Connect with us

Sağlık

2022 Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman Yapılıyor? Kriterler Nelerdir?

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman Yapılıyor? Kriterler Nelerdir? Ülkemizde halkın sağlığıyla ilgili her türlü sürecin başından sonuna kadar planlanmasından ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olan kurum Sağlık Bakanlığıdır. Bakanlığın bünyesinde bulunan her birim, toplumdaki her bireyin sağlık hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanması için halka hizmet etmekle görevlidir. Bünyesinde bulunan kamu hastaneleri, teftiş müdürlüğü, strateji geliştirme, halk sağlığı, iç denetim birimi ya da proje yönetim destek birimi gibi alt birimleriyle birlikte bu hizmetleri vatandaşlara sunmakla yükümlüdür.

Yayınlanma Tarihi

-

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman Yapılıyor Kriterler Nelerdir

2022 Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman Yapılıyor? Kriterler Nelerdir? Ülkemizde halkın sağlığıyla ilgili her türlü sürecin başından sonuna kadar planlanmasından ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olan kurum Sağlık Bakanlığıdır. Bakanlığın bünyesinde bulunan her birim, toplumdaki her bireyin sağlık hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanması için halka hizmet etmekle görevlidir. Bünyesinde bulunan kamu hastaneleri, teftiş müdürlüğü, strateji geliştirme, halk sağlığı, iç denetim birimi ya da proje yönetim destek birimi gibi alt birimleriyle birlikte bu hizmetleri vatandaşlara sunmakla yükümlüdür.

1920’li yıllarda kurulan bakanlık kuruluşundan günümüze kadar topluma bu hizmeti sağlamak için farklı farklı sağlık politikaları izlemiştir. Başlangıçta daha çok mevzuat oluşturmak ve yaşanan savaş ortamına yönelik sağlık problemlerine çözüm bulmak amacı güdülen kurum; günümüzde artık kaliteli ve toplumun her kesimine ulaşan bir sağlık sistemi oluşturmak amacını taşımaktadır. Sağlık politikaları çağın değişen koşullarına göre yenilenmiştir. Bununla paralel olarak bakanlığın ihtiyaç duyduğu personelin niteliği ve niceliğinde de değişiklikler olmuştur.  

Bu yazımızda bakanlığın kurumsal yapısı, alt birimleri, görevleri, hangi alanlarda Sağlık Bakanlığı personel alımı gerçekleştirdiği, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılıyor, Sağlık Bakanlığı personel alımında KPSS şartı olup olmadığı ve personel maaşları gibi konular hakkında bilgi edinebilirsiniz. Özellikle son dönemlerde çok merak edilen Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılıyor ve kriterleri nelerdir gibi konularda ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımları Ne Sıklıkla Yapılıyor?

Sağlık Bakanlığı Personel Alımları Ne Sıklıkla Yapılıyor

Sağlık Bakanlığı diğer bakanlıklarda olduğu gibi dinamik bir yapıdadır. Bakanlığın izlediği sağlık politikaları değiştikçe bakanlığın yapılanması ve dolayısıyla bakanlıkta ihtiyaç duyulan personel sayısı da değişmektedir. Aynı şekilde teknolojinin gelişmesiyle sağlık alanında kullanılan sistemlerin dijitalleşmesi bazen personel ihtiyacını artırmakta bazen de azaltmaktadır. Yine merkez ve taşra yapılanmasında ihtiyaç duyulan personel sayısı da her sene değişmektedir. Bu değişkenlik Sağlık Bakanlığı personel alımı sıklığını da doğrudan etkileyen bir unsurdur. 

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman sorusuna bakanlık her sene başında personel ihtiyacını belirlemeye yönelik planlamalar yapar cevabını da verebiliriz. Bakanlığın alt birimleri, ihtiyaç duydukları personeli tespit ederek merkeze iletir ve bakanlık tarafından buna göre bir planlama yapılır. Bir yılda alınması planlanan kişi sayısı belirlendikten sonra Sağlık Bakanlığı personel alımı için ilan yayınlanır. Yıl içerisinde yapılan planlamadan ekstra bir durum söz konusu olursa Bakanlık yeniden ilan açabilir. Sağlık Bakanlığı personel alımında merkezi personel atamaları yılda iki defa yapılırken sözleşmeli personel atamaları çeşitli dönemlerde ihtiyaca göre de yapılabilmektedir.  

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021 yılında sözleşmeli de dahil farklı farklı pozisyonlar için altı defa personel alım ilanı şeklinde olmuştur. Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanlarından en son açılanında pozisyonların yaklaşık 10000 kişisi hemşireler için ayrılmıştır. Ayrıca 1600 kişilik kontenjan ebeler için, 6500 civarı bir rakam da sağlık teknikeri, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, perfüzyonist, odyolog, psikolog, biyolog, çocuk gelişimci ve sağlık fizikçisi pozisyonları için ayrılmıştır. Bir önceki yıl ise merkez ve taşra birimleri için sözleşmeli personel de dahil beş defa ilan verilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? sorusu gerçekten son dönemde çok merak edilen bir konu haline gelmiştir. Sağlık Bakanlığı personel alımının içinde bulunduğumuz Eylül ayında bakanlık tarafından duyurulması beklenmektedir. Sağlık Bakanlığı personel alımının uzman hekim, diş hekimi, hekim, ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri, psikolog gibi pozisyonlarda olacağı ve bakanlığın ihtiyaç duyulan personel sayısını ilerleyen günlerde açıklaması beklenmektedir.  Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı personel alımı ne sıklıkla yapılıyor sorusu değişkenlik göstermektedir. 

İlanların bakanlığın internet sayfasından ya da ilgili internet sitelerinden takip edilmesi gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı personel alımının ne zaman yapılacağı konusunda tam bir tarih yoktur. İşçi alımları da bakanlık tarafından ilan edilmektedir. Belli bir tarihi olmamakla birlikte hemen hemen her yıl farklı zamanlarda işçi alımı gerçekleştirilmektedir. Başvuru yapmak isteyen adayların ilanları yine bakanlığın internet sayfasından ya da haber sitelerinden takip etmeleri gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Şartları Nelerdir?

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Şartları Nelerdir

Sağlık Bakanlığı personel alım şartlarına baktığımızda kişilerin taşıması gereken genel özelliklerin yanında birtakım özel şartların da arandığını görmekteyiz. Bakanlığın 2021 ve 2022 yılında açmış olduğu Sağlık Bakanlığı personel alımındaki şartları referans alarak başvuruda bulunacak kişilerin taşıması gereken genel özellikleri şu şekilde açıklayabiliriz:

 • Türk kimliğine sahip olmak 
 • 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak
 • Belirlenen pozisyonlar için gerekli olan eğitim şartlarını taşımak
 • Kamu görevini yerine getirmeye engel bir mahrumiyeti bulunmamak
 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişkili bir durumda olmamak
 • Görevi yerine getirmeye engel oluşturacak herhangi bir akıl hastalığına sahip olmamak 
 • Yapılan arşiv ve güvenlik araştırmalarında göreve atanmaya engeli bulunmamak
 • Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak

Sağlık Bakanlığının personel alımında özellikle sözleşmeli pozisyonlar için aranan özel şartlara ünvan bazında bakacak olursak her unvan için farklı eğitim koşulları arandığını görmekteyiz. 2022 yılında açılan sözleşmeli pozisyonlarda; perfüzyonist, odyolog, dil konuşma terapisti, sağlık teknisyeni ve fizikçisi kadrolarına personel alımı gerçekleştirilmiş ve buna göre ilgili lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olma şartı aranmıştır. Ayrıca sözleşmeli personel alımlarında yaş sınırı için de değişiklik söz konusudur. Başvuruda bulunacak olanların emekli olmamaları veya 66 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir. 

Sağlık Bakanlığının personel alımında sözleşmeli personel için KPSS puanına göre sıralama yapılarak atama gerçekleştirilmektedir. Merkezi atamalarda ise ilk defa atama yapıldığında kura yöntemi devreye girmektedir. Bakanlık tarafından yapılan kura işlemleri sonucunda personel ataması yapılmaktadır. Adayların kura sonuçlarına ilişkin itirazları olursa Bakanlık tarafından dikkate alınmaktadır. 

Bakanlığın belirli dönemlerde açtığı işçi kadroları da mevcuttur. İşçi olarak başvurmak isteyen kişiler için bakanlığın işçi alımlarından da bahsetmek doğru olacaktır. Bakanlık daimi, engelli, geçici, eski hükümlü pozisyonlarına işçi alımı yapmaktadır. Bu ilanlar da yine merkezi ve taşra teşkilatlanması için farklı farklı ilan edilmektedir. Bakanlığın alt birimleri ve merkez yapılanması için ihtiyaç duyulan işçi personel sayısı her yıl planlanarak alımlar yıl içerisinde yapılmaktadır. 

Peki işçi alımları hangi pozisyonlarda yapılmaktadır? Bakanlığın son zamanlarda verdiği personel ilanlarına baktığımızda daha çok temizlik görevlisi, aşçı, güvenlik, şoför, klinik destek elemanı, cihaz teknolojileri, boyacı, elektrikçi gibi kadrolarda ihtiyaç olduğunu görmekteyiz. İşçi personel alımı için aranan genel şartlar: Türk vatandaşı olmak, askerlikle ilişiği olmamak, kamu haklarından yararlanabilir durumda olmak, bedenen – aklen ve ruhen herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını doldurmamış olmak, yapılan güvenlik ve arşiv soruşturması neticesinde olumlu bulunmak. 

