Connect with us

Haber

2022 Chp Milletvekilleri Kimlerdir?

2022 Chp Milletvekilleri Kimlerdir? Milletvekili; Parlamentoda oy kullanan kişileri temsil eden, aynı zamanda parlamenter veya milletvekili olarak da adlandırılan siyasi kimliğe sahip bir kişiyi ifade eder. Milletvekili; Halk oylamasıyla seçilen kişi, milletvekili dokunulmazlığı verilen kişi. Milletvekili bağımsız olarak göreve başlayabilir veya birçok milletvekili gibi bir siyasi parti çatısı altında faaliyetlerini sürdürebilir.

Yayınlanma Tarihi

-

2022 Chp Milletvekilleri Kimlerdir?

2022 Chp Milletvekilleri Kimlerdir? Milletvekili; Parlamentoda oy kullanan kişileri temsil eden, aynı zamanda parlamenter veya milletvekili olarak da adlandırılan siyasi kimliğe sahip bir kişiyi ifade eder. Milletvekili; Halk oylamasıyla seçilen kişi, milletvekili dokunulmazlığı verilen kişi. Milletvekili bağımsız olarak göreve başlayabilir veya birçok milletvekili gibi bir siyasi parti çatısı altında faaliyetlerini sürdürebilir.

Milletvekili Olma Şartları

Milletvekili Olma Şartları

Milletvekili olmak isteyenlerin şartları: 

 • 18 yaşında olmak
 • TC vatandaşı olmak
 • En az lise diploması
 • Askerliğini yapmış,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere toplam 1 yıl ve daha fazla hapis ve ağır hapis cezasına mahkûm edilmemesi,
 • Devlet sırlarını ifşa etmemek, resmi ihaleleri manipüle etmemek, kaçakçılık ve bazı ağır suçlar işlememek,
 • Anarşik veya ideolojik gösterilere katılmak, bu suçlardan dolayı hapse girmemek demektir.

Milletvekili olmak için hangi eğitime ihtiyacım var?

Milletvekili olmak için üniversite mezunu olmanız veya bir sertifika programına katılmanız gerekmez. En azından ilkokulu bitirip parlamentoya girip seçilmeniz yeterli. Bu nedenle parlamenterler için özel bir eğitim bulunmamaktadır.

Milletvekili Maaşları 2022

2022 yılının ilk altı ayında milletvekili maaşı 40.000 lira oldu. Yılın ikinci yarısında milletvekili maaşı 56.000 TL oldu.

Chp Siyasi Politikası

Chp Siyasi Politikası

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 9 Eylül 1923 tarihinde kurulmuş olup parti tüzüğüne göre resmiyete geçen partinin kısaltması CHP’dir. Bu partinin Sembolü ise Altı Ok’tur. Günümüzde CHP’den Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 134 milletvekili bulunmakta ve ana muhalefeti fazlasıyla temsil eden sayılı bir partidir. Günümüzdeki Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Siyasi politikası Kemalizm ve sosyal demokrasi görüşlerini fazlasıyla benimseyen merkez sol yanlı bir siyasi parti olmaktadır.

Parti tüzüğü ve programında belirtilen bu görüşlerin yanı sıra demokratik sosyalist ve sosyal liberal eğilimleri de içermektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk yasal siyasi parti olarak görevini yürüten Cumhuriyet Halk Partisi, 1923’ten 1950’ye kadar aralıksız olarak iktidarda kalmayı başarmış ve 1946 yılına kadar genel olarak tek parti iktidarını sürdürmüştür. Ayrıca Chp tarihte en uzun zaman iktidarda kalan siyasi partidir. 1935 yılında da 4. Kongre yapıldı. Daha sonra  dış dünya ile daha uyumlu bir kelimenin tercih edilmesine karar verilmiş ve bugünkü adı “Cumhuriyet Halk Fırkası” benimsenmiştir.

12 Eylül Darbesi olarak bilinen darbenin ardından Bülent Ecevit’in o dönem genel başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi resmen feshedildi; Kuruluşunun 69. yıl dönümü olan 9 Eylül 1992 yılında 6698 sayılı kanuna istinaden yeniden hizmete açık hale getirilmiştir. CHP aynı zamanda kurucusu ve ilk Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetinde tasarruf hakkını CHP’ye bıraktığı Türkiye İş Bankası’nın bir bölümünün de sahibidir. 

Chp Tarihçesi

Chp Tarihçesi

Cumhuriyet Halk Fırkası, Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından İzmir’in Kurtuluşunun birinci yıl dönümü olan 9 Eylül 1923’te Dâhiliye Nezareti’ne (o zamanki İçişleri Bakanlığı) verilen bir dilekçeyle kurulmuştur. İlk adı “Halk Partisi”dir. Partinin ilk genel başkanı Mustafa Kemal, ilk genel sekreteri Recep Peker’dir. Partinin ilk tüzüğünde Halk Partisi’nin amacı “Türkiye’yi çağdaş bir devlet haline getirmek” olarak tanımlandı. Partinin kuruluşundan sonraki en önemli gelişmeler şunlardı:

23 Ekim Cumhuriyet’in ilanı,

3 Mart 1924’te Hilafet’in Kaldırılması,

20 Nisan 1924’te Teşkilât Esasları Kanununun kabulü

 CUMHURİYET HALK PARTİSİ

 CUMHURİYET HALK PARTİSİ

 Halk Fırkası 10 Kasım 1924 tarihinde adının başına “Cumhuriyet” kelimesini eklemiş ve böylece partinin resmi adı “Cumhuriyet Halk Fırkası” olmuştur.

Bundan bir hafta sonra Cumhuriyet tarihinin ilk ve tek muhalefet partisi olan İlerici Cumhuriyet Fırkası kurulmuş ancak bu parti ancak altı ay süre boyunca ayakta kalabilmiştir.

9 Eylül 1935 tarihinde yapılan kongrede adı “Parti” olarak değiştirilmiş ve böylece günümüzde kullanılan partinin adı ortaya çıkmıştır:

“Cumhuriyet Halk Partisi” CHP tarihi açısından bir sonraki en önemli gelişme Atatürk’ün ölümüdür. Atatürk’ün ölümünden sonra 26 Aralık 1938’de yapılan kongrede İsmet İnönü cumhurbaşkanı seçilmiş; Yine aynı kongrede Atatürk “partinin (ebedi şef) kurucusu ve ebedî komutanı” idi; İnönü ise “partinin (milli şefin) değişmez lideri” ilan edildi.

Çok Partili Hayata Geçiş Ve Chp:

Çok Partili Hayata Geçiş Ve Chp:

CHP’nin bir diğer önemli kongresi ise İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden sonra 10 Mayıs 1946’da yapılan kongredir. Bu kongre bir anlamda CHP’yi çok partili hayata hazırlamak için toplanmıştır. Zira hem 1945’te Ulusal Kalkınma Partisi’nin kurulmasıyla hem de 1946’da Demokrat Parti’nin kurulmasıyla Türkiye bu dönemde fiili bir çok partili sisteme sahipti.

Bu kongrede İsmet İnönü’nün bizzat yaptığı öneriyle “değişmez başkanlık” sona ermiş ve artık kongrede başkanın seçilmesine karar verilmiştir. Nitekim 1950 seçimlerinden sonra Meclis’te çok sert bir iktidar-muhalefet çatışması yaşanacaktı. Bu dönemde Demokrat Parti hükümeti halkevlerini kapattı, CHP’nin mal varlığına ve partinin yayın organı olan “Ulus” gazetesine el koydu. Ayrıca 1954 seçimleri CHP için daha ağır bir yenilgiyle sonuçlanmış ve CHP 490 milletvekili olan DP’ye karşı sadece 30 milletvekili çıkarabilmiştir.

1960-1980 Döneminde Chp

 • 1961-1965 yılları arasında iki koalisyon hükümeti kurdu ve bu hükümetlere Birinci ve İkinci İnönü koalisyonları adı verildi.
 • 1960’larda CHP’nin temel sorunu, partiyi doktriner bir temele oturtma ihtiyacıydı.
 • 1965 yılından itibaren toplumda ekonomik ve sosyal sorunların öne çıkması ve sol siyasetin güçlenmesi nedeniyle CHP ideolojik olarak daha net bir yol izleme ihtiyacı hissetmeye başlar.
 • Sol-sosyalist fikirleriyle tanınan Türkiye İşçi Partisi’nin CHP tabanındaki etkisi bu konuda CHP’yi etkileyen en önemli gelişmedir.

Orta Tartışmaların Solu

1965 seçimlerinde CHP’nin oyları %28,7’ye düştüğünde, CHP içinde bir grup bu düşüşü “merkezin solu” hareketine bağladı ve Turhan Feyzioğlu’nun başını çektiği 76ers adlı bir grup dağıldı. Bu ayrışmada “merkez solu” hareketinin önde gelen ismi Bülent Ecevit’in parti genel sekreterliğine seçilmesi etkili oldu. Partiden ayrılan bu isimler daha sonra “Cumhuriyet Güven Partisi” adında yeni bir parti kurdular.

Bülent Ecevit’in Genel Başkan Seçilmesi:

Bülent Ecevit'in Genel Başkan Seçilmesi:

CHP tarihinde bir başka dönüm noktası da 12 Mart 1971 Muhtırası’dır. Muhtırayı destekleyip desteklememe konusunda görüş ayrılığına düşen Parti Genel Sekreteri Bülent Ecevit ile İsmet İnönü arasında çıkan anlaşmazlıktan sonra Ecevit genel sekreterlikten istifasını yapar. Ancak Ecevit’in parti içindeki ağırlığı artık daha da belirginleşti. Nitekim İnönü, Ecevit yandaşlarından oluşan parti meclisini değiştirmek istedi ve 5. Olağanüstü Genel Kurul’da “ya ben ya o” diyerek yeni bir parti meclisi oluşturulmasını istedi.

Chp milletvekili ancak 503 delegenin güvensizlik oyu karşısında 709 delege parti meclisine güvenoyu veriyor. Bu da Ecevit’i desteklediklerini gösteriyor. Bunun üzerine İsmet İnönü ertesi gün CHP genel başkanlığından istifa etti. Böylece İnönü, 35 yıldır kesintisiz olarak elinde bulundurduğu CHP’nin başkanlığından ayrıldı. 14 Mayıs 1972’de yapılan Genel Kurul’da Bülent Ecevit, Atatürk ve İnönü’den sonra CHP’nin 3. Başkanı oldu. Nitekim Ecevit, hayatının bundan sonraki döneminde yarattığı bu kavramsallaştırmayı merkeze alacaktır.

1980’den Günümüze Chp Tarihi

1980 Askeri Darbesi sonrasında tüm partilerle birlikte CHP de kapatılmış ve 12 Eylül öncesi dönemde partilerin yeniden kurulması yasaklanmıştır. Bunun üzerine Bülent Ecevit, 14 Mayıs 1985’te eşi Rahşan Ecevit aracılığıyla (siyasi yasağı nedeniyle) yeni bir parti kurdu ve bu partiye “Demokratik Sol Parti” adını verdi. Ecevit, 5 Kasım 2006’daki vefatına kadar bu partide siyasi hayatını sürdürmüş, 1992’de CHP yeniden açılmasına rağmen CHP’ye geri dönmemiştir.

Deniz Baykal’ın Genel Başkan Dönemi:

Deniz Baykal'ın Genel Başkan Dönemi:

CHP ise, 12 Eylül rejimi tarafından kapatılan partilerin yeniden açılmasını sağlayan yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesiyle 19 Mayıs 1992’de yeniden kuruldu. Chp milletvekili 9 Eylül 1992’de yapılan kongrede Erol Tuncer’e karşı yarışan Deniz Baykal, CHP tarihinde dördüncü, 12 Eylül’den sonra CHP’nin ilk genel başkanı oldu. Meslek olarak avukat olan Deniz Baykal; Dışişleri Bakanlığı, Geçmişte Başbakan Yardımcılığı, Maliye Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda kısa dönemler olarak görev yaptı. Deniz Baykal’ın başkanlığı 1999-2000 yılları arasında Altan Öymen’in başkanlık yaptığı dönem dışında 10 Mayıs 2010 tarihine kadar kısa bir süre devam etti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan Dönemi:

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Dönemi:

Kemal Kılıçdaroğlu, 2010 yılından bu yana CHP’nin genel başkanıdır. Cumhuriyet Halk Partisi 36. Olağan Kongresi’nde 447 oy alan Muharrem İnce’ye karşı 790 oyla Kemal Kılıçdaroğlu yeniden başkan seçildi. Meslek olarak bürokrat olan Kılıçdaroğlu, 1997-1999 yılları arasında Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü olarak görev yaptı. 2002 yılında ilk kez CHP milletvekili olarak Meclis’e giren Kemal Kılıçdaroğlu, 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olarak %37 oy oranıyla ikinci oldu. Son olarak CHP, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana mecliste ana muhalefet partisi konumunda ve son genel seçim olan 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde 146 milletvekili kazandı. 2022 yılında da halen bu görevini devam ettirmektedir.

