Connect with us

Siyaset

Demokrat Parti Milletvekilleri Kimlerdir?

Demokrat Parti Milletvekilleri Kimlerdir? Demokrat Parti 27 Mayıs 2007 tarihinde kurulmuş olan ve halen daha Türkiye’de aktif siyaset yapan partilerden birisidir. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2 adet milletvekilli ile de temsil edilmektedir.

Yayınlanma Tarihi

-

Demokrat Parti Milletvekilleri Kimlerdir

Demokrat Parti Milletvekilleri Kimlerdir? Demokrat Parti 27 Mayıs 2007 tarihinde kurulmuş olan ve halen daha Türkiye’de aktif siyaset yapan partilerden birisidir. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2 adet milletvekilli ile de temsil edilmektedir. Demokrat Parti, eski Doğru Yol Partisi’nin 27 Mayıs 2007 tarihinde adını değiştirerek yola Demokrat Parti olarak devam etmesi ile kurulmuştur.

Doğru Yol Partisi, 1983 yılında kurulan ve Türk siyasetinde aktif bir yere sahip olan partilerden birisiydi. 27 Mayıs 2007 tarihinde adını ve logosunu değiştirerek Demokrat Parti olarak siyasi hayatına devam etmiştir, şu an partinin genel başkanlığını 2012 yılından beri Gültekin Uysal devam ettirmektedir. Partinin kurucusu ise Mehmet Ağar’dır.

Daha sonra 2009 yılında Demokrat Parti Genel Başkanı olan Hüsamettin Cindoruk ve Anavatan Partisi Genel Başkanı Salih Uzun’un üstün çabaları ile birlikte Demokrat Parti ve Anavatan Partisi birleşmiştir. Bu durumun ilk amacı Türk Merkez Sağını tek çatı altında toplamaya çalışmaktır.

Demokrat Parti Milletvekilleri Kimlerdir

Demokrat Parti Milletvekilleri Kimlerdir? Bugün itibariyle Demokrat Parti’yi meclis içinde temsil eden Demokrat Parti milletvekilleri 2 tanedir. Bunlardan birisi Demokrat Parti’nin şu anda da genel başkanı olan Gültekin Uysaldır, bir diğeri de Ordu milletvekili olan Cemal Enginyurt’tur. Gültekin Uysal, Afyonkarahisar milletvekilidir.

Demokrat Parti Milletvekilleri Kimlerdir? Mayıs 2007’de Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi’nin birleşmesi ve isimlerini Demokrat Parti olarak açıklamaları ile kurulan partiden daha sonraları Anavatan Partisi ayrılmıştır, Doğru Yol Partisi ve Demokrat Parti yola birlikte devam kararı almıştır.

Demokrat Parti Siyasi Politikası

Demokrat Parti Siyasi Politikası

Demokrat Parti Milletvekilleri Kimlerdir? Demokrat Parti, 7 Ocak 1946 tarihinde kurulmuştur.  4 yıl sonrasına denk gelen 1950 genel seçimlerinde CHP’nin 27 yıl boyunca elinde tuttuğu iktidara son vererek, Türkiye Cumhuriyeti için serbest seçim yolu ile iktidara gelen ilk parti olmuştur.

10 yıl boyunca iktidarda kalan Demokrat Parti, 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ile iktidardan düşmüş ve 29 Eylül 1960 tarihinde kapatılmıştır. Türk Siyasi tarihinde gerçekten önemli bir yere sahip olan siyasi partilerden biridir. Şu an ki Demokrat Parti de bu oluşumun uzantısı olarak görülebilir.

Demokrat Parti, ideoloji olarak Atatürkçülük, Liberal Muhafazakârlık, Cumhuriyetçilik, Demokrasi ve parlamenterizm gibi politikalarla siyaset yapar. Merkez sağ parti olan Demokrat Parti, şu an itibarıyla millet ittifakına üyedir. Partiye genel başkanlık yapan isimler Mehmet Ağar, Süleyman Soylu, Hüsamettin Cindoruk, Namık Kemal Zeybek ve Gültekin Uysal’dır. Gültekin Uysal, şu an itibariyle Mayıs 2012’den beri görevdedir.

Demokrat Parti Milletvekilleri Kimlerdir? Demokrat Parti, kendini Türk ulusunun vermiş olduğu ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik mücadelesinin bir ürünü olarak görmektedir.  Cumhuriyet, ulusal egemenliğin gerçekleşebileceği en güzel yöntemdir. Atatürk’ün Cumhuriyetçilik anlayışına dayanan parti, Türkiye’nin ümide ve birleşmeye bütünleşmeye ihtiyacı olduğunu iddia etmektedir. Demokrat Parti, büyük Türkiye idealini hayata geçirmek için daha çok çalışmaktadır, barışan Türkiye, yenilenen devlet demokratik merkez siyasetinin en sağlam ayağı olacaktır.

Parti teşkilatı her zaman için insanı merkez alırken kadınların da aktif bir şekilde siyaset hayatında olmasını savunmaktadır. İşsizliğin önlenmesi, üretimin ve istihdamın her geçen gün daha da arttırılması ve sosyal refahın yükselişi ile birlikte milletin huzuru için çalışmaktadır, çalışacaktır.

Türk halkının her daim birlik ve beraberlik içerisinde olması onu en yukarıya taşıyacak en büyük özelliğidir. Bu anlamda Demokrat Parti, hemen herkesi aynı çatı altında toplayarak kimsenin etnik kimliğini, dinini, mezhebini ayırt etmeksizin mutlu olabileceği bir siyasi anlayışı benimser.

Yönetimde istikrar, temsilde adalet sloganı ile yola çıkan Demokrat Parti, halk özgürlükler ve fırsatlar düzenini görsün ister, aynı zamanda bunların herkes için eşit olabilmesini de talep eder. Eşitlikten yana olan partinin sıkı sıkıya bağlı olduğu ilkelerden biri de laikliktir. Toplumsal birlikteliği ve barışı sağlayabilmek için ilk kural budur.

Demokrat Parti Milletvekilleri Kimlerdir? 2007 yılından beri siyasi hayatına aktif bir şekilde devam eden Demokrat Parti 15 yıldır aynı düşüncelerle ve aynı parti programı ile hareket etmektedir. Ülkedeki gelir dağılımındaki adaletsizlikleri de çok önemserler. Eşit olmanın olabilmenin mümkün olması için insanı fırsat ile buluşturmak gerekir.

Türk toplumunun bulunmaz bir cevher olduğu ve bunu kötüye kullanmak isteyenlere karşı mücadele edilmesi gerektiğini savunurlar. Her türlü bölücülük faaliyetine karşı olan parti, insanların etnik olarak ayrımına da karşıdır. Türk milleti için çok eski bir senaryo olan bu yöntemle asla bölücülüğe izin vermeyeceklerini demokrat merkez parti olarak söylerler.

Demokrat Parti Tarihçesi

Demokrat Parti Tarihçesi

Demokrat Parti Milletvekilleri Kimlerdir? 1946 yılında kurulan Demokrat Parti’nin bir devamı olan parti, Türk siyasetinde uzun soluklu olmayı ve yıpranmamayı amaçlamaktadır. Siyasette bilinen bir gerçek zaman içinde uzun yollar alan partilerin yorulması ve tükenmesidir. Hiçbir parti bu amaçla yola çıkmasa da sonuç bu olabilir. 1946 yılından beri siyasi düşüncesi bir yerlerde yaşatılan Demokrat Parti bazı partilerle bileşerek yola devam etmiştir.

Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisinin birleşerek Demokrat Parti adını almaları ile siyasi hayatına devam etmiştir. Mayıs 2007 tarihinde meydana gelen bu birleşmeden daha sonra Anavatan Partisi ayrılacaktır.

Türk sağını tek çatı altında toplayabilmek ve bununla birlikte iktidara gelebilmek amacıyla yapılan bu birleşme çalışması ile merkez sahada alternatif bir parti arayışına gidilmiştir. Partiye çok sayıda isim başkanlık ederken en son Gültekin Uysal da karar kılınmıştır. Gültekin Uysal hali hazırda hala başkanlık görevine devam etmektedir.

Türkiye’de artık seçimlere belli ittifaklar ile girmek daha akıllıca bulunduğu için Demokrat Parti’de şu an itibariyle 6’lı Masa olarak bilinen millet ittifakına dâhil olmuştur. Bu ittifakın 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir çatı adayla seçime gitmeleri kuvvetle muhtemeldir.

Demokrat Parti Milletvekilleri Kimlerdir? Görüldüğü üzere Demokrat Parti, aktif bir biçimde siyasi hayatına devam etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2 adet milletvekili ile temsil edilen partinin bu milletvekili sayısını ilerleyen zamanlarda arttırması beklenmektedir. Millet ittifakına dâhil olan Demokrat Parti, sosyal adalet ve sosyal devlet reformundan yanadır.

Türk siyasi tarihinin en köklü partilerinden biri olan Demokrat Parti, şu an itibariyle 397.273 üyeye sahiptir. Aynı zamanda Demokrat Parti’nin üye sayısının sürekli arttığı da bilinmektedir. Bunun çok sayıda sebepleri varken partinin köklü ve eski bir geçmişe sahip olması da bu noktada tercih edilme sebebi olmaktadır.

Demokrat Parti’nin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin her zaman için vatan ve millet bütünlüğünü savunmaktır. Laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni en son noktaya kadar korumaktır. Atatürk ilke ve inkılaplarına duyulan saygı, onları korumak ve yaşatmak olarak şekillenmiştir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu savunan parti yönetimi, her zaman için çok partili demokrasiyi savunmuştur.

Partinin genel başkanı Gültekin Uysal iken, genel sekreterlik görevini Serhan Yücel yürütmektedir. Parti sözcüsü olarak ise Neslihan Çevik hizmet vermektedir. Doğru Yol Partisi’nin kurucusu olan Mehmet Ağar’ın adı burada da kurucu olarak geçer.

Demokrat Parti Oy Oranı

Demokrat Parti Milletvekilleri Kimlerdir? Köklü bir parti olan Demokrat Parti’nin 2023 seçimleri için alabileceği oy potansiyeli de merak edilir. Kamuoyu araştırma şirketlerinin yapmış olduğu anketlerde Demokrat Parti’nin oy potansiyeli nedir? Seçimlerde kaçıncı parti olarak çıkabilir, anketler ne diyor?

Seçimlere Millet İttifakı ile birlikte girecek olan Demokrat Parti, oy oranı ile de gelecek vadeden partilerden biridir, anketlere bakıldığında yüzde 0,5 ile %1,2-1,3 oranlarında oylarla karşılaşılmaktadır.

Her araştırma şirketinin anket yaparken dikkate aldığı dinamikler farklıdır. Bu sebeple her seçim anketinde farklı farklı sonuçlarla karşılaşılabilmektedir, bazı anketler güvenilmez olabilirken bazı anketler ise seçim sonuçlarına ya da partilerin alacakları oya en yakın tahminleri yapmaktadır.

Demokrat Parti Milletvekilleri Kimlerdir? Demokrat partide bunlardan birisidir bazı anketlerde oy oranı 0,5 olarak çıkarken bazı anketlerde % 1 oranını da geçmektedir. 6’lı Masa olarak tabir edilen Millet İttifakı ile seçime giren Demokrat Parti, gelecek vadeden partilerden birisidir, aynı zamanda ülkede birçok siyasi partiden daha fazla üye sayısı bulunmaktadır.

Türkiye de oy potansiyeli olan partilerden biri olduğunu söyleyebileceğimiz Demokrat Parti, Gültekin Uysal’ın genç kişiliği ile de bütünleşerek öne çıkmaktadır. Siyasi parti üye sayılarına bakıldığında da bu durum fark edilecektir. Oy oranı %1 ya da 2 olarak çıkan Demokrat Parti, üye sayısı ile her geçen gün artışa geçmektedir.

Demokrat Parti Milletvekilleri Kimlerdir?

Demokrat Parti Milletvekilleri Kimlerdir?

Demokrat Parti Milletvekilleri Kimlerdir? Bir partinin sahip olduğu başarı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilebilmesi ile ölçülür. Demokrat Parti, şu an itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde iki milletvekili ile temsil edilmektedir. Bunlardan birisi partinin genel başkanı olan Gültekin Uysal iken bir diğeri de MHP’den ihraç olarak Demokrat Parti’ye katılan Ordu Milletvekili, Cemal Enginyurt’tur.

Gültekin Uysal, aynı zamanda Afyonkarahisar milletvekilidir. 1976 yılında Afyon’da dünyaya gelen Uysal,  Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitimine devam etmiştir. Houston Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında lisans eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye gelerek Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimine devam etmiştir.

Gültekin Uysal, 2003 – 2005 Doğru Yol Partisi Afyon İl Başkanı olarak hizmet vermektedir. Mayıs 2005’te yapılan Doğru Yol Partisi Kongresi’nde İl Genel Kurul’a seçilmiştir. Demokrat Parti’nin 8. Olağanüstü Kongresi’nde ise Demokrat Parti Genel Başkanı olmuştur. 2012 yılından beri bu görevi yürütmektedir.

Demokrat Parti Milletvekilleri Kimlerdir? MHP’de siyaset yaparken, partiden ihraç edilen Cemal Enginyurt yola Demokrat Parti ile devam etme kararı almıştır. Ordu Milletvekili olan Enginyurt, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat Bölümü’nü okumuştur. MHP’den ihraç edilen Cemal Enginyurt 18 Aralık 2020 tarihinde Demokratik Parti’ye katılmıştır. Aynı zamanda Demokrat Parti de teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığı da yapmaktadır.

MHP’den ihraç kararı verildikten sonra Ülkücü kimliği ile bilinen Enginyurt’a Demokrat Partiye katılması teklifi Gültekin Uysal tarafından yapılmıştır. Teklifi kabul eden milletvekili, Ankara’da yapılan törende Gültekin Uysal’ın taktığı parti rozetiyle Demokrat Partiye resmen katılmıştır.

Demokrat Parti Milletvekilleri Kimlerdir? Demokrat Parti çok eski ve köklü bir parti olmasına karşılık, şu an sadece iki kişi ile Demokrat Parti milletvekilleri olarak temsil edilmektedir. Oy potansiyeli her geçen gün artan partinin, her geçen gün üye sayısı da artmaktadır. Gençlerin ve yaş ortalaması genç olan kişilerin Demokrat Parti’ye ilgisi devam etmektedir.

2023 seçimlerine Millet İttifakı ile giren partinin vekil sayısını arttırmak ve Türk siyasetinde mecliste de etkin rol alabilmek amacı vardır. 2023 seçimlerinde Millet İttifakı tarafından henüz bir cumhurbaşkanı adayı açıklanmazken, anketler Millet İttifakını da umutlandırmaktadır.

Demokrat Parti, her ne olursa olsun köklü bir parti olarak aktif siyaset çabasındadır. Önümüzdeki yıllarda da bu çabasını sürdürecek olan parti, oy potansiyelini her geçen gün daha da arttırmayı beklemektedir.


