Connect with us

Haber

2023 Güreş Sporu Kuralları Nedir?

2023 Güreş Sporu Kuralları Nedir? Güreş çok eski çağlardan itibaren özellikle Türklerin yapmış olduğu, güce ve dayanıklılığa dayanan, genellikle erkeklerin icra ettikleri bir spor dalıdır.

Yayınlanma Tarihi

-

2022 Güreş Sporu Kuralları Nedir

2023 Güreş Sporu Kuralları Nedir? Güreş çok eski çağlardan itibaren özellikle Türklerin yapmış olduğu, güce ve dayanıklılığa dayanan, genellikle erkeklerin icra ettikleri bir spor dalıdır.

Günümüzde olimpiyatlarda ve çeşitli organizasyonlarda yapılan sporların en önemlilerinden biri haline gelmiş ve ülkemiz bu spor dalında başarılara imza atmıştır.

Güreş Sporunun Tarihçesi 

Güreş Sporunun Tarihçesi 

Güreş sporu hakkında bilinen ilk bilgiler günümüzden yüzyıllarca öncesine kadar dayanır.

Güreş sporuna İsadan önce 708 yılında Yunanlılarda, İsadan önce ikinci asırda Türklerde, İsadan önce 22-23 yılında Mısır medeniyetinde ve İsadan önce 260 senesinde tarihin önemli medeniyetlerinden Sümerlerde rastlanır. Güreş sporunun tarihçesiyle ilgilenen araştırmacılar bu uygarlıklar dışında Asyanın doğusundaki uygarlıklardan olan Japonların ve Çinlilerin arşivlerinden yararlanabilir.

Her spor dalında olduğu gibi güreş sporunun kendi içinde belirlenmiş olan birtakım kurallar vardır. Bu kurallar tarihin başlangıcından çok evvel milattan önce 900 yılına kadar dayanır. Bu tarihte kaideleri belirlenmiş olan güreş sporu Eski Yunan medeniyetinde her sene düzenli olarak yapılan olimpiyatların on sekizincisinde organizasyon içine dahil edilir.

Güreş sporu Modern Çağda yapılan olimpiyatların programlarına da eklenmiş bir spor dalıdır. Kökeni 1896 yılındaki Atina Olimpiyatlarına dayanan modern çağ olimpiyatlarında güreş sporu ilk defa 1904 yılında yapılan St. Louise Olimpiyatlarında serbest stilli güreş ismiyle yer almıştır ve eskiden belirlenmiş güreş kuralları birtakım değişikliklerle kabul edilmiştir.

Güreş sporunun olimpiyat programlarına dahil edilmesiyle beraber bu spor dalında aktif olan kişiler bir federasyon kurmaya karar vermişlerdir. Bu federasyon 1912 yılında Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu adını alarak kurulum aşamasını tamamlamıştır. Kuruluşun İngilizcedeki kısaltılış şekli FILA ‘dır.

Güreş sporu tarih boyunca iki farklı stilde oynanmıştır. Bu stiller grekoromen güreş ve serbest stil güreş olmak üzere ikiye ayrılır.

Grekoromen güreşte ayaklar kullanılmaz sadece vücudun üst kısmı yani gövde kullanılarak yapılır. Bu stille yapılan güreş Türkiye dahil olmak üzere Avrupa kıtasında yaygın bir şekilde icra edilir. 

Güreş Sporunun Tarihçesi 

Özellikle Türkiye grekoromen güreş stilinde tarih boyunca önemli güreşçiler yetiştirmiştir. Bu güreşçiler Koca Yusuf, Kara Ahmet, Hergeleci İbrahim, Filiz Nurullah, Kurtdereli Mehmet, Adalı Halil, Mandıralı Ahmet ve Kara Osman’dır.

İkinci stil olan serbest stil güreşte ise ayakların kullanımı serbest olup grekoromen güreşe göre daha az tercih edilir.

Bu stiller dışında daha çok ülkemizde olan ve eski çağlardan beri sürdürülegelen pek çok  geleneksel güreş stili de mevcuttur. 2023 yılına kadar varlığını sürdüren bu stiller aba güreşi, şalvar güreşi, karakucak güreşi, pırtpıt ve yağlı güreştir.

Aba güreşi Türkiye’nin daha çok güney ve güneydoğu bölgesinde yapılan bu güreş stili özellikle Gaziantep ve Hatay yörelerinde yapılan güreş müsabakalarında sıklıkla tercih edilir. 

Aba güreşinde oyuncular vücutlarına bir aba geçirerek meydana çıkar ve ayakları copla bir şekilde birbirlerini yenmeye çalışır. Aba güreşi stilinde kullanılan aba adı verilen giysi daha çok koyun ve keçi yünü kullanılarak yapılır. El işçiliğiyle işlenen abalar deri kullanılarak oyuncunun dizine kadar ulaşacak boya sahip olacak şekilde imal edilir.

Şalvar güreşi adı verilen yerel güreş stili ismini oyuncuların altlarına giydikleri geniş bir kıyafet olan şalvardan alır. Oyuncular bu güreş stilinde üstleri çıplak bir şekilde mücadele eder. Türkiye’nin hemen her yöresinde bu güreş stiline rastlanılabilir.

Karakucak güreşi geleneksel olarak nitelendirilen güreş stilleri arasında en eski tarihli olması özelliğiyle bilinir. Yüzlerce yıl önce Türkler daha Orta Asya bozkırlarında göçebe bir şekilde yaşarken bu güreşin halk arasında hükümdarın huzurunda oynanırdı. 

Karakucak güreşinin bir diğer özelliği ise kurallarının yüzlerce yıldır neredeyse hiç değişmemiş olmasıdır. Bu güreş stili eski cağlardan beri orta sertlikte bir minderde yapılır. Bu sebeple günümüzde karakucak güreşi yerine minder güreşi tabiri kullanılır. 