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Şartları Nelerdir

Bunların dışında her bir kadro için gerekli olan özel şartlar da bulunmaktadır. Ayrıca ilan edilen engelli kadrolarında engellilik durumunun Sağlık Bakanlığının uygun gördüğü kurumlar tarafından alınan raporla belgelenmesi gerekmektedir. Yine eski hükümlü işçi alımlarında da devletin bekasına ve varlığına tehdit unsuru oluşturacak herhangi bir suçtan ya da çocuğa cinsel istismar gibi suçlardan dolayı hüküm giymemiş olmak gerekmektedir. 

Temizlik görevlisi personelinin en az ilkokul mezunu olması yeterliyken diğer Sağlık Bakanlığı personel alımının çoğunda en az ortaöğretim mezunu olma şartı bulunmaktadır. Teknik beceri gerektiren personel alımlarında belli bir bölümden mezun olma şartı ve ustalık belgesi gibi sertifikalar da istenmektedir. Örneğin aşçı olmak için kurumların gastronomi, aşçılık gibi bölümlerinden mezun olmak ya da aşçılık sertifikasına sahip olmak gerekmektedir. Bunun yanı sıra en az beş yıllık deneyime sahip olmak da kriterler arasındadır. Yine elektrikçi personel başvurusunda bulunurken adaylardan elektrik ile ilgili bölümlerden mezun olduklarına dair belge istenmektedir. 

Güvenlik görevlisi kadrosuna  başvuruları yaparken ise eğitim koşulunun yanı sıra adayların başvuru tarihi itibariyle geçerliliğini yitirmemiş bir güvenlik görevlisi meslek kartına sahip olmaları beklenmektedir. Şoför alımlarında da manuel olmak koşuluyla B, C veya D sınıfı ehliyet sahibi olmak gerekmektedir.   

Sağlık Bakanlığı Personel Alımlarına Kimler Başvuru Yapabilir?

Sağlık Bakanlığı Personel Alımlarına Kimler Başvuru Yapabilir

Bakanlığın; hemşire, ebe, doktor, uzman doktor, eczacı, sağlık teknisyeni, sağlık fizikçisi, odyolog, mühendis, diş doktoru gibi açtığı kadrolara başvuruda bulunabilmek için tabiki de öncelikle gerekli olan eğitim şartını yerine getirmek gerekmektedir. Bazı kadrolar için ortaöğretim veya önlisans mezunu olmak yeterliyken bazı kadrolar için lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyet şartı aranabilmektedir. 

Eğitim şartının yanı sıra yaş şartı da söz konusudur. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için 18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. Görevin gerektirdiği fiziksel ve ruhsal yeterliliğe sahip olmak da önemlidir. Herhangi bir akıl hastalığı öyküsüne sahip olanların başvuruları kabul edilmemektedir.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus da yapılacak olan güvenlik ve arşiv soruşturmalarının olumlu neticelenmesidir. Herhangi bir suçtan özellikle de devletin güvenliğini tehdit etme gibi konularda hüküm giyenler af edilseler dahi herhangi bir kadro için başvuruda bulunamazlar. 

Kamu Personeli Seçme sınavına girmiş olmak ve belirlenen puanı almış olmak da Sağlık Bakanlığı personel alımına başvuruda bulunmak için gerekli bir koşuldur. Sağlık Bakanlığının personel alımında sözleşmeli pozisyonlarda KPSS sonucuna göre atama puanları değişiklik göstermektedir. Örneğin; lise mezunu hemşire ataması 2022 yılında yaklaşık 85 puan ile kapatırken lisans hemşire mezunları için yaklaşık 69 puan yeterli olmuştur. Yine 2022 yılında tıbbi sekreterlik bölümü için 81 puan yeterli olmuş, patoloji bölümü için ise en düşük puan 85 puan yeterli olmuştur. Dolayısıyla puanlar kadrolara göre  farklılık göstermektedir.

İşçi alımlarında da gerekli koşulları yerine getiren kişiler bakanlığın internet sayfasından, haber sitelerinden ya da taşeron firmalar aracılığıyla ilan edilen kadrolara başvuru yapabilmektedirler. Sağlık Bakanlığı personel alımının ne zaman gerçekleşeği tam olarak belli olmadığı için adayların sık sık internet sayfalarını kontrol etmeleri gerekmektedir. 

Sağlık Bakanlığı Görevleri Nelerdir?

Sağlık Bakanlığı Görevleri Nelerdir

Bakanlık her şeyden önce toplumun her bireyi için sağlık hizmetleri süreçlerinin planlanması ve yürütülmesinde yetkili olan mercidir. Her türlü sağlık hizmetinin nasıl olacağı, topluma sağlık hizmetlerinin nasıl sunulacağı, ülkemizi sağlık konularında uluslararası mecralarda temsil etme, çağın koşullarına ayak uydurma ve daha birçok konuda araştırma ve geliştirme çalışmalarında bulunması gereken kurum Sağlık Bakanlığıdır. 1920’li yıllarda kuruluşundan bu yana kurumun görevleri değişmiş olsa da belli başlı görevleri aynı kalmıştır.

Toplumun her bir üyesini sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek ve onları bu konuda teşvik etmek, her insanın erişebileceği sağlık hizmetleri sunmak, kaliteli ve verimli bir şekilde vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak, eşitlik ilkesine uygun hareket ederek ülkenin her yerinde sağlık hizmetlerinin aynı şekilde yürütülmesini sağlamak bakanlığın görevleri arasında yer almaktadır.

Ayrıca toplum sağlığını korumak, hastalıklarla mücadele etmek, hastalıkların yayılmasını önlemek, ülkemize yabancı ülkelerden gelebilecek hastalık risklerini engellemek veya en aza indirmek, hastalıklarla mücadele kapsamında kullanılan ilaçları belirlemek ve bu ilaçların fiyatlarına karar vermek, hastanelerde kullanılan tıbbi aletlerin temini, geliştirilmesi, ülke genelinde yaygın kullanımını sağlamak da bakanlığın görevlerindendir. Ülke içinde ya da dışında yaşanan bir doğal afet  durumunda  yardımda bulunmakla da yükümlüdür. 

Kurumun görevleri bunların yanı sıra sağlık alanında milli teknolojilerin araştırılıp geliştirilmesini de kapsamaktadır. Uluslararası alanda ülkemizin geri kalmasına engel olacak teknolojik ve tıbbi gelişmeleri yakından takip edip ülkemizi yurt dışında temsil etmesi oldukça önemlidir. Sağlık Bakanlığı yukarıda saydığımız görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyulan personelin temin edilmesinden de sorumludur. Kaç personel gerektiği, personel alım şartlarını belirleme, atama gibi işlemler de kurumun görevleri arasında yer almaktadır.

Sağlık Bakanlığının görevlerini şu şekilde özetleyebiliriz;

 • Hastalıkların yayılmasını önlemek ve hastalıkları tedavi etmek
 • Halkın her bir üyesini kapsayan kaliteli ve verimli hizmetler sunmak
 • Halkı sağlık hizmetleri ve aktiviteleri konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek
 • Tıbbi ilaç ve cihazların temini, üretimi ve ülke içinde herkesin yararlanmasını sağlayacak hizmetleri organize etmek
 • Uluslararası alanda gelişmeleri takip etmek, ülkemizi sağlık alanında yurt dışında temsil etmek
 • Vatandaşların bedenen, zihnen ve ruhen sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak

Sağlık Bakanlığı Alt Birimleri Hangileridir?

Sağlık Bakanlığı Alt Birimleri Hangileridir

Bakanlık bünyesinde merkez ve taşra teşkilatları bulunmaktadır. Merkez teşkilatı, taşra birimleri de dahil tüm sağlık birimlerinden sorumludur. Merkez yapılanması; sağlık bakanı, bakan yardımcıları, teftiş kurulu, iç denetim, yönetim hizmetleri, özel kalem, ilaç ve tıbbi cihaz, dış ilişkiler, halk sağlığı, kamu hastaneleri, proje destek gibi yapılanmaları bünyesinde barındırmaktadır.  

Kurumun alt birimlerinin görev tanımlarına bakacak olursak; sağlık alanında yapılacak olan yatırımları planlayan veya yapılmış yatırımları denetleyen alt birim Sağlık Yatırımları birimidir. Bakanlığın TGAP ofisi tasarruf ve gelir artırıcı konularla ilgilenen alt birimdir. Ulusal ve uluslararası mecralarda sağlık sisteminin geliştirilmesini sağlayan projeleri hazırlayan ve buna destek veren birimler ise proje destek ile Avrupa Birliği ve dış ilişkiler alt birimidir. 

Sağlık hizmetleri ve kurumları, teftiş birimi tarafından denetlenmektedir. İlaç – tıbbi cihaz kurumu ise sağlık alanında kullanılan her türlü teknolojik alet ve ilacın üretiminden teminine ve halka ulaştırılmasına kadar sorumlu olan alt birimdir. Ülkemizde hudut ve sahillerimizdeki güvenliği ve sağlığı temin etmekle sorumlu olan birim de mevcuttur. Halk sağlığı birimi toplum sağlığını korumakla görevlidir. İç denetim birimi bakanlık içerisindeki işleyişi düzenlemektedir. 

Hukuk hizmetleri Sağlık Bakanlığının bir anlamda hukuki danışmanlığını ve temsilini yapmaktadır. Sağlık personel sayısını belirleyen, personelle ilgili her konuda planlamayı ve organizasyonu yürüten birim, yönetim hizmetleri birimidir. Personelin eğitimsel tarafıyla ilgilenen birim ise Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüdür. 