Memleket Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? TIKLA

TBMM de Siyasi Partilerin ve Milletvekili Sayılarının Son Durumu Nedir? TIKLA

2 Comments

2 Comments

 1. gralion torile

  Mayıs 13, 2023 at 2:26 pm

  Some genuinely interesting info , well written and generally user pleasant.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Siyaset

Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Kimlerdir?

Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? Türk siyasetinde her geçen gün yeni soluk ve yeni sesler duyuyoruz. Bunlardan biri de 7 Kasım 2017 tarihinde kurulmuş olan Türkiye İşçi Partisi’dir. Partinin genel başkanı Erkan Baş’tır.

Published

on

Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Kimlerdir

Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? Türk siyasetinde her geçen gün yeni soluk ve yeni sesler duyuyoruz. Bunlardan biri de 7 Kasım 2017 tarihinde kurulmuş olan Türkiye İşçi Partisi’dir. Partinin genel başkanı Erkan Baş’tır. Şu an itibariyle mecliste 4 kişi, Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri olarak temsil edilmektedirler.

“İnadın İradendir!” sloganı ile yola çıkan Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi(TKP) ve Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP) oluşumlarında başkanlık yapan Erkan Baş öncülüğünde, bu iki partinin eski üyeleri, akademisyen, gazeteci, yazar kimliğine sahip kişilerin isteği üzerine kurulmuştur.

Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? Partinin kısaltması “TİP” olarak geçmektedir. Simge olarak dişli çark, yıldız ve başaktan oluşan bir logoyu kullanmaktadır. Türkiye İşçi Partisi genel başkanı Erkan Baş iken, genel başkan yardımcısı ise Barış Atay Mengüllüoğlu’dur.

TBMM’de 4 adet sandalyeye sahip olan partinin milletvekilleri şunlardır: Erkan Baş, Barış Atay Mengüllüoğlu, Saliha Sera Kadıgil Sütlü ve Ahmet Şık’tır. Türkiye İşçi partisine mensup olan 11 bin 122 kişi vardır.

Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Kimlerdir

Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? Bu milletvekillerinden Ahmet Şık daha önceden milletvekili olduğu HDP’den ayrılarak Türkiye İşçi Partisi’ne geçmiştir. HDP’den 4 Mayıs 2020 tarihinde ayrılan Şık, TİP’e katıldığını Twitter hesabından duyurmuştur. Parti genel başkanı Erkan Baş ise bu birliktelik için “Bugün bizi bir araya getiren şey memleket meselesidir.” demiştir.

Aynı şekilde Sera Kadıgil’de partiye sonradan dahil olan isimlerdendir. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili olan Kadıgil, TİP’e geçerken bu adımı, partiye daha sol bir ağırlık kazandırmak istediği için attığını söylemiştir.

Barış Atay ve Erkan Baş’ta TBMM’ye HDP sıralarından girmiştir. Daha sonrasında İstanbul milletvekili olan Erkan Baş ile Hatay milletvekili olan Barış Atay, Türkiye İşçi Partisi’ne geçerek partiyi TBMM’de yeniden canlandırmıştır.

Kasım 2017’de kurulan Parti aslında 1961’de kurulan Türkiye İşçi Partisi’nin devamıdır. Barış Atay ve Erkan Baş’ın HDP’den istifa ederek TİP’e katılmasıyla birlikte meclisteki parti sayısı 9’a yükselmiştir. Ahmet ŞIK ve Sera Kadıgil’in de katılması ile parti mecliste yeni ses ve soluk kazanmıştır.

Türkiye İşçi Partisi Siyasi Politikası

Türkiye İşçi Partisi Siyasi Politikası

Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? TBMM’de HDP sıralarında oturan Erkan Baş ve Barış Atay ile birlikte bir grup arkadaşının kurduğu bu parti 1961 yılında kurulan Türkiye İşçi Partisi’nin devamı olarak görülmüştür. Eski TİP, çok partili dönemin ilk sosyalist partisi olmuştur.

Eski Türkiye İşçi Partisi, kurulduğu tarihten itibaren 1971 ve 1980 darbe dönemlerinde iki kez kapatılmıştır. Daha sonra Türkiye Komünist Partisi ile birleşmiştir. HDP’den istifa eden milletvekilleri Erkan Baş ve Barış Atay partiyi tekrar kurarak, mecliste yer almasını sağlamıştır.

Sosyalist bir parti programına sahip olan bu oluşum sosyalizmin yanı sıra Marksizm-Leninizm ve Sol Popülizmi de desteklemektedir. TBMM’deki çalışmalarını incelediğimizde Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri ve destekçilerinin Türkiye’de sosyalist bir sistemden yana olduğunu görebiliriz.

Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? Sol popülist bir söyleme sahip olan partiyi aşırı sol bir pozisyonda görmekteyiz. Partinin tüm teorisi Marksizm ile yoğrulmuştur. Eski Türkiye İşçi Partisi’nde yer alan ve önemli isimler olan Mehmet Ali Aybar ve Behice Boran dönemlerindeki siyasi anlayıştan da kopmazlar. Partinin diğer söylemlerine ve programına baktığımızda şunları görüyoruz:

 • Sosyalistçi hareketi devrimci ruhu ile yeniden canlandırmayı isterler.
 • Laiklik ve laikliği yaşamak parti programının en önemli amaçlarındadır.
 • Cumhuriyetçilik ilkesine sıkı sıkıya bağlıdırlar.
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini önemser ve sağlamak isterler.

Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? Türkiye İşçi Partisi’nin bugüne kadar vermiş olduğu meclis tekliflerine baktığımızda Sosyalizmin temel ruhuna uygun olarak ortak mülkiyet kavramı savunulur. Kullanılmayan kamu kurum ve kuruluşlarının öğrenci yurdu olması teklifi bunlardan biridir.

Yine aynı şekilde temel hizmetler olarak bilinen elektrik, su ve doğalgaz kullanım bedellerinden doğan faturaların karşılanması ve hatta bu hizmetlerin kamulaştırılmasını önerirler. Tarikat ve cemaatlere tamamen karşı olan Türkiye İşçi Partisi, bu oluşumların hiçbir şekilde var olmamalarından yanadır. Ellerinde bulunan tüm okul, ev, yurt benzeri mekânlara da devletin el koyması gerektiğini savunurlar.

Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? Türkiye İşçi Partisi’nin web sitesini incelediğimizde 3 ayrı program görürüz. Parti programı, mücadele programı ve sosyalizm programı olarak görülen bu 3 başlıkta partinin tüm hayat görüşü yer almaktadır. Partinin gençlik kolları olarak bilinen TİP’li Öğrenciler oluşumu ile birlikte her Türk genci için hem eşit hem parasız hem de laik bir eğitimi öngörürler.

Türkiye İşçi Partisi Tarihçesi

Türkiye İşçi Partisi Tarihçesi

Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? 1961 yılında siyasi hayatına başlayan Türkiye İşçi Partisi, daha sonra yaşanan darbe dönemlerinde muhtelif zamanlarda kapatılmıştır. Partinin 2017 yılında yeniden kurulabilmesinin en önemli sebeplerinden birisi Sosyalizm gibi her daim canlı kalan bir anlayışa dayanmasıdır.

Aralık 2017 gibi yakın bir tarihe kadar HDP milletvekilleri olan Erkan Baş ve tiyatro kökenli milletvekili Barış Atay’ın çabaları ile ilk dönem Türkiye İşçi Partisi tekrardan kurulmuştur. Parti arkasına bazı gazeteci, akademisyen ve yazar kimlikli kişileri de almıştır.