Chp nin Kazandığı Seçimler ve Oy Oranları

Chp nin Kazandığı Seçimler ve Oy Oranları

1923’ten 1950’ye kadar iktidarda kalan Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti iktidarının son 20 yılında ana muhalefet partisi adı altında siyasi varlığını sürdürmüştür. 1979’dan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 10 seçimi geride bıraktı. Türkiye’de çok partili siyasi hayatın ardından 17 genel seçim yapıldı. Bunlardan ilki (21 Temmuz 1946 seçimi) 1946 genel seçimini ve CHP’nin yasaklandığı dönemde (1980-1992) yapılan 3 seçimleri hariç tutarsak geçişe uyum nedeniyle seçime girememiş olmasıdır.

çok partili sisteme geçiş sağlanamadı ve yeni kurulan partilerin örgütlenmesine izin verilmedi.  Bu 13 seçimde seçmen toplam 249 milyon 41 bin 262 geçerli oy pusulasını sandığa attı. Bu sandıkların 58 milyon 999 bin 992’sinde CHP lehine mühür basıldı. Diğer bir deyişle, Türkiye’nin çok partili döneminde CHP lehinde kullanılan oylar, toplam geçerli oyların %23,6’sına tekabül etmektedir. Türkiye 1950’den bu yana yaklaşık 65 yıllık sandık tecrübesine sahip. Bu dönemde CHP hiçbir zaman iktidarı tek başına görmedi. Toplam hükümet faaliyeti de yaklaşık 6 yıldır. Bu 6 yıllık sürenin 4 yılı 9 ayı koalisyon hükümetlerinde, 14-15 ayı ise azınlık hükümetlerinde geçti. Yani CHP bu dönemin sadece %9,2’sinde iktidarda.

CHP, Chp milletvekili Bülent Ecevit’in başbakan olduğu 42. Türk hükümeti (5 Ocak 1978 – 12 Kasım 1979) ile son kez iktidar olma fırsatı buldu. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz: CHP 35 yıldır iktidara gelemedi. Son CHP hükümetinin 41 üyeli Bakanlar Kurulu’nun 25’inin ömrü, CHP’yi bir kez daha hükümette görmeye yetmedi. O kabineden sadece 16 kişi yaşıyor.

CHP son kez iktidardayken Türkiye nüfusu 43 milyondu. Son kez iktidarda olduğu 1979 yılından bu yana geçen 35 yılda CHP’yi zaferle tanıştıramayan ve iktidarın yüzünü görmeyen 4 genel başkan görev yaptı. Bu genel başkanlar arasında 15 yıl 8 ay ile en uzun süre görev yapan Deniz Baykal oldu. Bu 4 cumhurbaşkanı ile CHP 1979’dan bu yana 5’i genel, 5’i yerel olmak üzere 10 seçimde seçmenin karşısına çıktı. Hepsinde de yenildiler, yani birinci parti hiçbirinde çıkamadı. Nitekim bu seçimlerden birinde (1994) %4, diğerinde (1999) %8 oy aldı.

CHP, 35 yılda 20 kez “kongre heyecanı” yaşadı. Bunlardan 10’u sıradan, 10’u olağanüstüydü. Başka bir deyişle CHP, iktidara alacağı yön ve politikaları yeniden tasarlama ve yeniden tasarlama fırsatını 20 kez kullandı. Bu kongrelerden ne olağan ne de olağanüstü bir güç çıkamazdı. 9 Eylül 1923’te Kemal Atatürk tarafından ‘Halk Fırkası’ adı altında kurulan partinin adı 1924’te ‘Cumhuriyet Halk Fırkası’, 1935’te de ‘Cumhuriyet Halk Fırkası’ olarak değiştirildi. Partinin amblemi, ilkelerinin her birini temsil eden 6 oktan oluşmaktadır.

Chp nin Kazandığı Seçimler ve Oy Oranları

Cumhuriyet Halk Partisi, partinin ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’ne milli bağımsızlığı getirmiş, Cumhuriyeti kurmuş ve milli birliğin sembolü olmuştur. Cumhuriyetin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 15 Ekim 1927’de yapılan İkinci Kongresi’nde Mustafa Kemal Atatürk nutkunun tamamını okudu ve partinin değişmez lideri Mustafa Kemal olarak belirlendi. Bu kongrede Genel Başkan Yardımcısı olarak Başvekil İsmet İnönü atanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk döneminde kurulan CHP hükümetleri sırasıyla:

•  I. İsmet İnönü Hükûmeti (30 Ekim 1923 – 6 Mart 1924)

•  II. İsmet İnönü Hükûmeti (6 Mart 1924 – 22 Kasım 1924)

•  Ali Fethi Okyar Hükûmeti (22 Kasım 1924 – 3 Mart 1925)

•  III. İsmet İnönü Hükûmeti (3 Mart 1925 – 1 Kasım 1927)

•  IV. İsmet İnönü Hükûmeti (1 Kasım 1927 – 27 Eylül 1930)

•  V. İsmet İnönü Hükûmeti (27 Eylül 1930 – 4 Mayıs 1931)

•  VI. İsmet İnönü Hükûmeti (4 Mayıs 1931 – 1 Mart 1935)

•  VII. İsmet İnönü Hükûmeti (1 Mart 1935 – 1 Kasım 1937)

•  I.Celal Bayar Hükûmeti (1 Kasım 1937 – 11 Kasım 1938)

Chp nin Kazandığı Seçimler ve Oy Oranları

Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk‘ün 10 Kasım 1938 Perşembe günü vefatından sonra, 11 Kasım 1938’de Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı ve CHP Malatya Milletvekili Mustafa İsmet İnönü oybirliğiyle II. Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Ölümünden sonra Mustafa Kemal Atatürk “Ebedi Şef” ilan edildi. II. İkinci Dünya Savaşı sırasında kurulan CHP hükümetleri: II. Celal Bayar Hükümeti (11 Kasım 1938 – 25 Ocak 1939) I. Refik Saydam Hükümeti (25 Ocak 1939 – 3 Nisan 1939) II. Refik Saydam Hükümeti (3 Mart 1939 – 9 Temmuz 1942) I. Şükrü Saracoğlu Hükümeti (9 Temmuz 1942 – 9 Mart 1943) II. Şükrü Saraçoğlu Hükümeti (9 Mart 1943 – 7 Ağustos 1946) Cumhuriyetin ilk yıllarından 1945 yılına kadar Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin tek parti olarak iktidarını sürdürmüştür.

Seçimler yapılmış ve CHP’nin kazandığı bu seçimler Açık oylama ve gizli sayım nedeniyle yüzde 70’lik bir çoğunlukla ‘Pergel Seçim’ olarak adlandırıldı. 1946-1950 yılları arasında kurulan CHP hükümetleri: Recep Peker Hükümeti (7 Ağustos 1946 – 10 Eylül 1947) I. Hasan Saka Hükümeti (10 Eylül 1947 – 10 Haziran 1948) II. Hasan Saka Hükümeti (10 Haziran 1948 – 16 Ocak 1949)Şemsettin Günaltay Hükümeti (16 Ocak 1949 – 22 Mayıs 1950) 1950 Türkiye Genel Seçimlerinde 1946 yılında kurulan Demokrat Parti, iktidarı CHP’den devraldı.

büyük bir çoğunluk. DP’nin yüzde 53 oy aldığı bu seçimin ardından, 11.5 yıl Cumhurbaşkanı olarak görev yapan İsmet İnönü muhalefetin başına geçti. 2 Mayıs 1954’te yapılan seçimlerde Demokrat Parti yüzde 57,5 ​​oy alırken, CHP yüzde 35’te kaldı.

1954’te Cumhuriyet Halk Partisi kalan oy oranını yüzde 35’ten yüzde 41’e çıkarmış ve bu seçimler Demokrat Parti’ye bir uyarı olarak yorumlanmıştı. Aynı yıl referanduma sunulan 1961 Anayasası, halkın oylarının yüzde 61’ini alarak yürürlüğe girdi. 15 Ekim 1961’de yapılan seçimlerde hiçbir partinin çoğunluğu sağlayamadığı Türkiye’de ilk kez bir koalisyon hükümeti kuruldu. Cemal Gürsel’in güçlüklerle Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 10 Kasım 1961’de İsmet İnönü Başbakan olarak atandı. CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, 20 Kasım 1961’de Adalet Partisi ile cumhuriyet tarihinin ilk koalisyon hükümetini kurdu.

Bu tarihten 1965’e kadar CHP tarafından İsmet İnönü liderliğinde üç ayrı koalisyon hükümeti kuruldu. İsmet İnönü tarafından kurulan üç koalisyon hükümeti: VIII. İnönü Hükümeti (20 Kasım 1961 – 25 Haziran 1962)IX. İnönü Hükümeti (25 Haziran 1962 – 25 Aralık 1963)X. İnönü Hükümeti (25 Aralık 1963 – 20 Şubat 1965) 10 Ekim 1965’te yapılan seçimlerde Süleyman Demirel’in liderliğindeki Adalet Partisi (AP) Türkiye genelinde yüzde 52,8 oy aldı. Bu seçimden sonra Adalet Partisi tek başına iktidara gelirken, CHP’de Bülent Ecevit’in adı ön plana çıkmaya başladı.

12 Mart 1971 Muhtırası’nın ardından 30 Haziran 1972’de toplanan 21. Olağan Kongre, Cumhurbaşkanlığı’ndan istifa eden İsmet İnönü’nün CHP Kongresi’ne son katılımına tanık oldu. . 7 Mayıs 1972’de ilk kez Sofya uçağının kaçırılmasının ardından 709 oyla seçilen Bülent Ecevit, 1085 delegeden 1032’sinin oyu alarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildi. 6 Kasım 1972’de İsmet İnönü partiden ve milletvekilliğinden istifa etti. Bu istifa ile CHP’de bir dönem kapandı. 

Türkiye’de 1973 Genel Seçimlerinde CHP yüzde 33 oy alırken, 9 Aralık 1973’te yapılan Yerel Seçimlerde bu yükseliş devam etti. 26 Ocak 1974’te Necmettin Erbakan ve Necmettin Erbakan, Cumhuriyet Halk Partisi arasında koalisyon kurdu. ve Ulusal Kurtuluş Partisi (MSP). hükümetini kurdu. İlerleyen yıllarda CHP genel başkanı olacak olan Deniz Baykal bu hükümette Maliye Bakanı, daha sonra CHP genel sekreteri olacak Önder Sav ise Çalışma Bakanı olarak görev yaptı. Kıbrıs Harekatı’nın ardından 18 Eylül 1974’te CHP-MSP hükümetinden istifa etti. Erken seçim kararı alan Ecevit, diğer partilerin katılmaması üzerine uzun süren bir hükümet krizi yaşadı.

Hükümet krizi ancak 12 Nisan 1975’te sona erdi. Süleyman Demirel’in Başbakanlığı altında AP, MSP, MHP ve CGP olan I. Milliyetçi Cephe Hükümeti kuruldu. 1977 Türkiye Genel Seçimlerinde acı bir şekilde çıkan Cumhuriyet Halk Partisi, 21 Haziran 1977’de Bülent Ecevit liderliğinde bir azınlık hükümeti kurdu. CHP’nin iflası olarak yorumlanırken ülkede yaşanan kanlı olayların ardından CHP’nin oyları yüzde 41’den yüzde 29’a düştü. 16 Ekim’de Başbakan Ecevit istifa etti. Hükümeti kurma görevini üstlenen Süleyman Demirel, 12 Kasım 1979’da azınlık hükümetini kurdu. Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçim krizi, cinayetler, boykotlar, öğrenci olayları yaşanırken 12 Eylül 1980 sabahı yeni bir darbeyle uyandı.

Chp nin Kazandığı Seçimler ve Oy Oranları

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve kuvvet komutanlarından oluşan Milli Güvenlik Kurulu ülkenin tek hakimiydi. CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ve AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Gelibolu’daki Hamzaköy tesislerinde gözetim altına alındı. MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, İzmir-Uzunada’ya gönderildi. 30 Ekim 1980’de Bülent Ecevit CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa etti. Bir yıl sonra MGK, 16 Ekim 1981’de tüm siyasi partilerle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’ni de kapattı. Böylece CHP’nin Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk dönemi sona erdi.