Sağlık Bakanlığı görevleri arasında yer alan her türlü afet durumunda aktif rol oynamak görevinin sorumluluklarıyla ilgilenen birim acil sağlık hizmetleri birimidir. Sağlık alanındaki bilişim teknolojileri görevlerini yürüten birim de sağlık bilgi sistemleri birimidir. Son olarak bakanlıkla ile ilgili basın açıklamalarında yetkin olan birim ise halkla ilişkiler birimi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sağlık Bakanlığının görevlerini yerine getirirken kullandığı bazı hizmetler vardır. Her vatandaş bu hizmetlerden yararlanabilmektedir. Bakanlığın ülkemizde sunduğu hizmetlere örnek olarak rapor işlemleri (doğum, istirahat, çocuk özel gereksinim vb.), merkezi hekim randevu sistemi, organ ve doku bağışı, kişisel sağlık sistemleri ve aile hekimliği işlemleri verilebilir. 

Bakanlığın halka sunmuş olduğu çağrı merkezi hizmetleri de mevcuttur. Bunlar; ambulans, ulusal zehir danışma, acil hizmetlerde çalışan personelin yaşadığı şiddet durumlarını önleme, merkezi hekim randevu sistemi, sigara bırakma ve Sağlık Bakanlığı öneri merkezi gibi. Bunların dışında bakanlığın internet sayfasından elektronik kütüphane uygulaması ile sağlıkla ilgili istatistiklere ve bakanlığın çıkarmış olduğu kaynaklara erişilebilmektedir.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvurusunda KPSS Şart Mı?

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvurusunda KPSS Şart Mı

Sağlık Bakanlığı personel alımında başvuruda bulunacak adayların ister merkezi atama ile olsun isterse sözleşmeli olarak yapılan atamalar olsun her ikisinde de KPSS şartı aranmaktadır. Kamu Personeli Seçme sınavı ortaöğretim ve önlisans mezunları için iki yılda bir, lisans mezunları için ise her yıl uygulanmaktadır. Dolayısıyla lise mezunu ya da meslek yüksekokulu mezunlarının iki yılda bir yapılan sınavı kaçırmamaları bakanlığın personel alımına başvurmak için oldukça önemli bir noktadır.

Sağlık Bakanlığı  personel alımında bakanlığın 2022 yılında yaptığı alımlarda başarılı olan adayların en düşük KPSS puanlarına bakacak olursak, lise mezunu personel alımı için; anestezi teknisyeni 83 puan, çevre sağlığı teknisyeni 76 puan, hemşire 84 puan, ilk ve acil yardım teknisyeni 89 puan, laboratuvar teknisyeni 77 puan, röntgen teknisyeni 79 puan, tıbbi sekreter 77 puan olduğunu görmekteyiz.

Önlisans mezunları için puanlar şu şekildedir: Adli tıp 81, ağız ve diş sağlığı 86, ameliyat teknikeri 86, anestezi 82, çevre sağlığı teknikeri 76, diş protez 82, diyaliz 84, eczane teknikeri 81, elektronörofizyoloji 83, evde bakım teknikeri 80, fizik tedavi 87, ilk ve acil yardım 87, iş ve uğraşı terapisi 79, odyometri 86, laboratuvar teknikeri 84, ortopedi 78, patolojik anatomi 85, podolog 72, radyoterapi 84, röntgen 84, tıbbi sekreter 80 ve yaşlı bakım teknikeri 85 puandır.

2022 yılında lisans mezunları için puanlar; biyolog 87 puan, çocuk gelişimcisi 81 puan, dil ve konuşma terapisti 76 puan, diyetisyen 90 puan, ebe 64 puan, fizyoterapist 90 puan, hemşire 69 puan, ergoterapist 79 puan, odyolog 89 puan, perfüzyonist 72 puan, psikolog 85 puan, sağlık fizikçisi 66 puan, sosyal çalışmacı 89 puan ile atanmıştır. 

İşçi olarak başvuracak adaylardan KPSS puanı istenmemektedir. Adaylar ilan edilen pozisyonlar için gerekli olan koşulları yerine getirdikleri takdirde İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirebilmektedirler. Daha önceki yıllarda Sağlık Bakanlığı personel alımında KPSS puanı istenmiş ya da kurumun kendi yaptığı yazılı – sözlü sınavlar olmuş olsa da son zamanlarda herhangi bir sınava girme şartı aranmadığı görülmektedir.

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Başvuru Nasıl Yapılır?

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Başvuru Nasıl Yapılır

Sağlık Bakanlığı personel alımı bakanlığın internet sayfasından, iş ilanları veren internet sitelerinden veya haberlerden takip edilebilmektedir. Sağlık Bakanlığı personel alımında sözleşmeli olarak başvuruda bulunabilmek için öncelikle yukarıda da belirttiğimiz gibi Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak gerekmektedir. KPSS ülkemizde her yıl yapılan bir sınavdır ancak lisans mezunları her yıl bu sınava girip almış oldukları puanları kullanabilirken; ortaöğretim ve önlisans mezunları iki yılda bu sınava girebilmektedirler. Dolayısıyla alınan puanın en az iki yıl geçerliliği bulunmaktadır. 

KPSS’ye giren adaylar, ÖSYM’nin internet sayfasında açıklanan kılavuzda yer alan kontenjanlar dahilinde tercih yapabilmektedirler. Adaylar ilan edilen kontenjanlardan en fazla otuz tercih belirleyerek tercih listesini oluşturup, bu tercihlerini yine ÖSYM internet sayfası üzerinden belirlenen tarihler arasında sisteme girmeleri gerekmektedir. Yerleştirmeler ÖSYM tarafından sistem üzerinden otomatik olarak yapılmaktadır. Bir kontenjana başvuran adaylardan en yüksek KPSS puanına sahip olan aday o kontenjana yerleştirilmektedir.   

Yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra belirlenen süre içerisinde evraklarını teslim etmeyen kişilerin gerekli şartları taşısalar dahi pozisyonlara atamaları yapılmaz. Bunun için ÖSYM veya bakanlığın internet sayfasından Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili önemli tarihleri sürekli takip etmek gerekmektedir. 

İşçi alımlarında ise iş başvuruları İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. İlan edilen kadrolar için gerekli koşulları yerine getiren kişiler sistem üzerinden giriş yaparak online olarak başvuru işlemini tamamlayabilmektedirler. Burada önemli olan her adayın oturduğu il sınırları içerisinde bir ilana başvuru yapmasıdır. Farklı iller için yapılan işçi başvuruları kabul edilmemektedir. 

İŞKUR tarafından bakanlığa iletilen işçi başvuruları bakanlık tarafından yapılan kura sonucuna göre neticelenmektedir. Noter huzurunda yapılan kurada ilan edilen kadro sayısının iki katı personel belirlenir. Eğer kura sonucunda asil adaylar evrak teslimi yapmazlarsa yedek adaylara şans tanınmaktadır. Taşeron firmalar aracılığıyla yapılacak Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularında ise aracı firma ile görüşmek yeterlidir. Daha çok yerel olarak verilen ilanlar takip edilerek başvuru yapılabilmektedir.    

2022 Sağlık Bakanlığı Personel Maaşları Ne Kadar?

2022 Sağlık Bakanlığı Personel Maaşları Ne Kadar

Sağlık Bakanlığı personel alımı konusu kadar personel maaşlarının ne kadar olduğu konusu da  önemlidir. Maaşlar tabiki de lise, önlisans ya da lisans mezunları arasında farklılık göstermektedir. Bakanlıkta işçi olarak çalışanlar genelde asgari ücret ile işe başlamaktadırlar. Ortalama maaşlardan bahsedecek olursak; günümüzde Bakanlıkta görevli doktor maaşları otuz bine kadar çıkmaktadır. Ebe ve hemşire maaşları yaklaşık on üç bin civarındadır. Diyetisyenler on bin civarı maaş almaktadırlar. Odyolog maaşları 11000’e kadar çıkabilmektedir. Röntgen teknikerleri aylık ortalama 8000 civarı kazanmaktadır. 

Diş hekimlerinin aldığı maaş yaklaşık on beş bin liradır. Biyolog maaşları da değişkenlik göstermektedir. Biyolog maaşı 10 bine kadar çıkmaktadır. Psikolog maaşları ise 13500 civarındadır. Hastanelerde çalışan sağlık görevlilerinin maaşları; çalışılan il ya da döner sermayeye göre değişmektedir. Ayrıca kişinin evli ya da bekar olması, eşinin çalışma durumu, kişinin çocuk sahibi olup olmaması da maaşını belirleyen kriterler arasındadır. Bu rakamlar ortalama bir rakam olup Sağlık Bakanlığı personel maaşları deneyime göre de değişkenlik göstermektedir.

Sağlık Bakanlığı Kısa Tarihçesi

Sağlık Bakanlığı Kısa Tarihçesi

Sağlık Bakanlığı ne zaman kurumsal bir yapı olarak karşımıza çıkmıştır; 1920’lerde kuruluşunda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak adlandırılan Sağlık Bakanlığı, ilk yıllarda daha çok yönetmelik hazırlamak ve toplumun içinde bulunduğu savaş ortamından kaynaklı problemlere çözüm üretmeye çalışan bir kurum olmuştur. Kuruma ilk olarak Dr. Adnan Adıvar bakan olarak atanmıştır. Daha sonra Refik Saydam, Rıza Nur, Hasan Fişek, Mete Han, Türkan Akyol, Yaşar Eryılmaz, Doğan Baran, Mehmet Müezzinoğlu gibi isimler de bakanlık görevini yürütmüşlerdir. Yıllar içinde çok sayıda ismin bakan olduğu kurumda günümüzde ise Fahrettin Koca bakanlık görevini sürdürmektedir.

