Connect with us

Girişimcilik

KOSGEB Girişimcilik ve KOSGEB Girişimcilik Belgesi

KOSGEB girişimcilik hibeleri, ekonomiyi kalkındırmak için verilir. Karşılıksız ve geri ödemeli yardımlar bulunur. Açılımı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’dır. Bağlı olduğu kurum Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’dır. KOSGEB, 20 Nisan 1990 tarihli yasayla kurulmuştur. 

Yayınlanma Tarihi

-

KOSGEB Girişimcilik ve KOSGEB Girişimcilik Belgesi

KOSGEB girişimcilik hibeleri, ekonomiyi kalkındırmak için verilir. Karşılıksız ve geri ödemeli yardımlar bulunur. Açılımı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’dır. Bağlı olduğu kurum Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’dır. KOSGEB, 20 Nisan 1990 tarihli yasayla kurulmuştur. 

Girişimcilerin sermaye edinebilmesi ve üretimin artması hedeflenir. Yıllık bütçe kapsamında yardım paketleri yayınlanır. Ekonomiyi etkileyen durumlar, küçük işletmeleri zorlayabilir. Kurumun gayesi, büyüme potansiyelindeki firmaları korumak ve girişimi artırmaktır. Katılımcılara, mesleki eğitim sonunda yeterlik belgesi verilir.

KOSGEB Nedir? 

KOSGEB Nedir

KOSGEB ne yapar sorusuna iki yanıt verilebilir. Öncelikli işlev, pasif iş gücünü etkin hale getirmektir. Ekonomiyi canlandırmak için kadın, engelli, genç bireyler teşvik edilir. Üretim projesi olan fakat sermaye bulamayan işletmelere yardım yapılır. KOSGEB girişimcilik oranını yükseltmekle görevlidir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden ayrılmış ödenek, hibe kapsamında işletmecilere sunulur. 

Yeni iş alanları açmak KOSGEB faaliyetleri arasındadır. İşsizliğin azalması ve ihracatın artması yeterli üretim gerektirir. Farklı eğitim düzeylerine sahip girişimciler, hizmete uygun desteklerden faydalanabilir. Kurum, işyeri açmak isteyenlere yardım eder. Girişimcilik eğitimleri, planlama ve idare becerisi kazandırır. Başarılı kursiyerler yeterlik belgesi alır. Sertifika, yardım başvurusunda kolaylık sunar. 

Küçük işletmelerin iflastan korunması ve yeni firmaların açılması işsizliği azaltabilir. KOSGEB girişimcilik yardımlarında amaç, nüfusun aktif kesimini faaliyete yönlendirmektir. Değişik standarttaki hibeler para ihtiyacını karşılar. Genç girişimcilerin sermaye kaygısı azalır. 

KOSGEB’e Kimler Başvurabilir? 

KOSGEB'e Kimler Başvurabilir

KOSGEB girişimcilik desteği başvuru şartları değişkendir. Kurum birçok alanda destek sunar. Bir yılda farklı başvuru dönemleri vardır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler başvuru yapabilir. Yardım içeriği ekonomik gelişmelerle belirlenir. Pandemi kaynaklı durgunluk sürecinde özel paketler hazırlanmıştır. Döviz kuru, arz talep dengesi, uluslararası ekonomi koşulları destek için belirleyicidir. 

Firmanın küçük ölçekte olduğu, geliri ve personel sayısıyla anlaşılır. Kaçak işçi çalıştıran, yasadışı hizmet sunan, yardım için hileyle kurulduğu anlaşılan firmalar destek alamaz. Üretimi sürdürmek, istihdama odaklanmak, iş büyütme planı yapmak gerekir. KOSGEB girişimcilik yardımları Türkiye vatandaşlarına sunulur. 

Firma sahibi ve çalışanlar vatandaş olmalıdır. Göç hareketleriyle nüfus dengesi değişmiştir. Yabancı kökenlilerde, çalışma ve oturum izni aranır. Çoğunlukla yerli firmalar desteklenir. Merkezi farklı ülkede bulunan şirketlerin orta ve küçük birimleri destek alamaz. İki tür yeterlik belgesi bulunur. Birincisi katılım hakkı sunar, ikincisi kursun tamamlandığını gösterir. 

Firma kurmak isteyen vatandaşlar hibelerden faydalanabilir. KOSGEB girişimci belgesi, sektörel eğitimi belgeler. Kursu tamamlayanlar finans yönetimi, depolama, pazarlama, satış, dağıtım, kurumsal iletişim yetkinliği kazanır. Sertifikalı olmak, yeni işletmelerde aranan koşuldur. Güncel şartlar KOSGEB sitesinden takip edilebilir. 

Yenilikçi Girişimcilik Ne Anlama Gelir? 

Yenilikçi Girişimcilik Ne Anlama Gelir

KOSGEB girişimcilik destekleri yenilikçi anlayışa sahiptir. Yenilikçilik ilkesi yetersiz, eski, konforsuz şartların düzenlenmesini öngörür. Ticari girişimlerde modern ihtiyaçları dikkate almak, teknolojik metotları öncelemek, seri üretime odaklanmak esastır. KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın hedeflerine uygun olarak üretimde teknolojiyi destekler. 