Çeşitli sendikaların da desteğini alan Türkiye İşçi Partisi, kamuoyuna 146 imzalı bir bildiri yayınlamıştır. Türkiye Komünist Partisi(TKP) ve Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP) desteği ile birlikte 7 Kasım 2017 tarihinde kuruluş dilekçesi verilmiştir.

Henüz seçim yeterliliği kazanmadığı için 2018 Türkiye genel seçimlerinde HDP ile işbirliği yaparak tüm adaylarını bu sıralardan göstermiştir. Şu an Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri olan Erkan Baş ve Barış Atay seçilerek HDP milletvekili olarak meclise girmiştir.

Meclise girmeleri ile birlikte istifalarını vermiş ve Türkiye İşçi Partisi’ni böylelikle meclisin bir parçası haline getirmişlerdir. Ahmet Şık ve Sera Kadıgil de partilerinden istifa ederek TİP’e geçmişlerdir. Böylelikle sandalye sayısı 4’e yükselirken, mecliste TİP’te söz sahibi olmuştur.

Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? Türkiye İşçi Partisi artık mecliste aktif bir biçimde siyaset yapabilmektedir. Önümüzdeki 2023 Genel Seçimlerinde seçim yeterliğini kazanan parti artık Türkiye İşçi Partisi olarak seçime girebilecek. Türk siyaseti artık ittifaklar üzerinden yürüdüğü için bu minvalde TİP yetkilileri de çeşitli partilerle bir araya gelmiştir.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için eğer destekleyebilecekleri özellikte bir aday çıkarsa, destek vereceklerini söylüyorlar. Millet ve Cumhur İttifakına alternatif olabilmek ilk istekleri gibi görünüyor. TİP, bu anlamda toplumda dışlanmış ve her ne sebeple olursa olsun ötekileştirilmiş kişileri temsil edebileceğini söylüyor.

Parti programı ve sosyalist kimliği ile öne çıkan Türkiye İşçi Partisi’nin 2023 seçimlerinden ne kadar oy ile çıkacağı merak konusuyken, mecliste Erkan Baş, Barış Atay, Ahmet Şık ve Sera Kadıgil etkili bir muhalefet rolü oynuyor.

Türkiye İşçi Partisi Oy Oranı

Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? Her yıl ve özellikle seçim zamanlarında seçmenin nabzını tutan anket şirketleri 2023 Genel seçimleri içinde boş durmuyor. Türkiye de araştırmalarına çok yönlü olarak devam eden çok sayıda anket şirketi bulunuyor.

Türkiye İşçi Partisi’nin oy oranı da hem seçmenler hem de rakip partiler tarafından merak ediliyor. Oy oranının etkili biçimde arttığını söyleyebiliriz. Bunda partiye sonradan geçiş yapan hukukçu Sera Kadıgil ve gazeteci Ahmet Şık’ın etkisi olduğu da bir gerçektir.

Bazı araştırma firmaları ise yapılan anketlerin ortalamasını alarak bir tahminde bulunabiliyor. Bu yönde yapılan bir araştırmada sürpriz yapan Türkiye İşçi Partisi’ni görüyoruz. Türkiye de hatrı sayılır birçok anket şirketinin yapmış olduğu anketlerin ortalaması alınarak yapılan araştırma da TİP, %0,9 oy oranı ile listeye girmiş görülüyor.

Bu araştırma da yaklaşık 13 adet anketin sonuçları baz alınmış. Görülen tablo bize Türkiye İşçi Partisi’nin oyunun yükselmekte olduğunu söyleyebilir. Muhalefet bloğunda yeni arayışların olması, bazı eleştirilerin yükselmesi bu eğilimi arttırmış olabilir.

Parlamentoda bir grup oluşturabilmek adına % 3’lük bir oy oranını hedefleyen genel başkan Erkan Baş, bu sayede mecliste bir sosyalist blok oluşacağını belirtiyor. Oy hedefini belirlerken de ezilen ve dışlanan herkesten destek bekliyor. Onlarında artık parlamentoda söz sahibi olması gerektiğini düşünüyorlar.

Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? Her seçimde ilk defa oy kullanacak genç seçmenler can alıcı bir öneme sahiptir. Hatta çoğu seçimlerde onların belirleyici olacağına inanılır. Türkiye İşçi Partisi de bu açıdan genç seçmene umut vermeye çalışıyor. Onlardan destek bekliyor.

Oy oranı hedefinde önemli bir tespit olarak, muhafazakâr ailelerin çocuklarının bile TİP’e yöneliş gösterdiğini belirtiyorlar. Bu gerçekten genç seçmenin kazanılması adına önemli bir iddia görünüyor. Partinin oy oranını arttırırken ki ilk hedefi temsil edilmeyen herkesi temsil etmeye çalışmak olarak görünüyor.

2023 seçimlerinde hemen herkes tüm partilerin oy oranlarını merakla beklerken, yavaş yavaş seçim tarihi de geliyor. Türkiye İşçi Partisi’nin oy oranı, parlamento da grup kurup kuramayacağı şimdiden merak konusu olmuş durumdadır.

Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Kimlerdir?

Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Kimlerdir?

Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? İlk dönem TİP ile bugünkü TİP arasında ideoloji olarak hiçbir fark yoktur. Hatta parti kendini kapatılan partinin devamı,  Behice Boran’ın partisi olarak görmektedir. Partiye taze kan olarak katılan Sera Kadıgil ve Ahmet Şık’ta yeni bir soluk getirmiştir.

Şu an partinin güncel olarak 4 adet milletvekili vardır. TBMM’de 4 sandalye ile temsil edilen bu Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri, Erkan Baş, Barış Atay Mengüllüoğlu, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık’tır. 27. Dönem milletvekilleri olan bu isimlerden, Barış Atay Hatay, Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık İstanbul milletvekilleridir.

Erkan Baş, aynı zamanda TİP Genel başkanlığını da yaklaşık 5 yıldan fazla süredir yürütmektedir. 1979 Berlin doğumlu olan vekil, aslen İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi mezunudur. Genç yaşta siyasete girmiş daha öncesinde de Türkiye Komünist Partisi’nde de önemli görevler üstlenmiştir. Gerçekten genç sayılabilecek bir yaşta da TİP’in yeniden kuruluşunda görev almış ve genel başkan olarak seçilmiştir.

Barış Atay, Türkiye İşçi Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı’dır. Partinin kuruluşunda katkısı bulunur. Erkan Baş ile birlikte TBMM’ye HDP sıralarından girmiş, daha sonra istifa ederek TİP’i kurmuşlardır. Şu an Hatay milletvekilidir ve aslen tiyatro kökenlidir.

Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? TİP Kurucu meclis üyesi olan Barış Atay, halen oyuncular sendikasının da kurucularındandır. Aynı zamanda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesidir. Genç siyasetçilerden biri olan vekil, aynı zamanda yönetmenlik de yapmıştır.

Saliha Sera Kadıgil Sütlü, CHP’de siyasi hayatına devam ederken 2021 yılında istifa ederek Türkiye İşçi Partisi 3.milletvekili olmuştur. Aslen hukukçu olan isim genç yaşına rağmen doktora çalışmalarını devam ettirmektedir. Milletvekili aynı zamanda (10 / 102, 461, 682, 977, 981, 982) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Üyesi olarak da görev alır.

Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? Ahmet Şık, milletvekili olarak meclise girmeden önce gazetecilik yapmaktaydı. Hem gazetecilik hem de yazarlık ile ilgilenen Şık, HDP milletvekili olarak girdiği mecliste yoluna Türkiye İşçi Partisi İstanbul milletvekili olarak devam etmektedir. Ahmet Şık, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesidir.