Günümüze kadar çok farklı sağlık politikaları izleyen bakanlığın genel amacı; vatandaşlarına eşit bir şekilde ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunmayı hedeflemektedir. Gelişen teknolojiyle uyumlu bir şekilde bu amacını gerçekleştirmeye çalışmakta ve uluslararası gelişmeleri takip ederek sağlık sistemimizi hep bir adım ileriye götürmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ihtiyaç duyulan personel başvurularını da belirli dönemlerde ilanlar vererek değerlendirmektedir. Ayrıca sağlık sistemini geliştirmek için personele yönelik eğitim organizasyonları da düzenlemektedir. Böylece bakanlık personelinin çağın gerektirdiği şekilde donanımlı olması ve ülkemizin sağlık sistemini maksimum düzeye getirmeleri amaçlanmaktadır. 


SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR? TIKLA

SAĞLIK BAKANLIĞI GÖREVLERİ NELERDİR? TIKLA

2 Comments

2 Comments

 1. graliontorile

  Mayıs 8, 2023 at 7:07 pm

  Yay google is my world beater assisted me to find this great web site! .

 2. Emery Grass

  Mayıs 17, 2023 at 1:09 am

  You are my aspiration, I own few blogs and occasionally run out from brand :). “Follow your inclinations with due regard to the policeman round the corner.” by W. Somerset Maugham.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sağlık

Fucicort Krem Ne İşe Yarar? 

Fucicort Krem adını, içerdiği fusidik asitten alır. Kolay sürülebilen ürün, çeşitli deri bozulmalarını tedavi edebilir. Piyasaya çıkış amacı, stafilokok bakterilerine karşı çözüm sunmaktır. Gram pozitif bakteriler arasındaki stafilokok, ciltte reaksiyon gösteren iltihaplanmalara sebep olur. Ürün, iltihap ve irini pasif hale getirir. Fucicort ne işe yarar sorusunun yanıtı zamanla genişlemiştir.

Published

on

Fucicort Krem Ne İşe Yarar

Fusidik asit içeriğiyle adını alan Fucicort Krem, cilt problemlerini tedavi etmek için kullanılan kolay sürülebilir bir üründür. Başlangıçta stafilokok bakterilerine karşı etkili olması amaçlanarak piyasaya sürülen krem, ciltte meydana gelen iltihaplanmaların neden olduğu reaksiyonları azaltarak iltihap ve irini kontrol altına alır. Zamanla, Fucicort krem ne işe yarar sorusu geniş bir yelpazede yanıt bulmaya başlamıştır.

Yenilenen formülü sayesinde, Fucicort artık sivilce ve akne tedavisi için de kullanılabilir hale gelmiştir. Ayrıca, küçük ölçekli cilt bozukluklarının tedavisinde de oldukça etkilidir. Yağlı ciltlerde sıkça görülen kaşıntı ve nem dengesizliğini düzenlemeye yardımcı olur. Cilt sağlığını etkileyen beslenme bozuklukları, dermatolojik veya hormonal hastalıklar gibi faktörler, cildin yıpranmasına neden olabilir. Fucicort nasıl kullanılır diye merak edenler için, kullanım dozu cildin maruz kalmış olduğu fusidik asit miktarına göre ayarlanmalıdır. İhtiyaca uygun kullanım ile krem, en yüksek verimlilikle sonuç verir.

Fucicort Krem Ne İşe Yarar? 

Fucicort, bazı yan etkilere sahip olan bir üründür ve cilt problemlerinizin dermatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Ciltte başlı, başsız, kırmızı, beyaz, sarı gibi farklı reaksiyonlar meydana gelebilir ve bu nedenle, evde sivilce tedavisi yapmadan önce problemin kaynağı öğrenilmelidir. Fucicort Krem, cilt kaynaklı sivilce, akne ve egzama gibi sorunlar için etkilidir ancak hormonal hastalıkların tedavisinde öne çıkmaz. Derin yaralar ve ileri düzey yanıklarda ise etkili olmayabilir.

Fucicort, özellikle Staphylococcus aureus bakterilerine karşı ideal bir üründür ve temel kullanımı egzama tedavisidir. Bağırsak mukozasında ve üst solunum yollarında bulunan bakteriler, cildin sivilcelenmesine yol açabilir. Ancak Stafilokoklar, farklı reaksiyonlar geliştirebilir. Kullanım süresi, doz ve cilt yapısı gibi faktörler, ürünün etkisini belirleyen önemli etkenlerdir. Fucicort Krem, sivilce ve akne gibi sorunlarda kolonilerin çoğalmasını ve iltihaplanmayı engelleyebilir. Düşük seviyeli cilt bozulmalarında etkili olmasına rağmen, ilerlemiş ve kronik hal almış problemlerde yardımcı bir işleve sahiptir.

Sonuç olarak, Fucicort Krem, cilt problemlerinin tedavisinde etkili bir seçenek olabilir ancak yan etkileri ve sınırlı etki alanı nedeniyle, kullanmadan önce mutlaka dermatoloji uzmanına danışmak önemlidir. Cildinizdeki sorunların kaynağı doğru bir şekilde belirlenerek, uygun tedavi yöntemleri belirlenmeli ve Fucicort gibi ürünler sadece uzman önerisi doğrultusunda kullanılmalıdır.

Fucicort Krem Nedir? 

Fucicort Krem Nedir? 

Fucicort Krem, Leo Pharma tarafından üretilen bir cilt kremidir. Leo Pharma’nın merkezi Danimarka’nın Ballerup şehrinde yer almaktadır ve Fucicort, dünya genelinde birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Firma, güvenilir ve etkili ürünler sunarak tanınmaktadır. Fakat Fucicort, aynı firmaya ait Fucidox Krem ile karıştırılmamalıdır. Fucicort ve Fucidox benzer özelliklere sahip olsalar da, farklı amaçlar için tasarlanmışlardır. Etken madde, Fusidium coccineum mantarından sentezlenir ve dermatoloji uzmanının şikayetinize göre seçeceği bir üründür.

Dermatoloji uzmanı, muayene sonrasında Fucicort veya Fucidix kullanmanızı önerebilir. İki kremi birbiri yerine kullanmak uygun değildir. Yoğunluk ve ilave madde farklılıkları, farklı amaçlar için uygundur. Fucicort Krem, iltihaplanma riskini azaltmak için kullanılabilir. Arı sokmaları, böcek ve sinek ısırıklarında etkilidir. Uygulama bölgesindeki bakteri nüfuzunu baskılar. Deri hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilen eklem ağrısına da iyi gelir.

Fucicort Krem, hafif yanıkların tedavisinde kullanılabilir. Yanmış bölgede bakterilerin üremesini önleyerek iyileşme sürecini hızlandırır. Ancak izlerin giderilmesi için sık kullanılan bir ürün değildir. Krem, yaranın temizlenmesine odaklanır ve iz karşıtı ürünlerle birlikte kullanılabilir. Krem kullanırken, cildinize zarar verebilecek kozmetik ürünlerden kaçınmak önemlidir. Ürünün yan etkileri, kozmetik kimyasallarla artabilir.

Fucicort Krem, sivilce, akne, çıban, hafif yara ve yanıkların tedavisi için uygundur. Ancak başı kopmuş sivilceler, kanlı yaralar veya kabuklaşmamış yanıklar gibi ciddi durumlarda kullanılmamalıdır. Kremdeki maddelerin vücutta emilmesi istenmeyen bir durumdur ve Fusidik asit, vücutta alerjik tepkilere neden olabilir. Sivilce kremi nasıl kullanılır sorusu için, kuru cilt üzerine ideal dozda uygulama yapılması önerilir. Eğer düzenli olarak kullanılan ilaçlarınız varsa, dermatoloji uzmanınızı bilgilendirmeniz gerekir.

Fucicort Krem’in Olası Yan Etkileri Nelerdir? 

Fucicort Krem'in Olası Yan Etkileri Nelerdir? 

Fucicort, bazı yan etkilere sahip bir kremdir ve bu nedenle dikkatli ve ölçülü bir şekilde kullanılması önerilir. Hassas ciltli gençler, dermatolog gözetiminde kullanmalıdır. Ancak, küçük çocuklar ve bebekler için uygun değildir ve pişik tedavisinde doğru bir seçenek olarak kabul edilmez.

Yaşlı bireylerin Fucicort kullanımı hakkında net bir veri bulunmamaktadır. Ancak, cilt durumuna bağlı olarak, yaşlılar da bu kremi kullanabilirler. Ancak, 18 yaşından küçüklerde uygulandığında tahrişe neden olabileceği için, bu yaş grubundaki kişilerin kullanımı sınırlandırılmalıdır. Olası yan etkiler arasında şunlar yer alabilir:

Uygulanmaması gereken yerler Olası etkileri
Göz kapaklarına ve göz altına Glokom (göz tansiyonu), yanma, kaşıntı, sulanma
Kulak içi Duyma kabiliyetinde azalma, bakteri popülasyonunda bozulma
Dudaklar ve ağız içi Mukozalarda bozulma
Yüz Kızarıklık, kaşıntı, hassas bölgelerde düşük dozda kullanım
Sürtünme ve terleme olan yerler Uygulama yeri şişmesi ve sertleşmesi, hassasiyet
Genital bölge Asit içeriği nedeniyle nem oranını etkileme, kaşıntı
Boğaz çevresi Solunum zorluğu, reaksiyonlar
Egzama Yanma, batma, kaşıntı, kızarma, döküntü, deride kuruluk

Araç kullanımına ve üreme yeterliğine etkisi yoktur. Prospektüste açıklanmış etkiler “Yaygın Olmayan” ve “Çok Seyrek” kategorisine girer. Çok seyrek etkilerin görülme ihtimali yaklaşık 10 binde 1’dir. Yaygın olmayan etkiler binde bir ihtimale sahiptir. Kremin olumsuz etkileri önemsiz sayılabilecek düzeydedir. 

Yan etki olasılığı, kullanıma paraleldir. Fucicort Krem tedavisi aniden kesilmemelidir. Cilt, kullanımla krem içeriğine alışır. Hekimin önerdiği doz, kontrollü seviyede azaltılabilir. Kreme ihtiyacınız kalmadığını anlıyorsanız, azalan oranda birkaç gün kullanıma devam edebilirsiniz. 