Karakucak güreşi stiliyle mücadele edecek kişiler özel dikim bir tür kısa pantalon giymekle yükümlüdür.

Güreş Sporunun Tarihçesi 

Pırtpıt güreşi stili ismini oyuncuların giyeceği bir tür giysiden ismini alır. Pırtpıt adı verilen bu elbise genellikle keçi kılı kullanılmak suretiyle yapılır ve form olarak sert bir dokuya sahip olmasıyla bilinir. Bir tür kısa pantalon olarak bilinen bu kıyafet günümüzde unutulmaya yüz tutmuştur.

Yağlı güreş Türklerin tarih öncesinden beri güreş yaparken kullandıkları bir tur güreş stilidir. Günümüzde halk arasında en çok bilinen geleneksel güreş stilidir. Yağlı güreş Osmanlı döneminde beri Edirne’de geleneksel Kırkpınar yağlı güreşleri olarak varlığını halen yapılmaktadır. 

Geleneksel pek çok güreş stilinde olduğu gibi yağlı güreşte de oyuncular altlarına bu stile özel olmak üzere dar bir pantalon giyerler. Bu pantalona halk arasında kısbet adı verilir.

Güreş Sporunun Kuralları 

Güreş Sporunun Kuralları 

Her spor dalında olduğu gibi güreş sporunda da oyuncuların uyması gereken bir takım kurallar mevcuttur. Eski devirlerden 2023 yılına kadar güreş kuralları ve yapılış şeklinde halihazırda büyük bir değişim meydana gelmemiştir. Güreş  kuralları sırasıyla şu şekildedir:

 • Güreş sporunda oyuncuların çıktıkları meydanda bir minder yer alır. Bu minderin boyu 4 cm olmalıdır. Bunun yanı sıra minderin enine doğru genişliğinin ölçüsü ise 9 metreyi aşmayacak şekilde olmalıdır. 
 • Güreş esnasında minderin üstünde sadece oyuncular ve hakemler yer almalıdır. 
 • Güreş sporu iki devreli şekilde gerçekleştirilen bir spor dalıdır. Her devre arası yarım dakikadan oluşur. Devreler devre başı üçer dakikadan toplamda 6 dakika sürer.
 • Eğer devreler bittiğinde iki oyuncu da bir türlü birbirlerini yenemediyse oyunculara bir devre daha hak verilir.
 • Güreş sporunda bir oyuncunun yenik sayılabilmesi için sağ ve sol omuzlarının aynı anda minderin bulunduğu zemine temas etmesi gerekir. Omuzların mindere değdiği bu hamleye tuş etmek tabiri uygun görülmüştür.
 • Güreş sporunda profesyonel olarak yer almak isteyen kişiler kişisel temizliklerine ve bakımlarına dikkat etmelidir. Bu kapsamda oyuncuların sakallarını uzatmaları yasaklanmıştır. 
 • Güreşçilerin tırnak uzatmalarda yasaklanmış kesin bir hüküme bağlanmıştır. Oyuncular belirlenmiş olan tırnak uzunluğundan büyük tırnakla müsabakaya çıkamaz.
 • Oyuncuların saçlarının uzunluğu da kurala bağlanmıştır. Belirlenen orandan uzun saçlara sahip kişiler saçlarını kesmedigi sürece güreş müsabakalarında yer alamaz.
 • Eğer oyuncular güreş müsabakası öncesinde veya güreş esnasında aşırı terlerse güreşe ara verilir. Oyuncuların terlerini soğuması beklenir. Terli bir vücutla mindere çıkmak güreş kaidelerine göre yasaktır.
 • Güreşin yapılacağı meydana çıkmadan önce oyuncular vücutlarına herhangi bir kayganlaştırıcı madde ve türevini sürmemelidir. Bu durumun tek istisnası yağlı güreşlerdir. Yağlı güreşlerde kullanılacak yağ miktarı güreşecek iki oyuncuya eşit miktarda sürülür.
 • Meydana çıkacak oyunculara avantaj sağlamaması için güreş esnasında aksesuar takılması sınırlandırılmıştır. Bu kurala göre oyuncuların yüzük , bileklik, kolye, küpe gibi aksesuarlarını maç öncesinde eğer üzerlerinde varsa çıkarmaları gerekir.
 • Güreşçilerin maça çıkmadan önce yanlarına en az 1 tane mendil almaları zorunlu tutulmuştur.
 • Güreşte galip gelmek isteyen kişinin iki durumdan birini rakibine karşı mutlaka yapması gerekir. Bu durumlardan ilki rakibin tuş edilmesidir. İkinci ise müsabaka boyunca toplanan puanlarda puan farkının rakibe göre 10 puan fazla olması gerekir.
 • Güreş müsabakası esnasında oyuncuların durumlarına göre birtakım puanlamalar yapılmaktadır. Örneğin rakibini tuş ederek yenen bir kişi maçı tam puan alarak kazanmış olur kaydeden taraf ise maçtan hiç puan alamamış olur.
 • Güreş esnasında eğer bir oyuncu 5 puan birden kaybederse o oyuncu o maçta yenilmiş sayılır.
 • Maçların sonucunu tayin etmek için minderin hemen kenarında jürilerden oluşan bir grup vardır.
 • Güreş hakemi bu grubun üyesi olmasa bile jüriye puan teklifinde bulunabilir eğer jüri teklifi onaylarsa puan aynen yarışmacıya verilir eğer onaylamazsa jüri kendi arasında bir puan belirler ve yarışmacıya bu puan verilir.
 • Eğer güreş müsabakasındaki eşitlik bir türlü bozulmazsa kazanan tarafı belirleme görevi mücadelenin hakemine verilmiştir. Hakem eğer iki kişi arasında kararsız kalırsa jüriden fikir alarak neticesinde kararını açıklayabilir.