Demokrat Parti Milletvekilleri Kimlerdir? TIKLA

Memleket Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? TIKLA

Okumaya Devam Et

Siyaset

Memleket Partisi Milletvekilleri Kimlerdir?

Memleket Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? Memleket Partisi, Muharrem İnce tarafından kurulan ve şu an da Türkiye’de siyasi faaliyetlerine devam eden bir partidir. 17 Mayıs 2021 tarihinde resmi olarak kurulmuştur. Parti, esasında Muharrem İnce tarafından başlatılan Memleket Hareketi’nin devamı olarak gelmiştir.

Published

on

Memleket Partisi Milletvekilleri Kimlerdir

Memleket Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? Memleket Partisi, Muharrem İnce tarafından kurulan ve şu an da Türkiye’de siyasi faaliyetlerine devam eden bir partidir. 17 Mayıs 2021 tarihinde resmi olarak kurulmuştur. Parti, esasında Muharrem İnce tarafından başlatılan Memleket Hareketi’nin devamı olarak gelmiştir.

4 Eylül 2020’de başlatılan “1000 Günde Memleket Hareketi” ile ön plana çıkan Muharrem İnce, daha önce CHP’de siyaset yapmaktaydı. CHP’nin 2018 Cumhurbaşkanı adayı da olan İnce, seçilemeyince CHP’deki tüm görevlerinden ayrılmış, istifa ederek yeni bir parti kurma kararı almıştır.

Hemen bir parti kurmak yerine “Memleket Hareketi”ni başlatarak akabinde parti kurmayı tercih eden Muharrem İnce, partinin hem kurucusu hem de genel başkanıdır. TBMM’de şu an itibariyle Memleket Partisi milletvekilleri iki tanedir. Memleket Partisi, mecliste iki kişi ile temsil edilmektedir.

Memleket Partisi Milletvekilleri Kimlerdir

Memleket Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? 19 Mayıs 2021 de kurulması planlanan parti, resmi tatil olması sebebiyle 17 Mayıs tarihinde kurulmuştur. Parti Tüzüğünde kısaltması “Memleket” olarak geçmektedir, 17 Mayıs tarihinde ilk MYK toplantısı yapılmış ve bu toplantı ile Muharrem İnce, oy birliği ile ilk genel başkan olmuştur.

Şu an itibariyle Memleket Partisi mecliste iki milletvekili ile temsil ediliyor. Bunlar, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’dir. Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Milletvekili iken, Özcan Özel ise Yalova milletvekili olarak meclise girmiştir.

Memleket Partisi Siyasi Politikası

Memleket Partisi Siyasi Politikası

Memleket Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? Memleket Partisi, siyasi geleceğini ve programını 6 başlık altında belirlemiştir. Türkiye de yer alan güncel konulara göre belirlenen bu başlıklar, parti web sitesinde da detaylı biçimde yer almaktadır. Memleket Partisi siyasi politika başlıkları dışında partinin misyonu ve vizyonu da ayrı bir şekilde belirlenmiştir. Memleket Partisi, iç tüzüğünde kendini,

 • Atatürk İlke ve Devrimlerini benimseyen,
 • Hukukun üstünlüğüne saygılı,
 • Kuvvetler ayrılığını benimsemiş,
 • Eşitliği, özgürlüğü ve toplumsal barışı hedefleyen,
 • Hakça bölüşümden ve sürdürülebilir kalkınma programlarından yana,

Cumhuriyetçi, demokrat bir parti olarak tanımlamaktadır. Tüm siyasi programını buna göre belirlemekte, siyasi hamlelerini de bu ölçüde yapmaktadır.

Memleket Partisi Web sitesinde 6 başlık halinde parti programı da belirlenmiştir. Bu başlıklar, Devlet Yönetimi, Adalet-Hukuk-Yargı, Eğitim, Ekonomi ve Kalkınma, Ticaret, Tarım ve Ormancılık olarak belirlenmiştir.

Devlet yönetimi hakkındaki görüşleri, egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğu ve devletin bu egemenlik gücünü, yasama, yürütme ve yargı organları eli ile millet adına kullanabileceği şeklinde açıklanmıştır. Devlet yönetiminde “Cumhuriyetçi Demokrat” yaklaşım benimsenecektir.

Yargının tarafsızlığına ve bağımsızlığına olan güven kaybının telafisi önemlidir. Bu güven kaybının ekonomik ve sosyal sorunlar üzerindeki etkisi de irdelenmelidir. Parti programında Eğitim, Ekonomi ve Kalkınma, Ticaret, Tarım ve Ormancılık için de hedefler ve düşünceler sıralanmıştır.

Memleket Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? Memleket Partisi, Cumhuriyetçi Demokrat bir partidir. İktidara gelmek ve devlet yönetiminde etkin olmak için tüm politikalarını bu yönde belirlemektedir. CHP’den ayrılan Muharrem İnce, bu hareketini bir “bölme” faaliyeti olarak kesinlikle görmüyor. Yeni bir soluk, bir eleştiri ve farklı bir bakış açısı olarak şekillenen Memleket Partisi milletvekilleri de mecliste bu yönde çalışmalar yapıyor.

Daha önceden 2018 seçimlerinde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 2023 seçimleri için ise yine adaylık sinyali veriyor. İnce, kendisine ve partisine yönelik eleştirileri bertaraf ederken, seçimlerde muhalefet bloğu ile hareket edebileceğini de söylüyor.

Her halükarda seçimlere muhalefet bloğunda girileceği biliniyor. İlk etapta Millet İttifakına dâhil olmak gibi bir durum söz konusuyken, şimdilerde 4.bir ittifak oluşma ihtimali de gündeme gelmiş bulunuyor. Memleket Partisi, Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti’den oluşan yeni bir ittifakın kurulabileceğinin sinyalleri de verilmiş bulunuyor. Henüz resmi bir açıklama olmasa da, bu dört partinin temel konularda anlaştığı biliniyor.

Günümüz siyasetinde gelinen siyasi mecra, ittifaklar eşliğinde hareket etmeyi gerekli kılıyor. Türkiye de bu anlamda 3 adet siyasi parti ittifakından söz edebiliriz. Bunlar, Cumhur, Millet ve Emek ve Demokrasi İttifakı olarak biliniyor.

Memleket Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? Şimdilerde ise CHP’nin en muhalif sesi olarak bilinen Muharrem İnce’nin emekleri ile kurulan Memleket Partisi’nin 4. İttifak çalışmaları gündemde görünüyor. Memleket Partisinin cumhuriyetçi demokrat çizgi de olduğunu söylemiştik. Bu duruma göre politika ve program olarak kendine yakın gördüğü Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti’ye bir yakınlaşmadan söz edebiliriz.

Bu hamlesiyle Memleket Partisi hali hazırda mecliste bulunan Memleket Partisi milletvekilleri sayısını arttırmak istemekte, seçimlerde öne çıkan bir parti olmaya çalışmaktadır.

Memleket Partisi Tarihçesi

Memleket Partisi Tarihçesi

Memleket Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? Memleket Partisi kurucusu ve genel başkanı olan Muharrem İnce, çok uzun yıllar boyunca CHP’de siyaset yapmıştır. Parti Gençlik Kolları’ndan gelen Muharrem İnce, çoğu kez eleştirileri ve azmi ile ön plana çıkan bir siyasetçi olmuştur.

2018 Genel Seçimlerinde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan, Muharrem İnce, seçimi kazanamamıştır. Daha sonraki yıllarda CHP ile yolarını ayırma kararı alacak ve hatta yeni bir parti kurup yoluna devam edecektir. 8 Şubat 2021 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek, Memleket Partisi için ilk adımı atmış oldu.