Fucicort Krem Nerelere Sürülür? 

Fucicort Krem Nerelere Sürülür? 

Fucicort’un araç kullanımı ve üreme yeterliğine etkisi yoktur. Yan etkileri prospektüste “Yaygın Olmayan” ve “Çok Seyrek” kategorilerinde açıklanmıştır. Çok seyrek etkilerin görülme ihtimali yaklaşık 10 binde 1 iken, yaygın olmayan etkilerin ihtimali binde birdir. Bu nedenle, krem genellikle güvenli bir üründür ve yan etkileri önemsiz düzeydedir.

Yan etki olasılığı, kullanım sıklığı ve süresine bağlıdır. Fucicort Krem tedavisi aniden kesilmemelidir çünkü cilt, kullanımla krem içeriğine alışmıştır. Hekimin önerdiği doz kontrollü seviyede azaltılabilir. Kremi kullanmaya devam etmek istemiyorsanız, azalan oranda birkaç gün kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu, yan etki olasılığını azaltmaya yardımcı olabilir ve ciltteki tahrişi önleyebilir.

Fucicort Krem Nasıl Kullanılır? 

Fucicort Krem Nasıl Kullanılır? 

Fucicort Krem, 20 mg ve 30 mg’lık tüplerde mevcuttur. Tüpün kapağı polietilen yapıdadır ve ince karton kutuda prospektüsü ile sunulur. Kullanmadan önce, içerik hakkındaki talimatları okumanız ve değerlendirmeniz önemlidir. Kremin aktif maddesi fusidik asittir ve klorokrezol, setamakrogol 1000, setostearil alkol, sodyum di-hidrojen fosfat di-hidrat, sodyum hidroksit ve saf su gibi yardımcı maddeler içerir.

Fucicort Krem, diğer kremlerle karıştırılmamalıdır. Eğer birlikte kullanılacak ürünler varsa, önce veya sonra uygulanmalıdır. Kremin uygulanacağı bölge temizlenmiş, kuru ve açık yarasız bir alan olmalıdır. Uygulama dairesel hareketlerle yapılmalı ve tek veya çift parmak ucu kullanılmalıdır. Yoğun baskı uygulamak, kremi diğer bölgelere yayabilir. Tırnak veya sert cisimler kullanmadan, hafif baskı uygulayarak emilimi kolaylaştırmak gereklidir. Ayrıca, aşırı kullanım tahrişlere sebep olabilir. Kremlenmiş bölge birkaç saat boyunca sabun ve su temasından korunmalıdır.

Açılan tüpün kapağı iyice kapatılmalıdır. Tüp ağzında kuruma belirtileri görülürse, krem kullanımı önerilmez. Kremin karton kutuda saklanması faydalıdır. Kutu, sıcaklık değişiklikleri ve dış etkenlerden korunmaya yardımcı olur. Plastik tüp, güneş ışığından uzak, kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Saklama ömrü 3 yıldır ve kullanım tarihi kontrol edilmelidir. Fucicort Krem, 30 dereceyi geçmeyen sıcaklıkta saklanmalıdır. Kremin buzdolabında veya sıcak yerlerde saklanması, yapısal bozulmalara sebep olabilir.

Fucicort Krem’in Faydaları Nelerdir? 

Fucicort Krem'in Faydaları Nelerdir? 

Fucicort, etken maddesi fusidik asit olan bir üründür. Bu materyal, iltihaplanma ve deri bozulmasına sebep olan bakterileri ortadan kaldırır. Fucicort Krem ne işe yarar sorusunun cevapları, tedavi edilebilecek problemlerle açıklanabilir. Fucicort ne için kullanılır diyorsanız, kullanım amaçları şöyledir:

Egzama Türü Tanım Fucicort Krem Kullanımı
Staz Egzama Dolaşım sistemi sorunları kaynaklı Ayak ve bacak egzaması için kullanılabilir.
Atopik Egzama Yaygın tür, kaşıntı belirgin El, parmak, bilek, yüz gibi yaygın bölgelerde kullanılabilir.
Diskoid Egzama Sulu ve kuru şekilde görülebilir Sulu egzama için uygundur.
Kontakt Dermatit Alerjik etkilerden kaynaklı Bileşenleriyle alerjenleri baskılar. Sabun ve deterjan kimyasallarının cilt dokusuna yerleşmesini engeller.
Nörodermatit Lekeli egzama, akşam saatlerinde artar Kaşıntı reaksiyonunu azaltarak yaşam kalitesini yükseltir.
Psöriyazis Deri ve tırnakları bozar Başlangıç seviyesindeki şikayetler için uygundur.
Diskoid Lupus Erit. Kelebek hastalığı, renk farklılaşması Cilde yansıyan sonuçları baskılar, sistemsel tedavi sağlamaz.
Böcek Isırıkları Şişkinlik, hafif kanama, ağrı oluşabilir Rutin aralıklarla temizlenmiş bölgeye uygulanabilir.
Sivilce ve Akneler Yağ oluşumlarına bağlı cilt sorunları Antibakteriyel etkisi işlevseldir.
Fucicort Krem'in Faydaları Nelerdir? 

Fusidik asit yan etkileri olan bir maddedir. Kullanım öncesinde muayeneden geçmek yararlıdır. Kremi reçetesiz kullanmak, ciltte alerjik komplikasyonlar oluşturabilir. Krem nasıl kullanılır sorusunun farklı cevapları bulunur. Lezyon miktarı ve yoğunluğu belirleyicidir. Fucicort ne işe yarar diyen kullanıcılar prospektüsten faydalanabilir. Hastanelerin dermatoloji bölümüne başvurmanız, şikayete uygun dozda Fucicort Krem kullanmanız gerekir. 


Ibucold C Ne İşe Yarar? TIKLA

Iburamin Zero Ne İşe Yarar? TIKLA

Okumaya Devam Et

Sağlık

Iburamin Cold Ne İşe Yarar?

Iburamin Cold ne işe yarar sorunun cevabını vermeden önce etken maddesi olan içerikleri tanımamızda fayda var. İburamin Cold içeriği içerisinde bulunan ana etken madde ibuprofen, psödoefedrin hidroklorür ve klorfeniramin olarak karşımıza çıkmaktadır. İburamin Cold ne işe yarar sorusuna kısa bir cevap vermek gerekirse, soğuk algınlığı, grip ve sinüzit başta olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları durumlarında gözüken reaksiyonların giderilmesinde kullanılmaktadır. 

Published

on

Iburamin Cold Ne İşe Yarar
İçinde ibuprofen, psödoefedrin hidroklorür ve klorfeniramin olan İburamin Cold, soğuk algınlığı, grip ve sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelmektedir. Kullanarak, hastalık belirtilerini hafifletebilirsiniz.

Kişiler, hastalık dönemlerinde burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve ateş benzeri belirtilerle karşılaşabilirler. Ancak, Iburamin Cold içindeki özel maddeler, bu semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir. İçerdiği ibuprofen etken maddesi, ağrı ve ateş azaltmaya yarayan bir iltihap sökücü olarak bilinmektedir. Bu sayede, kişilerin hastalık sürecinde daha rahat hissetmelerine yardımcı olabilir.

Iburamin Cold’da bulunan psödoefedrin, burun ve sinüslerdeki iltihapları gideren bir maddedir. Ayrıca klorfeniramin maleat, alerjik reaksiyonlara karşı doğal bir çözüm sunar. Bu reaksiyonlar histaminiyi tetikler. Iburamin Cold’un içerisinde ayrıca laktoz monohidrat, hipromelloz ve karmin gibi yardımcı maddeler de bulunur.

Iburamin Cold Ne İşe Yarar

İburamin Cold, ağrı kesmek için etkili bir ilaçtır. Soğuk algınlığı, baş ağrısı, diş ağrısı, eklem ağrısı gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılır. Bu hastalıkların özellikleri, örneğin soğuk algınlığı ve baş ağrısı gibi rahatsızlıkların genellikle viral enfeksiyonlara bağlı olmasıdır. İburamin Cold, bu hastalıkların semptomlarını hafifletmek için kullanılır ve hızlı bir şekilde etki gösterir.İlacın etken maddeleri, ağrıyı hızlı bir şekilde azaltarak rahatlama sağlar. Bu nedenle, İburamin Cold sıkça tercih edilen bir tedavi yöntemidir.