Güreş Sporunun Materyallerinin Özellikleri, Ölçüleri, Ortalama Fiyatları

Güreş Sporunun Materyallerinin Özellikleri, Ölçüleri, Ortalama Fiyatları

Güreş sporu yapılırken kullanılması gereken bir takım materyaller vardır. Bu materyaller sırasıyla şöyledir:

 • Minder güreş sporunda olmazsa olmaz materyallerden biridir. Oyuncular mücadelelerini orta sertlikteki minder üzerinde gerçekleştirir. Minderin fiyatı minderin yapıldığı malzemeye göre değişkenlik arz eder.
 • Güreş esnasında kullanılacak ayakkabının kalitesi önemlidir. Oyuncular ayaklarına tam olarak oturan ve kaymayan tabandan oluşan bir ayakkabıyla maça çıkmayı tercih etmelidirler. Ayakkabıların fiyatları 200 liradan başlayarak 10.000 liraya kadar çıkar.
 • Oyuncunun gövdesini saran ve elastik yapıda olması gereken mayolar mutlaka giyilip kullanılması gereken materyallerden biridir. Mayonun rengi konusunda iki farklı renk tercihi yapılabilir. Bu renkler kırmızı ve mavi olarak belirlenmiştir. Ayrıca oyuncuların aynı renkte mayo gitmesi yasaklanmıştır. Mayoların piyasadaki fiyatları 100 lira ile 2.000 lira arasında kaliteye ve markaya göre farklılık gösterir.
 • Kulaklık vücudun en hassas organlarından olan kulağı darbelerden korumak için güreşe çıkmadan önce mutlaka takılmalıdır. Kulaklık fiyatları ise 50 liradan başlayan fiyatlarla her türlü fiyata piyasada bulunabilir.
 • Müsabaka esnasında dizlik kullanımı dizlerin yaralanmasını önlemek için ehemmiyet arz eder. Sporcuların dizlikleri olabildiğince hafif olmalı ve metal herhangi bir şey içermemelidir. Dizliklerin fiyatı ise zaman zaman değişse de 2023 itibariyle en az 35 lira en fazla 2.000 liraya kadar çıkar.

2023 yılına kadar güreş sporunda önemli başarılara imza atmış güreşçiler kimlerdir?

2022 yılına kadar güreş sporunda önemli başarılara imza atmış güreşçiler kimlerdir?

Dünya Güreş Birliğinin 2023 yılı için vermiş olduğu karara göre yapılan sıralamada üst sıralarda yer alan oyuncular sırasıyla şöyledir:

Serbest stilde;

 • Taha Akgül 
 • Süleyman Atlı 
 • Mustafa Kaya
 • Fazlı Eryılmaz 
 • Osman Göçen 
 • Süleyman Karadeniz

Grekoromende;

 • Ekrem Öztürk 
 • Ahmet Uyar
 • Murat Fırat 
 • Cengiz Arslan 
 • Burhan Akbudak
 • Metehan Başar 
 • Rıza Kayaalp 

Kadınlar;

 • Mehlika Öztürk 
 • Buse Tosun Çavuşoğlu 
 • Yasemin Adar

2023 yılında Kırkpınar Yağlı Güreşleri Hakkında Bilgi

Kırkpınar yağlı güreşleri geleneksel olarak yıllardan beri yapılan geleneksel bir organizasyondur. Kırkpınar yağlı güreşlerinin yapıldığı yer ülkemizin Trakya bölgesinde yer alan Edirne şehrimizdedir. 2023 yılında halen yapılmaya devam eder. Güreş kulları günümüzde de aynen uygulanır.

Güreşler üç gün boyunca ara verilmeksizin devam eder. Güreşen kişilere pehlivan ismi verilir. Pehlivanların güreşecekleri alana er meydanı ismi verilmiştir.

Kırkpınar yağlı güreşlerinde tek bir kategori yoktur. Oyuncuların ağırlıklarına göre belirli kategoriler altında birbirlerine denk rakiplerle mücadele etmiştir. Üç günün sonunda her kategoriden birinci, ikinci ve üçüncü güreşçi seçilerek bu sporculara çeşitli ödüller verilir.

Kırkpınar yağlı güreşlerinde bir oyuncunun alabileceği en yüksek unvan başpehlivanlık unvanıdır. Bu unvan için her sene yapılan müsabakada yarışlar düzenlenir. 5 defadan fazla başpehlivan olan kişiye altın kemer ödülü verilir. En çok başpehlivan seçilen oyuncu unvanına sahip 27 kere şampiyon olan Kel Aliçoya aittir.


Sporun ve Olimpiyatların Tarihçesi TIKLA

E Spor Nedir? TIKLA

1 Comment

1 Comment

 1. Pingback: เตารีด ยี่ห้อไหนดี

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Haber

2023 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

2023 Stajyer Maaşı Ne Kadar? Milyonlarca çalışan kişi tarafından heyecanla beklenen Asgari ücret 22 Aralık itibari ile belli oldu. Devletin sunduğu asgari ücret zamları belli olması ile özel sektörde ve kamu kurumlarında stajyer olarak çalışanların da maaşı atmıştır. Yapılan asgari ücret zammı ile birlikte zorunlu staj ücreti ne oldu sorusu karşımıza çıkmaktadır. 2023 yılı Ocak ayında Asgari ücretli maaşı olan çalışanlara %54,5 oranında asgari ücrete zam yapıldı. Bununla birlikte birçok vatandaşı ilgilendiren sosyal yardımlara da zam geldi. Staj görevini yapan stajyer çalışanlarına da devlet ücret vermektedir.

