Connect with us

Haber

2022 HDP Milletvekilleri Kimlerdir?

HDP milletvekilleri 24 Haziran 2018 tarihli genel seçimlerde seçilen 67 kişiden oluşur. Vekiller TBMM’nin iki seçim arasındaki oturumlarda görev alır. Mecliste bulunan vekil sayısı, görevden almalar veya yeni atamalarla değişebilir.  24 Haziran Türkiye genel seçimlerinde işbaşına gelen partili vekiller 2022 itibarıyla 56 kişidir. Halkların Demokratik Partisi, azınlık haklarını koruma iddiasıyla hareket eder. Partililer arasında Kürt, Laz, Türk siyasetçiler vardır. Partiye bağlı vekiller Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu civarında öne çıkar. 

Yayınlanma Tarihi

-

2022 HDP Milletvekilleri Kimlerdir

HDP milletvekilleri 24 Haziran 2018 tarihli genel seçimlerde seçilen 67 kişiden oluşur. Vekiller TBMM’nin iki seçim arasındaki oturumlarda görev alır. Mecliste bulunan vekil sayısı, görevden almalar veya yeni atamalarla değişebilir.  24 Haziran Türkiye genel seçimlerinde işbaşına gelen partili vekiller 2022 itibarıyla 56 kişidir. Halkların Demokratik Partisi, azınlık haklarını koruma iddiasıyla hareket eder. Partililer arasında Kürt, Laz, Türk siyasetçiler vardır. Partiye bağlı vekiller Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu civarında öne çıkar. 

Vekillerin çoğu farklı uzmanlık alanlarına ve mesleklere sahiptir. Vekiller akademik ve siyasi kariyeri birlikte yürütür. Halkların Demokratik Partisi’ne bağlı milletvekilleri arasında hukukçular çoğunluktadır. Birincil faaliyeti siyaset olan kişiler de bulunur. Partinin temsil ettiği kesim tüzükte açıklanmıştır. Parti’nin Tanımı bölümündeki ifadeler, vekil sorumlulukları açısından belirleyicidir. 

Ezilen, sömürülen, hiçe sayılan halklar, inanç toplulukları, emekçiler, köylüler, işsizler hedef kitledir. Kişisel tercihleri dolayısıyla dışlanmış lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel şahıslar da partinin odağındadır. HDP milletvekilleri ezilmiş tabakaların ve aydın kesimin siyasal temsilciliğini yapmayı hedefler. Sistemin dışladığı yazarlar, bilim insanları, sanatçılar partinin ilgi alanına dahildir. 

HDP Siyasi Politikası 

HDP Siyasi Politikası 

2022 HDP Milletvekilleri Kimlerdir? HDP, tüzüğünün Amaç kısmında politikasını açıklamıştır. Mevcut siyasal düzen, anti demokratik olarak tanımlanır. İdareye karşı halkın tarafında olma iddiası, özgürlük ve barış söylemleriyle desteklenmiştir. Halk arasında partinin Kürtlere mahsus olduğu kanısı yaygındır. Fakat HDP milletvekilleri partiyi tüm Türkiye halklarıyla ilişkilendirir. 

Kısıtlamaların, ayrımcılığın, savaşın olmadığı bir toplum yaratmak temel söylemdir. Parti idaresi ve HDP milletvekilleri anadilde eğitim konusuna ağırlık verir. Anayasa gereği Türkiye’nin resmî dili Türkçedir. Bu durum, eğitimde Türkçenin esas alınmasına dayanak oluşturur. Halkların Demokratik Partisi, tek dilli yaşam ve eğitime karşıdır. 

Üretilen anti teze göre, Türkiye halkları birçok milliyetten oluşur. Tek dilde eğitim, farklı dil ve kültürlerin varlığını tehdit eder. Yalnız Türkçe’nin öne çıkması, diğer halkların kimliği bakımından riskli kabul edilmiştir. Türk halkının çoğunluğu Müslümandır. Partiler çoğunlukla İslamiyet’i önceleyen politikalar geliştirir. Halkların Demokratik Partisi toplumun Hristiyan, Yahudi, Zerdüşt, ateist, deist benzeri farklı katmanlara sahip olduğunu vurgular. HDP milletvekilleri bu konuda farkındalık oluşturmak ister. 

Partinin dikkat çektiği detaylar arasında emek sömürüsü bulunur. HDP, tüzüğünde kapitalizm karşıtı olduğunu belirtir. Zor şartlarda ve güvencesiz çalışanlar hedef kitleye dahildir. Siyasal örgütlenme ve sendikalaşma sürecinin kısıtlandığı iddia edilir. İşçi gruplarının, halk kesimlerinin, görüş birliğinde olanların kolay örgütlenebilmesi amaçlanır. Parti, örgütlenmeyi engelleyebilecek yasal yaptırımlara karşı çıkar. 

Dış politikada emperyalizm karşıtlığı öne çıkar. Tüzüğün Amaç başlığı altındaki e bendinde; emperyalist devletlerle yapılan anlaşmalar ve işgaller hedef alınır. HDP, büyük devletlerin dünya genelinde askeri üs açmasına karşıdır. İç ve dış operasyonlar partiden eleştiri alır. Özgürlüğünü koruma veya kazanma şeklinde tanımlanabilecek hareketlerin durdurulmaması istenir. Bölgesel operasyonlara yönelmek, militarist politika olarak görülmüştür. 

Milletvekilleri askerlik konusunda partinin tutumunu dile getirmektedir. Zorunlu askerliğin vatani görev olarak dayatılması hoş görülmez. Siyasi fikirler ve öncelikli değerler, askerlik görevini reddetme hakkı sunabilir. İlgili sebeplerle askerlik yapmama isteği, hukuk literatüründe vicdani ret olarak adlandırılır. Halkların Demokratik Partisi zorunlu askerliğin haksızlığına ve adaletsizliğine vurgu yapar. 

İç ve dış politika dahilinde öne çıkan unsur Kürt sorunudur. HDP milletvekilleri, Kürt sorununa dair farkındalık oluşturmayı amaçlar. Partinin yalnızca Kürtlere hitap ettiği algısı, faaliyetler arasında Kürt sorununun öne çıkmasıyla ilişkilendirebilir. Kürt sorunu, Türkiye’nin başlıca azınlığı olan Kürtlerle devletin yaşadığı zıtlıklardır. Çeşitli siyasi kesimler böyle bir sorunun olmadığını kabul eder. HDP Kürtlerin haksızlığa ve zulme uğradığına dikkat çekmektedir. 

HDP Siyasi Politikası

12 Eylül 1980 dönemindeki yoğun baskılar, belli dönemlerde Kürtçenin suç unsuru sayılması, birçok Kürt’ün suikasta uğraması, sistematik operasyonlar dile getirilir. Partiye göre devlet, Kürt halkının iradesini hiçe saymaktadır. Partililer 2022 yılına kadar varlığını sürdürmüş uygulamalarda yenilik yapmayı amaçlar. Siyasal bir devrime ihtiyaç olduğu ifade edilir. Mevcut idare ve geçmiş iktidarların çoğu, kapitalist sistemin parçası kabul edilir.

2022 HDP Milletvekilleri Kimlerdir? Siyasal söylemler doğa ve hayvan sevgisiyle desteklenir. Parti tüzüğünün 3’üncü Maddesi’ndeki ç bendi, halk ve insanlıkla beraber doğaya karşı sorumluluğu vurgular. Hayvanlara uygulanan şiddet, ticari maksatlı doğa tahribi, emperyalist çevre politikaları eleştirilir. Parti içindeki anlaşmazlıklarda, azınlık görüşlerin ifade hakkı korunur. HDP milletvekilleri mecliste çoğunlukla azınlık olmuştur. Parti esaslarına uygun şekilde vekillerin kendini ifade edememesi eleştiri alır. 

2022 HDP Milletvekilleri Kimlerdir? 2022 ve öncesinde partililer terör suçlamasıyla karşılaşmıştır. Bölücü oluşumları destekleme ve bunlara üye olma suçundan birçok partili hakkında soruşturma açılmıştır. Vekillere ait olduğu iddia edilen fotoğraflar basınla paylaşılmıştır. Birçok fotoğrafın silahlı örgüt kamplarında veya örgüt üyeleriyle çekildiği iddia edilmiştir. Parti, üyelerin kişisel faaliyetleri dolayısıyla yapılan suçlamaları reddeder.  