Bülent Ecevit’in 1970’lerde kurduğu CHP hükümetleri:

 1. Ecevit Hükümeti (26 Ocak 1974 – 17 Kasım 1974)
 2. II. Ecevit Hükümeti (21 Haziran 1977 – 21 Temmuz 1977)
 3. III. Ecevit Hükümeti (5 Ocak 1978 – 12 Kasım 1979) 

12 Eylül’den sonra yasaklanan siyasi faaliyetler 7 Kasım 1982’de referanduma sunulmuş ve anayasa yüzde 91,3 oyla kabul edilmiş, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Cumhurbaşkanı Kenan Evren 7. Cumhurbaşkanı seçilmiştir. aynı oy ile 1983 yılının ortalarında siyasi faaliyetlere izin verilmiş ve MGK’nın sıkı kontrolü altında yapılan seçimlere sadece Turgut Özal liderliğindeki ANAP, Necdet Calp liderliğindeki Halk Partisi ve Turgut Sunalp’ın Milliyetçi Demokrasi Partisi katılabilmiştir. 6 Kasım 1983 seçimleri sonucunda ANAP yüzde 45 oy alarak tek başına iktidara geldi ve Turgut Özal yeni hükümeti kurarken CHP seçmenine hitap eden Halkçı Parti yüzde 30 oy aldı. başkan seçildi.

Bu tarihten itibaren, 1995 yılında CHP’de Deniz Baykal dönemi başlamıştır. Deniz Baykal, yaklaşık bir yıllık iki kısa arayla da (1995, 1999-2000) yaklaşık 15 yıl 8 ay başkanlık yapmıştır. Baykal halen CHP milletvekili olarak milletvekilidir. 3 Mayıs 1992’de CHP genel yönetim kurulunun hayatta kalan son üyeleri bir açıklama yaptı. Bu açıklama ile CHP tabanı harekete geçirildi, Cumhuriyet Halk Partisi yeniden açılıyordu. Gençlik kollarının bir araya gelmesiyle Cumhuriyet Halk Partisi’nin doğum tarihi de belirlendi: 9 Eylül 1992. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeniden açılan 25. Olağan Kongresi’nde genel başkanlık yarışını 679 oyla Deniz Baykal ve Erol Tuncer kazandı. 

26 Mart 1994 seçimlerinde büyük hayal kırıklığı yaşayan CHP’de solla birleşme kararının ardından CHP’nin başkanlığına oybirliğiyle Hikmet Çetin oturdu. Deniz Baykal, DYP-CHP hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak yer aldı. 18 Nisan 1999’da yapılan genel ve yerel seçimlerde Bülent Ecevit’in DSP’si oyların %22,18’ini alarak birinci parti oldu ve CHP’yi darbe dönemi dışında ilk kez meclisten attı. CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi dışında olmasına rağmen iktidar koalisyonuna muhalefetini sürdürdü.

2001 krizinde Türkiye’nin önemli dönüm noktalarından biri olan Kemal Derviş’in CHP’ye geçişi ile parti ivme kazanırken, 2002 seçimlerine 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan umutla girdi. Başında bulunduğu Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidara geldiğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 2007 Türkiye Genel Seçimlerinde CHP’nin oyları yüzde 20’ye kadar yükselmesine rağmen, tek başına iktidara gelmek yeterli değildi. 22-23 Mayıs 2010’da toplanacak olan 33. Olağan Kurultayı’na iki haftadan az bir süre kala, Genel Başkan Deniz Baykal’a yönelik kaset iddialarının ardından partide adı öne çıkan CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu başkan oldu. 22 Mayıs 2010’da partinin başına geçti.

Chp Milletvekilleri Kimlerdir? 

Burhanettin Bulut

Burhanettin Bulut

ADANA Chp milletvekili 

Burhanettin Bulut Bitlis 1970, Ahmet-Zübeyde. Eczacı ve ekonomistler; İlk, orta ve lise eğitimini Adana’da bitirdi. Daha sonra eğitimine Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde devam etti ve mezun oldu. 1993 yılından itibaren Adana’da kendi eczanesinde çalışmaktadır. Burhanettin Bulut 4 dönem Adana Eczacılar Odası Başkanlığı olmak üzere 6 dönem yöneticilik yaptı. Çukurova Kent Konseyi’nin kurucu üyesiydi. 30 Mart 2014 belediye seçimlerinde Çukurova ilçesi belediye meclisi üyesi oldu. Burhanettin Bulut Adana İl Başkanlığı başta olmak üzere CHP’de çeşitli görevlerde bulundu. Meslektaşı İpek Bulut ile evli ve Berfin Ege ve Cem Batu’nun babasıdır.

Orhan Sümer

Orhan Sümer

ADANA Chp milletvekili

Orhan Sümer 2 Mart 1963 yılında Adana’da doğdu. Babasının adı Hasan, annesinin adı Saadet’tir. Kiremithane İlkokulu ve Yavuzlar Ortaokulu’nu bitirdikten sonra; Karşıyaka Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra iş hayatına atıldı. Orhan Sümer 1997 yılında Adana İl Yönetim Kurulu üyeliği yaptıktan sonra 2001 yılında Adana İl CHP Genel Başkanlığına seçildi. 2004 yılında devrettiği cumhurbaşkanlığı bayrağını, delegelerin isteği ve desteğiyle 2011 yılında devraldı. 2014 yerel seçimlerinde CHP yönetiminden uzun süredir ayrı olan Seyhan ve Karataş ilçe cemaatlerini geri kazanmak ve parti bayrağını çekmek için çok çalıştı.

Sümer 1997 yılından bu yana sekiz dönem üst üste Kongre delegesi olarak görev yaptı. Orhan Sümer Kemalist Düşünce Derneği, Adana Ticaret Odası Üyeliği, Adana Binicilik Sporları Kulübü Üyeliği ve Adana Demirspor Kulübü Üyeliği gibi birçok STK’da Yönetim ve Üyelik üyelikleri bulunan Sümer, ayrıca birçok önemli mesleki ve sosyal dayanışma projesine imza atmaktadır. 2022 yılında halen 27. Dönem Adana Milletvekili seçilen Sümer, CHP Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Kamu İktisadi Teşebbüs Komisyonu Üyesidir. İyi derecede İngilizce bilen Sümer, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Haluk Koç

Ahmet Haluk Koç

ANKARA Chp milletvekili

Ahmet Haluk Koç 3 Ekim 1954’te İstanbul’da doğdu. Babasının adı Salih Zeki, annesinin adı Nezahat’tır. doktor ve öğretim görevlisi; 1973 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Hematoloji Anabilim Dalı’nda İç Hastalıkları ve yan dalda Hematoloji ihtisasını tamamladı. Ahmet Haluk Koç 1990 yılında Doçent, 1996 yılında Profesör oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’nde Hematoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Hematoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak çalıştı. Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreteri ve Kemik İliği Nakli Alt Grup Başkanlığı yaptı. Avrupa Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi Başkanlığı yaptı.

Ahmet Haluk Koç Yurtiçinde ve yurtdışında 200’den fazla makalesi yayınlandı. 2000-2002 yılları arasında CHP parti meclisi ve MYK üyesiydi ve Kasım 2002’ye kadar CHP sağlık komisyonunun koordinatörlüğünü yaptı. 22., 23. ve 24. Dönem Samsun Milletvekili, 25. ve 26. Dönem Ankara Milletvekili seçildi.

2002-2007 yılları arasında TBMM AB Uyum Komisyonu ve TBMM Avrupa-Akdeniz Parlamenterler Meclisi üyeliği ve CHP Grup Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ahmet Haluk Koç 23. Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi 24.25.26; Temmuz 2012’den Ocak 2016’ya kadar partinin sözcülüğünü yapan Koç, şu anda CHP’nin idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığını yürütüyor. Fransızca ve İngilizce bilen Koç, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Haydar Hakverdi

Ali Haydar Hakverdi

ANKARA Chp milletvekili

Ali Haydar Hakverdi 17 Aralık 1979’da Çorum Alaca’da doğdu. 1985’ten beri Ankara’da yaşıyor. Avukat; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 15 yıl Ankara’da serbest avukat olarak çalıştı. Birçok siyasi davada yer aldı. Ali Haydar Hakverdi Çorum-Genel Sekreterlik, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetimi Çağdaş Hukukçular Derneği genel merkezinin yönetimi Görevleri vardı. 2022 yılında da halen Cumhuriyet Halk Partisi Mamak İlçe Başkan Vekilliği, 25. ve 26. Dönem Ankara Milletvekili, aynı dönemde TBMM Başkanlık Divanı ve KİT Komisyonu Sekreteri olarak görev yaptı. Ali Haydar Hakverdi halen Ankara Milletvekili ve parti meclis üyesi olarak görev yapmaktadır. Orta derecede İngilizce bilen Hakverdi evli ve bir çocuk babasıdır.

Bülent Kuşoğlu

Bülent Kuşoğlu

Parti Meclisi Üyesi

Bülent Kuşoğlu Yeminli mali müşavir, muhasebeci, ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. İngiltere’de sosyal güvenlik konularında çalıştı. Bülent Kuşoğlu Maliye Bakanlığı Baş Muhasebecisi, Milli Savunma Bakanı Danışmanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı, Dünya Bankası gözetiminde Türkiye’nin Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sistemi Reform Projeleri Değerlendirme Komitesi ve Yürütme Kurulu Üyesi ; Özel sektörde genel müdür, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak çalıştı.

Köşe yazıları ulusal ve çeşitli internet gazetelerinde yayınlanmaktadır. 24, 25 ve 26. Dönem Ankara Milletvekili seçildi. 24. ve 26. dönemde planlama ve bütçe komisyonu üyeliği yaptı. Bülent Kuşoğlu İktisadi İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Meclisi (EİTPA) Türk Grubu 26. Dönem üyesidir. CHP parti meclisi üyesi ve CHP’nin idari ve mali işlerden sorumlu başkan yardımcısıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilen Kuşoğlu, 2 çocuk babasıdır.

Gamze Taşcıer

Gamze Taşcıer

ANKARA Chp milletvekili

Gamze Taşcıer 1982 yılında Ankara’da doğdu ve 2004 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni bitirdi. 2004 yılından itibaren Mamak’ta serbest eczacı olarak çalışmaktadır. 1999, 2004 ve 2007 belediye ve federal seçimlerinde ilçe gençlik derneği CHP Etimesgut’ta aktif rol aldı. 2009 yerel seçimlerinde Mamak’ta görev yaptı. Gamze Taşcıer 2011 milletvekili seçimlerinde 14. olarak 1. Ankara bölgesi milletvekili adayı oldu.2014 yılında Keçiören İlçe Geçici Yönetim Kurulu üyesi oldu.

2015 milletvekili seçimlerine giden ön seçimlerde Ankara 1. bölgede 5. sırada yer aldı. 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimlerinde aynı bölgede 9. yedek aday oldu. 24 Haziran 2018 Milletvekili Seçimlerinde 1. Ankara Bölgesi 5. Milletvekili seçildi. TBMM Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu’nun CHP sözcüsüdür. 2016, 2018 ve 2020 yıllarındaki parti kongrelerimizde parti meclisi üyeliğine seçildi. 2017 yılında Ankara Eczacılar Odası Başkanı ve Türk Eczacılar Birliği heyeti üyesi oldu. Gamze Taşcıer Kadın ve çocuk hakları, sosyal güvenlik, sağlık ve tıp politikası konularında çalışmalar ve projeler yürütmektedir. Evli ve Bahar ve Nehir adında iki kızı var.

Levent Gök

Levent Gök

ANKARA Chp milletvekili

Levent Gök 24 Ekim 1959’da Balıkesir’de doğdu. Babasının adı Salih Zeki, annesinin adı Güngör’dür. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Levent Gök Serbest avukat olarak çalıştı. İnsan Hakları Derneği yönetim kurulu üyesi ve Türkiye Barolar Birliği delegesiydi. İyi derecede İngilizce bilen Levent Gök evli ve iki çocuk babasıdır.

Murat Emir

Murat Emir

Parti Meclisi Üyesi

Murat Emir 1969 yılında Malatya’da doğdu. 1985 yılında Ankara İncirli Lisesi’nden, 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1992-1996 yılları arasında Ankara’da Sağlık Bakanlığı Hastanesi’nde Göz Hastalıkları ihtisasını yaptı. Çeşitli kamu hastanelerinde göz klinikleri şefliği yaptıktan sonra 2005 yılında kamu hizmetinden emekli oldu ve Özel Emir Göz Hastalıkları Şube Merkezi’ni kurdu.