 • Grip ve sinüzit türevi hastalıkları iyileştirmede etkindir. Grip problemi virüslerin sebep olduğu bir solunum yolu enfeksiyonu olarak bilinmektedir. İnfluenza olarak adlandırılan bu hastalığa halk arasında grip adı verilmektedir. Grip hastalığında virüsler burun, boğaz ve akciğerlere yerleşmektedir. Sinüzit rahatsızlığı ise yüz kemikleri içerisindeki boşlukların iltihaplanması sonucu ortaya çıkar. Sinüzit, koku almada güçlük çekmek, geniz akıntısı, koyu burun akıntısı ve tıkanıklığı belirtileri ile ortaya çıkabilir.
 • Burun akıntısı, burun tıkanıklığı durumlarının giderilmesi ve tedavi sürecinde oldukça etkilidir. Burun tıkanıklığı soğuk algınlığı, sinüzit, grip gibi durumlarda enfeksiyonların ve alerjilerin tetiklemesi ile meydana gelmektedir. Dış etkenli durumlar sebebi ile burun akıntısı ve burun tıkanıklığı gözlemlenmektedir. Örneğin mangal durumu burnu tahriş edebilir ve duruma sebebiyet verebilir.
 • Ateş ve ağrı durumlarının azaltılmasına katkıda bulunur. Ateş oluşumu bakteri ya da virüsler gibi pek çok nedenden ötürü olabilir. Vücut tasarımı itibari ile bağışıklık sistemi hipotalamusu etkilemektedir. Bu durumda vücut ısısı yükselir ve kişilerde ateş çıkması olarak bilinir. Vücut üzerinde tıpkı ısı ve basıncın ölçülmesi gibi ağrı eşiğini de algılayan organlar mevcuttur. Iburamin Cold bu ağrıların bastırılmasını sağlayan etkiler gösterir.
 • İltihap giderici bir etkisi olması ne işe yarar sorusuna verilebilecek cevaplardan biridir. İltihap tıp dilinde inflamasyon olarak adlandırılmaktadır. Tıbbi bir terim olan iltihap, tahriş ve yaralanma gibi durumlara vücudun vermiş olduğu bir tepkime belirtisidir. Bakteri ve virüs gibi bulaşıcı durumlarda iltihap oluştuğu gibi dış etmen kaynaklı yaralanmalar sırasında da oluşabilir.
 • Boğaz hastalıklarının ve ağrı durumlarının azaltılarak giderilmesi. Boğazlarda oluşan ağrı durumu o bölge üzerinde hissedilen yanma ve kuruma gibi hislerle başlamaktadır. Özellikle yutkunma sırasında kötüleşmekte olan boğaz ağrısı, tahriş olma ve çizilme durumlarının genel adı olarak bilinmektedir.
 • Baş ağrılarının iyileşmesini sağlar. Iburamin Cold başın belli bölümünde oluşan belirgin rahatsızlık durumlarına çözüm olmaktadır. Baş ağrıları kimi zaman zonklama kimi zamanda sıkıştırma olarak kendini gösterebilmektedir. Baş ağrısı durumları bir anda gerçekleşebildiği gibi yavaş yavaş meydana gelebilmektedir. Baş ağrıları birkaç saat ya da gün boyu sürebilen süreçlerdir. Bu ağrı durumları açısından Iburamin Cold önemli bir çözüm kaynağı olarak bilinmektedir.
 • Alerjik bazı nezle durumlarının tedavi süreçlerinde etkilidir. Tıp dilinde alerjik rinit olarak bilinen saman nezlesi kaşıntı ve tıkanıklık gibi belirtiler gösterebilir. Bu durumun bir reaksiyonu olarak gözlerde kaşıntı ve sulanma meydana gelirken, burun akıntısı ve hapşırma atakları gözlenebilir. Hastalık kendini sinüs basıncı belirtileri ile göstermektedir ve tedavi sürecinde ilacın etkisi oldukça önemlidir.
 • Kulak, burun, boğaz içerisinde oluşan iltihap durumlarının tedavi edilmesinde kullanılır. Kulak ağrısı, aşırı halsizlik, yüksek ateş, baş dönmesi, kendini kötü hissetme ve denge sorunları gibi durumlar kulak – burun – boğaz iltihaplarının habercisi olarak kabul edilmektedir. Bu gibi durumlarda Iburamin Cold oldukça etkili bir ilaç tedavi yöntemidir.
 • Farenjit ve soluk borusu iltihaplarının tedavisinde önemli bir ilaçtır. Tıp dilinde trakeit olarak bilinen soluk borusu enfeksiyonu soluk borusunda hissedilen ağrı, nefes darlığı, halsizlik ve şiddetli öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Bakteri ve virüslerin neden olduğu soluk borusu iltihapları çocuklarda daha sık gözlemlenmektedir. Bunun yanı sıra sigara ve alkol kullanımına bağlı olarak da hastalık görülebilmektedir.
 • Ödem ve vücutta kırgınlık belirtilerini azaltır. Vücut dokuları aşırı miktarda sıvı birikimi ile şişmeye başlar. Ödemler daha ellerde, ayaklarda, bacaklarda ve ellerde oluşmaktadır. Vücudun belirli uzuvlarında meydana gelen ödem bedenin diğer bölgelerine de sıçrayabilir.

Iburamin Cold Nedir?

Iburamin Cold Nedir

Iburamin Cold, soğuk algınlığı, ateş, göz yaşarması, burun akıntısı, hapşırma ve grip süreçlerini tedavi etmek için tasarlanmış bir ilaçtır. Antihistaminik grubuna aittir ve üst solunum yolu enfeksiyonlarını çözmede oldukça başarılıdır. Genellikle bu alanla ilgili problemlerde kullanılır. İburamin Cold, 12 veya 24 tabletlik paketler halinde reçete edilir ve tüm eczanelerden temin edilebilir. İburamin Soğuk algınlığı ilacının içerik bilgileri şu şekildedir:

 • Etken madde içeriği; İlaç içerisinde bulunan her bir film kaplı tablet 200 miligram ibuprofene eşdeğer olan 222.22 mg ibuprofen DC &90,30 mg psödoefedrin hidroklorür ve 2 mg kadar klorfeniramin maleat içermektedir.
 • Yardımcı madde içeriği; İlaç içerisinde yardımcı maddeler bulunmaktadır. Bunlar inek sütünden elde edilen laktoz monohidrat, mikrokristal selülozpH 102, magnezyum stearat, povidon K30, kolloidal silikon dioksit, hipromelloz, kroskarmelloz sodyum, titanyum dioksit (E171), polietilen glikol, karmoizin (azorubin) alüminyum lak (E122) yardımcı maddeleridir.
Iburamin Cold Ne İçin Kullanılır?

Iburamin Cold Ne İçin Kullanılır?

Iburamin Cold adlı ilaç, genellikle sıklıkla merak edilen bir sorudur. İlaç, PVC/PVDC/Al folyo blisterlerinde bulunan 12 veya 24 film kaplı tabletler şeklinde satılmaktadır. Her film kaplı tablet, 200 miligram ibuprofen, 30 miligram psödoefedrin hidroklorür ve 2 miligram klorfeniramin maleat içerir. Ilacın nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Klorfeniramin, vücudumuzdaki histamin miktarını düşürerek hapşırık, göz sulanması, burun akıntısı ve kaşıntı gibi belirtileri azaltan bir antihistaminik ilaçtır. Iburamin Cold ise, steroid içermeyen bir iltihap giderici olan non-steroid antiinflamatuvar ilaç grubunda yer almaktadır. Ibuprofen adlı etken maddesi, vücutta inflamasyona neden olan hormonların miktarını azaltarak ağrıyı hafifletir.

Iburamin Cold ilacı, burnunuzu etkileyen hastalıkların tedavisinde kullanılır. Bu hastalıklar arasında sinüzit, soğuk algınlığı, grip ve üst solunum yolu enfeksiyonları yer alır. Bu hastalıklar sırasında burun tıkanıklığı, akıntısı ve ateş gibi sıkıntılar yaşarsınız. Psödoefedrin maddesi sayesinde, burun içindeki damarlar küçülür ve tıkanıklık azalır. Bu sayede, Iburamin Cold ilacı belirti ve rahatsızlıklarınızı rahatlatır.

Iburamin Cold Nasıl Kullanılır?

Iburamin Cold Nasıl Kullanılır?

Iburamin Cold kullanmadan önce, uzman bir doktora danışmak önemlidir. İlaç kullanımı hakkında en doğru cevap doktorunuzun tavsiyesidir. Tabletler 4 ila 6 saat arasında kullanılmalıdır ve bir günde en fazla 6 tane alınabilir. İlacın yutulması gereklidir ve kullanım talimatlarına uyulması önemlidir.

İlaç kullanırken bol su içmek önemlidir. Eğer doktor farklı bir öneri vermemişse, ilacı en fazla 5 gün boyunca kullanmak gerekir. İlacı aldıktan sonra hala fayda görmüyorsanız, doktorunuza başvurun. Iburamin Cold’un kullanım talimatı, 12 yaş altı çocuklara uygun olmadığını belirtmektedir. Bu nedenle, Iburamin Cold’u kaç yaşındakiler kullanabilir diye sormamak önemlidir. Daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza başvurabilirsiniz.

Doktorunuzun size farklı bir tavsiyesi olmadığı sürece, ilacı kullanmayın. Çocukların ilacı kullanıp kullanamayacağı hakkında doğru bilgileri doktorlarınızdan almanız önemlidir. Iburamin Cold ilacı, 60 yaşın üstündeki hastalar için kullanıldığında dikkat edilmelidir. Yaşlı hastalar için özellikle, ilacın nasıl kullanılacağı konusu çok önemlidir. Bu ilaç, yaşlı hastalarda ciddi yan etkilere neden olabilir. Bu sebeple, doktorunuza danışmadan ilaç kullanmamalısınız.

60 yaş ve üstü hastalar, Iburamin Cold ilacını doktor gözetiminde kullanmalıdır. Emziren ve hamile kadınların ise kesinlikle doktora danışmadan ilacı kullanmamaları önerilmektedir. İlaçtaki bazı maddeler, anne sütünden emzirilen çocuklara geçebilir. Bu nedenle hamile ve emziren kadınlar risk altındadır. Bu durumda, hamilelikte ilacın nasıl kullanılacağı konusu son derece önemlidir.

İburamin Cold’un Olası Yan Etkileri Nelerdir?

İburamin Cold’un Olası Yan Etkileri Nelerdir?

