Connect with us

Rehber

2022 AKP Milletvekilleri Kimlerdir?

2022 AKP Milletvekilleri Kimlerdir? Milletvekili demokrasiyle yönetilen ülkelerde halkı temsil eden milletvekillerine milletvekili ismi verilir. Milletvekilleri seçimleri 5 yılda bir yapılan oy çokluğu ile seçilen partilerde yer alır. Genel seçimlerde herhangi bir partiye mensup olmayan milletvekillerinin bağımsız aday olmaları da mümkündür. 2020 yılı itibariyle TBMM de aktif olarak görev yapan milletvekili sayısı 600’dür.

Yayınlanma Tarihi

-

2022 AKP Milletvekilleri Kimlerdir

2022 AKP Milletvekilleri Kimlerdir? Milletvekili demokrasiyle yönetilen ülkelerde halkı temsil eden milletvekillerine milletvekili ismi verilir. Milletvekilleri seçimleri 5 yılda bir yapılan oy çokluğu ile seçilen partilerde yer alır. Genel seçimlerde herhangi bir partiye mensup olmayan milletvekillerinin bağımsız aday olmaları da mümkündür. 2020 yılı itibariyle TBMM de aktif olarak görev yapan milletvekili sayısı 600’dür.

Yasa koyucular, anayasadaki mevcut yasaları kaldırır veya değiştirir. Yeni yasaların çıkarılmasından da sorumludur. Meclis açıkken Bakanlar Kurulunu denetlemek de milletvekilleri görevleri arasındadır.

Diğer ülkelerle yapılacak anlaşmaların maddelerini belirlemek de milletvekilleri görevleri arasındadır. Milletvekillerinin sorumlu olduğu diğer görevler ise şu şekilde sıralanabilir:

 •  1- Gensoru hazırlaması yapmak.
 •  2- Meclis araştırmasında bulunmak yapmak
 •  3- Mecliste ülke gündeminde olan konularda konuşmalar yapmak 
 •  4- Başbakan ve diğer tüm bakanlarla fikir alışverişi yapmak.
 •  5- Olağanüstü kongrelerde bulunmak.
 •  6- Bütçe kanunu hazırlamak veya gelen kanun tekliflerini kabul etmek

Nasıl Milletvekili Olunur? 

Nasıl Milletvekili Olunur

Öncelikle siyasi partilerden birine adaylık başvurusu yapılır. Başvurmak için en az 18 yaşında olmalısınız. Ancak, her bir tarafın belirlediği bir ücret vardır. Kadınlar herhangi bir ücret ödemeden başvurabilirler. Adayların başvuru süreçleri iki şekilde değerlendirilir. Çoğu başvuru, ön seçimle onaylanır veya reddedilir. Başvuruları onaylanan milletvekilleri vekalet alır ve görevlerine başlarlar. Bağımsız milletvekili olmak isteyenler İl Seçim Kurulu’na başvurmalıdır. Milletvekili adayı olamayacak mesleklerin başında yargı mensupları gelmektedir. Hâkim ve savcılar önce görevlerinden istifa edip sonra milletvekili olabilirler. Avukatlar için böyle bir kısıtlama yoktur.

AKP Siyasi Politikası

AKP Siyasi Politikası

Akp kurucusu Recep Tayyip Erdoğan, ailesi ve kendisi aslen Rizeli olmakta olup, 26 Şubat 1954’te İstanbul’da doğdu. Eğitim geçmişi 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu ve 1973 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden mezun olmuştur. Daha sonra diferansiyel ders sınavını başarıyla bitirerek Eyüp Lisesi’nden diplomasını aldı. Üniversite eğitim hayatı ise Marmara Üniversitesi İktisat ve Ticaret Fakültesi’nde mezun olmuş olup 1981 yılında bu okuldan mezun olmuştur.