Published

on

2023 Stajyer Maaşı Ne Kadar

2023 Stajyer Maaşı Ne Kadar? 22 Aralık’ta açıklanan asgari ücret zammı, milyonlarca çalışan için merakla bekleniyordu. Hem özel sektör hem de kamu kurumlarında stajyer olarak çalışanlar da bu zamdan etkilendi. Ancak asgari ücret zammı ile birlikte zorunlu staj ücreti ne oldu sorusu da gündeme geldi. 2023 yılı Ocak ayında asgari ücretli çalışanlara %54,5 oranında zam yapılacak. Bu zammın yanı sıra, birçok sosyal yardımda da artış yaşandı. Ayrıca, staj görevini yapan stajyerlere de devlet tarafından bir ücret ödenmektedir.

Staj Ücretleri

Staj Ücretleri

Stajyer maaşı zamları, özellikle gençlerin dikkatini çeken konular arasındadır ve son olarak 22 Aralık 2022 tarihinde açıklandı. Bu zamlar, öğrencilerin çalıştığı kamu kurumları ve özel sektör firmalarını da kapsamaktadır. 2023 yılının Ocak ayı itibariyle asgari ücret maaşı %54,5 oranında artışla 5.500 TL’den 8.500 TL‘ye yükseldi. Bu zam ile birlikte stajyer maaşları da arttı ve öğrenciler için olumlu bir gelişme oldu.

2022 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

2022 Stajyer Maaşı Ne Kadar?
2023 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

Stajyer çalışanların aldığı maaşın asgari ücretin %30’unun altında olamayacağı yasalara göre belirtilmiştir. Ocak ayındaki artışla birlikte asgari ücret net maaşı 8500 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre, 2023’te en düşük stajyer maaşı net 2.550 TL olacaktır. Cumhurbaşkanı son dakika açıklamasında en düşük stajyer maaşının asgari ücret olacağını müjdeledi. Yani, yeni yılda en düşük stajyer maaşı 2.550 TL’nin altında olmayacaktır.

2023 Staj Ücretleri

2022 Staj Ücretleri
2023 Staj Ücretleri

Ek zamlar sonrasında asgari ücretin belli olması ile stajyer maaşı tutarı gündeme geldi. Kamu ya da özel herhangi bir kurumda stajyer olarak çalışanlar zorunlu staj ücretlerini de araştırmaya başladı. Staj yapan öğrenciler net asgari ücretin %30’undan daha az bir ücret almamaktadır. Staj yapmak için işletmelere giden lise ve Üniversite öğrencilerine verilen staj maaşı da yeni asgari ücret ile aynı oranda yükselecek. Böylelikle 8500 lira olan asgari ücret ile en düşük stajyer maaşı 2550 lira oldu. İşletmelerde stajyer olan öğrencilere asgari ücretin %30’undan düşük olmamak üzere ücret ödenmektedir. Asgari ücret zammı ile en düşük staj ücreti 1.650 TL’den 2.550 TL’ye çıktı.

Zorunlu Staj Nedir?

Birçok öğrenci için zorunlu staj, eğitimlerinin önemli bir parçasıdır. Fakat birçok öğrenci için, zorunlu stajın ne anlama geldiği hakkında yeterince bilgiye sahip değildir. Bu nedenle, zorunlu staj nedir, nasıl çalışır ve öğrenciler için hangi faydaları sağlar, tüm bu sorulara bu yazıda cevap vereceğiz.

Zorunlu staj, öğrencilerin eğitimleri sırasında çalışma hayatına dair deneyimler kazanmalarını sağlayan bir programdır. Genellikle, öğrencilerin önceden belirlenmiş bir süre boyunca bir şirkette veya kurumda çalışmaları gereklidir. Bu çalışma, öğrencilere iş dünyasında nasıl başarılı olabileceği, işyerindeki etik kurallar ve teknikler, ve farklı meslek grupları hakkında bilgiler sağlamayı amaçlar.

Öğrenciler için zorunlu staj, birçok fayda sağlar. Bunlar arasında:

 • Öğrenciler, iş dünyasında farklı meslekler ve işlerle ilgili deneyimler kazanırlar.
 • Öğrenciler, çalışma hayatının işleyişi hakkında pratik bilgiler edinirler.
 • Öğrenciler, potansiyel işverenlerle bağlantı kurabilirler.
 • Öğrenciler, mezun olduktan sonra istihdam edilebilme ihtimallerini artırırlar.

Özetle, zorunlu staj, öğrencilerin eğitimleri sırasında iş hayatı hakkında pratik bilgiler edinmelerine olanak sağlayan bir programdır. Öğrenciler için birçok faydası vardır ve potansiyel işverenlerle bağlantı kurmalarına da yardımcı olur. Eğer bir öğrenciyseniz, mutlaka zorunlu staj programlarınızı yapın ve farklı meslekler hakkında bilgi edinin!

Yaz Dönemi Üniversite Stajı Nedir?

Yaz dönemi üniversite stajı nedir? Üniversite öğrencilerinin bir iş yerinde geçirdikleri belirli bir süredir. Bu süre genellikle 1-3 ay arasında değişmektedir. Staj, öğrencinin mesleki deneyim kazanması ve teorik bilgilerini pratikte uygulama fırsatı bulması için bir fırsattır.

Üniversite stajı, öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulmalarına yardımcı olur. Stajyerler, çalışma ortamındaki profesyonellere gözlem yaparlar ve mesleki becerilerini geliştirmek için fırsat bulurlar. Ayrıca, bazı şirketler stajyerleri gelecekte işe almak için bir fırsat olarak görürler.

Bazı üniversiteler, öğrencilerinin iş bulma olasılığını artırmak için stajları zorunlu tutarlar. Bu zorunluluk, öğrencilerin şirketlerde profesyonel bir çevrede çalışarak deneyim kazanmasını sağlar. Ayrıca, staj sırasında öğrenciler, genellikle üniversitede öğrenemedikleri pratik iş becerilerini kazanırlar.