“Iburamin Cold” adlı ilaç, yan etkileri nedeniyle dikkat edilmesi gereken bir film tablet formdadır. İbu profen, klorfeniramin, psödoefedrin gibi bileşenlere alerjiniz varsa kullanmamalısınız. Nasıl kullanılacağına dair doğru bir cevap olarak, şiddetli yüksek tansiyon ve çarpıntıya sebep olan hastalıklar sırasında kullanılmaması gerektiği söylenebilir. Ayrıca, şiddetli kalp yetmezliği hastalığı, mide-bağırsak kanaması veya kanama eğilimli bir tanı durumunuz varsa, “Iburamin Cold” kullanmamalısınız. İlaç kullanırken doktorunuza danışmanız oldukça önemlidir. İlacın bazı bilinen yan etkileri şunlardır:

 • Karın ağrısı şikayetleri
 • Nefes almada zorluk çekmek
 • Cilt üzerinde döküntü oluşumu
 • Ciltte ve gözlerde oluşan sarılık
 • Baş dönmesi belirtileri
 • Göğüste ağrı hisse
 • Kalp atışlarında düzensizlik
 • Işığa karşı hassasiyet hissi
 • Kalp atışlarında oluşan çarpıntı
 • Beyaz kan hücreleri olan lökosit miktarında azalma
 • (Oral ülserasyon) ağız iltihabı
 • Kötü bir koku şeklinde yapılan dışkılama
 • Bağırsak içerisinde gaz oluşumu
 • Duyma işleminde güçlük çekmek

İlacı kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı durumlar vardır. İlacın yan etkileri olabilir, bu nedenle ilacın faydaları ve riskleri hakkında doktorunuza danışmanız önemlidir. Ayrıca, doktorunuzun önermediği durumlarda ilacı kullanmamanız da önemlidir. Bu şekilde, ilaç tedavisi sizin için en iyi şekilde çalışabilir.

 • Hamile kadınların gebeliğin son üç ayı
 • Şiddetli karaciğer rahatsızlığı
 • Şiddetli böbrek sorunu ve yetmezliği durumu
 • 12 yaşından küçük olan çocuklarda yan etkileri görülebilmektedir ve tavsiye edilmez.
 • (Koroner arter) Kalbin beslenmesini sağlayan damar rahatsızlıkları durumu
 • Iburamin Cold kullanımı sırasında bazı antidepresan, atropin ve beta blokerler içeren yüksek tansiyon ilaçları, astım tedavisi ilaçları, kan toplanması ilaçları, iştah baskılayıcılar, duygu durum bozukluğu için kullanılan moklobemid, doğum sırasında rahim kasılmasına uyarıcı olan oksitosin, migren tedavisi için alınan ergotamin ve metiserjit, depresyon tedavisi için verilen monoamin oksidaz inhibitörleri ilaç çeşitleri kullanıyor veya ilaçların kullanımı ardından 2 hafta süre geçmediyse kullanılmamalıdır.
 • İlacı kullanımdan daha önce (Ibuprofen), aspirin ya da diğer steroid olmayan iltihap kurutuculara alerjik reaksiyonlar ve tepkimeler gösterdiyseniz kullanılmamalıdır.
 • Yukarıda sözü edilen ilaçlara karşı daha önce bağırsak ve mide kanaması ya da delinmesi söz konusuysa kullanılmamalıdır.
 • Tekrar eden onikiparmak bağırsağı ülseri, mide ülseri, mide iltihabı, bağırsak ve mide kanaması gibi durumlar varsa veya daha önce tekrar ettiyse kullanılmamalıdır.

“Ibucold C” adlı ilaç ne işe yarar? Merak edenler için cevap burada! Bu ilaç ağrı kesici ve ateş düşürücü özellikleri ile bilinir. Baş ağrısı, diş ağrısı, kas ağrısı, adet sancısı ve grip gibi durumlarda kullanılabilir. Ancak, herhangi bir ilaç kullanmadan önce doktor tavsiyesi alınması önemlidir. Daha fazla bilgi için, tıklayabilirsiniz.

Nurofen“, baş ağrısı, diş ağrısı, adet sancısı gibi ağrılarla başa çıkmak için kullanılan bir ilaçtır. Ayrıca ateş düşürücü özellikleri de bulunmaktadır. İçeriğindeki ibuprofen maddesi sayesinde ağrıyı hafifletir ve ateşi düşürür. Ancak bu ilacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Doz aşımı ya da yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.”


Okumaya Devam Et

Haber

Aile Hekimi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Aile Hekimi Değiştirme Nasıl Yapılır? Aile hekimini değiştirmek adına ALO 182 MHRS çağrı merkezini aramak ve burada sizinle iletişime geçen müşteri temsilcisine talebinizi iletmek mümkündür. Bu şekilde aile hekimi değiştirme işlemi kolaylıkla yapılmaktadır. Ancak internet üzerinden nasıl yapılır diye merak edenler varsa bu seçenek de oldukça pratiktir. İşlemlerini internet üzerinden gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar MHRS’ye E-Devlet şifresi ile giriş yaparak aile hekimi değiştirme talebini internet üzerinden kurumla paylaşabilmektedir.

Published

on

aile hekimi değiştirme
Her bireyin otomatik olarak kayıtlı olduğu bir aile hekimi vardır. Ancak bazı sebeplerle, örneğin taşınma veya memnuniyetsizlik, aile hekimi değiştirme işlemi yapılabilir. E-Nabız uygulaması üzerinden kolayca yapılan bu işlem için 3 ayda bir en fazla 1 kez değiştirme hakkı tanınmaktadır. Ayrıca değiştirme işlemi, her ayın 5’i ile 21’i arasında gerçekleştirilebilir.

Aile Hekimi Değiştirme

Aile Hekimi DeğiştirmeAile Hekimi Değiştirme

Bazı nedenlerden dolayı aile hekiminizle çalışmaktan memnun değilseniz veya yer değiştirmeye karar verdiyseniz, aile hekiminizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu işlemi nasıl yapabileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Endişelenmeyin, aile hekimi değiştirme işlemini internet üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Yeni bir aile hekimini seçmek için sadece il, ilçe ve birime göre arama yapmanız yeterli. Böylece hiçbir kuruma gitmeniz veya dilekçe yazmanız gerekmez. Sıra bekleme gibi bir durum da söz konusu değildir.

Tüm aile hekimi değiştirme işlemleri, internete bağlı olan cihazlarla çok kısa bir sürede yapılabilir. Ayrıca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi aracılığıyla aile hekimi bulma, değiştirme, randevu alma ve tahlil sonuçlarını öğrenme gibi birçok işlem de yapılabilir. Bu işlemler oldukça pratiktir ve nasıl yapılacağı konusunda meraklı olanlar için kolaydır.

Aile Hekimi Değiştirme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Aile Hekimi Değiştirme İşlemleri Nasıl Yapılır?Aile Hekimi Değiştirme İşlemleri Nasıl Yapılır?

E-Nabız ve E-Devlet üzerinden yapabileceğiniz aile hekimi değiştirme işlemini, birçok kişi merak ediyor. Aile hekiminizi değiştirmek için Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan formu doldurmanız gerekiyor. Bu formda değişiklik sebebini doğru bir şekilde belirtmeniz önemlidir. Bu işlem sayesinde, aile hekiminizi kolaylıkla değiştirebilirsiniz. E-Nabız sitesi ve E-Devlet hizmetlerinden yararlanarak, bu işlemleri daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

İkametgah değişikliği için seçenek işaretleyin!

Eğer ikametgah adresiniz değiştiyse, bu durumu belirtmek için seçenek işaretlemeniz gerekiyor. Ayrıca, eğer aile hekiminizle ilgili bir şikayetiniz varsa ve değiştirilmesini istiyorsanız, seçenekler arasında “Kendi İsteği” seçeneğini seçebilirsiniz. Bu değişiklik işlemi yaklaşık 15 gün içinde tamamlanacak ve size yeni bir aile hekimi atanacaktır. Aynı şekilde, şikayetinizin olduğu aile hekimi de değiştirilebilir. Bu işlemler için gerekli adımları atmak oldukça kolay!

Aile Hekimi Değişikliği İnternet Üzerinden Nasıl Yapılır?

Aile Hekimi Değişikliği İnternet Üzerinden Nasıl Yapılır?Aile Hekimi Değişikliği İnternet Üzerinden Nasıl Yapılır?

Aile hekimi değiştirmek isteyenler için birkaç seçenek mevcut. En popüler yöntem, ALO 182 MHRS çağrı merkezini aramak ve müşteri temsilcisi ile konuşarak talebinizi iletmek. Bu şekilde değişiklik kolaylıkla yapılabilir. İnternet üzerinden işlem yapmak isteyenler ise, E-Devlet şifresiyle MHRS’ye giriş yaparak aile hekimi değiştirme taleplerini paylaşabilirler. Hem pratik hem de oldukça hızlı, bu yöntemler sayesinde aile hekimi değiştirme işlemleri artık daha da kolay hale geldi.

Aile Hekimi Değiştirme Dilekçe Formu Gerekli mi?

Aile hekimini değiştirmek isteyenlerin internet üzerinden bir dilekçe ya da form çıktısı alıp imzalamaları şart değil. Basitçe tercih ettikleri aile hekimine bu değişiklik taleplerini iletmeleri yeterli olacaktır. Talep sonrası, aile hekimi bilgisayardan tercih edilen kişiye “Aile Hekimliği Tercih/Değiştirme Formu”nu vererek değiştirme işlemi tamamlanacak. İnternet üzerinden yapılabilen bu işlem, bazı vatandaşlar için karmaşık gelebilir. Bu durumda, tercih edilen aile hekimi ile iletişime geçerek değiştirme isteğini doğrudan kendilerine iletebilirler.

Aile Hekimi Değiştirme Başvurusu

Aile Hekimi Değiştirme BaşvurusuAile Hekimi Değiştirme Başvurusu

Aile hekimi değişikliği yapmak isteyenler, farklı yöntemlerle başvuruda bulunabilirler. En kolay yöntem, E-Devlet üzerinden başvurudur. Ancak, bu işlemi gerçekleştirmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Aile hekimi değişikliği yapmak için gerekli kriterler şunlardır:

1. Yeni bir aile hekimi seçilmiş olmalıdır.

2. Eski aile hekimiyle arasında düzenli bir hasta-hekim ilişkisi bulunmamalıdır.

3. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği randevu tarih ve saatlerinde başvuru yapılmalıdır.