HDP Tarihçesi 

HDP Tarihçesi 

2022 HDP Milletvekilleri Kimlerdir? HDP milletvekilleri siyasi cephe bakımından köklü bir partiye mensuptur. Partinin kuruluş tarihi 2012’dir. Fakat temsil ettiği görüşler Cumhuriyet tarihi kadar kapsamlı sayılabilir. Parti, 2011 yılından beri faaliyette olan HDK’nın siyasi koludur. Halkların Demokratik Kongresi, 15 Ekim 2011’de kurulmuştur. İlk kongreye 81 ilden toplam 820 delege katılmıştır. 

Azınlık hakları ve kapitalizm karşıtlığına vurgu yapan parti ve oluşumları bünyesinde barındırır. Kuruluşunun birinci yıldönümünde, yeni parti kurma amacıyla İçişleri Bakanlığı’na başvurmuştur. HDK bünyesindeki farklı oluşumlar, HDP çatısı altında birleşmiştir. Başta Kürtler olmak üzere azınlıkların hakkına öncelik veren birçok bileşen, partiyi meydana getirir. 

Halkların Demokratik Kongresi’ne üye olan ve parti unsurları içinde bulunan Emek Partisi, 7 Haziran 2014’te partiden ayrıldı. Marksist – Leninist Emek Partisi ile HDP arasındaki anlaşmazlık, sol görüşün fikir ayrılığından kaynaklanmıştır. Halkların Demokratik Partisi radikal demokrasiyi savunmuştur. Emek Partisi, bunun dayatmacı esaslara dayandığını iddia etmiştir. 

Yeni partinin kuruluşuna kadar, Kürt hareketinin başlıca temsilcisi BDP olmuştur. 2008’de kurulan Barış ve Demokrasi Partisi, 2014’te Demokratik Bölgeler Partisi adını almıştır. İsim değişikliğiyle Halkların Demokratik Partisi’ne katılmıştır. Barış ve Demokrasi Partisi ile Halkların Demokratik Partisi iki temel ayrıma sahiptir. BDP, aktif olduğu süreçte Kürt özerkliğine vurgu yapmıştır. HDP milletvekilleri ve parti idaresi özerklik talebini geri plana atmaktadır. Barış ve Demokrasi Partisi mücadeleye dönük politika sergilemişken; Halkların Demokratik Partisi söylemlerinde görece yumuşak olmaya çalışmaktadır.

10 Ağustos 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde partiyi Selahattin Demirtaş temsil etmiştir. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi, halkın cumhurbaşkanını belirleyebildiği ilk seçimdir. Selahattin Demirtaş % 9,79 oranla 3 milyon 958 bin 48 oy almıştır. 7 Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde partiyi Selahattin Demirtaş’la beraber Figen Yüksekdağ temsil etmiştir. Oy oranı % 13,12’ye çıkmıştır. 

2022 HDP Milletvekilleri Kimlerdir? Son seçim itibarıyla meclisin % 5,67’sine tekabül eden ve 35 adet olan HDP milletvekilleri 80’e yükselmiştir. 45 Sandalyelik artışla HDP, MHP’nin sandalye sayısına ulaşmıştır. Haziran 2019’da yapılması beklenen seçimlerin erkene alınmasıyla, 1 Kasım 2015’te erken seçim yapılmıştır. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın oy oranları ilk düşüşünü yaşamıştır. Oy oranı Haziran seçiminde % 13,12 olurken, Kasım seçiminde % 10,76’ya gerilemiştir. HDP milletvekilleri için ayrılan 80 sandalye 59’a gerilemiştir. 

2018 Türkiye genel seçimleri öncesinde partinin birçok mensubu yasal işlemlere maruz kalmıştır. Tutuklamalar ve görevden almalar sonucu kadro yeniliği yapılmıştır. Sezai Temelli ve Pervin Buldan’ın temsil ettiği parti, 5 milyon 867 bin 302 oy almıştır. 59 Sandalye 67’ye çıkarken, son seçimde % 10,76 olan oran % 11,70’e yükselmiştir. 

31 Mart 2019 Yerel seçimleri sonrasında partiye bağlı üç belediyeye kayyum atanmıştır. 19 Ağustos 2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı bildiri yayınlamıştır. Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı azledilmiştir. 

Partililer kayyum atamasından sonra Demokrasi Nöbeti denen bir süreç başlatmıştır. “Belediyeme Dokunma” ve “İrademe Dokunma” yazılı pankartlar açılmıştır. Valilik kararlarıyla gösteriler engellenmiştir. Üç belediyeyle başlayan kayyum atama süreci 2022 yılına kadar devam etmiştir. 2019 Seçimlerinden sonra partide 6 belediye kalmıştır. Bunlar; Adıyaman Kömür Belde Belediyesi, Diyarbakır Çınar Belediyesi, Ağrı Patnos Belediyesi, Şırnak Silopi Belediyesi, Şırnak Balveren Belde Belediyesi, Erzurum Karaçoban Belediyesi’dir. 

2022 HDP Milletvekilleri Kimlerdir? HDP milletvekilleri ve belediye başkanlarını hedef alan soruşturmalar mevcuttur. Suçlamalar çoğunlukla örgüt üyeliğine ilişkindir. 2022 İtibarıyla cezası kesinleşen partili belediye başkanları şunlardır:

HDP Tarihçesi 
 • Hakkari Belediye Eş Başkanı Cihan Karaman, örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işleme iddiasıyla 2 yıl 1 ay ceza aldı. 
 • Erciş Belediye Eş Başkanı Bayram Çiçek, örgüte bilerek ve isteyerek yardım iddiasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. 
 • Varto Belediye Eş Başkanı Ülkü Karaaslan, zincirleme şekilde propaganda yaptığı iddiasıyla 2 yıl 3 ay ceza aldı.
 • Akpazar Belediye Eş Başkanı Orhan Çelebi, örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.
 • Eğil Belediye Eş Başkanı Gülistan Ensarioğlu, örgüt üyeliği iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
 • Bismil Belediye Eş Başkanı Orhan Ayaz, örgüte üye olma iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
 • İpekyolu Belediye Eş Başkanı Şehzade Kurt, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla 6 yıl 3 ay ceza aldı. 
 • Kars Belediye Eş Başkanı Şevin Alaca, örgüt üyeliği iddiasıyla 6 yıl 10 ay hapis cezası aldı.
 • Cizre Belediye Eş Başkanı Berivan Kutlu, örgüt üyeliği iddiasıyla KCK Dosyası kapsamında 7 yıl 6 ay ceza aldı.
 • Yüksekova Belediye Eş Başkanı İrfan Sarı örgüt üyeliği iddiasıyla 6 yıl 3 ay, örgüt propagandası iddiasıyla 1 yıl 3 ay olmak üzere; 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. 
 • Sur Belediye Eş Başkanı Filiz Buluttekin, örgüt üyeliği iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
 • Iğdır Belediye Eş Başkanı Yaşar Akkuş, örgüte üye olma iddiasıyla 7 yıl 8 ay hapis cezası aldı.
 • Özalp Belediye Eş Başkanı Yakup Almaç, örgüt üyeliği iddiasıyla 1 yıl 8 ay, örgüt üyesi olma iddiasıyla 6 yıl 10 ay olmak üzere 8 yıl 6 ay hapis cezası aldı.  
 • Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, örgüt üyeliği iddiasıyla 9 yıl 4 ay hapis cezası aldı. 
 • Kocaköy Belediye Eş Başkanı Rojda Nazlıer, örgüte üye olma iddiasıyla 9 yıl ceza aldı. 
 • Yüksekova Belediye Eş Başkanı Remziye Yaşa, örgüt üyeliği iddiasıyla 17 yıl 6 ay ceza aldı. 

HDP’nin Kazandığı Seçimler ve Oy Oranları 

HDP’nin Kazandığı Seçimler ve Oy Oranları 

2022 HDP Milletvekilleri Kimlerdir? 2022 Yılına kadar Halkların Demokratik Partisi 6 seçime katılmıştır. Selahattin Demirtaş’ın BDP’yi temsil ettiği 30 Mart 2014 yerel seçimleri, partinin katıldığı seçimlere dahildir. Oy dağılımı Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da çoğunluk göstermiştir. En düşük oy oranı olan % 4,76, 2014 yerel seçimlerinde elde edilmiştir. Halkların Demokratik Partisi en yüksek oranına, % 13,12 ile 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde ulaşmıştır. 

Parti genel seçimlerde başarılı olamamıştır. Yerel seçimlerde nispeten başarılıdır. Partinin katıldığı ilk seçim sayılan 2014 yerel seçimleriyle 2019 yerel seçimleri arasındaki süreç stabildir. HDP seçmenlerinin çoğunluk gösterdiği iller; Hakkari, Şırnak, Mardin, Batman, Diyarbakır, Van, Ağrı, Iğdır, Muş ve Tunceli’dir. Kars ve Ardahan, partinin değişik oy oranlarıyla destek bulduğu illerdendir. Bu şehirlere bağlı ilçelerde partili başkanlar sık görev alır. 