Genç yaştan beri toplum ve siyasetle iç içe bir yaşam süren Erdoğan, 1969-1982 yılları arasında amatörce futbola merak salmaya başlamış ve ona küçük yaşlardan itibaren disiplinli takım çalışmasının ve takım ruhunun önemini öğretmiştir. Ayrıca bu yıllar, genç bir idealist olarak millî ve toplumsal konularla ilgilenen Recep Tayyip Erdoğan‘ın aktif olarak siyasete girdiği yıllara denk geliyor.

Lise ve üniversitede öğrenim gördüğü yıllarında Milli Türk Talebe Birliği’nin öğrenci kollarında aktif olarak rol oynayan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra 1976 yılında MSP Beyoğlu Gençlik Kolları Başkanlığına, son olarak da aynı yıl içerisinde 1976 yılında MSP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığına seçilmiştir. Burada 1980 yılına kadar bu görevlerde bulunan Erdoğan, siyasi partilerin kapatıldığı 12 Eylül döneminde bir süre özel sektörde danışman ve üst düzey yönetici olarak çalıştı. 1983 yılında kurulan Refah Partisi ile siyasete geri döndü ve 1984’te Beyoğlu ilçesinde Refah Partisi’nin başkanlığını, 1985’te İstanbul’da Refah Partisi il başkanlığını ve Refah partisi MKYK’nın üyeliğine başvurarak buranın bir üyesi seçildi.

oldu. İstanbul İl Başkanlığı görev süresi boyunca diğer siyasi partilere model olacak yeni bir teşkilat yapısı geliştiren Erdoğan, bu dönemde kadın ve gençlerin siyasete katılımını artırmak için çalışmalar yapmış; Politikaların evrensel olarak kabul görmesi ve kitlelere saygı duyulması için önemli adımlar attı. Bu yapılanma, mensubu olduğu Refah Partisi’ne 1989 yerel seçimlerinde Beyoğlu’nda büyük bir başarı getirmiş ve ülke çapında parti çalışmalarına örnek olmuştur. 16 Nisan 2017 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliğinin cumhurbaşkanının parti üyeliğinin önünü açmasının ardından, 21 Mayıs’taki 3. Olağanüstü Kurultayı’nda kurucusu olduğu AKP’nin genel başkanlığına yeniden Recep Tayyip Erdoğan seçildi.

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların %52,59’unu alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. 16 Nisan 2017’de kabul edilen anayasa değişikliği ile hayata geçirilen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak 9 Temmuz 2018’de yemin etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi, kendisini siyasetin merkezine konumlandıran muhafazakar-demokratik bir kitle partisidir. Akp’nin geliştirmeye çalıştığı muhafazakar demokratik siyasi kimlik, dünyadaki muhafazakarlık uygulamalarıyla örtüşen özelliklere sahip olsa da, Türkiye’nin sosyo-kültürel özelliklerinin şekillendirdiği bir içeriğe ve yerel dinamiklerin şekillendirdiği bir siyaset tarzına sahiptir. Muhafazakar demokrasi anlayışının Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkede demokrasi tecrübesinin gelişmesine ve bölgesinde örnek teşkil etmesine önemli katkısı vardır.

Her türlü otoriterliğe karşı sınırlı gücü savunan muhafazakarlığın yapısı, değişimi doğal süreçte toplumsal dinamiklere bırakmakta, özgürlüğün soyut değil somut biçimde anlam kazanacağını vurgulamakta, aile, gönüllü kuruluşlar, vakıflar, demokratik bir anlayışla uzlaştırılabilecek siyasi bir öz ortaya koymaktadır. Bu süreçte, eleştirel bir aklın, fikir ve davranışların çoğulculuğunun ve yanılabilirlik anlayışının geliştirilmesinin yanı sıra, temel hak ve özgürlüklere odaklanan, nezaket ve hoşgörüye saygılı bir siyasi vizyon getirerek, muhafazakarlığı demokratik bir formatta yeniden tanımladı. . Akp, kendi medeniyet değerlerine dayalı demokratik bir siyaset tarzı uygulamış ve Türk siyasetine farklı bir siyasi çizgi getirmiştir.