Amaç Katkıları
Mesleki deneyim kazanmak Mesleki becerilerin gelişmesine yardımcı olur
İş bulma olasılığını artırmak Gelecekte işe alımlar açısından daha fazla şans sağlar

Staj yaparken öğrencilerin bir maaş alma hakları vardır. Bu maaş genellikle şirketin büyüklüğüne, sektöre ve öğrencinin yaptığı işe göre değişir. Stajyerlerin maaşları, normal çalışanların maaşlarından daha düşük olabilir. Ancak, birçok şirket, stajyerlere iş dışında eğitim ve öğrenim fırsatları sunar. Bu öğrenim fırsatları da kişisel ve mesleki gelişimi destekler.

Yaz dönemi, üniversite stajı için en uygun zamanlardan biridir. Öğrencilerin derslerinin olmadığı bu zaman, tam zamanlı bir işte çalışmak için uygun bir zamandır. Üniversite stajı, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeleri ve iş dünyasına uyum sağlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, iş verenler de stajyerlerinin çalışma ve performanslarını değerlendirerek, gelecekteki işe alım sürecinde faydalı bilgiler edinebilirler.

İsteğe Bağlı Yapılan Staj

İsteğe bağlı yapılan staj, özellikle üniversite öğrencileri için oldukça önemli bir fırsattır. Bu stajlar, öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce deneyim kazanmalarına ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Peki, isteğe bağlı yapılan staj nedir ve nasıl yapılır?

Bir işletmede isteğe bağlı olarak yapılan staj, öğrencinin kendi isteği doğrultusunda gerçekleştirilir. Yani öğrenci, staj yapmak istediği bir işletmeye başvurarak stajyer olarak çalışabilir. Bu stajlarda öğrenci, başvurduğu işletmedeki çalışanlarla birlikte çalışma fırsatı bulur ve iş hayatı hakkında deneyim kazanır.

İsteğe bağlı stajlar, özellikle öğrencilerin kendi alanlarında deneyim kazanmalarına yardımcı olur. Örneğin, bir öğrenci mühendislik bölümünde okuyorsa ve bir inşaat firmasında staj yaparsa, bu öğrencinin mühendis olarak sahip olması gereken yetenekleri geliştirmesine yardımcı olur.

İsteğe Bağlı Stajların Özellikleri
– Öğrencinin kendi isteği doğrultusunda gerçekleştirilir
– Öğrenciye iş hayatı hakkında deneyim kazandırır
– Öğrencinin kendi alanında deneyim kazanmasına yardımcı olur

İsteğe bağlı stajlarının bir diğer önemli özelliği ise öğrencinin staj yaptığı işletmenin bir çalışanı olmamasıdır. Yani öğrenci, staj süresince maaş almaz ve sigortası işletme tarafından ödenmez. Ancak bu stajlar, öğrencinin CV’sini zenginleştirmesi, iş hayatı ile ilgili deneyim kazanması ve gelecekte daha iyi bir iş bulabilmesi açısından oldukça önemlidir.

Genellikle öğrenciler, üniversitelerin staj koordinatörlükleri aracılığıyla isteğe bağlı staj başvurusu yaparlar. Bu koordinatörlükler, öğrencilerin staj yaptığı süreyi belirler ve staj süresince öğrencinin karşılaşabileceği sorunlara çözüm üretirler.

Sonuç olarak, isteğe bağlı yapılan stajlar, öğrencilerin iş hayatına hazırlanması açısından oldukça önemlidir. Bu stajlar sayesinde öğrenciler, kendi alanlarıyla ilgili deneyim kazanırlar ve gelecekte daha iyi bir iş bulma şansını arttırırlar.

Stajyer Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Staj yapmak çoğu zaman öğrencilerin hayatında önemli bir yer tutar. Staj yaparak teorik bilgileri pratiğe dökmek mümkün olur. Ancak staj yaparken en önemli konulardan biri de stajyerin ücretidir. Peki, stajyer maaşı nasıl hesaplanır?

Stajyer maaşı hesaplanırken öncelikle staj yeri ve staj süresi göz önünde bulundurulur. Staj yeri olarak bir kamu kuruluşunda ya da özel bir şirkette staj yapılabilir. Her iki durumda da stajyer maaşı belirlenirken stajın yapıldığı kurumun bütçesi göz önünde bulundurulur.

Staj süresi ise en az 20 gün olmak üzere üst sınırı belirleyen bir yasal düzenleme yoktur. Ancak, genellikle stajyerler en fazla 60 gün staj yapabilirler. Bu süre içerisinde stajyerin ücreti belirlenir ve ödenir.

Staj Süresi Stajyer Maaşı
20-30 gün Asgari ücretin %30’u
31-59 gün Asğari ücretin %50’si
60 ve üzeri gün Asğari ücretin %60’ı

Buna göre, stajyerin maaşı staj süresine göre belirlenir ve asgari ücretin belli bir oranına göre ödenir. Ancak unutulmamalıdır ki stajyerlerin ücreti belirlenirken yasal düzenlemeler de göz önünde bulundurulur.

Ayrıca stajyerler için ödenen ücretler vergiye tabi değildir. Bu nedenle stajyerlerin vergi ödemesi gerekmez. Ancak, stajyerin sigorta primi ödenir ve bu prim stajyerin maaşından kesilir.

Staj yaparken ücretin yanı sıra diğer konulara da dikkat edilmelidir. Staj yapılacak kurumun seçimi, stajyerin sorumlulukları ve yapacağı işler gibi konular da staj yaparken önemli olan konular arasındadır. Bu nedenle staj yapılacak kurum ve stajyerin yapacağı işler de iyi bir şekilde araştırılmalıdır.

2023 Lise Stajyeri Maaşı Nedir?

Lise stajyer öğrencilerin 2023 yılında alacakları maaşı birçok liselinin gündemindedir. 2023 yılında geçerli olan yeni asgari ücretin açıklanmasından sonra bir stajyeri 2.550 TL alacaktır. Lise öğrencileri için belirlenen 2.550 TL maaş ödemesi, işletmeler tarafından yapılacak minimum maaş ödemesidir. Yani stajyerler, çalıştıkları kurumlara bağlı olarak, daha yüksek aylık ödemeler ile karşılaşabilmektedirler.