E-Devlet üzerinden aile hekimi değişikliği yapmak isteyenler, kişisel bilgilerini girdikten sonra yeni aile hekimlerini arayabilirler. Randevu alındıktan sonra, başvuruları işleme alınacaktır. Ancak, randevu taleplerinin yoğunluğuna göre işlemler birkaç gün sürebilir.

Ayrıca, aile hekimini değiştirmek isteyenler, Sağlık Bakanlığı’nın web sitesi veya Alo 184 hattını da kullanabilirler. Bu yöntemlerle de başvuru yapmak mümkündür.

Sonuç olarak, aile hekimi değişikliği yapmak isteyenler için birkaç seçenek mevcuttur. E-Devlet, Sağlık Bakanlığı web sitesi ve Alo 184 hattı, kolay ve hızlı bir başvuru yapma imkanı sunmaktadır. Ancak, başvuru yaparken gerekli kriterlerin yerine getirilmesi önemlidir.

 • Geçilmek istenen aile hekimi 4.000’den fazla kayıtlı vatandaşa sahip ise geçiş yapamazsınız.
 • Son 3 ay içerisinde yalnızca 1 defa geçiş yapılabilmektedir.
 • Geçiş tarihleri ise her ayın 5′ i ve 21’i arasında yapılır. Bu tarihlerde yapılan işlemler aynı günün gecesi 23:59’da gerçekleşir. Ancak ayın 21′ inden sonraki işlemler diğer ayın 5′ ine kadar bekletilir.

Aile hekimi listesindeki yeşil renk, 500 altında nüfusa sahip aile hekimlerini temsil eder. Bu hekimler, geçiş yapmak için uygun kabul edilir. Listede bulunan sarı renk ise 3500-4000 arası nüfusa sahip aile hekimlerini belirtir ve geçiş için uygundur. Ancak, kırmızı renk ile gösterilen aile hekimi 4.000’den fazla nüfusa sahiptir. Bu nedenle seçim yapmak mümkün değildir. Aile hekimi listesi, sağlık hizmeti alırken vatandaşlarımızın doğru karar vermeleri için son derece önemlidir.

Aile Hekimi Otomatik Olarak Değişebilir mi?

Sağlık konusunda değişiklikler yapacak bir kanun teklifi var. Bu teklifte, “Sağlık Bakanlığı, kendi planlama doğrultusunda, hastaların kayıtlarını istediği doktordan alarak kendi seçtiği doktora da taşıyabilecek” deniyor.

Aile Hekimi Değiştirme İşlemi Sırasıyla Nasıl Yapılır?

Aile Hekimi Değiştirme İşlemi Sırasıyla Nasıl Yapılır?Aile Hekimi Değiştirme İşlemi Sırasıyla Nasıl Yapılır?

Aile hekiminizi değiştirme işlemini başarıyla tamamlamanız için E-Devlet üzerindeki E-Nabız sistemine erişim sağlamanız gerekmektedir. Ancak işlem esnasında bazı adımları izlemeden geçmeniz durumunda işleminiz tamamlanamayabilir. Bu nedenle aşağıdaki adımları sırasıyla izleyerek işleminizi tamamlayabilirsiniz:

1. E-Devlet sistemine giriş yapın ve kullanıcı bilgilerinizle oturum açın.
2. E-Nabız sistemine erişim sağlayın.
3. E-Nabız sistemine girdikten sonra sol menüdeki “Hekim İşlemleri” sekmesine tıklayın.
4. Karşınıza çıkan listede “Aile Hekimim Değişti” seçeneğini seçin.
5. “Aile Hekimim Değişti” sayfasına ulaştığınızda “Yeni Aile Hekimi Seç” butonuna tıklayın.
6. Şimdi size en yakın olan aile hekiminizi seçin ve “Kaydet” butonuna tıklayın.
7. Son olarak, sistem size aile hekimi değişikliğiyle ilgili bir onay mesajı gösterecektir. Bu mesajdaki “Onayla” butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Yukarıdaki adımları doğru bir şekilde izleyerek aile hekiminizi değiştirebilirsiniz. E-Nabız sistemini kullanarak işlemlerinizi daha hızlı ve kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Herhangi bir sorun ya da soru için sağlık kuruluşlarından bilgi alabilirsiniz.

E-Nabız sistemine kaydı olan vatandaşlar, aile hekimlerini değiştirmek istedikleri takdirde https://enabiz.gov.tr/ adresine giriş yapabilirler. Böylece ‘Aile Hekimi Değiştir’ seçeneğine kolaylıkla ulaşabilirler. Aynı zamanda bu alanda ‘Hangi aile hekimindeyim?’ sorusunun cevabını da öğrenebilirler. Yani, mevcut aile hekimlerinin adları bu bölümde yazılıdır ve hemen altında ‘Aile Hekimi Değiştir’ seçeneği mevcuttur.

Bir seçeneğe tıkladığınızda, yeni bir sayfa açılır. Bu sayfada, istediğiniz doktorun konum bilgilerini girmeniz gerekiyor. Böylece, istediğiniz doktoru kolayca bulabilirsiniz.

Seçtiğiniz il ve ilçeye göre aile sağlığı merkezlerinin listesi anında karşınıza çıkacak! Aradığınız merkezi seçerek sayfanın altındaki doktorlara hızlıca geçebilirsiniz.

Hedeflediğin doktorun adını seçip kutucuğunu işaretle. Sonra da sayfanın altında yer alan ‘Aile Hekimi Değiştir’ butonuna tıkla. Bu kadar basit!

E-Nabız Kaydı Olmayan Kişiler Nasıl Aile Hekimi Değişikliği Yapabilir?

E-Nabız Kaydı Olmayan Kişiler Nasıl Aile Hekimi Değişikliği Yapabilir?E-Nabız Kaydı Olmayan Kişiler Nasıl Aile Hekimi Değişikliği Yapabilir?

E-Nabız’a kayıt olmak isteyen vatandaşlar için işlemler oldukça kolaydır. İlk önce, sistemde kaydı bulunmayanlar e-Devlet üzerinden sisteme giriş yapabilirler. Ancak, sisteme kayıt olmak daha iyi bir seçenek olabilmektedir.

Kayıt işlemini gerçekleştirmek için izlenecek adımlar şu şekildedir:

1. Öncelikle, e-Devlet sisteminde bulunan “E-Nabız” hizmetine giriş yapın.
2. Daha sonra, “E-Nabız’a üye ol” seçeneğini tıklayın.
3. Karşınıza çıkan formda, kişisel bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde doldurun.
4. Son olarak, formda verdiğiniz bilgileri doğrulamak için e-Devlet şifrenizi kullanarak işlemi tamamlayın.

Bu kadar basit! Artık E-Nabız sistemine kayıt oldunuz ve sağlık bilgilerinize her zaman kolayca erişebilirsiniz.

 • E-Devlet sistemi üzerinden E-Nabız’a kayıt olunabilmektedir. Bunun için ilk olarak E-Devlet sistemine giriş yapmak gerekmektedir.
 • Sayfa açıldığı zaman ekranda ‘Kimliğimi Şimdi Doğrula’ butonu görülecektir. Bu seçeneği tıklamak gerekmektedir.
 • Açılan sayfada T.C kimlik ve şifre girerek sisteme giriş yapılmaktadır.
 • E-Devlet üzerinden TC ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra (https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-E-Nabız-kisisel-saglik-sistemi) adresine erişim sağlamak gerekmektedir.
 • Giriş yapılmasının ardından E-Nabız uygulaması ile alakalı bilgileri burada görmek mümkündür. Sayfanın altında bulunan ‘Uygulamaya Git’ butonuna tıklanır.
 • Otomatik bir şekilde sayfa https://enabiz.gov.tr adresine yönlendirecektir. Burada gerekli bilgiler girilir ve şifre belirlenir. Daha sonra kayıt işlemi tamamlanmış olur.

Sonrasında ise aile doktorunu değiştirmek isteyenler, öncelikle yukarıdaki talimatları izlemeli ve aile doktoru değiştirme işlemini tamamlamalıdır.

Aile Hekimi Nedir?

Türkiye’de aile hekimliği dediğimiz özel bir sağlık hizmeti vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Aile hekimi, bireyler ve aileler için her türlü sağlık hizmetini sunan bir uzman. Tüm yaş gruplarına ve hastalıklara karşı hizmet veriyor. Amacı ise hastalıkların başlangıç aşamasında önleyici tedbirler alarak birey ve ailelere sağlık hizmeti sunmak. Ayrıca aile hekimleri hastalıkların erken teşhis ve tedavi edilmesini sağlıyorlar. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar sağlıklı bir yaşam sürdürerek, hastalıklarla mücadele edebiliyorlar.

Bir toplumda insanların sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmesi için aile hekimliği kurumu çok önemlidir. Aile hekimleri, sorumluluğu altındaki kişilerin sağlık durumlarını düzenli olarak takip eder ve gerekli durumlarda tedavi ya da bakım sağlarlar. Ayrıca, birinci seviye sağlık hizmetlerinin aile hekimleri tarafından verilmesi sayesinde ikinci ve üçüncü seviye sağlık kurumlarının da daha verimli hizmet vermesi sağlanır. Bu nedenle, aile hekimliği kurumu toplum sağlığı için hayati bir öneme sahiptir.


Acil Tıp Teknisyeni Nasıl Olunur? TIKLA

Profesör Maaşı Ne Kadar? TIKLA


Okumaya Devam Et

Trend İçerikler