Murat Emir Doktorluk görevine ek olarak, 2008 yılında Heidelberg Üniversitesi’nden “lazer fiziği” alanında yüksek lisans derecesi aldı. 2005-2009 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Murat Emir 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etiği Anabilim Dalı’ndan “Sağlık Hukuku” konulu tezi ile mezun oldu ve Bilim Doktoru unvanını aldı.

Tekin Bingöl

Tekin Bingöl

ANKARA Chp milletvekili

Tekin Bingöl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Bitlis Köy Hizmetleri’nde asistan ve serbest doktor olarak çalıştı. Tekin Bingöl Özel sektörde şirket müdürü olarak çalıştı. Siyasi parti üyeliği 1984 yılında Sosyal Demokrat Halk Partisi’ne üye olmasıyla başladı. SHP-CHP’nin birleşmesi ile CHP devam etti. Tekin Bingöl 2005 yılında parti konseyine seçildi. 2010 yılında yapılan 31. ve 32. Olağan Kongrelerde parti meclisi üyeliğine seçilerek genel sekreter yardımcılığı görevini üstlendi. 23. Dönem Ankara Milletvekili seçildi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Refah Komisyonu üyesi oldu.

34. Olağan Kongresi’nde parti meclisine yeniden seçildi. 30 Mart yerel seçimleri sonrası MYK değişikliğinden sonra parti örgütlenmesinden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirildi. 25. ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili olarak yeniden seçildi. Tekin Bingöl 18. Olağanüstü Parti Kongresi ve 35. Olağanüstü Parti Kongresi’nde Parti Meclisi’ne seçilen Tekin Bingöl, Parti teşkilatı, teşkilat yönetimi ve yabancı teşkilatlardan sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Çetin Osman Budak

Çetin Osman Budak

ANTALYA Chp milletvekili

Çetin Osman Budak 29 Haziran 1960 yılında Antalya’da doğdu. Lise eğitimini Antalya Endüstri Meslek Lisesi Torna Tesviye Bölümü’nde, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat ve Yönetim Fakültesi İşletme Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Çetin Osman Budak Yüksek Lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde İktisat Politikası alanında tamamladı. Kariyerine özel bir şirkette Akdeniz Bölge Müdürü olarak başladı. Çetin Osman Budak İlk şirketini 1990 yılında Antalya’da, ikinci şirketini 1995 yılında kurdu. İstanbul ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde kağıt ve kartonda sanayi yatırımları bulunmaktadır.

Uğur Bayraktutan

Uğur Bayraktutan

YDK Başkanı

Uğur Bayraktutan 25 Şubat 1965 yılında Artvin’de doğdu. Babasının adı Remzi, annesinin adı Yaşar’dır. Avukat; Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Artvin’de serbest avukat olarak çalıştı. Uğur Bayraktutan Atatürkçü Düşünce Derneği Artvin Kurucular Kurulu üyeliği ve Artvin Barosu Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

SHP Artvin İl Başkan Yardımcılığı, SHP Artvin İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, CHP Artvin Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, CHP Artvin İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, CHP Artvin İl Seçim Kurulu Başkanlığı, CHP Artvin İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve CHP Artvin İl Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Uğur Bayraktutan 12 Haziran 2011 Milletvekili seçimleri için 17 Ağustos 2003 tarihinde CHP Artvin İl Başkanlığı görevinden istifa etti. 24., 25., 26. ve 27. Dönem CHP Artvin Milletvekili seçildi.

Ahmet Akın

Ahmet Akın

Parti Meclisi Üyesi

Ahmet Akın 1973 yılında Balıkesir/Gönen’de doğdu. 25, 26 ve 27. Dönem Balıkesir Milletvekili seçildi. 25. ve 26. dönem Dışişleri Komisyonu, 26. dönemi Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) üyeliği yaptı. Ahmet Akın 29 Ocak 2016 ve 10 Ağustos 2020 tarihleri ​​arasında Başkan’ın enerji politikasından sorumlu başdanışmanı olarak görev yaptı. Ahmet Akın 27. Dönem Sanayi, Ticaret, Doğal Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi. CHP’nin 37. Olağan Parti Kongresi’nde parti meclisi üyeliğine seçildi ve MYK’da enerji ve altyapı projelerinden sorumlu başkan yardımcılığına atandı.

Fikret Şahin

Fikret Şahin

BALIKESİR Chp milletvekili

Fikret Şahin, 15 Ocak 1968’de Sivas’ta doğdu. Babasının adı Hacı, annesinin adı Meryem Kulak Burun Boğaz Uzmanı; 1990 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1995 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ihtisasını tamamladı.

1998 yılından itibaren Balıkesir Devlet Hastanesi’nde KBB uzmanı olarak çalıştı. Fikret Şahin 2000 yılında Yardımcı Doçent Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’ndan Dr. Eğitimim sırasında 17 yıl üst üste cerrahi bilimler asistan temsilcisi ve kulak burun boğaz kliniği şefi olarak çalıştı. Fikret Şahin 2014-2016 yılları arasında Balıkesir Tabipler Birliği Başkanlığı’na seçildi. Balıkesir İl Yönetimi İnsan Hakları Komisyonu ve Balıkesir Kent Konseyi üyeliği yaptı. 2014-2018 yılları arasında Balıkesir Atatürkçü Düşünce Derneği Disiplin Kurulu Başkanlığını yaptı.

Aysu Bankoğlu

Aysu Bankoğlu

BARTIN Chp milletvekili

Aysu Bankoğlu 1989 yılında Bartın’da doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Nursen’dir. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aysu Bankoğlu İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde ve ABD’de Cornell Üniversitesi’nde çeşitli eğitim programlarına katıldı. Yüksek Lisans eğitimini Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda “Yasama Meclislerinde Komisyonlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonunun Yasamadaki Rolü” konulu teziyle tamamladı. Aysu Bankoğlu İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukat olarak çalıştı. Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği üyesidir.

Yaşar Tüzün

Yaşar Tüzün

BİLECİK Chp milletvekili

Yaşar Tüzün, 18 Ocak 1966’da Bilecik’te doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Saadet’tir. işadamı; Ticaret lisesinden mezun oldu. Yaşar Tüzün Bilecik Genç İşadamları Derneği Başkanlığı, Bilecikspor Kulübü Başkanlığı, Marmara Boğazları ve Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Bilecik belediye başkanıydı. Yaşar Tüzün 22. Dönem Bilecik Milletvekili. 22. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığı Divan Kâtipliği yaptı. 23. döneminde aynı göreve yeniden seçildi.

Orhan Sarıbal

Orhan Sarıbal

Bursa Chp milletvekili

Orhan Sarıbal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hayvan Bilimleri Bölümü’nden mezun oldu. 1989’dan 1992’ye kadar SHP’nin Gürsu İlçe Yönetim Kurulu’nda ve 2003’ten 2007’ye kadar CHP’de görev yaptı. Orhan Sarıbal 2005-2007 yılları arasında CHP Bursa il delegesi olarak görev yaptı. 2004-2009 ve 2009-2014 yıllarında CHP’den Gürsu Belediye Meclisi üyeliği yaptı. 2003-2015 yılları arasında TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu’nda çeşitli görevlerde bulundu. Orhan Sarıbal 2002-2006 yılları arasında Gürsu Esnaf Odası ve Gürsu Esnaf Kredi Garanti Kooperatifi’nde yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2006-2010 yılları arasında Gürsu Kemalist Düşünce Derneği Başkanlığı yaptı.

Muharrem Erkek

Muharrem Erkek

ÇANAKKALE Chp milletvekili

Muharrem Erkek, 31 Ağustos 1969 Çanakkale’de doğdu. Babasının adı Muzaffer, annesinin adı Mübeccel’dir. Avukat, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1994 yılında Çanakkale Barosu’na kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Muharrem Erkek 2000-2002 yılları arasında Baro yönetiminde çalıştı. 2004 ve 2009 belediye seçimlerinde Çanakkale Belediye Meclisi’ne seçildi.

Çanakkale Spor ve Çanakkale Zihinsel Engelliler Derneği yönetim kurulu üyeliği yaptı. Çanakkale Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği yaptı. 25, 26 ve 27. Dönem Çanakkale Milletvekili seçildi. Muharrem Erkek 2015-2018 yılları arasında TBMM Grubu Yönetim Kurulu üyeliği ve TBMM Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı. 3-4 Şubat 2018’de yapılan CHP 36. Olağan Kongresi’nde parti meclisi üyeliğine seçildi.

Özgür Ceylan

Özgür Ceylan

Özgür Ceylan 27.11.1973 tarihinde Çanakkale ili Yenice İlçesi Naipli Köyü’nde doğdu. Ebeveynleri öğretmendir. Babasının adı Ali İhsan, annesinin adı Ayfer’dir. Yeminli mali müşavir ve iş adamıdır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat ve Yönetim Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Özgür Ceylan Yüksek Lisansını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında tamamladı. 1997-2007 yılları arasında ailesine ait Biga ve Çan Ceylan Dersliklerinde yönetici olarak çalıştı. İnşaat sektöründe iş hayatına 2007 yılında kurduğu Ceylan Yapı Market ile başlamıştır. Özgür Ceylan 2012 yılından itibaren CHP Biga İlçe Başkan Yardımcısı, İlçe Sekreteri ve İlçe Başkanı olarak iki dönem görev yaptı.

Bayram Yılmazkaya

Bayram Yılmazkaya

Bayram Yılmazkaya Adıyaman / Besni – 1968, Ahmet, Ayşe Fatma. Doktor; 1992 yılında Çukurova Üniversitesi’nden mezun oldu. 1993-2000 yılları arasında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi’nde Kalp Damar Cerrahı ünvanını alarak cerrah olarak çalıştı. Bayram Yılmazkaya 2000-2005 yılları arasında Ankara’da özel bir hastanede, 2005-2009 yılları arasında Ankara’da Akay Hastanesi’nde çalıştı. Bayram Yılmazkaya 2011-2016 yılları arasında Şanlıurfa’da özel bir hastanede çalıştı. Gaziantep’teki özel NCR hastanesinde bölüm başkanıydı.

İsmet Tokdemir

İsmet Tokdemir

HATAY Chp milletvekili

İsmet Tokdemir 1 Şubat 1959’da Reyhanlı/Hatay’da doğdu. Babasının adı Abdurrahman, annesinin adı Nazlı’dır. İş adamı; Isparta Eğitim Enstitüsü Fen ve Doğa Bilimleri Bölümü’nden mezun oldu. İsmet Tokdemir 27. Dönemde Hatay Milletvekili seçildi. İsmet Tokdemir Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesidir. Orta düzeyde Arapça ve Fransızca bilen Tokdemir evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Güzelmansur

Mehmet Güzelmansur

HATAY Chp milletvekili

Mehmet Güzelmansur 1967 yılında Antalya’da doğdu. ODTÜ makine mühendisliğinden mezun oldu. Yüksek Lisansını Dünya Bankası bursuyla İngiltere’de tamamladı. Mehmet Güzelmansur Çeşitli üniversitelerde ders verdi. İki dönem Antakya Belediye Meclisi üyeliği ve CHP Grup Başkanlığı yaptı. Genç, dinamik, üretken ve çalışkan bir iş adamı olarak ciddi projelere ve başarılı işlere imza attı. Mehmet Güzelmansur Hatay Büyükşehir Belediyespor Başkan Yardımcısıdır.

Suzan Şahin

Suzan Şahin

HATAY Chp milletvekili

Suzan Şahin 1 Ocak 1968’de Hatay Dörtyol’da doğdu. Babasının adı Ömer, annesinin adı Şükriye’dir. İlk, orta ve lise eğitimini Payas Yakacık Lisesi’nde tamamladı. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1992 yılından beri İskenderun’da serbest avukat olarak çalışmaktadır. 2014-2016 yılları arasında CHP Kadın Derneği MYK ve 2016-2018 yılları arasında CHP Kadın Derneği MYK asil üyesi ve Akdeniz’de Kadın Politikası Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Suzan Şahin Halen İskenderun’da CHP Kadın Kolları Halkla İlişkiler Sorumlusu olan Şahin, Hatay’daki CHP Kongresi’nde delege. Şahin, iki dönem Türkiye Barolar Birliği Hatay Delegesi olarak görev yaptı. Suzan Şahin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Kemalist Düşünce Derneği’ne üye olarak görev yaptı. Sığınma evleri, aile içi şiddetin önlenmesi, medeni hukuk ve kadın hakları ile yetimler, engelliler ve şehit aileleri konularında çalışmalar yaptı.