Uzlaşma Kültürüne Dayalı Siyaset

Uzlaşma Kültürüne Dayalı Siyaset

Muhafazakar demokrasiye göre siyaset alanı bir uzlaşma kültürü üzerine kuruludur. Katılımcı demokrasi de bu farklılıkları temsil ederek ve siyasi sürece dahil ederek kendini geliştirir. Muhafazakar demokrasi, millet iradesine dayalı siyasi meşruiyete ve insanlığın ortak değerlerine dayalı hukuki meşruiyete önem verir.

Hukuk devletinin gereği, siyasi iktidarı ve tüm kurumları evrensel değerlere dayalı nesnel kurallar ve yasalarla sınırlamaktır. Ayrıca devletin ideolojik bir tercihle tabulaşmış bir alana kendisini hapsetmesi ve halka ideolojik dayatma dayatması söz konusu olmamalıdır. Devlet, birincil işlevlerinden geri çekilmiş küçük ama dinamik ve etkili bir devlet olmalıdır; vatandaşlarına tercihleri ​​tanımlayan, şekillendiren veya empoze edenler değil; Vatandaş tarafından tanımlanan, kontrol edilen ve şekillendirilen bir devlet olarak hizmet etmelidir.

Reform Siyaset

Muhafazakar demokrasi, yukarıdan aşağıya bir değişim anlayışının aksine, doğal bir süreç olarak işleyen kademeli ve kademeli bir değişim anlayışına dayanmaktadır. Toplumsal dönüşüm, değişimin en temel ve kalıcı biçimidir. Sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamı bozması, var olan birikimin ortadan kalkması ve tarihsel gelişimin boşa gitmesi açısından olumsuz olmakla birlikte, yukarıdan aşağıya topyekûn anlayışları topluma dayatmaya çalışmak ve dayatma yöntemleri günümüzde etkisini yitirmiş bir yöntemdir. . Bu açıdan geleneksel yapıyı totaliter devrimci müdahalelere karşı koruyan ve tarihsel kazanımları geleceğe yansıtmaya çalışan muhafazakarlığın potansiyeli önemlidir. Geleneksel yapının bazı değerleri ve kazanımları korunarak değişimin sağlanması gerekmektedir.

Sistemi Normalleştiren Siyaset

Sistemi Normalleştiren Siyaset

Türk siyasi hayatının onlarca yıldır din-siyaset, gelenek-modernite, din-devlet, devlet-toplum-birey gibi kavramların yarattığı gerilimlerin etkisinde kaldığı söylenebilir. Bu gerilimler siyasi alanı daraltmakla birlikte birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Akp, bu kavramları sağlıklı bir zeminde yeniden inşa etmeye ve gerilim unsuru olmaktan çıkarmaya çalışmış, suni gerilimler ve krizler üreten vesayet anlayışlarını gerileterek sistemi büyük ölçüde normalleştirmiştir.

Akp hem kendi varlığını korumuş hem de Türk demokrasisini yaşatmayı ve ileriye taşımayı başarmıştır. Akp, siyasetini parti ve hükümet programlarıyla tanımlayarak hem ölçülebilir bir siyasi performans sergilemiş, siyasete kalite katmış, hem de gizli ajanda gibi karalama kampanyalarını geçersiz kılmıştır. Akp, kendisini farklı siyasi çizgilerden insanların belirli değerler ve belirli ilkeler üzerinde buluşma noktası olarak konumlandırıyor.

Hareketinin merkezine tek bir dini anlayış, mezhep veya etnik özelliği koyarak “biz ve diğerleri” arasında ayrım yapan ayrımcı kimlik siyaseti, hem siyasi arenada kutuplaşmaya neden oldu hem de partileri marjinalleştirdi. Akp ise toplumun her kesiminin her türlü sorununu politikasının konusu haline getirmiş, temel sorunları genel bir demokratikleşme çerçevesinde çözmeye çalışmıştır. Daha kapsayıcı bir birlik politikası izlemek, Akp’yi hem büyütmüş hem de Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünün güvencesi haline getirmiştir.