Yenilikçi girişimci ile klasik girişimcinin farkı planlamadır. Modern şartlar büyük yatırım gerektirir. Yenilikçi projelerde otomatik taşıma, yıkama, ayıklama, karıştırma, kesme, dökme, paketleme donanımları bulunur. Klasik girişimciler az maliyetli üretime odaklanır. Verimlilik ve istihdam paraleldir. Düşük istihdamın önlenmesi esastır.

KOSGEB girişimci belgesi, klasik ve modern faaliyete uygun seçeneklerden oluşur. Geleneksel Girişmcilik programı, temel kuralları ve alışılageldik metotları öğretir. İleri Girişimcilik programında geniş çaplı güncel bilgiler sunulur. KOSGEB girişimcilik yardımlarında yenilikçi firmalar öne çıkar. 

Yenilikçi vasfı taşımak istiyorsanız, sektörünüzün dünya çapındaki gelişmelerini takip etmelisiniz. Avrupa, ABD, Çin, Rusya model olabilecek üretim standartlarına sahiptir. KOSGEB eğitim belgesi aldıktan sonra gelişim sürdürülmelidir. Seminerler, meslek kursları, sektörel fuar gezileri yararlıdır. 

Yenilikçi olabilmek, bakış açısında değişim gerektirir. Para kazanma isteği, sektörde öncü olma vizyonuyla birleşmelidir. KOSGEB girişimcilik yardımı üretimin ve istihdamın artırılmasında kullanılabilir. Yardımlar belli giderlere harcanır. Teknoloji eğilimi firmalara avantaj sunar. 

Başvuru İçin Gereken Kriterler Nelerdir? 

KOSGEB girişimcilik destekleri çeşitlidir. Başvuru şartları yardım kapsamına bağlıdır. Tek tip destek bulunmaz. Destekler değişik ihtiyaçlara ve sektörlere uygundur. Aralık 2021 – Mart 2022 arasındaki üçüncü başvuru dönemini, Temmuz 2022 – Ekim 2022 dönemi izler. Son başvuru tarihi 10 Ekim’dir. Dördüncü dönem KOSGEB girişmcilik desteği için güncel şartlar şöyledir: 

Yeni istihdam edilen personel; 

 • Türkiye atandaşı olmalıdır.
 • Teknik lise, ön lisans, lisans ve üzeri mezuniyete sahip olmalıdır. 
 • Doğum tarihi 1981 ve sonrası olmalıdır. 
 • Haziran 2022’de işletmede çalışmayıp, Temmuz’da işe girmiş olmalıdır. 
 • Haziran 2019 – Haziran 2022 arasında 180 günden çok sigorta prim ödemesi yapmamış olmalıdır. 

KOSGEB girişimcilik hibesi Temmuz – Ekim 2022’de personel başına 125 bin TL’dir. Firma hisselerinin % 51’inden fazlası kadın ortağa aitse meblağ 135 bin TL‘dir. Dördüncü dönem yardımları geri ödemelidir. Destek alımını izleyen 24 ay sonrasında taksitli ödeme başlar. 

Küçük işletmeler en fazla 2, büyük işletmeler en fazla 5 personel çalıştırabilir. Destek sınırı küçük işletmeler için 250 bin TL, büyük işletmeler için 625 bin TL’dir. Yardım tutarı farklı dönemlerde değişebilir. KOSGEB üyeliği ve girişimcilik belgesi temel şartlardır. 

KOSGEB Girişimcilik Danışmanlığı Ne Anlama Gelir? 

KOSGEB Girişimcilik Danışmanlığı Ne Anlama Gelir? 

KOSGEB danışmanlık hizmeti, kuruluş dönemindeki sorunları çözer. Girişimcilerin analiz, yönetim, kurumsal ilişki süreçlerine destek verilir. Girişimci danışmanı, atılabilecek adımlar sunar. Firma standartlarına uygun destekler, sektörel gelişmeler, proje fikirleri, istihdam faaliyetleri incelenir. Kurslardan yeterlik belgesi almak avantaj sunar. 

Hatalı yatırım, risk yönetememek, doğru personel seçememek, rekabet edememek istenmeyen durumlardır. Yeni işletmelerin iflas etmesi deneyimsizlikle ilişkilendirilebilir. KOSGEB girişimcilik hizmetleri, firma özelinde çözüm üretir. Faaliyet hacmi, personel sayısı ve hedefler doğrultusunda gelişim sağlanır. 

İsabetli hedef belirleme başlangıçta zor olabilir. Doğru hedefler faaliyetlerin gelişimini ve piyasaya standartlarına ulaşmayı sağlar. Danışmanlar, ekonomik uzmanlığı sektörel bilgiyle buluşturur. Girişimcilik belgesi edinip detaylar için danışmanlık alabilirsiniz. 