Engin Altay 

Engin Altay 

İstanbul Milletvekili 

Engin Altay 15 Aralık 1963 Sinop İli Erfelek İlçesi’nde doğdu. Annesinin adı Nazile, babasının adı Kazım’dır. İlk ve orta öğrenimini Erfelek ilçesinde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi ve Denizli Eğitim Lisesi’nden mezun oldu. Sivas ve Sinop illerinde öğretmen ve eğitim müdürü olarak çalıştı. Erfelek ilçesi belediye başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 22., 23. ve 24. Dönem Sinop, 25. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

Engin Altay Meclis İnsan Hakları Araştırma Komisyonu ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesiydi. 22. seçim döneminde Türkiye-Moğolistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı. 2004-2008 yılları arasında CHP MYK üyesi ve 2010-2012 yılları arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Engin Altay Cumhuriyet Halk Partisi 18. Olağanüstü Kongresi’nin başkanlığını yaptı. Halen TBMM’de CHP Grup Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Fethi Açıkel

Fethi Açıkel

Parti meclisi üyesi

Fethi Açıkel İstanbul milletvekili. Siyaset bilimci profesör doktor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. A.B.D. Lisans derecesini Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Uluslararası İlişkiler, yüksek lisans derecesini ODTÜ’den Sosyoloji ve doktora derecesini İngiltere’de Essex Üniversitesi’nden aldı. Fethi Açıkel 2002’den 2003’e kadar London School of Economics’te (LSE) doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 2010-2016 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (BYKP) Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu Başkan Yardımcılığı yaptı. Fethi Açıkel Cumhuriyet Halk Partisi’nin 36. ve 37. Olağan Kurultayı’nda parti meclis üyeliğine seçildi.

Gamze Akkuş İlgezdi

Gamze Akkuş İlgezdi

İSTANBUL Chp milletvekili

Gamze Akkuş İlgezdi 1969 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Maksillofasiyal cerrahide yüksek lisansını meslek dışı bir eğitim programı ile tamamladı. Gamze Akkuş İlgezdi Meslek hayatına 1992 yılında SSK Topçular Dispanserinde başladı. 1993 yılında SSK Okmeydanı Hastanesi’ne atandı. 9 yıl cerrahi bölümünden sorumluydu. Gamze Akkuş İlgezdi 1999-2001 yılları arasında başhekim yardımcısı olarak görev yaptı. Aynı yıllarda KESK’in aktif üyeleri arasında yer aldı. 2009 yılında 18 yıl çalıştığı Sağlık Bakanlığı’ndan İçişleri Bakanlığı’na geçti. 7 yıl yerel yönetimlerde çalıştı ve projeler üretti. 

Gürsel Tekin

Gürsel Tekin

İSTANBUL Chp milletvekili

Gürsel Tekin, 1 Haziran 1964 yılında Ardahan İli, Göle İlçesi’nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ardahan’da tamamladı. Lise eğitimine Kars’ta başlayan Gürsel Tekin, lise yıllarında Bülent Ecevit’in başkanlığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi’nin gençlik kollarına katıldı. 14 Ağustos 2007’de CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa eden Şinasi Öktem’in yerine parti Merkez Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. Gürsel Tekin 2009 yerel seçimleri kampanyası sırasında CHP İstanbul belediye başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile çalıştı. 2009 yerel seçimlerinde Kadıköy tarafından yeniden İstanbul Kent Konseyi üyeliğine seçildi. 4 Ağustos 2010 tarihinde 48 milletvekilinin oyu ile MYK üyeliğine seçildi. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekin’in genel başkan yardımcısı olacağını basına duyurdu.

Kadri Enis Berberoğlu

Kadri Enis Berberoğlu

İSTANBUL Chp milletvekili

Kadri Enis Berberoğlu 1956 İstanbul doğumlu, Avusturya Gymnasium ve Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Enstitüsü’nden mezun oldu (’80). BEN. U. Lisansüstü eğitimini İktisadi Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü’nde tamamladı. Gazeteciliğe 1981 yılında Dünya gazetesinde başladı. Kadri Enis Berberoğlu Hürriyet, Cumhuriyet, Güneş, Radikal Gazeteleri, CNN-Türk Haber Kanalı, İstanbul, Ankara ve Bonn’da muhabirlik, Ankara büro şefliği, Bonn temsilciliği, Bağdat’ta savaş muhabirliği, ekonomi servis şefliği, haber koordinatörlüğü ve köşe yazarlığı yaptı. Kadri Enis Berberoğlu Kuruluşundan bu yana 10 yıldır CNN Türk kanalında hafta içi her gün ekonomik program hazırlıyor ve sunuyor.

Mahmut Tanal

Mahmut Tanal

İSTANBUL Chp milletvekili

Mahmut Tanal 1 Ocak 1961’de Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Bahçecik Köyü’nde doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Keziban’dır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Mahmut Tanal Serbest avukat olarak çalıştı. Bahçeşehir ve Okan Üniversitelerinde Siyaset Okulu programından sertifika aldı. Türkiye Barolar Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen Bahçeşehir Üniversitesi Ceza Hukuku İletişim Denetimi ve Teknik Denetim Programı ve Türk Avukatlar Eğitimine katıldı. Mahmut Tanal Kemalist Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Ceza Hukukçuları Derneği ve Tüketiciyi Koruma Derneği’ne üye oldu.

Sibel Özdemir

Sibel Özdemir

İSTANBUL Chp milletvekili

Sibel Özdemir 10 Haziran 1979’da İstanbul’da doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Makbule’dir. Akademisyen; Marmara Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Sibel Özdemir Yüksek Lisans derecesini Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü’nden İşletme (Finans) alanında, doktora derecesini ise Marmara Üniversitesi’nden Uluslararası İktisat alanında almıştır.

Turan Aydoğan

Turan Aydoğan

İSTANBUL Chp milletvekili

Av. Turan Aydoğan, 5 Mayıs 1964’te Torul’da doğdu. Babasının adı Etem, annesinin adı Ayşe’dir. İlk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Bir süre özel sektörde profesyonel yönetici olarak çalıştıktan sonra kariyerine İstanbul Barosu’na kayıtlı serbest avukat olarak devam etti.

Turan Aydoğan İstanbul’un Bahçelievler semtinde Cumhuriyet Halk Partisi saflarında siyasete girdi. Parti içindeki çeşitli idari görevlerin yanı sıra, Hukuk Komisyonu üyeliği ve başkanlığı, Anayasa ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı, Seçim Eğitim Komisyonu üyeliği ve başkanlığı, Seçim Kurulu asil üyeliği görevlerini de üstlendi. Komite ve Genel Kurul’da çeşitli zamanlarda CHP’yi temsil eden bir Delege. 2012 yılından bu yana CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olmasına rağmen Turan Aydoğan 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde 27. dönem İstanbul Milletvekili seçilmiştir.

Ahmet Tuncay Özkan

Ahmet Tuncay Özkan

İZMİR Chp milletvekili

Ahmet Tuncay Özkan 1966 yılında Ankara’da doğdu. Babasının adı Ziya, annesinin adı Sulhiye’dir. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin doğa bilimleri enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı. Cumhuriyet, Radikal, Milliyet ve Akşam gazetelerinde muhabir, yazar ve yönetici olarak çalıştı. Televizyon yayınına 1993 yılında Arena programının Ankara temsilcisi olarak başladı. Ahmet Tuncay Özkan Daha sonra Kanal D’de Genel Yayın Yönetmeni ve Program Yapımcısı, Çukurova Medya Grubu Başkanı ve aynı gruba ait SHOW ve SKYTürk TV kanallarında programcı olarak çalıştı. Daha sonra kendi kanalı olan KanalTürk’ü kurdu. Ahmet Tuncay Özkan Cumhuriyet mitinglerini gerçekleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

İZMİR Chp milletvekili

Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Anadolu’nun Erciş, Tunceli, Genç ve Elazığ gibi farklı bölgelerinde tamamladı. Yüksek öğrenimini tamamlamak için girdiği Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden (Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) 1971 yılında mezun oldu. 1971 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra, muhasebeci yardımcısı olarak kalifiye olduktan sonra Hazine Bakanlığı’nda çalışmaya başladı. Daha sonra Hesap Uzmanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, bir yıl Fransa’da kaldı. Aynı yıl Gelirler Genel Müdürlüğü’ne atandığı 1983 yılına kadar muhasebe tecrübesini sürdürdü.

Burada aynı kurumda önce bölüm başkanı, daha sonra genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. Kemal Kılıçdaroğlu 1991 yılında Bağ-Kur’a atanmıştı. Burada Genel Müdür olarak görev yapan Kılıçdaroğlu, 1992 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne atandı. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda kısa bir süre Devlet Müsteşar Yardımcılığı yaptı. 1994 yılında Economic Trend Magazine tarafından “Yılın Bürokratı” seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu, Ocak 1999’da kendi isteğiyle Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü’nden istifa etti.

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Çalışmalarında Kayıt Dışı Ekonomi İhtisas Komisyonu Başkanı Kılıçdaroğlu da bir süre Hacettepe Üniversitesi’nde ders verdi. Daha sonra Türkiye İş Bankası yönetim kurulu üyeliği yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinde 22. dönem için İstanbul’da Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili olarak meclise girdi. CHP Merkez Yürütme Kurulu’nda görev alan Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Temmuz 2007 Milletvekili seçimlerinde de 23. dönem İstanbul Milletvekili seçilmiş ve Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayana kadar CHP Grup Başkanvekilliği görevini yürütmüştür. Genel. CHP’nin 22 Mayıs 2010’daki 33. Olağan Kongresi’nde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçildi.

Hasan Baltacı

Hasan Baltacı

Parti Meclisi Üyesi

Hasan Baltacı Aile şirketi Biltek Harita A.Ş. Şirketin başına geçerek uluslararası ve ulusal düzeyde çalışmalar yaptı. Komarlar Birliği’nde aldığı proje sonrasında Trabzon, Bitlis, Balıkesir ve Manisa illerinde kadastro çalışmaları yaptı. Hasan Baltacı Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası devlet temsilcisidir. 2011 genel seçimlerinde CHP Kastamonu milletvekili adayı olarak partimizi temsil etti. Hasan Baltacı Kastamonu Barosu avukatlarından Güneş Demirkıran, Baltacı ile evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

Metin İlhan

Metin İlhan

KIRŞEHİR Chp milletvekili

Metin İlhan 1970 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kırşehir’de tamamladı. 1995 yılında İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra hekimliğe başladı. Metin İlhan 2009 yılında Mucur Devlet Hastanesi’nde ve 2009 yılından itibaren Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yaptı. Öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Metin İlhan Evli ve 3 çocuk babasıdır. 24 Haziran 2018 Milletvekili Seçimlerinde CHP Kırşehir 27. Milletvekili oldu.

Haydar Akar

Haydar Akar

KOCAELİ Chp milletvekili

Haydar Akar 21 Aralık 1963’te İzmit’te doğdu. Babasının adı Celal, annesinin adı Emine’dir. sistem analizcisi; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nden mezun oldu. Türk Pirelli Lastikleri AŞ’de çalışmaya başladı ve 23 yıl orada çalıştı. Haydar Akar Bilgisayar sistemleri yöneticisi olarak çalıştı. 24, 25 ve 26 dönem Kocaeli Milletvekili. Akar, Meclis Kiti Komisyonu Üyesi ve Parti Komisyonu Başkanı, AGİTPA Komisyonu Üyesi İyi derecede İngilizce bilen Haydar Akar, evli ve iki çocuk babasıdır.

Veli Ağbaba

Veli Ağbaba

MALATYA Chp milletvekili

Veli Ağbaba 1968 yılında Malatya’nın Yazıhan İlçesi, Karaca Köyü’nde doğdu. İlkokulu üç yaşına kadar Karaca İlkokulu’nda, dördüncü ve beşinci sınıfta ise Malatya Namık Kemal İlkokulu’nda okudu. Sümer Lisesi’nden sonra Turan Emeksiz Lisesi’ni kuran Veli Ağbaba, bu lisenin son mezunlarındandır. 1985-1989 yılları arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde yüksek öğrenimini tamamladı. Öğrencilik yıllarında Anadolu Üniversitesi Öğrenci Derneği’nin kurucusu ve yöneticiliğini yaptı. Veli Ağbaba Aynı yıllarda Eskişehir Halkevi’ne üye oldu ve öğrenci gençlik hareketinde yer aldı

Özgür Özel

Özgür Özel

MANİSA Chp milletvekili

Özgür Özel 21 Eylül 1974 Manisa doğumludur. Babasının adı Talat, annesinin adı Rukiye Şükran’dır. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. Serbest eczacı olarak çalıştı. Manisa Eczacılar Derneği yönetim kurulu üyeliği, saymanlık, genel sekreterlik ve başkanlık yaptı. 2007 yılında Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Komitesi’ne seçildi. Özgür Özel TEB’de 2 dönem saymanlık ve genel sekreterlik yaptı. Çok sayıda kongre ve konferanslarda konferanslar verdi. Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ve Avrupa Eczacılık Forumu üyesidir. Özgür Özel Özel olarak Almanca ve İngilizce bilmektedir, evli ve bir çocuk babasıdır.