Dönüştürücü Siyaset…

Uzlaşma Kültürüne Dayalı Siyaset

Muhafazakarlığı değişime karşı değil, totaliter, otokratik ve radikal değişimlere karşı olarak algılayan Akp, toplumsal dinamiklere dayalı tedrici değişim anlayışıyla “sessiz devrim” olarak adlandırılan dönüşümleri gerçekleştirmiştir.

Akp, muhafazakar demokrat bir parti olarak 10 yıllık iktidarı süresince reel politika ile normatif siyaseti birleştirmiş, ilkeli ve tutarlı bir politika ortaya koymuştur. Akp, hem değer yüklü hem de gerçekçi uygulamalar ortaya koymuş, çözülme karşısında ilke ve duruşunu korumuştur. ve gücün yozlaştırıcı etkisi.

Yüksek Siyaset…

Akp, kurulduğu günden bu yana sadece toplumun bireysel sorunlarına değil, sistemsel sorunlara da kapsamlı çözümler geliştirmiştir. Akp hem mikro meselelerle hem de makro meselelerle uğraşıyor. Akp olarak, ileri demokrasi; bireyin devredilemez, devredilemez ve dokunulmaz temel hak ve özgürlüklerinin tam anlamıyla yaşanabileceği ve her türlü otoriteye karşı korunabileceği ve devlet tarafından sıkı bir şekilde güvence altına alındığı; vatandaşın iradesi, devletin tüm kurumları üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir.

Vatandaşların sadece belirli aralıklarla yapılan seçimlerle değil, kamusal hayatın her alanında karar ve denetimleriyle yönetime katılabildiği kurumsallaşmış, liberal demokrasi olarak tanımlıyoruz. Halk iradesinin özgür ve adil seçimlerle ortaya konduğu ve bu çerçevede oluşturulan organ ve kurumların nihai karar ve yürütme yetkisini kullanacağı demokratik rejimlerde, tüm farklılıklar ve azınlık görüşleri korunur.

AKP, 2001 yılından itibaren Cumhuriyet tarihinin bütün kurum ve kurallarıyla işleyebilmesi ve ideal anlamıyla uygulanabilmesi için toplumun farklı kesimlerine önderlik ederek büyük bir mücadele vermiştir. Türkiye’de güdümlü ve eksik demokrasiyi sevmeyen AKP, ileri demokrasilere sahip ülkelerde ileri standartları yakalama çabalarını sürdürecektir.

Siyasi Kuruma Bakışımız

Uzlaşma Kültürüne Dayalı Siyaset

AKP; Siyasetin gelişmesi, halkın iradesini güçlendirecek demokratik yönetimin gelişmesi olarak algılanmaya başlanmıştır. AKP’nin siyaset anlayışına göre millet iradesi esastır ve millet iradesine gölge düşürecek hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilemez.

AKP, Programında belirtilen bu görüşleri hayata geçirmek için 2002 yılından itibaren önemli yasal reformlar gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda 30 olan milletvekili seçilme yaşı 25’e indirildi. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçildi.

Milli iradenin sağlıklı tezahürü için seçim propagandası ve seçim yasaklarına ilişkin uygulanacak hükümler ile seçim güvenliği ile oyların sayım ve sayımına ilişkin usul ve esaslar şeffaflık ilkesine uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Siyasi partilere ve adaylara yerel dil ve lehçelerde propaganda yapma imkanı verildi. Ülkemizde yapılan genel seçim ve referandumlara yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın katılım oranlarının artırılması amacıyla vatandaşlarımıza ikamet ettikleri ülkelerde oy kullanma imkanı verilmiştir.

AKP milletvekilleri hükümetinde şeffaflığın artırılması ve yolsuzlukla mücadele alanında radikal adımlar atıldı. AKP, iktidara geldiği günden itibaren yolsuzluklara karşı kapsamlı ve tavizsiz bir mücadele başlatmış ve meyvelerini kısa sürede almıştır. Bu çerçevede ulusal düzeyde Bilgi Edinme Kanunu, Dernekler ve Vakıflar Kanunu, Kamu İhale Kanunu gibi kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca vatandaşların kamu yönetimi ile doğrudan ilişki kurmasına olanak sağlayan BİMER oluşturulmuş ve Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi hayata geçirilmiştir.