Üniversite Stajyer Maaşları

2023 yılı üniversite stajyer maaşı lise stajyer maaşların belirlenmesinde kullanılan formüle göre hesaplanır. Bu nedenle lise stajyerlerinde olduğu gibi üniversite stajyerlerinde de asgari ücret baz alınır. Böylelikle üniversite stajyerlerinin alacakları en düşük maaş 2.550 TL olarak belirlenmiştir. Ancak üniversite stajyerlerinin okudukları bölümlere göre stajyer maaşı değişiklik gösterebilmektedir.

Banka Stajyer Maaşları

Banka bölümü stajyerlerinin aylık ücreti, bankadan bankaya göre de değişiklik gösterebilir. Ancak genellikle stajyer maaşı hesaplama formülü ile hesaplanan ve 2023 yılı ikinci yarısında geçerli olan banka öğrencisi stajyer maaşı en az 2.550TL’dir.

Stajyer Savcı Maaşları Ne Kadar 2023

Stajyer savcıların stajyer maaşı savcı olmak isteyen ve ya hali hazırda hukuk fakültesini bitmiş ve savcılık sınavına hazırlanan pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Hukuk fakültesinden mezun olan ve daha sonra savcılık sınavına girerek başarı elde eden savcı adayları, yaklaşık 17 ay boyunca stajyer savcı olarak tanımlanır. Bunun yanı sıra savcılara ödenen stajyer savcı maaşı, 2023 yılı içerisinde 10 bin 533 TL olarak belirlenmiştir.

Stajyer Hemşire Maaşları Ne Kadar?

2023 yılı stajyer hemşirelerin alacakları aylık maaşı birçok hemşire adayı tarafından heyecanla merak edilmektedir. Meslek lisesinde okuyan hemşire adaylarına yatan stajyer maaşı, yine asgari ücret baz alınarak hesaplanır. Asgari geçim indirimi net asgari ücretten düşürülür. Daha sonra kalan tutarın %30’u, stajyer maaşı vermektedir. Bu kapsamda stajyer hemşirelere ödenen asgari ücret, 2.550 TL olarak belirlenir.

Adliye Stajyer Avukat Maaşları 2023

Staj görevini adliyede yapan avukatların maaşı bağlı oldukları baroya göre değişiklik göstermektedir. Fakat genellikle stajyer avukat maaşı 4 bin 500 TL – 6 bin 500 TL arasında değişmektedir. Yine bu stajyer maaşı fiyatları kuruma bağlı olduğu için artabilmektedir.

Uzun Dönem Stajyer Maaşları

Uzun dönem stajyer öğrencilere ödenen maaşı yani aylık ücreti, stajyerin iş hayatındaki performansına göre değişebilmektedir. Fakat 2023 yılı Temmuz ayında yapılan ek zamlar sonrasında bu yıl içerisinde uzun dönem stajyer maaşı, 1700 TL ile 4000 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

İŞKUR Stajyer Maaşları Ne Kadar?

İŞKUR üzerinden çalışan stajyer öğrenciler de yeni yapılan zamlardan yararlanmaktadır. Asgari ücrete göre aylık stajyer maaşı 2023 yılı içerisinde 115 TL günlük belirlenmiştir. İŞKUR kurumu staj yapmak isteyen öğrenciler adına bir program oluşturur. Oluşturduğu bu programda stajyer öğrencilere, staj seferberliği maaşı vermektedir. Bunun dışında stajyer öğrenciye sigorta imkânı da sunulmaktadır.

Stajyer Öğrencilere Maaş Verilmesi Zorunlu mu?

Staj yapan öğrenci stajyerlere aylık bir maaşı verilmesinin zorunluluk durumu vardır. Bu durum, yasalar ile kontrol altına alınmış bir kanundur. Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim öğretim gören öğrenciler, aldıkları eğitim çerçevesinde, staj yapma zorunluluğuna sahiptir. Öğrencilerin staj yaptıkları işletmeler staj süresi boyunca öğrencilere ödeme yapmak zorundadırlar.


2023 Bakanların Maaşları Ne Kadar? TIKLA

Kasiyer Maaşları Ne Kadar? TIKLA

Okumaya Devam Et

Haber

TOEFL Sınavına Nasıl Girilir?

TOEFL Sınavı İngilizceyi üniversite düzeyinde kullanabilme beceresini ölçen akademik bir sınavdır. Dünyanın en saygın İngilizce seviye ölçme sınavları arasındadır. Üniversitenin bazı programlarında gerekli olabilen bu sınav ayrıca anlama yeteneğini de ölçer. İlgili programlara katılacak olan öğrenciler için bu sınav konuşma ve yazma becerisinin yanı sıra dinleme ve okuma üzerine de seviye tespiti yapmaktadır. 

Published

on

TOEFL Sınavına Nasıl Girilir?

TOEFL, İngilizce bilgi ve becerilerinin üniversite düzeyinde ölçülmesi amacıyla yapılan akademik bir sınavdır. Dünya genelinde saygın bir seviye ölçme aracıdır. Bu sınav, üniversite programlarına katılmak isteyen öğrencilerin İngilizce anlama yeteneklerini ölçmenin yanı sıra konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerilerini de değerlendirir. Böylece öğrenciler, ilgili programlara katılmak için gerekli düzeyi belirlemiş olurlar.

ETS(Educational Testing Services)ETS(Educational Testing Services)

TOEFL sınavı, İngilizce dil seviyesini ölçmek için ETS (Educational Testing Services) şirketi tarafından düzenlenmektedir. Bu sınava, ana dili İngilizce olmayanlar da katılabilir. TOEFL, dünyanın 100’den fazla üniversitesi tarafından yaygın olarak kullanılan bir sınavdır.