Halkların Demokratik Partisi’ni seçenler Ak Parti’ye yönelebilmektedir. Bölgedeki AKP oylarının belli düzeyde partiye geçtiği de görülebilir. Anayasa değişikliğine dair 2017’de yapılan referandumda, parti temsilcileri “Hayır” oyunu savunmuştur. 2023 öncesine kadar HDP oluşumunun öne çıktığı seçimler şöyledir:

 1. 30 Mart 2014 Türkiye Yerel Seçimleri

Temsilci: Selahattin Demirtaş

Oy Sayısı: 2 milyon 27 bin 782 

Oy Oranı: % 4,16

 1. 10 Ağustos 2014 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Temsilci: Selahattin Demirtaş

Oy Sayısı: 3 milyon 958 bin 48

Oy Oranı: % 9,76

 1. 7 Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimleri

Temsilci: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ

Oy Sayısı: 6 milyon 58 bin 489

Oy Oranı: % 13,12

 1. 1 Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri

Temsilci: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ

Oy Sayısı: 5 milyon 148 bin 85 

Oy Oranı: % 10,76

 1. 24 Haziran 2018 Türkiye Genel Seçimleri

Temsilci: Sezai Temelli ve Pervin Buldan

Oy Sayısı: 5 milyon 867 bin 302

Oy Oranı: % 11,70 

 1. 31 Mart 2019 Türkiye Yerel Seçimleri

Temsilci: Sezai Temelli ve Pervin Buldan

Oy Sayısı: 1 milyon 969 bin 622 

Oy Oranı: % 4,24

HDP Milletvekilleri Kimlerdir? 

HDP Milletvekilleri Kimlerdir

HDP milletvekilleri genel seçimlerde partinin çoğunluk gösterdiği bölgeleri temsil eder. Görev süreleri TBMM dönemleriyle saptanır. Günümüz itibarıyla Meclis yirmi yedinci dönemdedir. 24 Haziran 2018’den sonrasını kapsayan süreç, 67 milletvekiliyle başlamıştır. Parti vekillerinin sayısı 56’ya gerilemiştir. Vazife yerlerine göre 27. Dönem HDP milletvekilleri şunlardır:

 • İstanbul 1. Bölge

Pervin Buldan: 1967 yılında Hakkari’de doğmuştur. Babası Arap, annesi Kürt kökenlidir. 2007 Genel seçimlerine Iğdır milletvekili adayı olarak katılmış; kentin ilk kadın vekili olmuştur. 11 Şubat 2018’de parti eş başkanı seçilmiştir. İstanbul Üniversitesi’nden mezundur. 

Musa Piroğlu: 1968 Kırşehir doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Öğretmen olan HDP milletvekilleri arasındadır.

Erol Katırcıoğlu: Doğum tarihi 1951’dir. İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Siyasal Bilimler Yüksekokulu’ndan mezundur. Özel öğrenci olarak ABD’deki Wisconsin Üniversitesi’nde eğitim almıştır. Doktora unvanını Marmara Üniversitesi’nde kazanmıştır. Halihazırda iktisat profesörüdür. 

Erkan Baş: Berlin doğumludur, 1979’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi’nin Bilim Tarihi Bölümü’nden mezundur. Kasım 2017’de Türkiye İşçi Partisi’ni kurmuş, 2018 genel seçimine HDP milletvekilleri arasında girmiştir. Aynı yıl partiden ayrılıp kendi partisinde çalışmayı sürdürmüştür.  

 • İstanbul 2. Bölge

Ahmet Şık: 1970’te Adana’da doğmuştur. Gazeteci milletvekilleri arasında bulunur. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde gazetecilik okumuştur. Milliyet, Cumhuriyet, Evrensel, Yeni Yüzyıl gazetelerinde ve Reuters haber ajansında görev almıştır. 2020 Yılında istifa ederek Türkiye İşçi Partisi’ne katılmıştır. 

Oya Ersoy: 1970 Senesinde Erzincan’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun bir avukattır. 2012 – 2018 Arasında Halkevleri Genel Başkanlığı yapmıştır. 

Hüda Kaya: Doğum tarihi 1960 olan İstanbullu siyasetçi, Uluslararası Müslüman Kadınlar Birliği’ne üyedir. İslamcı çizgiye yakınlığıyla dikkat çekmektedir. 

 •  İstanbul 3. Bölge

Zeynel Özen: Kahramanmaraş doğumludur, 1957’de dünyaya gelmiştir. Akşehir Öğretmen Okulu’ndan mezundur. 

Dilşat Canbaz Kaya: 1973’de Ankara’da doğmuştur. Demokratik Kadın Hareketi’nin ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun kurucularındandır. 

Saruhan Oluç: 1958’de İstanbul’da doğmuştur. Gazeteci ve yayın editörüdür. Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin kurucusudur. HDP milletvekilleri arasında görevini sürdürmektedir. 

Ali Kenanoğlu: 1971 Tokat doğumlu vekil, aslen mali müşavirdir. Evrensel Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmıştır. Aleviliğe dair çalışmaları bulunur. Hubyar Sultan Ocağı ve Beydili Sıraç Türkmenleri adındaki eseriyle tanınır. 

Züleyha Gülüm: Ardahanlı milletvekili, 1971’de doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun bir avukattır. 

HDP Milletvekilleri Kimlerdir
 • Ankara 1. Bölge

Filiz Kerestecioğlu Demir: 1961’de, Gölcük’de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenimini tamamlamıştır. İstanbul Barosu’na bağlı Kadın Hakları Uygulama Merkezi’nin kurucularındandır. 

Ankara’nın ikinci ve üçüncü seçim bölgelerinde HDP milletvekilleri yoktur. 

 • İzmir 1. Bölge 

Serpil Kemalbay Pekgözegü: Ardahanlıdır ve 1964’te dünyaya gelmiştir. Devrimci çizgiye yönelmesi, ortaokul dönemine uzanır. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası’nda hizmet vermiştir. Tecrübeli milletvekilleri arasındadır.

 • İzmir 2. Bölge 

Murat Çepni: Rize’de dünyaya gelmiştir. 1974 Doğumlu milletvekili lise mezunudur. Sol görüşleri sebebiyle tutuklandığı için yükseköğrenim görememiştir.

 • Adana

Tülay Hatımoğulları Oruç: Hataylı vekil, 1977’de doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezundur. TBMM Dışişleri Komisyonu’na üyedir. 

Kemal Peköz: 1951’de Malatya’da dünyaya gelmiştir. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezundur. HDP öncesinde BDP, DTP, DEHAP ve HADEP oluşumlarında görev almıştır. 

 • Ağrı 

Berdan Öztürk: 1980 Doğumlu bir avukattır. Marmara Üniversitesi’nde yükseköğrenim görmüştür. Yüksek lisans eğitimini, Londra Üniversitesi’nde Tahkim ve Ticaret Hukuku alanında gerçekleştirmiştir. 

Dirayet Taşdemir: 1980 Ağrı doğumlu olan siyasetçi, sosyolog ve arkeolog unvanlarına sahiptir. Mersin Üniversitesi Sosyoloji ve Arkeoloji Bölümü’nden mezundur. 

Abdullah Koç: 1972 Ağrı doğumludur. HDP milletvekilleri arasında, hukuk tahsili görmüş kimselerdendir. Ankara Üniversitesi Adalet Yüksekokulu’ndan ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2015 Yılında, Anadolu Üniversitesi’nin açıköğretim programlarından Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü’nü tamamlamıştır. 

 • Antalya

Kemal Bülbül: 1963’te Malatya’da doğan vekil, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunudur. Kamu Emekçileri Sendikaları Komisyonu ve Eğitim Sendikası’nın kurucularındandır. Alevi Bektaşi Federasyonu’nda genel sekreterlik yapmıştır. 

 • Batman 

Feleknas Uca: HDP milletvekilleri arasında, Ali Atalan ile beraber ilk Ezidi’dir. 1976’da Almanya’nın Celle kentinde doğmuştur. Haziran 2015 seçimlerinden sonra Meclis’te Kürtçe yemin etmek istemesiyle dikkat çekmiştir. 

Necdet İpekyüz: 1964’te Diyarbakır’da doğmuştur. Akdeniz Üniversitesi’nde tıp tahsili görmüştür. Batman, Siirt, Mardin, Şırnak Tabip Odalarında genel sekreterlik yapmıştır. 

Ayşe Acar Başaran: 1985 yılında, Batman’da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun bir avukattır. 