KOSGEB danışmanı nasıl olunur diyorsanız şartlar belirlidir. Şartlardan en az birine sahip olanlar danışmanlık yapabilir. KOSGEB girişimcilik hizmetinde görev alma şartları şunlardır: 

 • Profesör veya doçent pozisyonunda görev yapmış olmak. 
 • 120 Saatten fazla danışmanlık yapmış doktora mezunu olmak. 
 • 240 Saatten fazla danışmanlık yapmış yüksek lisans mezunu olmak.
 • Son 10 yılda en az 5 yıl danışmanlık yapmış olmak. Çalışan, ortak, sahip pozisyonları kapsamdadır. 
 • Başvuru yapılan alandaki 3 farklı şirkette çalışmış olmak. 

KOSGEB Girişimcilik Kursu Nedir? 

KOSGEB girişimcilik kursu ikiye ayrılır. Birincisi Geleneksel Girişimcilik Kursu’dur. Sisteme kayıtlı işletmeler, yardım almak için kurstan geçmelidir. İkinci aşamada İleri Girişimcilik Kursu alınır. Kurs tamamlama belgesi, işletmenin yeterli potansiyelde olduğunu gösterir. 

Girişimciliğin esasları ve şirket yönetimi incelenir. Geleneksel Girişimcilik programında temel bilgi sunulur. İleri Girişimcilik Kursu, modern şartlar özelinde eğitim verir. Proje geliştirme, yatırım, istihdam, iş hacmi büyütme, ARGE, saha incelemesi eğitim kapsamındadır. 

2022 KOSGEB yardımları belge şartına sahiptir. Sertifikasız kurumlar destek alamaz. Eğitimler, firmayı KOSGEB’e tanıtır. KOSGEB Girişimcilik Kursu ücretsizdir. Özel eğitimlerde ücret uygulanabilir. Yeni kurulan yerli firmalar programa katılır. 

İş Planı Ödülü Destek Programı alternatiftir. Yeni projelerin iyileştirilmesi ve gerçekleştirilmesi için sunulur. Yarışmalarında derece yapan faaliyetler dikkate alınır. Proje sahiplerine yardımcı fikir ve maddi destek sağlanır. 

KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Nasıl Alınır? 

KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Nasıl Alınır? 

KOSGEB eğitimi nasıl alınır diyorsanız, kurum sitesine kaydolmak yeterlidir. Dikkat edilmesi gereken şey, firma kurulmadan başvuru yapmaktır. Yeni işletmelere ayrılan ödenekten mevcut şirketlerin yararlanması engellenir. İzlenecek adımlar şöyledir: 

 • Kurulacak şirket NACE kod listesinde bulunmalıdır. Desteklenmeyen iş kolları için katılım yapılamaz. 
 • Şirket kurulmadan önce firma sahibi ön kursa katılmalıdır. 
 • Eğitim bağlantısı kurum sayfasındadır. KOSGEB Girişimcilik Eğitimi adıyla arama yapılabilir. 
 • Uzaktan eğitim derslerini tamamlamak ve katılım hakkı kazanmak gerekir. 
 • Çevrimiçi derslerin izinsiz çoğaltılması, yayınlanması, paylaşılması suç oluşturabilir. Eğitimden üçüncü şahıslar faydalansa bile durum resmiyet kazanmaz.  
 • KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi alındıktan sonra şirket kurulur. 
 • Yeterlik belgesi ön hazırlık işlevi görür. Asıl eğitime başvuru için gereklidir.
 • KOSGEB sayfasındaki Online Girişimci Eğitimleri bölümünden Geleneksel Eğitim Programı’na ulaşılır.  
 • İleri Girişimcilik Programı’na katılmak için Geleneksel Girişimcilik Programı tamamlanmalıdır. Dileyenler yalnız Geleneksel Girişimcilik eğitimi alabilir.
 • Kurs sonunda, evraklar sisteme tanımlanır. 
 • Girişimcilik eğitimleri destek almayı sağlar. Sisteme üye olup sertifikası bulunmayan işletmeler yardımlardan faydalanamaz. 

KOSGEB Hangi Sektörleri Destekliyor? 

Kurum, ülke ekonomisinin çıkarlarını gözetir. Kalkınmadaki payı büyük olan sektörler desteklenir. Tarım işletmeleri, hayvancılık tesisleri, eğitim ve sağlık kurumları yardım kapsamına girmez. Tarım ve hayvancılık yardımları, Tarım Kredi Kooperatifleri’nce sunulur. KOSGEB girişimcilik yardımı NACE kodlarıyla listelenen işleri kapsar. 