TOEFL sınavına nasıl girilir sorusunu yanıtlayacak olursak eğer, online kayıt zorunluluğunun bulunduğunu belirtmemiz gerekir. Online kayıt ardından belirtilen tarihlerde online katılımla sınav gerçekleşebilmektedir. Bu yüzden TOEFL kayıt işlemleri için aşağıdaki başvuru rehberi dikkatlice incelenmelidir.

TOEFL Açılımı Nedir?

TOEFL Açılımı Nedir?TOEFL Açılımı Nedir?

TOEFL sınavı, akademik seviyede İngilizce öğrenmek isteyenlerin kaygı duyduğu bir konudur. Bu sınav, kendi becerilerini ölçmenin yanı sıra kariyerlerini ilerletmek isteyen öğrenciler tarafından da tercih edilir. TOEFL sınavına nasıl girileceği ise sıkça sorulan bir sorudur. Endişelenmeyin, size en güvenilir kaynaklardan derlediğimiz bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Bu bilgiler sayesinde TOEFL sınavına hazırlık yapabilir, sınavı başarıyla geçebilirsiniz.

TOEFL, yani Test of English as a Foreign Language sınavı birçok farklı meslekte iyi bir gelecek planı için önemli bir sınavdır. Yalnızca İngilizce konuşulan programda okuyacaksanız TOEFL katılmanız önemlidir. Çünkü dünya çapında 10.000’e yakın üniversiteye katılma şansınız olur. Elde edilen başarı seviyesi farklı ülkelerde özel kurumların kapısını da açabilir. TOEFL sınavının temel amacı girecek olan öğrencilerin üniversite düzeyinde sahip öldükleri dil bilgisini ölçmektir. Üniversite programında yazılan, konuşulan ve duyulan İngilizcenin anlama ve kullanma becerisi ölçülür.

TOEFL Sınavına Nasıl Girilir?

TOEFL Sınavına Nasıl Girilir?TOEFL Sınavına Nasıl Girilir?

Öğrencilerin başarılı bir kariyere sahip olmaları için ETS tarafından kaynaklar sunuluyor. Sınavı başarıyla tamamlamak isteyen öğrenciler ETS’nin resmi kaynaklarını kullanmalı. ETS’nin hazırladığı sınav kariyer açısından önemlidir ve sınava nasıl girileceği merak ediliyor. Tüm detaylar için şu sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://www.ets.org

TOEFL sınavına nasıl girileceğini açıkça söyleyelim; ETS’nin resmi web sayfasını ziyaret etmelisiniz. Sınavı almak için gerekli işlemler, merkezi panel üzerinden yapılır. Yönergeleri takip eden adaylar, başarılı TOEFL katılımcısı olarak kabul edilir. Sınav sonucu ve duyuruları da ETS tarafından takip edilebilir. Tüm diğer işlemlere ise sadece kayıtlı kullanıcılar erişebilir.

TOEFL Nasıl Bir Sınav?

TOEFL Nasıl Bir Sınav?TOEFL Nasıl Bir Sınav?

TOEFL Sınavına Nasıl Başvuru Yapılır?

TOEFL sınavına başvurmak isteyenler için adımlar çok basit. İlk olarak sınavın online yapıldığını bilmelisiniz, yani sınavı bilgisayar başında yapabileceksiniz. Başvuru işlemleri de online olarak gerçekleştiriliyor. En çok kullanılan başvuru yolu, resmi ETS web sitesi üzerinden yapılıyor. ETS’nin web sitesine girerek kayıt menüsüne ulaşabilirsiniz.

Türkçe dil desteği sunmayan yabancı bir şirketten bahsediyoruz, ama bir kez kayıt olunduktan sonra panel üzerinden sınav tarihleri ve yerleri gibi diğer bilgileri almak mümkün oluyor. Yani kayıt öncesi sıkıntı yaşanabilir ama sonrasında işler yoluna giriyor.

TOEFL Belgesi Nasıl Alınır?

TOEFL Belgesi Nasıl Alınır?TOEFL Belgesi Nasıl Alınır?

TOEFL belgesi elde etmek, aslında TOEFL sınavındaki başarılı performansla eşdeğerdir. Bu belge, İngilizce yeterliliğini arayan özel kuruluşlara, lisans ya da doktora programları gibi eğitim alanlarında katılım hakkı verir. TOEFL sınavı 4 farklı bölümden oluşur ve tamamlandığında belge sahibi olunur. Bu belge ile yurtiçinde ve yurtdışında eğitim kariyerini daha iyi yönlendirmek mümkündür.

TOEFL Sınavına Nasıl Hazırlanılır? Tıkla Öğren!!

Okumaya Devam Et

Haber

TOEFL Sınavına Nasıl Hazırlanılır?

TOEFL Sınavına Nasıl Hazırlanılır?; İngilizce seviyelerimizi göstermek için yapılan sınavlara girmek ve iyi puan almak gerekir. Bu sınavlardan birisi de Test of English as a Foreign Language olmaktadır. Bu sınav TOEFL kısaltması ile kullanılmakta ve ilk kez 1964 yılında uygulanmıştır. Bu sınav Birleşik Krallık, Avustralya, Hollanda gibi ülkelerin içerisinde bulunduğu yüz oyuz ülkede ve birçok üniversitede kabul görmektedir. Bu sebeple TOEFL sınavına hazırlanırken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Published

on

TOEFL Sınavına Nasıl Hazırlanılır?; İngilizce seviyelerimizi göstermek için yapılan sınavlara girmek ve iyi puan almak gerekir. Bu sınavlardan birisi de Test of English as a Foreign Language olmaktadır. Bu sınav TOEFL kısaltması ile kullanılmakta ve ilk kez 1964 yılında uygulanmıştır. Bu sınav Birleşik Krallık, Avustralya, Hollanda gibi ülkelerin içerisinde bulunduğu yüz oyuz ülkede ve birçok üniversitede kabul görmektedir. Bu sebeple TOEFL sınavına hazırlanırken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

TOEFL Nasıl Geçilir?