Ömer Fethi Gürer

Ömer Fethi Gürer

NİĞDE Chp milletvekili

Ömer Fethi Gürer Bor Zafer İlkokulu, Bor ŞNP Ortaokulu, Balıkesir Bandırma E.M.L, Niğde Meslek Yüksekokulu ve Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. CHP Bor Gençlik Kolları Başkanlığı, Adana DESYÖD Başkanlığı ve Adana CHP İl Gençlik Kolları Sekreterliği görevlerinde bulundu. Ömer Fethi Gürer Meslek hayatına 1978 yılında Adana’da ÇUKOBİRLİK iplik fabrikasında başladı. Tekstil işçileri sendikası Çukobirlik Sendikası’nın kurucularındandı. Tüm işçilerin katılımıyla gerçekleştirilen seçimlerde, sektör lideri geniş bir oy farkıyla seçildi. ÇUKOBİRLİK, şirket toplu iş sözleşmesinde de rekor kırdı ve tekstil sektörünün en kapsamlı toplu iş sözleşmesine imza attı. Ömer Fethi Gürer, CHP işçi komitesi başkanıydı. Oturum komitelerine ve seçim komitelerine katıldı. Adana SODEP’in kurucu üyelerindendir ve seçici kurul üyesidir.

Mustafa Adıgüzel

Mustafa Adıgüzel

ORDU Chp milletvekili

Mustafa Adıgüzel, 30 Ocak 1967’de Ordu Gürgentepe’de doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Hayriye’dir. 1985 yılında Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra eğitimine İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde devam etti. Tıp eğitimine 1987 yılında Cumhuriyet Üniversitesi’nde başlamış, 1993 yılında 19 Mayıs Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Mustafa Adıgüzel Dahiliye ihtisasını Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden aldı. Tokat, Tekirdağ, Ordu ve Fatsa’da kamu ve özel hastanelerde doktor, Ordu Devlet Hastanesi’nde yönetici olarak çalıştı. Mustafa Adıgüzel 25. döneminde genelkurmay başkan yardımcılığına seçildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Engin Özkoç

Engin Özkoç

SAKARYA Chp milletvekili

Engin Özkoç Sakarya / Kayalar – 1962, Ziyaettin, Gülser. İşadamı. Yüksek Lisansını Kastamonu Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tamamladı. Anadolu Üniversitesi’nde işletme okudu. Adalet Okulu mezunudur. Siyasete CHP gençlik dairesinde başladı. 4 dönem Sakarya Belediye Başkan Yardımcılığı ve Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı yaptı. Engin Özkoç Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24., 25., 26. ve 27. Dönemde Sakarya Milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliği yaptı. Engin Özkoç CHP fraksiyon liderliğindeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve Sözcüsü Başdanışmanı olarak görev yaptı. Özkoç, CHP Grup Başkan Yardımcısıdır.

Candan Yüceer

Candan Yüceer

Parti Meclisi Üyesi

Candan Yüceer, 4 Mayıs 1973’te doğdu. İlköğrenimini Ankara Güven İlköğretim Okulu’nda, ortaöğrenimini Ankara Güven-Yahya Kemal Beyatlı Lisesi’nde ve yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Sağlık Bakanlığı’nda Ankara, Samsun ve Tekirdağ Çerkezköy’de doktor olarak çalıştı. Daha sonra şirket doktoru olarak çalıştı. Çerkezköy CUMOK Kurucu Başkanı, Türkiye CUMOK Yönetim Kurulu Üyesi, Çerkezköy Kemalist Düşünce Derneği Üyesi ve Murahhas Üyesi, Kadın El Ele Derneği Üyesi ve Tabipler Birliği Üyesi oldu.

2011 ve 2015 genel seçim ön seçimlerinde birinci oldu. Candan Yüceer 24., 25., 26. ve 27. Dönem CHP Tekirdağ Milletvekili seçildi. 2012, 2016 ve 2020 yıllarında CHP Olağan Meclis delegelerinin oylarıyla Parti Meclisi’ne (PM) girdi. Üç dönem CHP-PM üyesi olan Yüceer, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Refah Komisyonu Üyeliği, TBMM Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Yardımcılığı ve Grup Sözcüsü olarak görev yaptı. Kadın ve Erkek ve CHP Kadın ve Çocuk Haklarını İzleme ve Araştırma Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Candan Yüceer Halen Tekirdağ Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesidir.

Faik Öztrak

Faik Öztrak

TEKİRDAĞ Chp milletvekili

Faik Öztrak, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü’nden mezun olmuş, 1987 yılında İngiltere’de Birmingham Üniversitesi’nden Kalkınma Finansmanı alanında Yüksek Lisans ve Yüksek Lisans (M. Soc. Sc.) derecelerini almıştır. Faik Öztrak Kariyerine 1978 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT) başladı. DPT’de daire başkanı, genel müdür ve dışişleri bakan yardımcısı olarak görev yaptı.

Kadim Durmaz

Kadim Durmaz

TOKAT Chp milletvekili

Kadim Durmaz 2 Şubat 1953’te Tokat’ta doğdu. Babasının adı Hasan, annesinin adı Gülsüm’dür. Eğitimci, tüccar; Tokat Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. SODEP üyesi olarak SHP ve CHP’nin birleşmesi sürecinde İl Başkan Yardımcılığı ve CHP Tokat İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. CHP Kongresi’nde iki dönem delegelik yaptı. Kadim Durmaz Ulusal ve yerel düzeyde çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler almıştır. Eğitim, spor, çevre, sağlık, kırsal kalkınma ve dezavantajlı gruplar alanlarında birçok sosyal sorumluluk projesinin koordinasyonunda görev almıştır.

Kadim Durmaz Kemalist Düşünce Derneği, Aziz Nesin Vakfı, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, Yaban Hayatı Koruma Vakfı, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Tabiat Varlıklarını Koruma Vakfı, Türkiye Engelliler Derneği, Tokat Kent Konseyi, Tokat Ekonomik Sosyal Kültürel Araştırmalar Derneği, Türkiye Hayırseverler Derneği , Tokat Kültür Sanat Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir.

Ünal Demirtaş

Ünal Demirtaş

ZONGULDAK Chp milletvekili

Ünal Demirtaş, 9 Eylül 1971’de Kdz.Ereğli’de doğdu. Babasının adı Yılmaz, annesinin adı Halime’dir. Avukat; 1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ünal Demirtaş Serbest avukat olarak çalıştı. Ticaret hukuku alanında uzmandır. Ünal Demirtaş Çeşitli STK ve şirketlerde hukuk müşavirliği yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Demirtaş evlidir.


2022 Büyük Birlik Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? TIKLA

2022 Saadet Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? TIKLA

4 Comments

4 Comments

 1. Jerald Riechman

  Mayıs 17, 2023 at 1:10 am

  I’ll right away grasp your rss as I can’t find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Kindly allow me realize in order that I could subscribe. Thanks.

 2. slot mudah jackpot

  Haziran 9, 2023 at 10:07 pm

  Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

 3. Leonardo Eanni

  Haziran 25, 2023 at 2:06 pm

  Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 4. Pingback: discover here

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Haber

2023 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

2023 Stajyer Maaşı Ne Kadar? Milyonlarca çalışan kişi tarafından heyecanla beklenen Asgari ücret 22 Aralık itibari ile belli oldu. Devletin sunduğu asgari ücret zamları belli olması ile özel sektörde ve kamu kurumlarında stajyer olarak çalışanların da maaşı atmıştır. Yapılan asgari ücret zammı ile birlikte zorunlu staj ücreti ne oldu sorusu karşımıza çıkmaktadır. 2023 yılı Ocak ayında Asgari ücretli maaşı olan çalışanlara %54,5 oranında asgari ücrete zam yapıldı. Bununla birlikte birçok vatandaşı ilgilendiren sosyal yardımlara da zam geldi. Staj görevini yapan stajyer çalışanlarına da devlet ücret vermektedir.

Published

on

2023 Stajyer Maaşı Ne Kadar

2023 Stajyer Maaşı Ne Kadar? 22 Aralık’ta açıklanan asgari ücret zammı, milyonlarca çalışan için merakla bekleniyordu. Hem özel sektör hem de kamu kurumlarında stajyer olarak çalışanlar da bu zamdan etkilendi. Ancak asgari ücret zammı ile birlikte zorunlu staj ücreti ne oldu sorusu da gündeme geldi. 2023 yılı Ocak ayında asgari ücretli çalışanlara %54,5 oranında zam yapılacak. Bu zammın yanı sıra, birçok sosyal yardımda da artış yaşandı. Ayrıca, staj görevini yapan stajyerlere de devlet tarafından bir ücret ödenmektedir.

Staj Ücretleri

Staj Ücretleri

Stajyer maaşı zamları, özellikle gençlerin dikkatini çeken konular arasındadır ve son olarak 22 Aralık 2022 tarihinde açıklandı. Bu zamlar, öğrencilerin çalıştığı kamu kurumları ve özel sektör firmalarını da kapsamaktadır. 2023 yılının Ocak ayı itibariyle asgari ücret maaşı %54,5 oranında artışla 5.500 TL’den 8.500 TL‘ye yükseldi. Bu zam ile birlikte stajyer maaşları da arttı ve öğrenciler için olumlu bir gelişme oldu.

2022 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

2022 Stajyer Maaşı Ne Kadar?
2023 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

Stajyer çalışanların aldığı maaşın asgari ücretin %30’unun altında olamayacağı yasalara göre belirtilmiştir. Ocak ayındaki artışla birlikte asgari ücret net maaşı 8500 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre, 2023’te en düşük stajyer maaşı net 2.550 TL olacaktır. Cumhurbaşkanı son dakika açıklamasında en düşük stajyer maaşının asgari ücret olacağını müjdeledi. Yani, yeni yılda en düşük stajyer maaşı 2.550 TL’nin altında olmayacaktır.

2023 Staj Ücretleri

2022 Staj Ücretleri
2023 Staj Ücretleri

Ek zamlar sonrasında asgari ücretin belli olması ile stajyer maaşı tutarı gündeme geldi. Kamu ya da özel herhangi bir kurumda stajyer olarak çalışanlar zorunlu staj ücretlerini de araştırmaya başladı. Staj yapan öğrenciler net asgari ücretin %30’undan daha az bir ücret almamaktadır. Staj yapmak için işletmelere giden lise ve Üniversite öğrencilerine verilen staj maaşı da yeni asgari ücret ile aynı oranda yükselecek. Böylelikle 8500 lira olan asgari ücret ile en düşük stajyer maaşı 2550 lira oldu. İşletmelerde stajyer olan öğrencilere asgari ücretin %30’undan düşük olmamak üzere ücret ödenmektedir. Asgari ücret zammı ile en düşük staj ücreti 1.650 TL’den 2.550 TL’ye çıktı.

Zorunlu Staj Nedir?

Birçok öğrenci için zorunlu staj, eğitimlerinin önemli bir parçasıdır. Fakat birçok öğrenci için, zorunlu stajın ne anlama geldiği hakkında yeterince bilgiye sahip değildir. Bu nedenle, zorunlu staj nedir, nasıl çalışır ve öğrenciler için hangi faydaları sağlar, tüm bu sorulara bu yazıda cevap vereceğiz.

Zorunlu staj, öğrencilerin eğitimleri sırasında çalışma hayatına dair deneyimler kazanmalarını sağlayan bir programdır. Genellikle, öğrencilerin önceden belirlenmiş bir süre boyunca bir şirkette veya kurumda çalışmaları gereklidir. Bu çalışma, öğrencilere iş dünyasında nasıl başarılı olabileceği, işyerindeki etik kurallar ve teknikler, ve farklı meslek grupları hakkında bilgiler sağlamayı amaçlar.