Daha önceden 4 Eylül 2020 tarihinde başlatmış olduğu “Memleket Hareketi” ile ülkede çok sayıda şehri gezerek halkın ve seçmenin nabzını tutmaya çalışan Muharrem İnce yaklaşık 5 ay sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek parti kurmaya hazır olduğunun sinyallerini vermiştir.

8 Şubat 2021 tarihinde istifa ederek, 3,5 ay sonra ise Memleket Partisi kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na vermiştir. Böylelikle 17 Mayıs 2021 tarihinde Memleket Partisi resmen kurulmuştur. Aynı gün ilk parti MYK’sını da gerçekleştiren Muharrem İnce, burada yapılan oylama ile Parti Genel Başkanı seçilmiştir.

Gaye Usluer, genel başkan vekili ve parti sözcüsü olurken, Hakkı Akalın, genel sekreter olarak belirlenmiştir. Aynı toplantı da Hüseyin Avni Aksoy, genel başkan yardımcısı; Mehmet Ali Çelebi ise diğer genel başkan yardımcısı ve parlamento sözcüsü olarak belirlenmiştir.

Memleket Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? Hızlı ve sağlam adımlar ile siyasi hayatına başlayan parti, en başta Memleket Partisi milletvekilleri olarak mecliste 3 kişi ile temsil ediliyordu. Hüseyin Avni Aksoy, Özcan Özel ve olarak belirlenen bu milletvekillerinden Mehmet Ali Çelebi,  Şubat 2022 tarihinde partiden istifa etti. Bu istifa ile parti kuruluşunda yer alan 82 kişiden 28 kişi de partiden ayrılmış oldu.

Daha sonraları bu istifaları takip eden çok sayıda önemli ismin istifası da geldi. Muharrem İnce’nin “1000 Günde Memleket” hareketi ile kurulan Memleket Partisi, Türkiye’de muhalefette yeni bir soluk ve barışma için kurulmuştur. Bu kapsamda 51 il gezilmiş, buralarda halkın nabzı tutulmuştur. Partinin şu an itibariyle 22.965 kişi üyesi de bulunmaktadır. 2023 seçimlerinde muhalefet bloğunda yer alması beklenen Memleket Partisi yeni bir ittifakın da sinyallerini vermiştir.

Memleket Partisi 1. Olağan Kongre’sini 18 Eylül 2021 tarihinde düzenlemiştir. Bu olağan kongre de Muharrem İnce tek aday olarak genel başkan olarak seçilmiştir. Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyeleri 23 tanedir. Parti içi tüm politikalardan sorumludurlar.

Memleket Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? Muharrem İnce Genel Başkan iken Halil İlker Çelik,  genel sekreterlik görevini yürütmektedir. İpek Özkal Sayan Parti sözcüsü, Gürbüz Evren ise genel Başkan Yardımcısıdır. Parti yönetiminde çeşitli alanlardan sorumlu farklı genel başkan yardımcıları da bulunmaktadır.

Memleket Partisi logosu da seçmenler tarafından merak edilmektedir. Parti simgesi mavi renklidir.  Dönen, birbirinden bağımsız yedi spiral şekil ve noktadan oluşur. Aynı zamanda orta kısımda nazar boncuğu simgesi de bulunur.

Memleket Partisi Milletvekilleri Kimlerdir?

Memleket Partisi Milletvekilleri Kimlerdir?

Memleket Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? 17 Mayıs 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı’na verilen dilekçe ile resmen kurulmuştur. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapan Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisi’nin mevcut genel başkanı da Muharrem İnce’dir.

Parti “1000 Günde Memleket” hareketinin devamı olarak siyaset sahnesine çıkmıştır. Kurulduğunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 3 milletvekili ile temsil edilen Memleket Partisi, şu an için mecliste iki sandalyeye sahiptir.

Kuruluşundaki milletvekillerinden biri olan Mehmet Ali Çelebi’nin partiden istifasıyla meclisteki sandalye sayısı 2’ye düşmüştür. Bu milletvekilleri Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’dir. Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Milletvekili iken, Özcan Özel Yalova milletvekilidir.

Parti kurucusu ve genel başkanı olan Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964 tarihinde Yalova’da dünyaya gelmiştir. Fizik öğretmeni olan İnce, 2018 yılında Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmiş ve seçime girmiştir. Şu an da kendi kurduğu Memleket Partisi genel başkanlık görevini yürütmektedir.

Memleket Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? Memleket Partisi’ni mecliste iki milletvekilinin temsil ettiğini söylemiştik. Bunlardan ilki Hüseyin Avni Aksoy’dur. Hüseyin Avni Aksoy, Memleket Partili, Karabük milletvekilidir. 1956 yılında doğan milletvekili, Tıp doktorudur. Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun olan Hüseyin Avni Aksoy’un eğitim hayatı oldukça başarılı geçmiştir.

1984-88 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi’nde Çocuk sağlığı ve Hastalıkları üzerine ihtisasını tamamlamıştır. 2000 yılında Karabük Tabip Odası Başkanlığı da yapan milletvekili, 3 dönem boyunca bu görevi yürütmüştür. Şu an da Karabük milletvekili olarak Memleket Partisi’ni temsilen mecliste bulunan Hüseyin Avni Aksoy aynı zamanda (10 / 242, 349, 392, 394, 397, 401) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Üyesi olarak da görev yapmaktadır.

Memleket Partisini temsilen mecliste bulunan bir diğer isim Yalova milletvekili olan Özcan Özel’dir. 1959 Karamürsel doğumlu olan Özcan Özel, Matematik öğretmenidir. Bursa Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü’nden 1979 yılında mezun olarak göreve başlamıştır.

Memleket Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? Uzun süre öğretmenlik görevine devam eden Özel, memurluktan istifa ederek, özel kurumlarda çalışmıştır. Buralarda kurucu temsilciliği ve müdüriyet görevlerine devam etmiştir. Aynı zamanda siyasi hayatına da devam etmiş, Cumhuriyet Halk Partisi’nde Yalova İlçe Yöneticiliği, İl Sekreterliği ve İl Başkanlığı görevlerini de sürdürmüştür. 24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP’den Yalova Milletvekili olarak seçilmiştir. 29 Ocak 2021 tarihinde CHP’de den ayrılarak Memleket Partisi kurucu üyeleri arasında yer almıştır.

Şu an hem Yalova milletvekili olarak görevini sürdürmekte hem de Memleket Partisi’nde Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak devam etmektedir. Güncel milletvekili sayısı iki olan Memleket Partisi bu sayıyı arttırmak ve Memleket Partisi milletvekilleri mecliste çok sesliliğe sahip olmak istemektedir.

Önümüzde yer alan 2023 genel seçimlerinde, CHP’li bir adayın cumhurbaşkanı olmasını bekleyen Memleket Partisi ve Muharrem İnce, bu durumda Cumhurbaşkanı adayı olmayabilir. Tam tersi bir durumda Muharrem İnce’yi de aday olarak görebiliriz.

Yeni bir ittifak ile seçime girmek isteyen Memleket Partisi, bu yönde hazırlıklar yapmaktadır. Partiye üye olan 22.965 kişi bulunurken, bu sayı her geçen gün artmaktadır. Gençler ve yaş ortalaması genç olan kişilerin Genel Başkan Muharrem İnce ile kurduğu diyalog da dikkat çekmektedir.


2022 Zafer Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? TIKLA

TBMM de Siyasi Partilerin ve Milletvekili Sayılarının Son Durumu Nedir? TIKLA

Okumaya Devam Et

Rehber

TBMM de Siyasi Partilerin ve Milletvekili Sayılarının Son Durumu Nedir?

