hızlı ve mantıklı kararlar alabilen
 • Kişisel ahlakın yanı sıra iş ahlakına da sahip olan
 • Diksiyonu ve dış görünüşü düzgün
 • Soğukkanlı olan, kriz anlarında sakin kalabilen
 • Hukuki mevzuata hâkim
 • En az lise mezunu olan
 • Kendini geliştirmiş
 • En az bir yabancı dile sahip
 • Kolluk kuvvetleri ile iletişimi kuvvetli
 • İnsanlarla iletişimde becerikli
 • Silah kullanımında iyi
 • Araç kullanabilen
 • VIP korumalık yaptığı kişiye ve özel hayatına saygılı

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Bu liste böyle uzar gider,  gördüğünüz gibi VIP korumalar aslında gerçekten deneyimli ve nitelikli insanlardır. Sertifika alan tüm bireylerin bu mesleği hak etmesi ve iyi taşıması gerekir. Donanımlı VIP koruma personelleri her zaman için çok daha kolay iş bulurken maaş olanakları da gelişmiş olur.

Bir özel güvenlik kursu bünyesinde VIP yakın koruma eğitimi almak isteyen kişilerin de bazı gereklilikleri yerine getirmesi gerekir. 18 yaşını doldurmuş olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, adli sicili temiz olmak, kamu görevinden yasaklı olmamak, istenilen fiziki şartları sahip olmak vb. şartları taşımak gerekir.

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Tüm bu şartlara sahip olan kişiler istihdam alanı yüksek olan VIP yakın korumalık yapmak için eğitim alabilir, eğitim sonunda alacağı sertifika ile göreve başlayabilir.

VIP Yakın Koruma Ne İş Yapar?

VIP Yakın Koruma Ne İş Yapar?

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? VIP yakın korumalar, bulunduğu konum ve statü itibariyle imtiyaz hakkına sahip olan kişileri(devlet başkanları, siyasetçiler, üst düzey yöneticiler, varlıklı aileler, ünlü kişiler) kişileri koruma hizmetini yürütür.

Yakın korumalık görevi yürütmek ve en kısa şekilde VIP yakın koruma sertifikası nasıl alınır diye düşünüyorsanız, bir eğitime tabi olmanız gerektiğini unutmayınız. Bu eğitimler sonucunda alacağınız sertifika ile VIP yakın koruma unvanı alabilirsiniz.

VIP yakın korumalar almış oldukları eğitimler de silahlı veya silahsız olarak çalışır. Ülkemizde genellikle silahlı yakın korumalar tercih edilir. Silahsız VIP korumalar üst düzeyde yakın dövüş sanatları öğrenerek savunma taktikleri ile çalışırlar.

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Silahlı korumalar ise silah taşıma ruhsatı ve yeterliği olan kişilerden seçilir. Çoğu kez daha tehlikeli durumlarda görev yapan kişiler özel olarak da seçilir. Bir VIP Koruma, koruduğu kişiyi rahat ettirmeli, onu dışarıdan ve içeriden gelecek tehlikelere karşı güvende tutmalıdır. VIP yakın korumalar,

 • Korudukları kişinin sağlığından, huzurundan, günlük planlarından da sorumludur.
 • Ailesinin de yakın takibinden ve korunmasından sorumludur.
 • Bunları yaparken korunan kişinin özel hayatına da saygı duymalıdır.
 • Mahrem bilgileri kimseyle paylaşmamalı, işine saygının gereği olarak bu konuda ketum olmalıdır.
 • Dışarıdan gelecek olan her türlü fiziki tehlikeye karşı uyanık ve tetikte olmalıdır.

VIP yakın koruma olmak, zor şartlar altında çalışmayı gerektirir. Bunu baştan kabul etmek ve işini ciddiye alarak korumasını yaptığı kişiyi iyi temsil etmek gerekir. Stres altında çalışıldığı için buna dayanabilmek ve problem anında soğukkanlı olabilmek önemlidir.

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? Eğitim ile birlikte Özel Güvenlik Kimlik kartına sahip olmak gerekir. Sektöre yabancı olmadığı için çoğunlukla TSK’dan emekli kişiler de VIP yakın koruma görevini yürütebilir. Özel Kuvvetler de bu alanda eleman yetiştirmektedir. Belli eğitim programlarına dâhil olan VIP koruma eğitimi alan kişiler de fazladır. Her durumda bu işi nitelikli biçimde yürütmek gerekir.  Ülkemizde bu alandaki boşluğu doldurmak için profesyonel eğitim almış VIP yakın korumalara ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır.

VIP Yakın Koruma Maaşları

Yakın Koruma Sertifikası Nasıl Alınır? İnsanları en çok ilgilendiren konulardan biri de bu iş ile kazanılacak olan maaştır. Sektörün maaş olanakları gerçekten çok iyidir. Kişinin kendini sürekli bir tehlike altında hissederek çalıştığı düşünüldüğünde maaştan ziyade işin zorlukları da akla gelebilir.

Bugün itibariyle güncel maaş bilgileri ile 9000 TL ila 25.000TL arasında gidip gelen maaşlar ile çalışmak söz konusudur. Siz de VIP yakın koruma sertifikası nasıl alınır diye düşünüyorsanız, hem eğitimleri hem de maaş bilgilerini iyi derece de araştırmalısınız. Kendini yetiştirmiş bir yakın koruma olabilmek için yeniliklere ve gelişmelere açık biçimde eğitim almalı, mesleğinizi hep çok sevmelisiniz.


Yakın Koruma Maaşları Ne Kadar? TIKLA

Okumaya Devam Et

Trend İçerikler