TOEFL Nasıl Geçilir?TOEFL Nasıl Geçilir?

TOEFL sınavı, İngilizce bilmeyenler için zor geçebilen bir sınavdır. Fakat kuralları takip ederek düzenli çalışanlar kazanabilir. Bu sınav, İngilizce dil yeterliliğinin ölçüldüğü bir testtir. Sınava göre öğrenci alımları yapılır ve puanlama 0-120 arasında ölçeklendirilir.

TOEFL sınavı ile ilgili kurumlar, belirledikleri taban puanlar doğrultusunda öğrenci veya çalışan alımı yaparlar. Sınavda okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört bölüm bulunur. TOEFL sınavına nasıl hazırlanılacağı ise genellikle bu bölümlerden başlayarak cevaplanır. Bu nedenle sınav adayları, her bölüm için ayrı ayrı çalışarak sınava en iyi şekilde hazırlanabilirler.

TOEFL’a Nasıl Çalışılır?

TOEFL'a Nasıl Çalışılır?TOEFL’a Nasıl Çalışılır?

TOEFL sınavına hazırlanırken dört farklı bölüme çalışmanız gerekiyor: okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Her bölümün kendine özgü özellikleri var ve hepsi için ayrı çalışma yöntemleri kullanmak önemlidir. Okuma bölümünde, pratik yaparak İngilizce metinleri anlama becerilerinizi artırabilirsiniz. Yazma bölümünde, örnekler ve kalıplar kullanarak etkili yazma becerileri geliştirebilirsiniz. Dinleme bölümü için, İngilizce konuşulan materyalleri dinleyerek anlama becerinizi iyileştirebilirsiniz. Konuşma bölümünde, konuşma pratiği yaparak kelime haznenizi artırabilirsiniz. TOEFL sınavına hazırlanmak zorlu bir süreç olabilir, ancak doğru planlama ve çalışma yöntemleri ile başarılı olabilirsiniz.

TOEFL sınavında okuma bölümü nasıl işler? TOEFL sınavına katılım sağlayacak birçok kişi, İngilizce okuma becerilerinin TOEFL sınavını nasıl etkilediğini merak etmektedirler. Okuma bölümü, öğrencilerin okuma becerilerini ölçmeye odaklanır. Bu kısımda, öğrencilere üç veya dört farklı metin sunulur ve metinlerin okunarak cevaplanması istenir. TOEFL sınavındaki okuma bölümü oldukça önem taşır ve başarıya ulaşmak için düzenli İngilizce okuma alıştırmaları yapmak gerekir.

Okuma bölümünde iyi performans göstermek için, okuma alışkanlıklarımızı ilerletmemiz gerekiyor. Bu yüzden sık sık okuma yapmamız ve okurken fark etmediğimiz dilbilgisi yapıları ve kelimeleri kaydetmemiz gerekiyor.

TOEFL sınavında en önemli bölümlerden biri olan Writing, yani yazma kısmı, öğrenciler için büyük bir önem taşımaktadır. 50 dakikalık süre içerisinde bu bölümden dolayı sınava giren öğrenciler, başarılı olmak için tutarlı ve bütünsel bir metin oluşturmalıdır. Bu metinlerinde dil bilgisi hatalarından kaçınılmalı ve cümleler arasında mantıklı geçişler sağlanmalıdır. Başarılı bir Writing sınavı için bu noktalara dikkat etmek gerekmektedir.

Yazılı sınavlara hazırlananlar, belirli kalıplar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Özellikle yazma bölümü için hazırlık yaparken bu kalıpları öğrenebilmek başarı için önemlidir. Başlangıçta “I strongly believe that” ifadesi kullanılarak konuya girebilirsiniz. Bu kalıpları doğru öğrenmek ve kullanmak, yazılı sınavda başarılı olmak için gereklidir.

TOEFL sınavının dinleme bölümüne hazırlananlar için önerimiz, dizi izlemeye başlamalarıdır. Düzenli olarak bol bol dizi izlemek, iyi bir aktivitenin yanı sıra sınava hazırlık açısından da oldukça faydalıdır. Popüler haber kanallarını takip etmek ve canlı yabancı radyo yayınlarını dinlemek de dinleme bölümü için önemli birer kaynak olabilir. Bu sayede sınavda başarılı olma şansınızı artırabilirsiniz.

TOEFL Belgesi Nerelerde Geçerli?

TOEFL Belgesi Nerelerde Geçerli?TOEFL Belgesi Nerelerde Geçerli?

TOEFL sınavı, birçok alanda geçmişli bir testtir. Dünya genelinde 150’den fazla ülke ve 10.000’den fazla üniversite ve çok sayıda diğer kurumda TOEFL puanları geçerlidir. Ayrıca göçmenlik ofisleri veya çalışma vizesi başvuruları için de TOEFL sınavının sonuçları kullanılabilir. Türkiye’de, TOEFL sınavı YDS’ye denk kabul edilir. Yani, YDS puanının işe yaradığı yerlerde TOEFL puanları da kabul edilir.

TOEFL sınavına nasıl gireceğinizi merak ediyorsanız, size yardımcı olacak bir kaynak var. Mulakatmerkezi.com’da yer alan TOEFL Sınavına Nasıl Girilir? adlı rehberi inceleyebilirsiniz. Bu yazıda, TOEFL sınavına kayıt olma sürecinden test gününde yapılması gerekenlere kadar her ayrıntı detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ayrıca yazıda TOEFL sınavına hazırlanmak için öneriler de yer alıyor. TOEFL sınavına girme konusunda endişeleriniz varsa, bu yazı size yardımcı olabilir!

Okumaya Devam Et

Trend İçerikler