Mehmet Rüştü Tiryaki: Diyarbakır doğumlu milletvekili, 1971’de dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yükseköğrenimini tamamlamıştır. 

 • Bingöl 

Erdal Aydemir: 1968 Yılında Bingöl’de doğmuş, Zaza kökenli siyasetçidir. Yükseköğrenimi İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Hukuk Fakültesi’nden mezundur. 

 • Bitlis

Mahmut Celadet Gaydalı: 1951 Senesinde Gayda köyünde doğmuştur. Doğum yeri Bitlis – Hizan’a bağlıdır. ODTÜ Mühendislik Fakültesi’nin İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü bitirmiştir. Newcastle Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmıştır. 

 • Diyarbakır

Adnan Selçuk Mızraklı: 1963’te doğmuştur ve Şanlıurfalıdır. 2018 Genel seçimlerinde Diyarbakır Milletvekili, 2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezundur. 19 Ağustos 2019’da, terör örgütüne üye olduğu iddia edilerek görevden alınmıştır. 

Salihe Aydeniz: 1973 Diyarbakır doğumludur. 2019 Yılında istifa etmiştir. Demokratik Bölgeler Partisi’nin eş genel başkanıdır. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin Ebelik Bölümü’nü tamamlamıştır. Sağlıkçı HDP vekillerindendir. 

İmam Taşçıer: 1959 Yılında Diyarbakır’da doğmuştur. 1980 Darbesi’nde birçok kez tutuklandığı bilinir. Asıl mesleği öğretmenliktir. Şanlıurfa Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden mezundur. 

Remziye Tosun: Muhafazakar HDP milletvekilleri arasındadır. 1981 Yılında, Diyarbakır’da doğmuştur. İlkokul mezunu olan vekil, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan 10 yıl hapis cezası almıştır. 2020’de çıkan karar henüz uygulanmamıştır. 

Semra Güzel: 1984 Şanlıurfa doğumludur. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezundur. Diyarbakır Tabip Odası Eş Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Olarak hizmet vermiştir. 

Hişyar Özsoy: Doğum tarihi 1977’dir. Bingöllü siyasetçi, yurtdışında yüksek lisans yapan HDP milletvekilleri arasındadır. Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümü’nü tamamlamış ve Austin Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi almıştır. Michigan Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak hizmet sunmuştur. 

Garo Paylan: 1972’de İstanbul’da doğmuş Ermeni siyasetçidir. Partinin Hristiyan üyelerindendir. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezundur. Çeşitli Ermeni okullarında yöneticilik yapmıştır. 

Dersim Dağ: Partinin genç milletvekilleri arasındadır. 1996’da Diyarbakır’da doğmuştur. Mardin Artuklu Üniversitesi’nin Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezundur. 

Musa Farisoğulları: 1956 Doğumlu vekil Bingöllüdür. Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Almanca Bölümü’nü tamamlamıştır. Görevde olmayan HDP vekilleri arasındadır. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 10 Ocak 2020 tarihinde, örgüt üyeliği iddiasıyla soruşturma başlatmıştır. 4 Haziran 2020’de Adalet Bakanlığı’nın fezlekesi Meclis’te okunmuş, vekil görevinden alınmıştır. 

 • Gaziantep

Mahmut Toğrul: 1967 Kahramanmaraş doğumludur. Dicle Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin Kimya Bölümü’nden mezundur. 

 • Hakkari

Sait Dede: 1985’de Hakkari’de dünyaya gelmiştir. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezundur. Türk Tabipler Birliği üyesidir. 

Leyla Güven: İyi düzeyde yabancı dil bilen HDP milletvekilleri arasındadır. Konyalıdır, 1964’te doğmuştur. Çocukluk dönemi, babasının işçi olduğu Almanya’da geçmiştir. Meslek Yüksek Okulu mezunudur. Halkın Demokrasi Partisi Konya Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete başlamıştır.

 • Şırnak

 Hasan Özgüneş: Şırnaklıdır ve 1957’de doğmuştur. Mersin Öğretmen Okulu ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nden mezundur.

Nuran İmir: 1977 Yılında Şırnak’ta doğmuştur. Kadın milletvekilleri arasında yer alır. 2003’e kadar HADEP’te bulunmuş, sonra Almanya’ya yerleşmiştir. 2015’te Türkiye’ye dönmüştür. Eğitim hayatına dair bilgi azdır. İyi seviyede Almanca bilmektedir. 

Hüseyin Kaçmaz: 1986 Şırnak doğumludur. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Partinin avukat milletvekilleri arasındadır.

HDP Milletvekilleri Kimlerdir
 • Van

Sezai Temelli: 1963’te İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin Maliye Bölümü’nden mezundur. 11 Şubat 2018 – 23 Şubat 2020 arasında HDP Eş Genel Başkanlığı yapmıştır. 

Bedia Özgökçe Ertan: 1975’te doğmuştur, Vanlıdır. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yükseköğrenimini tamamlamıştır. Van Bölge Barosu İnsan Hakları Merkezi ile Van Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin kurucu üyelerindendir. 

Murat Sarısaç: 1983 yılında Van’da dünyaya gelmiştir. Aksaray Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bölümü’nü tamamlamıştır. 

Muazzez Orhan: Kadın milletvekilleri arasındadır. 1972 Van doğumludur. Anadolu Üniversitesi’nde İşletme programını tamamlamıştır. 

Tayip Temel: 1982 yılında Hakkari’de doğmuştur. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Sosyoloji eğitimi alarak yükseköğrenime başlamıştır. Anadilde eğitim talep ettiği için tutuklanmıştır. Tahliye sonrasında okulu bırakarak gazetecilik yapmıştır. 

 • Iğdır

Habip Eksik: 1985’de Iğdır’da doğmuştur. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni tamamlamıştır. 

 • Kars 

Ayhan Bilgen: Karslı siyasetçi, 1971 yılında doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Kamu Yönetimi programından mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde almıştır. 2015 Senesinde aldığı görevle ilk HDP sözcüsü olmuştur. Partinin muhafazakar kesime yakın milletvekilleri arasında bulunmuştur. 31 Mart 2022’de Türkiye’nin Sesi Partisi’ni kurdu. Bir ay sonra parti adını Türkiye’nin Sesi Altınçağ Partisi olarak değiştirdi. 

 • Kocaeli

Ömer Faruk Gergerlioğlu: Ispartalıdır, 1965’te doğmuştur. Doktor olan milletvekilleri arasındadır. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezundur. Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı kazanmış, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları – Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eğitim almıştır. 17 Mart 2021 tarihinde, kesinleşmiş hapis cezası olduğu için vekilliği düştü. Anayasa Mahkemesi kararı bozunca 16 Temmuz 2021’de görevine döndü. 

 • Mardin 

Mithat Sancar: 1963 Mardin doğumlu ve Arap kökenlidir. 23 Şubat 2020 itibarıyla partinin eş genel başkanıdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim almıştır. Taraf, Milliyet, Birgün gazetelerinde yazarlık tecrübesi vardır. 

Pero Dundar: 1971 Senesinde dünyaya gelmiştir, Mardinlidir. İlkokul mezunudur. Ortaokulu ve liseyi açık öğretimden tamamlamıştır. Partinin kadın milletvekilleri arasındadır.

Ebru Günay: 1982’de Bingöl’de doğmuştur. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tamamlamıştır. 14 Nisan 2009’da KCK Dosyası kapsamında tutuklanmış, 13 Nisan 2014’te tahliye olmuştur. 

Tuma Çelik: 1966 Yılında Mardin’de doğmuştur. Hristiyan olan HDP milletvekilleri arasındadır.  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde iki yıllık eğitim almıştır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümü’nden de mezundur. 2020’de, bir kadına tecavüz ettiği iddiası ortaya atılmıştır. 7 Ekim 2020 tarihinde dokunulmazlığı kalkmış, partiden istifa etmiştir. 

 • Hatay 

Barış Atay Mengüllüoğlu: 1981’de Almanya’nın Wilhelmshaven şehrinde doğmuştur. Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde eğitim alırken, Yeditepe Üniversitesi’nin Tiyatro Bölümü sınavlarına girerek başarılı olmuştur. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. 2007 – 2012 Yılları arasında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisindeki oyunculuğuyla öne çıkmıştır. 24 Haziran 2018’de HDP milletvekilleri içindeydi. Ekim 2018 tarihinde istifa edip Türkiye İşçi Partisi’ne katıldı.