NACE, Nomenclutra des Activités Économiques dans la Communauté Européenne anlamına gelir. Türkçesi, Avrupa Topluluğundaki Ticari Faaliyetlerin İstatistiksel Sınıflandırması şeklindedir. Güncel liste kurum sayfasında yayınlanır. Desteklenen sektörler şunlardır: 

 • Madencilik ve taş ocakçılığı 
 • İmalat
 • Elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretim ve dağıtımı 
 • Su temini, kanalizasyon, atık toplama ve iyileştirme
 • İnşaat
 • Toptan ve perakende ticaret
 • Motorlu taşıt onarımı
 • Nakliyat
 • Depolama
 • Konaklama ve yiyecek hizmetleri
 • Bilgi ve iletişim 
 • Finans ve sigorta
 • Bilimsel ve teknik faaliyetler
 • İdare ve destekleme hizmetleri
 • Sportif eğitimler
 • Kültür, sanat, eğlence hizmetleri
 • Mezarlık hizmetleri 

Sektörler birçok iş kolundan oluşur. Tekstil, otelcilik, lokantacılık, kuaförlük, halı yıkama, danışmanlık, çilingirlik, bisikletçilik, ayakkabı tamirciliği, yük ve yolcu taşımacılığı, spor salonu işletmeciliği, yazılım ve donanım hizmetleri kapsamdadır. KOSGEB girişimcilik destekleri yeni kurulan firmalar içindir. Listenin takip edilmesi gerekir. KOSGEB NACE kodları aramasıyla güncel listeye ulaşabilirsiniz. 

KOSGEB Hibe Yardımı Ne Kadar? 

KOSGEB Hibe Yardımı Ne Kadar? 

Kurs tamamlama belgesi edinmiş yeni firmalar 100.000 – 600.000 TL destek alabilir. Hibelerin alt ve üst sınırı değişkendir. Büyük işletmelere sunulan destekler 1.000.000 TL’ye ulaşır. Yardım tutarları, personel sayısına ve işletme büyüklüğüne paraleldir. 

Maaş yardımları, ödemeyi kolaylaştırarak istihdamı artırabilir. Maaş desteği, firma ve çalışanlarda belli kriterler bulunmasını gerektirir. Kira yardımı, düşük gelirli firmaların iflasını önler. Düzenli işletim yardımları elektrik, su, doğalgaz masrafı içindir. 

Malzeme yardımı, üretimde kullanılacak ekipmanların masrafını karşılar. Malzeme giderlerini karşılayabilmek için, başvuru öncesinde ekipman sipariş edilmelidir. Kurum, başvuru sahibi adına ödeme yapar. KOSGEB girişimcilik yardımları nakit olarak sunulmaz. Proje, sipariş ve giderlerin kapsama uyması durumunda destek verilir. Yaygın beklentiler, kurumdan para alıp iş kurma yönündedir. 

KOSGEB hibesi, mevcut firmalara sunulur. Sermayesiz iş kurma desteği bulunmaz. Girişimcilik belgesi olan her firma onay almayabilir. Firma kurmadan KOSGEB müdürlüklerine uğrayıp danışmanlık talep etmek yararlıdır. Başvuru yapan firma ortaklarının hisse payı %51’i geçmiş olmalıdır. KOSGEB girişimcilik yardımları engelli ve kadın işverenlere ek ödenek sunar. 


Esnaf Kefalet Kredisi Nedir? Kimler Başvuru Yapabilir? TIKLA

1 Comment

1 Comment

 1. graliontorile

  Mayıs 13, 2023 at 3:59 am

  Thank you so much for giving everyone an extraordinarily spectacular possiblity to check tips from this site. It’s always very great plus jam-packed with a good time for me and my office acquaintances to visit your website at minimum three times per week to study the newest issues you will have. And definitely, I am usually motivated for the terrific tactics served by you. Certain two facts in this posting are undoubtedly the finest we have all had.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Girişimcilik

Girişimcilik Nedir? Girişimcilik Fikirleri? Girişimcilik Kitapları Nelerdir?

Tüm dünyada özellikle son dönemlerde farklı ürünler, farklı birtakım hizmet alanlarının oluştuğunu görmekteyiz. Ülkemizde de durum böyledir. Girişimcilik alanında artık farklı fikirler ve olanaklar oluşmaya başladı. Günümüzde hedeflerini hayata geçirmek isteyen insan sayısı artış göstermektedir. Hayallerini gerçekleştirmek ve gerçekleştirirken de bir yandan kazanç sağlamak isteyen kişiler için girişimcilik büyük önem arz ediyor. Girişimcilik nedir? nasıl girişimci olunur, popüler girişimcilik fikirleri nelerdir gibi konuları bu yazımızda girişimci ruhuna sahip kişiler için ele aldık. 

Published

on

Girişimcilik Fikirleri Girişimcilik Kitapları Nelerdir

Tüm dünyada özellikle son dönemlerde farklı ürünler, farklı birtakım hizmet alanlarının oluştuğunu görmekteyiz. Ülkemizde de durum böyledir. Girişimcilik alanında artık farklı fikirler ve olanaklar oluşmaya başladı. Günümüzde hedeflerini hayata geçirmek isteyen insan sayısı artış göstermektedir. Hayallerini gerçekleştirmek ve gerçekleştirirken de bir yandan kazanç sağlamak isteyen kişiler için girişimcilik büyük önem arz ediyor. Girişimcilik nedir? nasıl girişimci olunur, popüler girişimcilik fikirleri nelerdir gibi konuları bu yazımızda girişimci ruhuna sahip kişiler için ele aldık. 