Öğrenciler için zorunlu staj, birçok fayda sağlar. Bunlar arasında:

 • Öğrenciler, iş dünyasında farklı meslekler ve işlerle ilgili deneyimler kazanırlar.
 • Öğrenciler, çalışma hayatının işleyişi hakkında pratik bilgiler edinirler.
 • Öğrenciler, potansiyel işverenlerle bağlantı kurabilirler.
 • Öğrenciler, mezun olduktan sonra istihdam edilebilme ihtimallerini artırırlar.

Özetle, zorunlu staj, öğrencilerin eğitimleri sırasında iş hayatı hakkında pratik bilgiler edinmelerine olanak sağlayan bir programdır. Öğrenciler için birçok faydası vardır ve potansiyel işverenlerle bağlantı kurmalarına da yardımcı olur. Eğer bir öğrenciyseniz, mutlaka zorunlu staj programlarınızı yapın ve farklı meslekler hakkında bilgi edinin!

Yaz Dönemi Üniversite Stajı Nedir?

Yaz dönemi üniversite stajı nedir? Üniversite öğrencilerinin bir iş yerinde geçirdikleri belirli bir süredir. Bu süre genellikle 1-3 ay arasında değişmektedir. Staj, öğrencinin mesleki deneyim kazanması ve teorik bilgilerini pratikte uygulama fırsatı bulması için bir fırsattır.

Üniversite stajı, öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulmalarına yardımcı olur. Stajyerler, çalışma ortamındaki profesyonellere gözlem yaparlar ve mesleki becerilerini geliştirmek için fırsat bulurlar. Ayrıca, bazı şirketler stajyerleri gelecekte işe almak için bir fırsat olarak görürler.

Bazı üniversiteler, öğrencilerinin iş bulma olasılığını artırmak için stajları zorunlu tutarlar. Bu zorunluluk, öğrencilerin şirketlerde profesyonel bir çevrede çalışarak deneyim kazanmasını sağlar. Ayrıca, staj sırasında öğrenciler, genellikle üniversitede öğrenemedikleri pratik iş becerilerini kazanırlar.

Amaç Katkıları
Mesleki deneyim kazanmak Mesleki becerilerin gelişmesine yardımcı olur
İş bulma olasılığını artırmak Gelecekte işe alımlar açısından daha fazla şans sağlar

Staj yaparken öğrencilerin bir maaş alma hakları vardır. Bu maaş genellikle şirketin büyüklüğüne, sektöre ve öğrencinin yaptığı işe göre değişir. Stajyerlerin maaşları, normal çalışanların maaşlarından daha düşük olabilir. Ancak, birçok şirket, stajyerlere iş dışında eğitim ve öğrenim fırsatları sunar. Bu öğrenim fırsatları da kişisel ve mesleki gelişimi destekler.

Yaz dönemi, üniversite stajı için en uygun zamanlardan biridir. Öğrencilerin derslerinin olmadığı bu zaman, tam zamanlı bir işte çalışmak için uygun bir zamandır. Üniversite stajı, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeleri ve iş dünyasına uyum sağlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, iş verenler de stajyerlerinin çalışma ve performanslarını değerlendirerek, gelecekteki işe alım sürecinde faydalı bilgiler edinebilirler.

İsteğe Bağlı Yapılan Staj

İsteğe bağlı yapılan staj, özellikle üniversite öğrencileri için oldukça önemli bir fırsattır. Bu stajlar, öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce deneyim kazanmalarına ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Peki, isteğe bağlı yapılan staj nedir ve nasıl yapılır?

Bir işletmede isteğe bağlı olarak yapılan staj, öğrencinin kendi isteği doğrultusunda gerçekleştirilir. Yani öğrenci, staj yapmak istediği bir işletmeye başvurarak stajyer olarak çalışabilir. Bu stajlarda öğrenci, başvurduğu işletmedeki çalışanlarla birlikte çalışma fırsatı bulur ve iş hayatı hakkında deneyim kazanır.

İsteğe bağlı stajlar, özellikle öğrencilerin kendi alanlarında deneyim kazanmalarına yardımcı olur. Örneğin, bir öğrenci mühendislik bölümünde okuyorsa ve bir inşaat firmasında staj yaparsa, bu öğrencinin mühendis olarak sahip olması gereken yetenekleri geliştirmesine yardımcı olur.

İsteğe Bağlı Stajların Özellikleri
– Öğrencinin kendi isteği doğrultusunda gerçekleştirilir
– Öğrenciye iş hayatı hakkında deneyim kazandırır
– Öğrencinin kendi alanında deneyim kazanmasına yardımcı olur

İsteğe bağlı stajlarının bir diğer önemli özelliği ise öğrencinin staj yaptığı işletmenin bir çalışanı olmamasıdır. Yani öğrenci, staj süresince maaş almaz ve sigortası işletme tarafından ödenmez. Ancak bu stajlar, öğrencinin CV’sini zenginleştirmesi, iş hayatı ile ilgili deneyim kazanması ve gelecekte daha iyi bir iş bulabilmesi açısından oldukça önemlidir.

Genellikle öğrenciler, üniversitelerin staj koordinatörlükleri aracılığıyla isteğe bağlı staj başvurusu yaparlar. Bu koordinatörlükler, öğrencilerin staj yaptığı süreyi belirler ve staj süresince öğrencinin karşılaşabileceği sorunlara çözüm üretirler.

Sonuç olarak, isteğe bağlı yapılan stajlar, öğrencilerin iş hayatına hazırlanması açısından oldukça önemlidir. Bu stajlar sayesinde öğrenciler, kendi alanlarıyla ilgili deneyim kazanırlar ve gelecekte daha iyi bir iş bulma şansını arttırırlar.

Stajyer Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Staj yapmak çoğu zaman öğrencilerin hayatında önemli bir yer tutar. Staj yaparak teorik bilgileri pratiğe dökmek mümkün olur. Ancak staj yaparken en önemli konulardan biri de stajyerin ücretidir. Peki, stajyer maaşı nasıl hesaplanır?

Stajyer maaşı hesaplanırken öncelikle staj yeri ve staj süresi göz önünde bulundurulur. Staj yeri olarak bir kamu kuruluşunda ya da özel bir şirkette staj yapılabilir. Her iki durumda da stajyer maaşı belirlenirken stajın yapıldığı kurumun bütçesi göz önünde bulundurulur.

Staj süresi ise en az 20 gün olmak üzere üst sınırı belirleyen bir yasal düzenleme yoktur. Ancak, genellikle stajyerler en fazla 60 gün staj yapabilirler. Bu süre içerisinde stajyerin ücreti belirlenir ve ödenir.

Staj Süresi Stajyer Maaşı
20-30 gün Asgari ücretin %30’u
31-59 gün Asğari ücretin %50’si
60 ve üzeri gün Asğari ücretin %60’ı

Buna göre, stajyerin maaşı staj süresine göre belirlenir ve asgari ücretin belli bir oranına göre ödenir. Ancak unutulmamalıdır ki stajyerlerin ücreti belirlenirken yasal düzenlemeler de göz önünde bulundurulur.

Ayrıca stajyerler için ödenen ücretler vergiye tabi değildir. Bu nedenle stajyerlerin vergi ödemesi gerekmez. Ancak, stajyerin sigorta primi ödenir ve bu prim stajyerin maaşından kesilir.

Staj yaparken ücretin yanı sıra diğer konulara da dikkat edilmelidir. Staj yapılacak kurumun seçimi, stajyerin sorumlulukları ve yapacağı işler gibi konular da staj yaparken önemli olan konular arasındadır. Bu nedenle staj yapılacak kurum ve stajyerin yapacağı işler de iyi bir şekilde araştırılmalıdır.

2023 Lise Stajyeri Maaşı Nedir?

Lise stajyer öğrencilerin 2023 yılında alacakları maaşı birçok liselinin gündemindedir. 2023 yılında geçerli olan yeni asgari ücretin açıklanmasından sonra bir stajyeri 2.550 TL alacaktır. Lise öğrencileri için belirlenen 2.550 TL maaş ödemesi, işletmeler tarafından yapılacak minimum maaş ödemesidir. Yani stajyerler, çalıştıkları kurumlara bağlı olarak, daha yüksek aylık ödemeler ile karşılaşabilmektedirler.

Üniversite Stajyer Maaşları

2023 yılı üniversite stajyer maaşı lise stajyer maaşların belirlenmesinde kullanılan formüle göre hesaplanır. Bu nedenle lise stajyerlerinde olduğu gibi üniversite stajyerlerinde de asgari ücret baz alınır. Böylelikle üniversite stajyerlerinin alacakları en düşük maaş 2.550 TL olarak belirlenmiştir. Ancak üniversite stajyerlerinin okudukları bölümlere göre stajyer maaşı değişiklik gösterebilmektedir.

Banka Stajyer Maaşları

Banka bölümü stajyerlerinin aylık ücreti, bankadan bankaya göre de değişiklik gösterebilir. Ancak genellikle stajyer maaşı hesaplama formülü ile hesaplanan ve 2023 yılı ikinci yarısında geçerli olan banka öğrencisi stajyer maaşı en az 2.550TL’dir.

Stajyer Savcı Maaşları Ne Kadar 2023

Stajyer savcıların stajyer maaşı savcı olmak isteyen ve ya hali hazırda hukuk fakültesini bitmiş ve savcılık sınavına hazırlanan pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Hukuk fakültesinden mezun olan ve daha sonra savcılık sınavına girerek başarı elde eden savcı adayları, yaklaşık 17 ay boyunca stajyer savcı olarak tanımlanır. Bunun yanı sıra savcılara ödenen stajyer savcı maaşı, 2023 yılı içerisinde 10 bin 533 TL olarak belirlenmiştir.

Stajyer Hemşire Maaşları Ne Kadar?

2023 yılı stajyer hemşirelerin alacakları aylık maaşı birçok hemşire adayı tarafından heyecanla merak edilmektedir. Meslek lisesinde okuyan hemşire adaylarına yatan stajyer maaşı, yine asgari ücret baz alınarak hesaplanır. Asgari geçim indirimi net asgari ücretten düşürülür. Daha sonra kalan tutarın %30’u, stajyer maaşı vermektedir. Bu kapsamda stajyer hemşirelere ödenen asgari ücret, 2.550 TL olarak belirlenir.

Adliye Stajyer Avukat Maaşları 2023

Staj görevini adliyede yapan avukatların maaşı bağlı oldukları baroya göre değişiklik göstermektedir. Fakat genellikle stajyer avukat maaşı 4 bin 500 TL – 6 bin 500 TL arasında değişmektedir. Yine bu stajyer maaşı fiyatları kuruma bağlı olduğu için artabilmektedir.

Uzun Dönem Stajyer Maaşları

Uzun dönem stajyer öğrencilere ödenen maaşı yani aylık ücreti, stajyerin iş hayatındaki performansına göre değişebilmektedir. Fakat 2023 yılı Temmuz ayında yapılan ek zamlar sonrasında bu yıl içerisinde uzun dönem stajyer maaşı, 1700 TL ile 4000 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

İŞKUR Stajyer Maaşları Ne Kadar?

İŞKUR üzerinden çalışan stajyer öğrenciler de yeni yapılan zamlardan yararlanmaktadır. Asgari ücrete göre aylık stajyer maaşı 2023 yılı içerisinde 115 TL günlük belirlenmiştir. İŞKUR kurumu staj yapmak isteyen öğrenciler adına bir program oluşturur. Oluşturduğu bu programda stajyer öğrencilere, staj seferberliği maaşı vermektedir. Bunun dışında stajyer öğrenciye sigorta imkânı da sunulmaktadır.

Stajyer Öğrencilere Maaş Verilmesi Zorunlu mu?

Staj yapan öğrenci stajyerlere aylık bir maaşı verilmesinin zorunluluk durumu vardır. Bu durum, yasalar ile kontrol altına alınmış bir kanundur. Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim öğretim gören öğrenciler, aldıkları eğitim çerçevesinde, staj yapma zorunluluğuna sahiptir. Öğrencilerin staj yaptıkları işletmeler staj süresi boyunca öğrencilere ödeme yapmak zorundadırlar.


2023 Bakanların Maaşları Ne Kadar? TIKLA

Kasiyer Maaşları Ne Kadar? TIKLA

Okumaya Devam Et

Haber

TOEFL Sınavına Nasıl Girilir?

TOEFL Sınavı İngilizceyi üniversite düzeyinde kullanabilme beceresini ölçen akademik bir sınavdır. Dünyanın en saygın İngilizce seviye ölçme sınavları arasındadır. Üniversitenin bazı programlarında gerekli olabilen bu sınav ayrıca anlama yeteneğini de ölçer. İlgili programlara katılacak olan öğrenciler için bu sınav konuşma ve yazma becerisinin yanı sıra dinleme ve okuma üzerine de seviye tespiti yapmaktadır. 