 • Mersin

Fatma Kurtulan: 1964’te Kahramanmaraş’ta dünyaya gelmiştir. Van Çaldıran Lisesi’nden mezun olmuştur. Adana Kırçiçeği Kadın Derneği’nin kurucusudur. Terör örgütüne üye olduğu bilinen Salman Kurtulan’ın eşidir. 

Rıdvan Turan: Tabip milletvekilleri arasındadır. 1971’de Tokat’ta doğmuş, yükseköğrenimini Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. 

 • Muş

Mensur Işık: 1975’te dünyaya gelen vekil Muşludur. Dicle Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi’ni bitirmiştir. Avukat olan HDP milletvekilleri arasında bulunmaktadır.

Şevin Coşkun: 1980 Muş doğumludur. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yükseköğrenim görmüştür. 

Gülüstan Kılıç Koçyiğit: 1979’da Tunceli’de dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi ve Sosyoloji Bölümlerini tamamlamıştır. 

 • Siirt

Sıdık Taş: 1970 Yılında Siirt’te doğmuştur. İlkokul mezunu milletvekilleri arasındadır. Gençken Siirt’in amatör futbol takımlarında görev almıştır. Barış ve Demokrasi Partisi’ne katılarak siyasete başlamıştır. 

Meral Danış Beştaş: Mardinli vekil 1967’de dünyaya gelmiştir. Dicle Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi’ni tamamlamıştır. Diyarbakır Barosu’nda avukatlık yapmıştır. Silahlı örgüte üyelik suçundan 30 Ocak 2017 tarihinde tutuklanmış ve ilk duruşmada tahliye edilmiştir. 

 • Şanlıurfa 

Ayşe Sürücü: Lise mezunu milletvekilleri arasındadır. 1983’te Şanlıurfa’da dünyaya gelmiştir. 

Nusrettin Maçin: Diyarbakırlıdır ve 1963’te doğmuştur. Ortaokul mezunudur. Siyasete, Özgürlük ve Sosyalizm Partisi’yle başlamıştır. Partinin kurucu üyesi olmuştur.  

Ömer Öcalan: 1987’de Şanlıurfa’da doğmuştur. Abdullah Öcalan’ın yeğenlerindendir. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde eğitim görmüştür. 

Nimetullah Erdoğmuş: 1960’ta Bingöl’de doğmuştur. HDP milletvekilleri arasındaki muhafazakar şahıslardandır. Diyarbakır, Elazığ, Kilis illerinde müftülük yapmıştır. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezundur. 

 • Tunceli 

Alican Önlü: 1967 Yılında Tunceli’de doğmuştur. Partinin Merkez Yürütme Kurulu’nda Merkezi Örgütlenme Komisyonundan Sorumlu Eş Başkan’dır. Lise mezunu milletvekilleri arasında bulunur. 

HDP Üye Sayısı Ne Kadardır? 

HDP Üye Sayısı Ne Kadardır

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 12 Mayıs 2022 tarihli verilerine göre, partinin 43 bin 218 üyesi mevcuttur. Milletvekilleri, iş insanları, bilim insanları, öğrenciler, akademisyenler, işçi ve köylüler kitleye dahildir. Parti üyeliği, ilçe başkanlıklarına şahsen müracaat gerektirir. Başvuru formunu dolduranlar 1 ay sonra dönüt alır. 

 HDP milletvekilleri, çiftçiler, çobanlar, profesörler aynı koşullara tabidir. Her üye, gelir seviyesine uygun olarak aidat öder. Aidatlar partiyi desteklemeyi ve bağlılık sağlamayı amaçlar. Her partinin aylık ödeme talebi vardır. 2022 İçin ödeme aralığı 5 TL ve 250 TL arasındadır. 2022 Zafer Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? TIKLA

2022 Mhp Milletvekilleri Kimlerdir? TIKLA

3 Comments

3 Comments

 1. Isaias Teklu

  Mayıs 16, 2023 at 9:44 pm

  I?¦ll immediately snatch your rss as I can not find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Kindly let me recognise in order that I may just subscribe. Thanks.

 2. Erminia Tardio

  Haziran 25, 2023 at 1:49 pm

  I have to voice my passion for your kind-heartedness for persons that need help on that subject matter. Your special commitment to getting the message all through appears to be incredibly valuable and have continuously allowed others just like me to reach their pursuits. Your new insightful key points implies much a person like me and even more to my fellow workers. With thanks; from everyone of us.

 3. Pingback: เช่ารถตู้พร้อมคนขับ

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Haber

2023 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

2023 Stajyer Maaşı Ne Kadar? Milyonlarca çalışan kişi tarafından heyecanla beklenen Asgari ücret 22 Aralık itibari ile belli oldu. Devletin sunduğu asgari ücret zamları belli olması ile özel sektörde ve kamu kurumlarında stajyer olarak çalışanların da maaşı atmıştır. Yapılan asgari ücret zammı ile birlikte zorunlu staj ücreti ne oldu sorusu karşımıza çıkmaktadır. 2023 yılı Ocak ayında Asgari ücretli maaşı olan çalışanlara %54,5 oranında asgari ücrete zam yapıldı. Bununla birlikte birçok vatandaşı ilgilendiren sosyal yardımlara da zam geldi. Staj görevini yapan stajyer çalışanlarına da devlet ücret vermektedir.

Published

on

2023 Stajyer Maaşı Ne Kadar

2023 Stajyer Maaşı Ne Kadar? 22 Aralık’ta açıklanan asgari ücret zammı, milyonlarca çalışan için merakla bekleniyordu. Hem özel sektör hem de kamu kurumlarında stajyer olarak çalışanlar da bu zamdan etkilendi. Ancak asgari ücret zammı ile birlikte zorunlu staj ücreti ne oldu sorusu da gündeme geldi. 2023 yılı Ocak ayında asgari ücretli çalışanlara %54,5 oranında zam yapılacak. Bu zammın yanı sıra, birçok sosyal yardımda da artış yaşandı. Ayrıca, staj görevini yapan stajyerlere de devlet tarafından bir ücret ödenmektedir.

Staj Ücretleri

Staj Ücretleri

Stajyer maaşı zamları, özellikle gençlerin dikkatini çeken konular arasındadır ve son olarak 22 Aralık 2022 tarihinde açıklandı. Bu zamlar, öğrencilerin çalıştığı kamu kurumları ve özel sektör firmalarını da kapsamaktadır. 2023 yılının Ocak ayı itibariyle asgari ücret maaşı %54,5 oranında artışla 5.500 TL’den 8.500 TL‘ye yükseldi. Bu zam ile birlikte stajyer maaşları da arttı ve öğrenciler için olumlu bir gelişme oldu.

2022 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

2022 Stajyer Maaşı Ne Kadar?
2023 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

Stajyer çalışanların aldığı maaşın asgari ücretin %30’unun altında olamayacağı yasalara göre belirtilmiştir. Ocak ayındaki artışla birlikte asgari ücret net maaşı 8500 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre, 2023’te en düşük stajyer maaşı net 2.550 TL olacaktır. Cumhurbaşkanı son dakika açıklamasında en düşük stajyer maaşının asgari ücret olacağını müjdeledi. Yani, yeni yılda en düşük stajyer maaşı 2.550 TL’nin altında olmayacaktır.

2023 Staj Ücretleri

2022 Staj Ücretleri
2023 Staj Ücretleri

Ek zamlar sonrasında asgari ücretin belli olması ile stajyer maaşı tutarı gündeme geldi. Kamu ya da özel herhangi bir kurumda stajyer olarak çalışanlar zorunlu staj ücretlerini de araştırmaya başladı. Staj yapan öğrenciler net asgari ücretin %30’undan daha az bir ücret almamaktadır. Staj yapmak için işletmelere giden lise ve Üniversite öğrencilerine verilen staj maaşı da yeni asgari ücret ile aynı oranda yükselecek. Böylelikle 8500 lira olan asgari ücret ile en düşük stajyer maaşı 2550 lira oldu. İşletmelerde stajyer olan öğrencilere asgari ücretin %30’undan düşük olmamak üzere ücret ödenmektedir. Asgari ücret zammı ile en düşük staj ücreti 1.650 TL’den 2.550 TL’ye çıktı.

Zorunlu Staj Nedir?

Birçok öğrenci için zorunlu staj, eğitimlerinin önemli bir parçasıdır. Fakat birçok öğrenci için, zorunlu stajın ne anlama geldiği hakkında yeterince bilgiye sahip değildir. Bu nedenle, zorunlu staj nedir, nasıl çalışır ve öğrenciler için hangi faydaları sağlar, tüm bu sorulara bu yazıda cevap vereceğiz.