Hükümet sistemlerine ilişkin araştırmalar ve tartışmalar yaklaşık 200 yıldır devam ediyor. Türk siyasi sistemi düzenli aralıklarla güçlü ve istikrarlı hükümetlere tanık olmasına rağmen, genel olarak siyasi tarihimiz istikrarsızlıklar, parçalanmış, zayıf ve verimsiz hükümetlerin neden olduğu kayıp dönemlerin tarihidir. Türkiye, siyasi istikrar ve güçlü güçlerin olduğu dönemlerde her alanda büyümüş ve gelişmiştir. Menderes yılları, Özal yılları ve AKP milletvekilleri yılları bunun en somut örnekleridir.

Siyasi istikrarın ve güçlü güçlerin olmadığı dönemlerde siyasi, ekonomik ve sosyal krizlere girilmiş ve kazanımların önemli bir kısmı kaybedilmiştir. Parçalanmış, zayıf, hızlı karar alma refleksine sahip olmayan ve siyasi irade gösteremeyen hükümetler, her türlü anti-demokratik müdahaleye açık olmuş ve vesayet anlayışlarının gölgesine bırakılmıştır. Siyasi, ekonomik ve sosyal krizlerin bu dönemlerde tırmanması tesadüf değildir. Böyle dönemler ülkemize hem içeride hem dışarıda büyük bedeller ödetmiştir.

Siyasi geçmişimizden edindiğimiz tecrübelere dayanarak; Ülkemizde siyasi istikrarı sağlayacak yeni bir hükümet sistemi arayışı ve tartışmaları uzun yıllardır devam etmektedir. AKP milletvekilleri kurulduğu günden bu yana hem bu tartışmaların önünü açmış hem de bu tartışmalara önemli katkılarda bulunmuştur. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngören referandum kararının ardından Türkiye’de siyasi sistemdeki değişiklik bir zorunluluk haline geldi. Geleceğin Türkiye’sini şekillendirecek yönetim modeli ve sistemi konusunun acilen değerlendirilmesi gerekmektedir. Parti Başkanı, yarı başkanlık veya başkanlık sistemleri bu çerçevede tartışılmalıdır.

Bu tartışmaların amacı, güçlü iktidarı ve istikrarlı yönetimi dönemsellikten kurtararak kurumsallaştırmak olmalıdır. Türkiye’nin yönetimdeki istikrarını kaybetmemesi, güçsüz, zayıf ve her türlü müdahaleye açık hale gelmesi için; yürütme, yasama organı tarafından etkin bir şekilde denetlenebilir; istikrarlı, etkili, güçlü ve tek başlı bir yönetici; krizlerin ve her türlü sorunun çözümü için daha cesur ve hızlı kararlar alınabilir; Kamuya hesap verme ve kamuoyunu sorumlu tutma açısından açıklık ve şeffaflık sistemine geçilmesi esastır.

AKP, Türkiye’nin siyasi sisteminde yapısal bir sorun olduğunu düşünmekte ve buna yapısal bir çözüm bulunması gerektiğine inanmaktadır. Bu nedenle cumhurbaşkanlığı, yarı başkanlık veya parti başkanlığı tercihlerinden birinin seçilmesi ve uygulanması gerekmektedir.

AKP Tarihçesi

AKP Tarihçesi

14 Ağustos 2001’de kurulan partinin kurucuları Recep Tayyip Erdoğan, İdris Naim Şahin, Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Binali Yıldırım partinin başta gelen isimleridir. 15 aylık bir parti olarak 3 Kasım 2002’de yapılan seçimlerde en yüksek oyu (geçerli oyların %34,63’ü) alarak Abdullah Gül’ün başkanlığında 58. Cumhuriyet Hükümeti’ni kurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yasak, aldığı siyasi yasak nedeniyle kabine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev alamayan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin desteklediği bir anayasa değişikliği ile görevden alındı.