Published

on

TBMM de Siyasi Partiler; Türkiye Cumhuriyeti’nin temel yapı taşı, kanun ve karar mercinin en üst seviyesi, milli iradenin temsilcisi. Daha birçok sıfatın yakıştırılması mümkün olan TBMM. Kurulduğu 1920 tarihinden beri birçok karara imza atmış, birçok kanun çıkartmış, birçok milletvekili ve hükümet görmüş koca çınar.

Demokratik seçimler sonucu görev alan siyasi partiler ve onların milletvekilleri tarafından çalıştırılan mekanizma. İğneden ipliğe ülkede ihtiyaç duyulan her konu ile ilgilenen devasa bir oluşum.

Peki hiç merak ettiniz mi? şu anda bu yapının içerisinde kaç tane siyasi parti bulunuyor? Kaç tane siyasi partinin grubu var? Bu partilerin sahip oldukları milletvekili sayıları kaç?

TBMM de Yer Alan Siyasi Partiler Hangileridir?

TBMM de Yer Alan Siyasi Partiler Hangileridir?

Şu anda hali hazırda TBMM çatısı altında 14 siyasi parti faaliyet göstermektedir. Bunlar sırası ile;

Adalet ve Kalkınma Partisi,Halkların Demokrasi Partisi, 
Cumhuriyet Halk Partisi,Türkiye İşçi Partisi, 
Milliyetçi Hareket Partisi,Memleket Partisi, 
İyi Parti,Demokratik Bölgeler Partisi, 
Demokrat Parti, Saadet Partisi, 
Büyük Birlik Partisi, Yenilik Partisi, 
Demokrasi ve Atılım Partisi, Zafer partisi

Bu siyasi partiler dışında bağımsız olarak faaliyetlere katılan milletvekilleri de olduğunu unutmamak lazım.

TBMM de Grubu Bulunan Partiler Hangileridir?

TBMM de Grubu Bulunan Partiler Hangileridir?

Anayasa da yer alan 95. Madde ve meclis iç tüzüğünün 18. Maddeleri doğrultusunda grup şartı; 20 milletvekili bulunmasıyla sınırlandırılmıştır. TBMM bünyesinde 20 ve daha fazla sandalyeye sahip olan siyasi partiler, meclis bünyesinde grup oluşturabilirler.

Grup kuracak kadar milletvekili bulunana siyasi partiler anayasanın ve meclis iç tüzüğünün verdiği haklardan yararlanabilirler. Ayrıca gruplar için ayrılmış bölümleri kullanabilme imkanları da vardır.

Meclisteki Tüm Partilerin Meclisteki Milletvekili Sayıları

Meclisteki Tüm Partilerin Meclisteki Milletvekili Sayıları

TBMM de temsil yetkisine sahip siyasi partilere ait milletvekili sayısı 600 dür. Ancak zamanla, farklı sebeplerden dolayı bu sayıda eksilmeler olmaktadır. Vefat edenler veya milletvekilliği düşürülenler TBMM de bu sayının değişmesine sebep olurlar.

Şu an itibariyle mecliste bulunan milletvekili dağılımı ve sayıları şu şekildedir.

Adalet ve Kalkınma Partisi, 286Cumhuriyet Halk Partisi, 134
Halkların Demokrasi Partisi, 56Milliyetçi Hareket Partisi, 48
İyi Parti, 37Türkiye İşçi Partisi, 4 
Demokrat Parti, 2Büyük Birlik Partisi, 1
Memleket Partisi, 2 Demokrasi ve Atılım Partisi, 1
Saadet Partisi, 1Demokratik Bölgeler Partisi, 1
Zafer partisi 1-Yenilik Partisi, 1
Toplam milletvekili sayısı, 581dir. Görüleceği gibi TBMM oluştuktan sonra 19 milletvekili çeşitli sebeplerden dolayı meclis kayıtlarından aktif olarak düşmüştür.
Bunların bazıları vefat veya istifa yolu ile ayrılmışlardır.
Bazıları da iç tüzük ve anayasanın ilgili maddelerine istinaden milletvekilliğinden düşürülmüştür.

TBMM Tarihçesi

TBMM Tarihçesi

TBMM 23 Nisan 1920 yılında, Ankara Ulus’ta bulunan ve ilk meclis olarak anılan binada çalışmaya başlamıştır. Dünya siyasi tarihinde parlamento adı ile de söylenen meclislerin kuruluş ve çalışma esasları o ülke kanunlarıyla şekillendirilir.

TBMM de ülkemizde meydana gelen gelişme ve değişmelere bağlı olarak seneler içerisinde değişime uğramıştır. Gelişen Dünya konjonktüründe, saygın ve demokratik yerini almış, gelişimine devam etmektedir.

Bünyesinde bulunan milletvekili sayılarından idari yapısına kadar sürekli olarak gelişme göstermiştir. Yasa çıkartma yetkisini elinde bulunduran TBMM, idari yapısı, meclis grupları ve komisyonları ile eş güdümlü çalışmalar yürütmektedir.

1961 yılında şu andaki binasına taşınan TBMM, hali hazırda 14 siyasi parti tarafından temsil edilmektedir. Bağımsız faaliyet gösteren milletvekilleri ile beraber toplam 581 seçilmiş den oluşmaktadır.

TBMM’nin İşleyişi

TBMM Genel Kurulu, tüm milletvekillerinin toplanarak, yasaların yapıldığı, denetlendiği ve çalışmaların karara bağlandığı en büyük yönetim organıdır. TBMM açılışı, genel kurulun toplanması anlamına gelir. Ve o yasama yılı olarak anılır.

Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri TBMM Genel Kurulu için toplanma günleri olarak belirlenmiştir. İç tüzük gereğince TBMM’nin çalışma süreleri ve saatleri belirtilmektedir. Her yıl 1 Temmuz itibari ile tatile giren TBMM, ekim ayının ilk gününde kendiliğinden toplanır.

Olağanüstü durumlarda siyasi partiler talep ederse açılma ve kapanma tarihleri değişiklik gösterir. Ya da olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır. Genel kurulun toplanması için en az 184 milletvekilinin katılması gerekmektedir. Ayrıca genel kurulda karar alınacaksa en az 139 milletvekilinin oyu gerekmektedir.

TBMM de Yasama İşlemleri Nasıl Yapılır?

TBMM bünyesinde kanunlar ya kanun tasarısı ya da kanun teklifi olarak çıkartılır. Bakanlar kurulu (Cumhurbaşkanı ve kabine olarak değişmiştir.) tarafından sunulan taslak, kanun tasarısı olarak adlandırılır. Bir milletvekili veya grup olarak sunulan taslağa ise kanun teklifi denir.

Bu şekilde hazırlanan öneri kanunlar imza ve gerekçesiyle beraber meclis başkanlığına iletilir. Başkanlık makamı, öneriyi incelemesi için ilgili komisyona sevk eder. TBMM bünyesinde her konuyu kapsayan bir komisyon (sağlık, savunma, turizm gibi) bulunmaktadır.

Ardından kanun önerisi incelenmesi ve bilgi edinilmesi amacıyla her milletvekiline sunulur. Genel kurulda görüşüleceği güne karar verilerek duyurulur. Siyasi partiler, temsilcileri vasıtasıyla veya milletvekilleri bağımsız olarak söz alıp kanun üzerine konuşurlar.

Bu konuşmalar sayı ve süre ile sınırlıdır. Ardından kanun tasarısı genel kuruldan geçerse yasalaşması için Cumhurbaşkanlığı makamına onaya gider. Cumhurbaşkanı, tasarıyı onayladığında resmî gazetede yayımlatır ve kanun yürürlüğe girmiş olur.

TBMM Yönetim Organları Nelerdir? Nasıl Belirlenir?