Genel bir tanım yapmak gerekirse girişimcilik bir değer ortaya çıkarabilmek için maddi imkanları bir araya getirmektir. Kişi hayallerini kazanca dönüştürmek için belli bir maddiyata sahipse ve yeni fikirler üretebiliyorsa eğer, rahatlıkla girişimci olabilir. Kimi insanlar da maddi olanaklara sahip olsalar bile yeni fikirler üretme ve iş yapabilme kapasitesine maalesef ki sahip değildir. Bu tamamen kişinin kendi zekasıyla ilgili olup aynı zamanda maddi imkanlarının da iyi olma durumudur. Bu iki unsur kişide varsa zaten başarılı bir girişimci olma yolunda ilerleyebilir. Girişimcilik nedir? gibi sorular online platformlarda araştırılıyor.

Girişimcilik hakkında herhangi bir fikri olmayan kişiler bu yazıyı incelediklerinde artık bu konuda bir fikir yürütebilecek duruma geleceklerdir.

Girişimcilik, bir nevi kâr getirecek bir ürün oluşturmak ve bu ürünü satabilecek bir işletme açıp o işletmeyi geliştirmektir. Girişimcilik konusunda dört temel unsurun bir araya gelmesi gerekir. Bu unsurlar:

 • *Emek 
 • *Maddi olanaklar
 • *Girişimci ruh 
 • *Doğal kaynaklar

Bu dört unsur olduğunda girişimcilik kendiliğinden meydana gelir. Ayrıca girişimcilik sadece bir ürün satışı yapmak veya bir işletme sahibi olmak değildir. Girişimci kişi bir tabiat için faaliyette yer alsa bile bu da bir girişimcilik örneğidir. Elbette ki dijital dünyanın bu kadar hayatımızda olan unsurları etkilemesi de girişimci ruhun gelişmesine ve doğmasına fırsat vermemektedir. Zira kişinin kullanmadığı bir ürünü veya maddeyi farklı alanda değerlendirmesi yada kullanılmayan ürünlerden farklı bir ürün yaparak satışa sunması da girişimcilik örneğidir. Günümüzde farklı yazarların kaleme aldığı çok sayıda girişimcilik alanını anlatan kitaplar mevcuttur. 

Girişimci olmak isteyen kişiler girişimcilik kitapları nelerdir? gibi araştırmalar yaparak tavsiye edilen kitapları okuyabilir ve girişimcilik alanında yeni fikirlere sahip olabilir. 

İyi Bir Girişimcide Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

İyi Bir Girişimcide Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Girişimcilik nedir? girişimci neler yapar gibi sorular girişimcilik kelimesinin ne olduğuna dair fikri olmayan kişiler tarafından online ekonomi platformlarında araştırılıyor. İlk olarak girişimci kelimesinin sözlük anlamına baktığımızda her yeni iş koluna atılmaya cesareti olan, atılgan ve yeni bir fikri hayata geçirebilmek adına eyleme geçmiş kişi demektir. Bir iş koluna girmek için diğer kişiler işin zorluklarını yada farklı taraflarını görmeye başlarken girişimci kişi ise bu kusurları görmeden işe atılır ve kısa zamanda yaşanan sıkıntılara çözüm getirir.

Dolayısıyla girişimci ruha sahip olmak farklı bir meziyettir. Her kişide bulunmayabilir. Girişimci kişiler bir fikir ortaya atar ve o fikri hayata geçirir. Onlar için önemli olan şey Girişimcilik fikirleri olması ve vizyon sahibi olmasıdır. Elbette sadece kişinin vizyon sahibi olması veya yeni fikirler üretmesi de girişimci olması için yeterli değildir. Bunun için ayrıca iyi bir planlamanın da yapılması gerekiyor. İyi bir girişimcinin sahip olması gereken birtakım özellikler şöyledir:

 • Kararlılık Ve Özgüvenli Olunması: İyi ve başarılı bir girişimci olabilmesi için kişinin ilk olarak kararlı olması ve kendine güveninin tam olması gerekir. Zira işyeri açıldıktan sonra her şey planlandığı gibi gitmeyebilir. Bu süreç zarfında kişinin hiçbir şekilde vazgeçmemesi, sabırlı olması gerekir. Bu süreçte kişiye farklı çevreler tarafından eleştiriler olabilir Tüm bu eleştirilere karşı kişi sabretmeli ve her zaman daha iyisini yapabileceği inancından vazgeçmemelidir. 
 • Yönetim Becerisi: Girişimci olacak olan kişide lider bir ruh ve yönetme becerisinin olması oldukça önemlidir. Ayrıca kişide bir konuyu organize şekilde başarabilme kapasitesi ve becerisi olmalıdır. Üretmiş olduğu iş kolunda planlama, iş paylaşımı yapabiliyor olması ve sağlam bir kadro oluşturması gerekir. Yönetim becerisi iyi olan her girişimci tüm bunları kolaylıkla gerçekleştirebilir. 
 • Yaratıcı Olmalı: İyi bir girişimci yaratıcı fikirlere sahip olmalıdır. Daha önceden yapılmamış, denenmemiş bir ürüne veya hizmete yatırım yapmalıdır. 
 • Lider Vasıflı Olmalı: Girişimci olacak kişide lider bir ruh olmalıdır. Kimi kişiler gündelik yaşantılarında bile pasif iken kimi kişilerde özgüvenli ve aktiftirler. İşte aktif, lider ruha, vasıflara sahip olan kişiler iyi bir girişimci olabilir.
 • Risk Alma Cesareti: Girişimci olmak isteyen kişi risk alabilme kabiliyetine sahip olmalıdır. Zira girişimci kişinin yapmış olduğu atılım başlı başına risk içerir.
 • İletişim Yeteneğinin Olması: Girişimcilik zaten başlı başına iyi bir iletişimin olması gereken bir alandır. Bir konu hakkında fikirler paylaşılırken karşı tarafı iyi dinleyebilmek ve anlayabilmek girişimcilik alanında oldukça önemlidir.
 • Kaynak Yönetimindeki Becerisi: İyi bir girişimcide bulunması gereken en önemli özelliklerden biri kaynakları doğru kullanabilme kapasitesidir. Zira hiçbir sermaye kişiye ömür boyu yetmez. Dolayısıyla iş planlaması yaparken de girişimci bir sonraki hamlesinde kaynak sıkıntısı yaşamamaya özen göstermelidir.
 • İleriyi Görebilme Yeteneği: İyi bir girişimcide olması gereken bir diğer özellik te kişinin ileri görüşlü olmasıdır. Girişimci hedefini belirlerken geleceğe yönelik düşünmelidir. Gelecekte olacakları önceden anlayabilme ve fırsata dönüştürebilme yeteneğine sahip olmalıdır.
 • Finansal Bilgiye Sahip Olmalı: Girişimci yapacağı veya üreteceği bir iş kolunda yeterli olan finansal bilgiye sahip olmalıdır. Kişi yapacağı gelirleri ve giderleri hesaplayarak hareket edebilmesi gerekir. Bir proje sırasında oluşabilecek maliyet tablosunu önceden belirleyebilmelidir. Girişimci para ve finans alanında biraz bilgi sahibi olmalıdır.
 • Motivasyon: Öncelikle girişimci bir kurumda maaşla çalışmıyordur. Kendi işini ve hayal ettiği mesleği yapıyordur. Dolayısıyla kimi zamanlarda bunun maddi açıdan zorlukları olabilir. Lakin kişi hiçbir şekilde pes etmemeli ve kendine motive edecek alanlar yaratmalıdır. Motivasyon bir girişimci için oldukça önemlidir.

Ancak bu özelliklere sahip kişiler iyi bir girişimci olabilir. Kişi her ne kadar maddi birikime sahip olsa da iyi bir girişimci olmadıktan sonra kısa zamanda maddi kayıplara uğrayabilir. Girişimcilik nedir? iyi bir girişimcide bulunması gereken özellikleri sizler için bu şekilde kaleme aldık. Girişimci olma isteğiniz var ise bu yazımızı değerlendirebilir ve girişimciliğe adım atabilirsiniz.

Bir Projeye Başlarken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar Nelerdir?

Bir Projeye Başlarken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar Nelerdir?

Girişimcilik alanında yeni fikirlere açık olmak ve her daim bu fikirleri hayata geçirebilme kapasitesine sahip olmak bir girişimcide olması gereken önemli bir özelliktir. Girişimcilik nedir? nasıl olunur ve girişimcilik kitapları nelerdir, işe yarar mı? gibi sorular girişimciliğe yönelmek isteyen gençler tarafından merak ediliyor. Günümüzde gençler tarafından yeni girişimcilik fikirleri oluşabiliyor. Bu doğrultuda girişimcilik kitapları nelerdir gibi iş dünyasına ait olan kitaplar da merak ediliyor. Girişimci bir projeye başlarken bu projeyi doğru yapabilmek adına bir proje yönetim süreci belirler. Bu proje yönetim sürecinin iyi değerlendirilmesi gerekir. 

Bilindiği üzere tasarlanan bir projenin üzerinde aksaklıklar oluşması ve projenin hatalı tamamlanması işletme ve kuruluşlar açısından maddi kayıp olarak nitelendirilir. Sadece maddi açıdan kayıp yaşanmasıyla beraber şirketin itibarı da zedelenir. Dolayısıyla girişimci bir proje planlarken dikkat etmesi gereken birtakım unsurlar vardır. Gelin bu unsurları beraber inceleyelim.