Zorunlu staj, öğrencilerin eğitimleri sırasında çalışma hayatına dair deneyimler kazanmalarını sağlayan bir programdır. Genellikle, öğrencilerin önceden belirlenmiş bir süre boyunca bir şirkette veya kurumda çalışmaları gereklidir. Bu çalışma, öğrencilere iş dünyasında nasıl başarılı olabileceği, işyerindeki etik kurallar ve teknikler, ve farklı meslek grupları hakkında bilgiler sağlamayı amaçlar.

Öğrenciler için zorunlu staj, birçok fayda sağlar. Bunlar arasında:

 • Öğrenciler, iş dünyasında farklı meslekler ve işlerle ilgili deneyimler kazanırlar.
 • Öğrenciler, çalışma hayatının işleyişi hakkında pratik bilgiler edinirler.
 • Öğrenciler, potansiyel işverenlerle bağlantı kurabilirler.
 • Öğrenciler, mezun olduktan sonra istihdam edilebilme ihtimallerini artırırlar.

Özetle, zorunlu staj, öğrencilerin eğitimleri sırasında iş hayatı hakkında pratik bilgiler edinmelerine olanak sağlayan bir programdır. Öğrenciler için birçok faydası vardır ve potansiyel işverenlerle bağlantı kurmalarına da yardımcı olur. Eğer bir öğrenciyseniz, mutlaka zorunlu staj programlarınızı yapın ve farklı meslekler hakkında bilgi edinin!

Yaz Dönemi Üniversite Stajı Nedir?

Yaz dönemi üniversite stajı nedir? Üniversite öğrencilerinin bir iş yerinde geçirdikleri belirli bir süredir. Bu süre genellikle 1-3 ay arasında değişmektedir. Staj, öğrencinin mesleki deneyim kazanması ve teorik bilgilerini pratikte uygulama fırsatı bulması için bir fırsattır.

Üniversite stajı, öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulmalarına yardımcı olur. Stajyerler, çalışma ortamındaki profesyonellere gözlem yaparlar ve mesleki becerilerini geliştirmek için fırsat bulurlar. Ayrıca, bazı şirketler stajyerleri gelecekte işe almak için bir fırsat olarak görürler.

Bazı üniversiteler, öğrencilerinin iş bulma olasılığını artırmak için stajları zorunlu tutarlar. Bu zorunluluk, öğrencilerin şirketlerde profesyonel bir çevrede çalışarak deneyim kazanmasını sağlar. Ayrıca, staj sırasında öğrenciler, genellikle üniversitede öğrenemedikleri pratik iş becerilerini kazanırlar.

Amaç Katkıları
Mesleki deneyim kazanmak Mesleki becerilerin gelişmesine yardımcı olur
İş bulma olasılığını artırmak Gelecekte işe alımlar açısından daha fazla şans sağlar

Staj yaparken öğrencilerin bir maaş alma hakları vardır. Bu maaş genellikle şirketin büyüklüğüne, sektöre ve öğrencinin yaptığı işe göre değişir. Stajyerlerin maaşları, normal çalışanların maaşlarından daha düşük olabilir. Ancak, birçok şirket, stajyerlere iş dışında eğitim ve öğrenim fırsatları sunar. Bu öğrenim fırsatları da kişisel ve mesleki gelişimi destekler.

Yaz dönemi, üniversite stajı için en uygun zamanlardan biridir. Öğrencilerin derslerinin olmadığı bu zaman, tam zamanlı bir işte çalışmak için uygun bir zamandır. Üniversite stajı, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeleri ve iş dünyasına uyum sağlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, iş verenler de stajyerlerinin çalışma ve performanslarını değerlendirerek, gelecekteki işe alım sürecinde faydalı bilgiler edinebilirler.

İsteğe Bağlı Yapılan Staj

İsteğe bağlı yapılan staj, özellikle üniversite öğrencileri için oldukça önemli bir fırsattır. Bu stajlar, öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce deneyim kazanmalarına ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Peki, isteğe bağlı yapılan staj nedir ve nasıl yapılır?

Bir işletmede isteğe bağlı olarak yapılan staj, öğrencinin kendi isteği doğrultusunda gerçekleştirilir. Yani öğrenci, staj yapmak istediği bir işletmeye başvurarak stajyer olarak çalışabilir. Bu stajlarda öğrenci, başvurduğu işletmedeki çalışanlarla birlikte çalışma fırsatı bulur ve iş hayatı hakkında deneyim kazanır.

İsteğe bağlı stajlar, özellikle öğrencilerin kendi alanlarında deneyim kazanmalarına yardımcı olur. Örneğin, bir öğrenci mühendislik bölümünde okuyorsa ve bir inşaat firmasında staj yaparsa, bu öğrencinin mühendis olarak sahip olması gereken yetenekleri geliştirmesine yardımcı olur.

İsteğe Bağlı Stajların Özellikleri
– Öğrencinin kendi isteği doğrultusunda gerçekleştirilir
– Öğrenciye iş hayatı hakkında deneyim kazandırır
– Öğrencinin kendi alanında deneyim kazanmasına yardımcı olur

İsteğe bağlı stajlarının bir diğer önemli özelliği ise öğrencinin staj yaptığı işletmenin bir çalışanı olmamasıdır. Yani öğrenci, staj süresince maaş almaz ve sigortası işletme tarafından ödenmez. Ancak bu stajlar, öğrencinin CV’sini zenginleştirmesi, iş hayatı ile ilgili deneyim kazanması ve gelecekte daha iyi bir iş bulabilmesi açısından oldukça önemlidir.

Genellikle öğrenciler, üniversitelerin staj koordinatörlükleri aracılığıyla isteğe bağlı staj başvurusu yaparlar. Bu koordinatörlükler, öğrencilerin staj yaptığı süreyi belirler ve staj süresince öğrencinin karşılaşabileceği sorunlara çözüm üretirler.

Sonuç olarak, isteğe bağlı yapılan stajlar, öğrencilerin iş hayatına hazırlanması açısından oldukça önemlidir. Bu stajlar sayesinde öğrenciler, kendi alanlarıyla ilgili deneyim kazanırlar ve gelecekte daha iyi bir iş bulma şansını arttırırlar.

Stajyer Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Staj yapmak çoğu zaman öğrencilerin hayatında önemli bir yer tutar. Staj yaparak teorik bilgileri pratiğe dökmek mümkün olur. Ancak staj yaparken en önemli konulardan biri de stajyerin ücretidir. Peki, stajyer maaşı nasıl hesaplanır?

Stajyer maaşı hesaplanırken öncelikle staj yeri ve staj süresi göz önünde bulundurulur. Staj yeri olarak bir kamu kuruluşunda ya da özel bir şirkette staj yapılabilir. Her iki durumda da stajyer maaşı belirlenirken stajın yapıldığı kurumun bütçesi göz önünde bulundurulur.

Staj süresi ise en az 20 gün olmak üzere üst sınırı belirleyen bir yasal düzenleme yoktur. Ancak, genellikle stajyerler en fazla 60 gün staj yapabilirler. Bu süre içerisinde stajyerin ücreti belirlenir ve ödenir.

Staj Süresi Stajyer Maaşı
20-30 gün Asgari ücretin %30’u
31-59 gün Asğari ücretin %50’si
60 ve üzeri gün Asğari ücretin %60’ı

Buna göre, stajyerin maaşı staj süresine göre belirlenir ve asgari ücretin belli bir oranına göre ödenir. Ancak unutulmamalıdır ki stajyerlerin ücreti belirlenirken yasal düzenlemeler de göz önünde bulundurulur.

Ayrıca stajyerler için ödenen ücretler vergiye tabi değildir. Bu nedenle stajyerlerin vergi ödemesi gerekmez. Ancak, stajyerin sigorta primi ödenir ve bu prim stajyerin maaşından kesilir.

Staj yaparken ücretin yanı sıra diğer konulara da dikkat edilmelidir. Staj yapılacak kurumun seçimi, stajyerin sorumlulukları ve yapacağı işler gibi konular da staj yaparken önemli olan konular arasındadır. Bu nedenle staj yapılacak kurum ve stajyerin yapacağı işler de iyi bir şekilde araştırılmalıdır.

2023 Lise Stajyeri Maaşı Nedir?

Lise stajyer öğrencilerin 2023 yılında alacakları maaşı birçok liselinin gündemindedir. 2023 yılında geçerli olan yeni asgari ücretin açıklanmasından sonra bir stajyeri 2.550 TL alacaktır. Lise öğrencileri için belirlenen 2.550 TL maaş ödemesi, işletmeler tarafından yapılacak minimum maaş ödemesidir. Yani stajyerler, çalıştıkları kurumlara bağlı olarak, daha yüksek aylık ödemeler ile karşılaşabilmektedirler.