TBMM Başkanlık Divanı tarafından idare edilir. Görev alan herkesin yetki ve sorumlulukları iç tüzüklerde ve meclis personel kanununda belirtilmiştir. TBMM başkanı gizli oy ile seçilir ve protokolde ikinci sırada yer alır.

Başkanlık divanı; dört tane başkan vekili, yedi tane kâtip ve üç tane idare amirinden oluşur. Bu kişiler milletvekilleri arasından seçilir. Ve dağılımları milletvekili sayılarına göre siyasi partiler Tarafından bölüşülür.

TBMM de Görev Alan Komisyonlar

TBMM çatısı altında iş ve işlemleri kolaylaştırmak amacıyla farklı komisyonlar oluşturulmuştur. Bu komisyonların görevi belirli dönemlerde kendileri ile ilgili alanlarda araştırma veya inceleme yapmaktır.

Bir de komisyonlar TBMM’ye sunulan kanun tasarılarını genel kurul öncesinde incelemekle mükelleftir. Gelen tasarıyı inceler, düzenlenmesini veya değişmesini istediği bölümleri geri iade edebilir.

TBMM bünyesinde görev yapan 20 tane komisyon bulunmaktadır. Bu sayının artırılması veya düşürülmesi meclis genel kurulunda karara bağlanır. TBMM komisyon üyeleri, siyasi partilerin sandalye sayılarına göre dağıtılır ve seçim yoluyla göreve gelirler.

Komisyon toplantıları için üye tam sayısının üçte bir oranı gereklidir. Ayrıca, plan bütçe komisyonu gibi bazı komisyonlara TBMM de bulunan bağımsız milletvekilleri de katılabilir.

TBMM’nin Yetkileri ve Denetim Görevi

Türkiye Büyük Millet Meclisi denetim yapmak için; gensoru, meclis araştırması ve meclis soruşturması gibi yöntemler kullanır. Meclis araştırması TBMM de kurulacak komisyon tarafından yürütülür. Bu komisyonda bazı devlet sırlarına ve ticari sırlara erişim kısıtlaması vardır.

Gensoru önergesi şeklinde yapılacak denetim en az 20 milletvekili imzası ile sunulur. Bu önerge kabineye veya kabinenin bir üyesine karşı yürütülür. Geçmesi için genel kurulda oya sunulmaktadır.

Meclis soruşturması, görevde bulunan veya ayrılmış bir hükümet görevlisi yani bakan veya eski başbakanlar içindir. 50 vekilin vereceği önerge ile açılır. TBMM de gizli oylama yapılır. Meclis soruşturmaları gizli yapılır, kamu veya özel kuruluşlardan bilgi ve belge talep edebilir.

TBMM de genel kurula kimler katılabilir?

Meclis çatısı altında yapılan genel kurul toplantılarına, temsile yetkili milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri katılır. Bunların dışında özel izin verilmiş kamu görevlileri de TBMM’ye gelerek genel kurulu izleyebilirler.

Ayrıca davet edilmiş kişiler için ki bunları genellikle siyasi partiler yapmaktadır genel kurula gelebilirler. Kendileri veya izleyiciler için ayrılmış localarda kurallara uyarak bulunabilirler.

Sadece mecliste yapılan kapalı oturumlarda gizlilik gerekçesi ile izleyici alınmamaktadır. TBMM de yapılacak olan bu tür görüşmeler için güvenlik önlemleri alınır, hatta basın mensupları bile içeri alınmaz.

TBMM İçerisine Nasıl Girilir? Nasıl Gezilir?

Eğer normal bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak TBMM’yi ziyaret etmek istiyorsanız kolay olmadığını bilmelisiniz. Hem güvenlik hem de genel kurul faaliyetleri nedeniyle TBMM’ye rastgele gidemezsiniz.

Öncelikle bir milletvekili veya grup tarafından davet edilmiş olmanız gerekir. Veya siyasi partiler tarafından randevu verilmiş olması gerekir. Böyle bir durumunuz var ise TBMM giriş kapısında isminiz bulunmaktadır.

Yok böyle bir durumunuz bulunmuyorsa, her ayın ilk cumartesi günü TBMM de halk günü uygulaması vardır. Geçerli kimlik kartınız ile Dikmen kapısına gelerek içeri giriş yapabilirsiniz. Ayrıca saat başlarında rehber eşliğinde size özel tura katılma imkânı da sunulur. Hatta genel kurul salonuna kadar gidebilirsiniz.

TBMM’nin İdari Yönetim Şekli Nasıl?

Bu kadar çok görevi olan bir yapının sadece yasama organlarından oluşması beklenemez. Yani sadece başkan, siyasi partiler, milletvekilleri TBMM’nin müdavimleri olarak düşünülmemelidir. Meclis çatısı altında binlerce çalışan olduğu da unutulmamalı.

Meclis Başkanının hemen altında TBMM Genel Sekreteri bulunur. Ayrıca direk olarak başkana bağlı özel kalem müdürlüğü, hukuk hizmetleri başkanlığı ve koruma daire başkanlığı da vardır. Bunların dışında genel sekretere bağlı üç yardımcı mevcuttur.

Genel sekreter yardımcılarının alt birimi olarak da 14 daire başkanlığı bulunmaktadır. TBMM bünyesinde bulunan bu başkanlıkların bazıları, kanunlar ve kararlar başkanlığı, bütçe başkanlığı, insan kaynakları başkanlığıdır. 

TBMM Gündemi Nereden Takip Edilir?

Meclis çatısı altında yapılacak olan veya yapılmış olan her faaliyet resmi internet sitesinde yayımlanır. TBMM de yürütülen iş ve işlemlere buradan ulaşmak mümkündür. Verilen önerilerden çıkan kanunlara kadar bütün belgelere ulaşılması mümkündür.

Ayrıca TBMM de yapılan görüşmeler TBMM TV tarafından yayınlanmaktadır. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuyla yapılan protokole bağlı olarak genel kurul toplantıları canlı yayınlanmaktadır.

TRT-3 kanalından ve internetten yapılan bu yayınlar genel kurula haizdir. Genel kurul dışında yapılan çalışmalar ise sadece internet TV üzerinden aktarılır.

Ayrıca TRT ile yapılan protokol gereğince TBMM açılış ve kapanış günlerinde, milli bayramlarda ve devlet konuklarının konuşmalarında da TRT-3 canlı yayını yapılmaktadır.

TBMM Hakkında Bilinmesi Gerekenler

23 Nisan 1920’den beri yasama faaliyetlerini sürdürmekte olan TBMM 600 milletvekilinden oluşmaktadır. Siyasi partiler tarafından ilan edilen milletvekilleri seçim yoluyla işbaşı yaparlar. Milletvekillikleri düşürülene veya yeni seçim sonuçlarına kadar görev yaparlar.

Şu anda TBMM bünyesinde 101 tanesi kadın 480 tanesi erkek olmak üzere 581 milletvekili bulunmaktadır. Bu milletvekillerinin 6 tanesi bağımsızdır. Yani herhangi bir partiye mensup olmadan çalışmaktadır.

Demokratik, cumhuriyet olarak idare edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en yüksek yasama organı olarak faaliyet yürütür. Yasama görüşmeleri, genel kurulda yapılır. 20’den fazla milletvekili bulunan siyasi partiler, TBMM de grup kurma hakkına sahiptir. TBMM’nin tarihindeki ilk Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’tür.


2022 Bakanların Maaşları Ne Kadar? TIKLA

2022 Cumhurbaşkanı Maaşı Ne Kadar? TIKLA

Okumaya Devam Et

Trend İçerikler