 • Maliyetin Doğru Hesaplanması: Girişimci bir proje ortaya koyduğunda bu projenin başarıyla tamamlanması için belli bir bütçe oluşturmalıdır. Oluşturulan bütçe projenin olabilecek giderleri göz önüne alınarak oluşturulmalıdır. Zira bütçe aşımı yada bütçenin yetersiz kalması da projenin belirlenen zamanda tamamlanmamasına neden olur. 
 • İşgücünün İyi Şekilde Planlanması: Bilindiği üzere bir projenin tamamlanma aşamasında en önemli madde işgücüdür. İyi bir işgücü planlaması yapılmadan projenin gerçekleşmesi mümkün değildir. 
 • Zamanın Verimli Kullanılması: Bir projenin başarısız olmasında en tabi neden gerekli bütçenin oluşmaması olurken, aynı zamanda da zaman planlamasının da hatalı olması nedeniyle proje iptal olabilir. Bu durumda şirketin imajı da kötü etkilenebilir..
 • Kalite Planlaması: Bir proje kapsamında üretilecek ürün veya hizmet belli bir kalitede olmalıdır. Ürün tasarlama aşamasında nasıl belirlendiyse o kalitede müşterilere sunulmalıdır. Kalite standartları altında kalan ürün hiç kuşkusuz şirketin itibarını zedeleyecektir.

Girişimcinin proje tasarlaması ve oluşturulma aşaması biraz sancılı bir süreçtir. Girişimcilik fikirleri hayata geçirilirken yeni girişimciler zorlanabilir. Fakat kişi inandığı yolda yürürken güçlü olmalı ve projesi kötü dahi olsa bir yenisi için daha azimle çalışmalıdır.

Girişimcilik Nedir?

Girişimcilik Nedir?

Girişimcilik nedir? ve nasıl olunur sorusu özellikle son dönemlerde farklı iş fikirleri olan ve bu fikirleri hayata geçirmek isteyen kişilerin araştırdığı konulardandır. Girişimcilik nedir? girişimci ruh, girişimcilik fikirleri günümüzde bir hayli merak ediliyor. Kurumsal firmaların personellerine ödemiş olduğu maaşların yetersiz oluşu kişileri ek iş arayışına sevk ediyor. Kişi eğer girişimci bir ruha sahipse hayalindeki işi kolaylıkla kazanca çevirebilir. Girişimcilik kişinin aklındaki ürün veya hizmeti birtakım maddi olanaklar dahilinde yapabilme girişimidir. Cesaret göstererek yapmış olduğu bir atılımdır. Girişimciler risk alarak bir projeyi tasarlar ve hayata geçirme konusunda eyleme geçer. 

Girişimci kişi ürettiği ürün satışından bir maddi gelir sağlar ve aynı zamanda bir değer ortaya koymuş olur. Girişimci ayrıca genç ve işsiz kişilere istihdam olanağı yaratır. 

Girişimcilik Fikirleri 

Girişimcilik Fikirleri 

Girişimcilik nedir? girişimci ruh, girişimci, gibi kelimeler tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılıyor iken, ülkemizde daha yeni sözlük anlamları araştırılıyor. Günümüzde kişilerin çalışma hayatlarında kazandıkları maaşların yetersiz kalması veya kişinin üniversite eğitimi sonrasında işsiz olması pek tabi yeni iş kollarının araştırılmasına vesile oluyor. Elbette kimi kişiler de hayalindeki meslekten para kazanmak isteyebiliyor. Dolayısıyla cesaret gösteren, risk alabilecek maddi imkanlara sahip olan kişiler ürün veya hizmet alanında yeni fikirleri hayata geçirebilir. Girişimcilik fikirleri özellikle burada önem kazanıyor. 2022 yılına ait girişimcilik fikirleri şöyledir:

 • Takı tasarımı yaparak internet üzerinden satışa sunmak 
 • Organik tarıma başlamak 
 • Düğün fotoğrafçılığı 
 • Doğum ve bebek fotoğrafçılığı yapmak 
 • E-kitap yazarlığı yapmak 
 • İçerik yazarlığı yapmak 
 • Blog ve makale yazarlığı yapmak 
 • Solucan gübresi yetiştiriciliği yapmak 
 • Yarasa gübresi yetiştirmek
 • Catering Hizmeti sunmak
 • Teraryum ve minyatür evler yapmak
 • Yaşam koçluğu yapmak 
 • Web ve logo tasarımı yapmak 
 • Editörlük yapmak 
 • Networking Marketing işler
 • Yoga ve pilates eğitmenliği yapmak
 • Kişiye özel tasarım butikler açmak 
 • Doğal ahşap oyuncaklar tasarlamak ve satışa sunmak 

Girişimcilik fikirleri bu kadarla da sınırlı değildir. Girişimcilik yapmak isteyen kişi kimsenin daha önce yapmaya cesaret edemediği veya bilmediği bir ürün veya hizmeti sunarak çok iyi kazançlar sağlayabilir. Kısacası girişimci ruhu olan her insan yukarıda saydığımız iş fikirlerinden birini inceleyerek hayata geçirebilir. Elbette bunun için maddi olanaklarında yeterli olması gerekiyor. 

Girişimcilik Kitapları Nelerdir?

Girişimcilik Kitapları Nelerdir?