Üniversite Stajyer Maaşları

2023 yılı üniversite stajyer maaşı lise stajyer maaşların belirlenmesinde kullanılan formüle göre hesaplanır. Bu nedenle lise stajyerlerinde olduğu gibi üniversite stajyerlerinde de asgari ücret baz alınır. Böylelikle üniversite stajyerlerinin alacakları en düşük maaş 2.550 TL olarak belirlenmiştir. Ancak üniversite stajyerlerinin okudukları bölümlere göre stajyer maaşı değişiklik gösterebilmektedir.

Banka Stajyer Maaşları

Banka bölümü stajyerlerinin aylık ücreti, bankadan bankaya göre de değişiklik gösterebilir. Ancak genellikle stajyer maaşı hesaplama formülü ile hesaplanan ve 2023 yılı ikinci yarısında geçerli olan banka öğrencisi stajyer maaşı en az 2.550TL’dir.

Stajyer Savcı Maaşları Ne Kadar 2023

Stajyer savcıların stajyer maaşı savcı olmak isteyen ve ya hali hazırda hukuk fakültesini bitmiş ve savcılık sınavına hazırlanan pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Hukuk fakültesinden mezun olan ve daha sonra savcılık sınavına girerek başarı elde eden savcı adayları, yaklaşık 17 ay boyunca stajyer savcı olarak tanımlanır. Bunun yanı sıra savcılara ödenen stajyer savcı maaşı, 2023 yılı içerisinde 10 bin 533 TL olarak belirlenmiştir.

Stajyer Hemşire Maaşları Ne Kadar?

2023 yılı stajyer hemşirelerin alacakları aylık maaşı birçok hemşire adayı tarafından heyecanla merak edilmektedir. Meslek lisesinde okuyan hemşire adaylarına yatan stajyer maaşı, yine asgari ücret baz alınarak hesaplanır. Asgari geçim indirimi net asgari ücretten düşürülür. Daha sonra kalan tutarın %30’u, stajyer maaşı vermektedir. Bu kapsamda stajyer hemşirelere ödenen asgari ücret, 2.550 TL olarak belirlenir.

Adliye Stajyer Avukat Maaşları 2023

Staj görevini adliyede yapan avukatların maaşı bağlı oldukları baroya göre değişiklik göstermektedir. Fakat genellikle stajyer avukat maaşı 4 bin 500 TL – 6 bin 500 TL arasında değişmektedir. Yine bu stajyer maaşı fiyatları kuruma bağlı olduğu için artabilmektedir.

Uzun Dönem Stajyer Maaşları

Uzun dönem stajyer öğrencilere ödenen maaşı yani aylık ücreti, stajyerin iş hayatındaki performansına göre değişebilmektedir. Fakat 2023 yılı Temmuz ayında yapılan ek zamlar sonrasında bu yıl içerisinde uzun dönem stajyer maaşı, 1700 TL ile 4000 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

İŞKUR Stajyer Maaşları Ne Kadar?

İŞKUR üzerinden çalışan stajyer öğrenciler de yeni yapılan zamlardan yararlanmaktadır. Asgari ücrete göre aylık stajyer maaşı 2023 yılı içerisinde 115 TL günlük belirlenmiştir. İŞKUR kurumu staj yapmak isteyen öğrenciler adına bir program oluşturur. Oluşturduğu bu programda stajyer öğrencilere, staj seferberliği maaşı vermektedir. Bunun dışında stajyer öğrenciye sigorta imkânı da sunulmaktadır.

Stajyer Öğrencilere Maaş Verilmesi Zorunlu mu?

Staj yapan öğrenci stajyerlere aylık bir maaşı verilmesinin zorunluluk durumu vardır. Bu durum, yasalar ile kontrol altına alınmış bir kanundur. Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim öğretim gören öğrenciler, aldıkları eğitim çerçevesinde, staj yapma zorunluluğuna sahiptir. Öğrencilerin staj yaptıkları işletmeler staj süresi boyunca öğrencilere ödeme yapmak zorundadırlar.


2023 Bakanların Maaşları Ne Kadar? TIKLA

Kasiyer Maaşları Ne Kadar? TIKLA

Okumaya Devam Et

Haber

TOEFL Sınavına Nasıl Girilir?

TOEFL Sınavı İngilizceyi üniversite düzeyinde kullanabilme beceresini ölçen akademik bir sınavdır. Dünyanın en saygın İngilizce seviye ölçme sınavları arasındadır. Üniversitenin bazı programlarında gerekli olabilen bu sınav ayrıca anlama yeteneğini de ölçer. İlgili programlara katılacak olan öğrenciler için bu sınav konuşma ve yazma becerisinin yanı sıra dinleme ve okuma üzerine de seviye tespiti yapmaktadır. 

Published

on

TOEFL Sınavına Nasıl Girilir?

TOEFL, İngilizce bilgi ve becerilerinin üniversite düzeyinde ölçülmesi amacıyla yapılan akademik bir sınavdır. Dünya genelinde saygın bir seviye ölçme aracıdır. Bu sınav, üniversite programlarına katılmak isteyen öğrencilerin İngilizce anlama yeteneklerini ölçmenin yanı sıra konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerilerini de değerlendirir. Böylece öğrenciler, ilgili programlara katılmak için gerekli düzeyi belirlemiş olurlar.

ETS(Educational Testing Services)ETS(Educational Testing Services)

TOEFL sınavı, İngilizce dil seviyesini ölçmek için ETS (Educational Testing Services) şirketi tarafından düzenlenmektedir. Bu sınava, ana dili İngilizce olmayanlar da katılabilir. TOEFL, dünyanın 100’den fazla üniversitesi tarafından yaygın olarak kullanılan bir sınavdır.

TOEFL sınavına nasıl girilir sorusunu yanıtlayacak olursak eğer, online kayıt zorunluluğunun bulunduğunu belirtmemiz gerekir. Online kayıt ardından belirtilen tarihlerde online katılımla sınav gerçekleşebilmektedir. Bu yüzden TOEFL kayıt işlemleri için aşağıdaki başvuru rehberi dikkatlice incelenmelidir.

TOEFL Açılımı Nedir?

TOEFL Açılımı Nedir?TOEFL Açılımı Nedir?

TOEFL sınavı, akademik seviyede İngilizce öğrenmek isteyenlerin kaygı duyduğu bir konudur. Bu sınav, kendi becerilerini ölçmenin yanı sıra kariyerlerini ilerletmek isteyen öğrenciler tarafından da tercih edilir. TOEFL sınavına nasıl girileceği ise sıkça sorulan bir sorudur. Endişelenmeyin, size en güvenilir kaynaklardan derlediğimiz bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Bu bilgiler sayesinde TOEFL sınavına hazırlık yapabilir, sınavı başarıyla geçebilirsiniz.

TOEFL, yani Test of English as a Foreign Language sınavı birçok farklı meslekte iyi bir gelecek planı için önemli bir sınavdır. Yalnızca İngilizce konuşulan programda okuyacaksanız TOEFL katılmanız önemlidir. Çünkü dünya çapında 10.000’e yakın üniversiteye katılma şansınız olur. Elde edilen başarı seviyesi farklı ülkelerde özel kurumların kapısını da açabilir. TOEFL sınavının temel amacı girecek olan öğrencilerin üniversite düzeyinde sahip öldükleri dil bilgisini ölçmektir. Üniversite programında yazılan, konuşulan ve duyulan İngilizcenin anlama ve kullanma becerisi ölçülür.

TOEFL Sınavına Nasıl Girilir?

TOEFL Sınavına Nasıl Girilir?TOEFL Sınavına Nasıl Girilir?

Öğrencilerin başarılı bir kariyere sahip olmaları için ETS tarafından kaynaklar sunuluyor. Sınavı başarıyla tamamlamak isteyen öğrenciler ETS’nin resmi kaynaklarını kullanmalı. ETS’nin hazırladığı sınav kariyer açısından önemlidir ve sınava nasıl girileceği merak ediliyor. Tüm detaylar için şu sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://www.ets.org

TOEFL sınavına nasıl girileceğini açıkça söyleyelim; ETS’nin resmi web sayfasını ziyaret etmelisiniz. Sınavı almak için gerekli işlemler, merkezi panel üzerinden yapılır. Yönergeleri takip eden adaylar, başarılı TOEFL katılımcısı olarak kabul edilir. Sınav sonucu ve duyuruları da ETS tarafından takip edilebilir. Tüm diğer işlemlere ise sadece kayıtlı kullanıcılar erişebilir.

TOEFL Nasıl Bir Sınav?

TOEFL Nasıl Bir Sınav?TOEFL Nasıl Bir Sınav?