Published

on

TOEFL Sınavına Nasıl Girilir?

TOEFL, İngilizce bilgi ve becerilerinin üniversite düzeyinde ölçülmesi amacıyla yapılan akademik bir sınavdır. Dünya genelinde saygın bir seviye ölçme aracıdır. Bu sınav, üniversite programlarına katılmak isteyen öğrencilerin İngilizce anlama yeteneklerini ölçmenin yanı sıra konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerilerini de değerlendirir. Böylece öğrenciler, ilgili programlara katılmak için gerekli düzeyi belirlemiş olurlar.

ETS(Educational Testing Services)ETS(Educational Testing Services)

TOEFL sınavı, İngilizce dil seviyesini ölçmek için ETS (Educational Testing Services) şirketi tarafından düzenlenmektedir. Bu sınava, ana dili İngilizce olmayanlar da katılabilir. TOEFL, dünyanın 100’den fazla üniversitesi tarafından yaygın olarak kullanılan bir sınavdır.

TOEFL sınavına nasıl girilir sorusunu yanıtlayacak olursak eğer, online kayıt zorunluluğunun bulunduğunu belirtmemiz gerekir. Online kayıt ardından belirtilen tarihlerde online katılımla sınav gerçekleşebilmektedir. Bu yüzden TOEFL kayıt işlemleri için aşağıdaki başvuru rehberi dikkatlice incelenmelidir.

TOEFL Açılımı Nedir?

TOEFL Açılımı Nedir?TOEFL Açılımı Nedir?

TOEFL sınavı, akademik seviyede İngilizce öğrenmek isteyenlerin kaygı duyduğu bir konudur. Bu sınav, kendi becerilerini ölçmenin yanı sıra kariyerlerini ilerletmek isteyen öğrenciler tarafından da tercih edilir. TOEFL sınavına nasıl girileceği ise sıkça sorulan bir sorudur. Endişelenmeyin, size en güvenilir kaynaklardan derlediğimiz bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Bu bilgiler sayesinde TOEFL sınavına hazırlık yapabilir, sınavı başarıyla geçebilirsiniz.

TOEFL, yani Test of English as a Foreign Language sınavı birçok farklı meslekte iyi bir gelecek planı için önemli bir sınavdır. Yalnızca İngilizce konuşulan programda okuyacaksanız TOEFL katılmanız önemlidir. Çünkü dünya çapında 10.000’e yakın üniversiteye katılma şansınız olur. Elde edilen başarı seviyesi farklı ülkelerde özel kurumların kapısını da açabilir. TOEFL sınavının temel amacı girecek olan öğrencilerin üniversite düzeyinde sahip öldükleri dil bilgisini ölçmektir. Üniversite programında yazılan, konuşulan ve duyulan İngilizcenin anlama ve kullanma becerisi ölçülür.

TOEFL Sınavına Nasıl Girilir?

TOEFL Sınavına Nasıl Girilir?TOEFL Sınavına Nasıl Girilir?

Öğrencilerin başarılı bir kariyere sahip olmaları için ETS tarafından kaynaklar sunuluyor. Sınavı başarıyla tamamlamak isteyen öğrenciler ETS’nin resmi kaynaklarını kullanmalı. ETS’nin hazırladığı sınav kariyer açısından önemlidir ve sınava nasıl girileceği merak ediliyor. Tüm detaylar için şu sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://www.ets.org

TOEFL sınavına nasıl girileceğini açıkça söyleyelim; ETS’nin resmi web sayfasını ziyaret etmelisiniz. Sınavı almak için gerekli işlemler, merkezi panel üzerinden yapılır. Yönergeleri takip eden adaylar, başarılı TOEFL katılımcısı olarak kabul edilir. Sınav sonucu ve duyuruları da ETS tarafından takip edilebilir. Tüm diğer işlemlere ise sadece kayıtlı kullanıcılar erişebilir.

TOEFL Nasıl Bir Sınav?

TOEFL Nasıl Bir Sınav?TOEFL Nasıl Bir Sınav?

TOEFL Sınavına Nasıl Başvuru Yapılır?

TOEFL sınavına başvurmak isteyenler için adımlar çok basit. İlk olarak sınavın online yapıldığını bilmelisiniz, yani sınavı bilgisayar başında yapabileceksiniz. Başvuru işlemleri de online olarak gerçekleştiriliyor. En çok kullanılan başvuru yolu, resmi ETS web sitesi üzerinden yapılıyor. ETS’nin web sitesine girerek kayıt menüsüne ulaşabilirsiniz.

Türkçe dil desteği sunmayan yabancı bir şirketten bahsediyoruz, ama bir kez kayıt olunduktan sonra panel üzerinden sınav tarihleri ve yerleri gibi diğer bilgileri almak mümkün oluyor. Yani kayıt öncesi sıkıntı yaşanabilir ama sonrasında işler yoluna giriyor.

TOEFL Belgesi Nasıl Alınır?

TOEFL Belgesi Nasıl Alınır?TOEFL Belgesi Nasıl Alınır?

TOEFL belgesi elde etmek, aslında TOEFL sınavındaki başarılı performansla eşdeğerdir. Bu belge, İngilizce yeterliliğini arayan özel kuruluşlara, lisans ya da doktora programları gibi eğitim alanlarında katılım hakkı verir. TOEFL sınavı 4 farklı bölümden oluşur ve tamamlandığında belge sahibi olunur. Bu belge ile yurtiçinde ve yurtdışında eğitim kariyerini daha iyi yönlendirmek mümkündür.

TOEFL Sınavına Nasıl Hazırlanılır? Tıkla Öğren!!

Okumaya Devam Et

Haber

TOEFL Sınavına Nasıl Hazırlanılır?

TOEFL Sınavına Nasıl Hazırlanılır?; İngilizce seviyelerimizi göstermek için yapılan sınavlara girmek ve iyi puan almak gerekir. Bu sınavlardan birisi de Test of English as a Foreign Language olmaktadır. Bu sınav TOEFL kısaltması ile kullanılmakta ve ilk kez 1964 yılında uygulanmıştır. Bu sınav Birleşik Krallık, Avustralya, Hollanda gibi ülkelerin içerisinde bulunduğu yüz oyuz ülkede ve birçok üniversitede kabul görmektedir. Bu sebeple TOEFL sınavına hazırlanırken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Published

on

TOEFL Sınavına Nasıl Hazırlanılır?; İngilizce seviyelerimizi göstermek için yapılan sınavlara girmek ve iyi puan almak gerekir. Bu sınavlardan birisi de Test of English as a Foreign Language olmaktadır. Bu sınav TOEFL kısaltması ile kullanılmakta ve ilk kez 1964 yılında uygulanmıştır. Bu sınav Birleşik Krallık, Avustralya, Hollanda gibi ülkelerin içerisinde bulunduğu yüz oyuz ülkede ve birçok üniversitede kabul görmektedir. Bu sebeple TOEFL sınavına hazırlanırken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

TOEFL Nasıl Geçilir?

TOEFL Nasıl Geçilir?TOEFL Nasıl Geçilir?

TOEFL sınavı, İngilizce bilmeyenler için zor geçebilen bir sınavdır. Fakat kuralları takip ederek düzenli çalışanlar kazanabilir. Bu sınav, İngilizce dil yeterliliğinin ölçüldüğü bir testtir. Sınava göre öğrenci alımları yapılır ve puanlama 0-120 arasında ölçeklendirilir.

TOEFL sınavı ile ilgili kurumlar, belirledikleri taban puanlar doğrultusunda öğrenci veya çalışan alımı yaparlar. Sınavda okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört bölüm bulunur. TOEFL sınavına nasıl hazırlanılacağı ise genellikle bu bölümlerden başlayarak cevaplanır. Bu nedenle sınav adayları, her bölüm için ayrı ayrı çalışarak sınava en iyi şekilde hazırlanabilirler.

TOEFL’a Nasıl Çalışılır?

TOEFL'a Nasıl Çalışılır?TOEFL’a Nasıl Çalışılır?

TOEFL sınavına hazırlanırken dört farklı bölüme çalışmanız gerekiyor: okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Her bölümün kendine özgü özellikleri var ve hepsi için ayrı çalışma yöntemleri kullanmak önemlidir. Okuma bölümünde, pratik yaparak İngilizce metinleri anlama becerilerinizi artırabilirsiniz. Yazma bölümünde, örnekler ve kalıplar kullanarak etkili yazma becerileri geliştirebilirsiniz. Dinleme bölümü için, İngilizce konuşulan materyalleri dinleyerek anlama becerinizi iyileştirebilirsiniz. Konuşma bölümünde, konuşma pratiği yaparak kelime haznenizi artırabilirsiniz. TOEFL sınavına hazırlanmak zorlu bir süreç olabilir, ancak doğru planlama ve çalışma yöntemleri ile başarılı olabilirsiniz.

TOEFL sınavında okuma bölümü nasıl işler? TOEFL sınavına katılım sağlayacak birçok kişi, İngilizce okuma becerilerinin TOEFL sınavını nasıl etkilediğini merak etmektedirler. Okuma bölümü, öğrencilerin okuma becerilerini ölçmeye odaklanır. Bu kısımda, öğrencilere üç veya dört farklı metin sunulur ve metinlerin okunarak cevaplanması istenir. TOEFL sınavındaki okuma bölümü oldukça önem taşır ve başarıya ulaşmak için düzenli İngilizce okuma alıştırmaları yapmak gerekir.

Okuma bölümünde iyi performans göstermek için, okuma alışkanlıklarımızı ilerletmemiz gerekiyor. Bu yüzden sık sık okuma yapmamız ve okurken fark etmediğimiz dilbilgisi yapıları ve kelimeleri kaydetmemiz gerekiyor.

TOEFL sınavında en önemli bölümlerden biri olan Writing, yani yazma kısmı, öğrenciler için büyük bir önem taşımaktadır. 50 dakikalık süre içerisinde bu bölümden dolayı sınava giren öğrenciler, başarılı olmak için tutarlı ve bütünsel bir metin oluşturmalıdır. Bu metinlerinde dil bilgisi hatalarından kaçınılmalı ve cümleler arasında mantıklı geçişler sağlanmalıdır. Başarılı bir Writing sınavı için bu noktalara dikkat etmek gerekmektedir.

Yazılı sınavlara hazırlananlar, belirli kalıplar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Özellikle yazma bölümü için hazırlık yaparken bu kalıpları öğrenebilmek başarı için önemlidir. Başlangıçta “I strongly believe that” ifadesi kullanılarak konuya girebilirsiniz. Bu kalıpları doğru öğrenmek ve kullanmak, yazılı sınavda başarılı olmak için gereklidir.

TOEFL sınavının dinleme bölümüne hazırlananlar için önerimiz, dizi izlemeye başlamalarıdır. Düzenli olarak bol bol dizi izlemek, iyi bir aktivitenin yanı sıra sınava hazırlık açısından da oldukça faydalıdır. Popüler haber kanallarını takip etmek ve canlı yabancı radyo yayınlarını dinlemek de dinleme bölümü için önemli birer kaynak olabilir. Bu sayede sınavda başarılı olma şansınızı artırabilirsiniz.

TOEFL Belgesi Nerelerde Geçerli?

TOEFL Belgesi Nerelerde Geçerli?TOEFL Belgesi Nerelerde Geçerli?

TOEFL sınavı, birçok alanda geçmişli bir testtir. Dünya genelinde 150’den fazla ülke ve 10.000’den fazla üniversite ve çok sayıda diğer kurumda TOEFL puanları geçerlidir. Ayrıca göçmenlik ofisleri veya çalışma vizesi başvuruları için de TOEFL sınavının sonuçları kullanılabilir. Türkiye’de, TOEFL sınavı YDS’ye denk kabul edilir. Yani, YDS puanının işe yaradığı yerlerde TOEFL puanları da kabul edilir.

TOEFL sınavına nasıl gireceğinizi merak ediyorsanız, size yardımcı olacak bir kaynak var. Mulakatmerkezi.com’da yer alan TOEFL Sınavına Nasıl Girilir? adlı rehberi inceleyebilirsiniz. Bu yazıda, TOEFL sınavına kayıt olma sürecinden test gününde yapılması gerekenlere kadar her ayrıntı detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ayrıca yazıda TOEFL sınavına hazırlanmak için öneriler de yer alıyor. TOEFL sınavına girme konusunda endişeleriniz varsa, bu yazı size yardımcı olabilir!

Okumaya Devam Et

Trend İçerikler