Girişimcilik kitapları nelerdir iyi bir girişimci olmak isteyen kişilerin mutlaka okumaları gereken kitap türüdür. Zira girişimcilik kitapları nelerdir, gibi sorular karşısında, kitaplar sayesinde girişimci kendini geliştirme yöntemlerini öğrenebilir diyebiliriz. Girişimciler bir projeyi tasarlama aşamasında ilham almak ve projeyi daha iyi yönlendirebilmek için birtakım yazarların kaleme aldığı girişimcilik kitapları nelerdir diyerek inceledikleri kitapları satın alarak kitaplıklarında bulundururlar. Unutmayalım ki başarılı bir girişimci her gün 25 yada 30 dakikasını girişimcilik kitapları değerlendirmesi için ayırır. İyi bir girişimci olmak isteyen kişilere girişimcilik kitapları nelerdir araştırmalarında bu kitaplar tavsiye edilir. 

 • Kendinizi Seçin: James Altucher’in kaleme aldığı girişimcilik kitapları nelerdir sıralamasında ön sıralarda yer alan kitap,girişimci olmak isteyen kişilerin ihtiyacı olabilecek her türlü bilgiyi ve tavsiyelere yer vermesi açısından tercih ediliyor. 
 • Mor İnek: Seth Godin tarafından yazılan kitapta girişimci iş yaşantısı boyunca kendine yol gösterecek bilgilere erişir.
 • Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı: Stephen Covey tarafından yazılan bu kitap adeta girişimciler için klasikleşmiştir. Kişi hayatı ve kariyeri üzerinde yedi alışkanlığını uygulayarak hayatında oluşacak farklılıkları gözlemleyebilir. 
 • Satmak İnsandır: Yazarı Daniel Pink olan girişimcilik kitabı satış üzerinde klasikleşmiş olan algıların yıkılmasını sağlıyor.
 • Girişimci Zihin: Kevin D. Johnson tarafından yazılmış olan kitap, girişimcilere ilham kaynağı olmaktadır. Kitap girişimcilere büyük hedefler belirlemelerini ve bu hedef doğrultusunda ilerlemelerini, hiçbir şekilde yılmamalarını öğütlüyor. 

En fazla okunan ve tercih edilen girişimcilik kitapları nelerdir araştırmalarında bu kitaplar ön plana çıkıyor. Girişimcilik konusunda önemli ve faydalı bilgiler barındıran bu kitapları okuyarak sizlerde girişimcilik nedir? nasıl olunur sorularına yanıt bulabilirsiniz.

Sosyal Girişimcilik Nedir?

Sosyal Girişimcilik Nedir?

Girişimcilik kelimesinin çok fazla araştırılmasıyla beraber sosyal girişimcilik nedir? kavramın da anlamı son günlerde sıklıkla konuşulmaya başlanmıştır. Sosyal girişimcilik kavramının anlamına değinecek olursak sosyal girişimci, herhangi bir sosyal faaliyete katılan fakat bu topluluklarda kâr amacı olmadan yer alan kişilerdir. Bu kişiler sosyal girişimci olarak nitelendirilir.

Sosyal girişimcilerin amacı kapitalist düzende elde edilen kazançların topluma fayda olacak şekilde kullanılmasıdır. Sosyal girişimciler sağladıkları başarıları maddi olarak değil topluma ne kadar fayda sağlanıldığı açısından değerlendirirler. 1872 senesinde Darüşşafaka Sosyal Cemiyetinin kurulma aşamasına destek olan Yusuf Ziya Bey, bilinen ilk sosyal girişimci kişidir.

Sosyal Girişimcilere Başarı Sağlayan Ortak Yönler Nelerdir?

Sosyal girişimciler, bir başarı sağlıyorlar ise bu başarı tüm sosyal girişimcilerin uygulamış olduğu ortak kurallardan dolayıdır. Sosyal girişimcilerin uyguladıkları kurallar:

 • Profesyonel kişiler tarafından yönetim sağlanır.
 • Ticari hedefleri yoktur. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alırlar.
 • Şeffaflık esastır. Yapılan her çalışma kolaylıkla raporlanabilir. 
 • Kalıcı olarak çözüm üretirler. 

Sosyal fayda sağlamak ve topluma yararlı olmak adına girişimcilik fikirleri üreten kişiler meslekleri dışında sosyal girişimci olabilirler. 

Girişimcilik Türleri Nelerdir?

Girişimcilik Türleri Nelerdir?

Günümüzde girişimcilik kavramları ve türleri üzerinde birtakım araştırmalar yapılıyor. Genç girişimci adayları girişimcilik fikirleri üretirken ayrıca en fazla tercih edilen girişimcilik türlerini de belirliyorlar. Girişimcilik türleri şöyledir:

 • Kamu girişimciliği 
 • İnternet girişimciliği
 • Sosyal girişimcilik 
 • Kadın girişimciliği 
 • Ticari satış girişimciliği
 • Sanal girişimcilik

Bu gibi girişimcilik türleri hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen girişimci adayları girişimcilik kitapları nelerdir, kitapların girişimciliğe katkısı var mıdır? gibi konuları içeren blogları veya tavsiye edilen girişimcilik kitaplarını okuyabilir ve bu şekilde kendilerini geliştirebilirler. 


İngilizce Kursu İzmir Fiyat TIKLA

Okumaya Devam Et

Trend İçerikler