TOEFL Sınavına Nasıl Başvuru Yapılır?

TOEFL sınavına başvurmak isteyenler için adımlar çok basit. İlk olarak sınavın online yapıldığını bilmelisiniz, yani sınavı bilgisayar başında yapabileceksiniz. Başvuru işlemleri de online olarak gerçekleştiriliyor. En çok kullanılan başvuru yolu, resmi ETS web sitesi üzerinden yapılıyor. ETS’nin web sitesine girerek kayıt menüsüne ulaşabilirsiniz.

Türkçe dil desteği sunmayan yabancı bir şirketten bahsediyoruz, ama bir kez kayıt olunduktan sonra panel üzerinden sınav tarihleri ve yerleri gibi diğer bilgileri almak mümkün oluyor. Yani kayıt öncesi sıkıntı yaşanabilir ama sonrasında işler yoluna giriyor.

TOEFL Belgesi Nasıl Alınır?

TOEFL Belgesi Nasıl Alınır?TOEFL Belgesi Nasıl Alınır?

TOEFL belgesi elde etmek, aslında TOEFL sınavındaki başarılı performansla eşdeğerdir. Bu belge, İngilizce yeterliliğini arayan özel kuruluşlara, lisans ya da doktora programları gibi eğitim alanlarında katılım hakkı verir. TOEFL sınavı 4 farklı bölümden oluşur ve tamamlandığında belge sahibi olunur. Bu belge ile yurtiçinde ve yurtdışında eğitim kariyerini daha iyi yönlendirmek mümkündür.

TOEFL Sınavına Nasıl Hazırlanılır? Tıkla Öğren!!

Okumaya Devam Et

Haber

TOEFL Sınavına Nasıl Hazırlanılır?

TOEFL Sınavına Nasıl Hazırlanılır?; İngilizce seviyelerimizi göstermek için yapılan sınavlara girmek ve iyi puan almak gerekir. Bu sınavlardan birisi de Test of English as a Foreign Language olmaktadır. Bu sınav TOEFL kısaltması ile kullanılmakta ve ilk kez 1964 yılında uygulanmıştır. Bu sınav Birleşik Krallık, Avustralya, Hollanda gibi ülkelerin içerisinde bulunduğu yüz oyuz ülkede ve birçok üniversitede kabul görmektedir. Bu sebeple TOEFL sınavına hazırlanırken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Published

on

TOEFL Sınavına Nasıl Hazırlanılır?; İngilizce seviyelerimizi göstermek için yapılan sınavlara girmek ve iyi puan almak gerekir. Bu sınavlardan birisi de Test of English as a Foreign Language olmaktadır. Bu sınav TOEFL kısaltması ile kullanılmakta ve ilk kez 1964 yılında uygulanmıştır. Bu sınav Birleşik Krallık, Avustralya, Hollanda gibi ülkelerin içerisinde bulunduğu yüz oyuz ülkede ve birçok üniversitede kabul görmektedir. Bu sebeple TOEFL sınavına hazırlanırken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

TOEFL Nasıl Geçilir?

TOEFL Nasıl Geçilir?TOEFL Nasıl Geçilir?

TOEFL sınavı, İngilizce bilmeyenler için zor geçebilen bir sınavdır. Fakat kuralları takip ederek düzenli çalışanlar kazanabilir. Bu sınav, İngilizce dil yeterliliğinin ölçüldüğü bir testtir. Sınava göre öğrenci alımları yapılır ve puanlama 0-120 arasında ölçeklendirilir.

TOEFL sınavı ile ilgili kurumlar, belirledikleri taban puanlar doğrultusunda öğrenci veya çalışan alımı yaparlar. Sınavda okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört bölüm bulunur. TOEFL sınavına nasıl hazırlanılacağı ise genellikle bu bölümlerden başlayarak cevaplanır. Bu nedenle sınav adayları, her bölüm için ayrı ayrı çalışarak sınava en iyi şekilde hazırlanabilirler.

TOEFL’a Nasıl Çalışılır?

TOEFL'a Nasıl Çalışılır?TOEFL’a Nasıl Çalışılır?

TOEFL sınavına hazırlanırken dört farklı bölüme çalışmanız gerekiyor: okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Her bölümün kendine özgü özellikleri var ve hepsi için ayrı çalışma yöntemleri kullanmak önemlidir. Okuma bölümünde, pratik yaparak İngilizce metinleri anlama becerilerinizi artırabilirsiniz. Yazma bölümünde, örnekler ve kalıplar kullanarak etkili yazma becerileri geliştirebilirsiniz. Dinleme bölümü için, İngilizce konuşulan materyalleri dinleyerek anlama becerinizi iyileştirebilirsiniz. Konuşma bölümünde, konuşma pratiği yaparak kelime haznenizi artırabilirsiniz. TOEFL sınavına hazırlanmak zorlu bir süreç olabilir, ancak doğru planlama ve çalışma yöntemleri ile başarılı olabilirsiniz.

TOEFL sınavında okuma bölümü nasıl işler? TOEFL sınavına katılım sağlayacak birçok kişi, İngilizce okuma becerilerinin TOEFL sınavını nasıl etkilediğini merak etmektedirler. Okuma bölümü, öğrencilerin okuma becerilerini ölçmeye odaklanır. Bu kısımda, öğrencilere üç veya dört farklı metin sunulur ve metinlerin okunarak cevaplanması istenir. TOEFL sınavındaki okuma bölümü oldukça önem taşır ve başarıya ulaşmak için düzenli İngilizce okuma alıştırmaları yapmak gerekir.

Okuma bölümünde iyi performans göstermek için, okuma alışkanlıklarımızı ilerletmemiz gerekiyor. Bu yüzden sık sık okuma yapmamız ve okurken fark etmediğimiz dilbilgisi yapıları ve kelimeleri kaydetmemiz gerekiyor.

TOEFL sınavında en önemli bölümlerden biri olan Writing, yani yazma kısmı, öğrenciler için büyük bir önem taşımaktadır. 50 dakikalık süre içerisinde bu bölümden dolayı sınava giren öğrenciler, başarılı olmak için tutarlı ve bütünsel bir metin oluşturmalıdır. Bu metinlerinde dil bilgisi hatalarından kaçınılmalı ve cümleler arasında mantıklı geçişler sağlanmalıdır. Başarılı bir Writing sınavı için bu noktalara dikkat etmek gerekmektedir.

Yazılı sınavlara hazırlananlar, belirli kalıplar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Özellikle yazma bölümü için hazırlık yaparken bu kalıpları öğrenebilmek başarı için önemlidir. Başlangıçta “I strongly believe that” ifadesi kullanılarak konuya girebilirsiniz. Bu kalıpları doğru öğrenmek ve kullanmak, yazılı sınavda başarılı olmak için gereklidir.

TOEFL sınavının dinleme bölümüne hazırlananlar için önerimiz, dizi izlemeye başlamalarıdır. Düzenli olarak bol bol dizi izlemek, iyi bir aktivitenin yanı sıra sınava hazırlık açısından da oldukça faydalıdır. Popüler haber kanallarını takip etmek ve canlı yabancı radyo yayınlarını dinlemek de dinleme bölümü için önemli birer kaynak olabilir. Bu sayede sınavda başarılı olma şansınızı artırabilirsiniz.

TOEFL Belgesi Nerelerde Geçerli?

TOEFL Belgesi Nerelerde Geçerli?TOEFL Belgesi Nerelerde Geçerli?

TOEFL sınavı, birçok alanda geçmişli bir testtir. Dünya genelinde 150’den fazla ülke ve 10.000’den fazla üniversite ve çok sayıda diğer kurumda TOEFL puanları geçerlidir. Ayrıca göçmenlik ofisleri veya çalışma vizesi başvuruları için de TOEFL sınavının sonuçları kullanılabilir. Türkiye’de, TOEFL sınavı YDS’ye denk kabul edilir. Yani, YDS puanının işe yaradığı yerlerde TOEFL puanları da kabul edilir.

TOEFL sınavına nasıl gireceğinizi merak ediyorsanız, size yardımcı olacak bir kaynak var. Mulakatmerkezi.com’da yer alan TOEFL Sınavına Nasıl Girilir? adlı rehberi inceleyebilirsiniz. Bu yazıda, TOEFL sınavına kayıt olma sürecinden test gününde yapılması gerekenlere kadar her ayrıntı detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ayrıca yazıda TOEFL sınavına hazırlanmak için öneriler de yer alıyor. TOEFL sınavına girme konusunda endişeleriniz varsa, bu yazı size yardımcı olabilir!

Okumaya Devam Et

Trend İçerikler