Parti, bazı muhalifleri tarafından “milli kanaat” hareketinin bir parçası olmakla suçlansa da, partinin önde gelenleri bu atfı şiddetle reddediyor. Bunun medyaya yansıyan en bariz örneği, partinin kurucusu Erdoğan’ın bir konuşmasında “Milli kanaat gömleğini çıkardık” ifadesidir. Partinin Türkiye’nin ABD ile olan müttefik ilişkilerini koruma politikası ve AB üyeliği yolunda attığı adımlar, milliyetçi ve sol gruplar tarafından “milli çıkarlardan taviz verildiği” gerekçesiyle eleştirildi.

2004 yılında yapılan milletvekilleri yerel seçimlerde İl Genel Meclisi seçim sonuçlarında oyların %41,67’sini alarak birinci olan parti, belediyeler bazında sonuçlara göre 1.950 belediye kazandı. 15 büyükşehir belediyesinden 11’ini kazandı ve Ege ve Güneydoğu Anadolu’daki bazı il belediyeleri dışında tüm Türkiye’de başarılı oldu.

2007 yılında yapılan genel seçimlerde, cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmaları ve 27 Nisan Deklarasyonu’nun ardından iktidar partisi olarak girdiği seçimlerde Türkiye tarihindeki ender partilerden biri oldu. %46,58. Tunceli hariç Türkiye’nin 81 ilinden 80’inden milletvekili vardı.

2009 yerel seçimlerinde 15.513.554 seçmenin oyunu almıştır. Oy oranı yüzde 38,8 düşmesine rağmen Türkiye’deki birinci parti konumunu korudu. İstanbul, Ankara gibi 10 büyükşehir belediye ile birlikte toplam 1442 belediye kazandı.

2011 genel seçimlerinde yaklaşık %50 oy ve yaklaşık 21 buçuk milyon oyla 326 milletvekili çıkardı.

Tarihi boyunca girdiği üç genel seçimde de birinci parti olarak birincilik elde etti. Aynı zamanda Türkiye tarihinde her üç seçimde de oylarını artırarak iktidarda kalmayı başaran ilk partidir.

Kapatma Davası

Ana madde: Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kalıcı olarak kapatılması davası

14 Mart 2008’de Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin davaların odağı haline geldiği” iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’nde “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kalıcı olarak kapatılması” davası açtı. Kişinin 5 yıl siyasetten uzaklaştırılmasını istedi. 12 Temmuz 2012’de Akp milletvekilleri Akp Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş’a partilerini birleştirme teklifinde bulundu. İki tarafın yetkili organları tarafından alınan karara göre entegrasyon süreci başladı. Sürecin sonunda delegelerini genel kurula çağıran HAS Parti, 19 Eylül 2012 tarihinde yapılan olağanüstü kongrede 177. geçerli oylar HAS Parti’nin dağılmasının ardından 22 Eylül 2012’de düzenlenen törende Numan Kurtulmuş çok partili çok partililerle birlikte AKP’ye katıldı.

AKP’nin Kazandığı Seçimler ve Oy Oranları

AKP’nin Kazandığı Seçimler ve Oy Oranları

2002 Genel Seçimleri

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 22. dönem üyelerini belirlemek üzere 3 Kasım 2002 tarihinde seçilmiştir. %10 barajlı d’Hondt sisteminin uygulandığı seçimde sadece Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi bu barajı aşarak meclise milletvekili çıkarmayı başardı. Oyların yüzde 34,3’ünü alarak 363 milletvekili çıkaran Adalet ve Kalkınma Partisi, liste usulü çoğunluk sisteminin uygulandığı 1950’lerden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde en fazla temsil gücüne sahip siyasi parti oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye sayısının yaklaşık yüzde 66’sı.

3 Kasım 2002’de 81 ilde 85 seçim çevresinde yapılan seçimlere katılım oranı yüzde 79,13 oldu. Seçimlere katılan 18 siyasi partiden sadece Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 10 barajını aşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilmeyi başardı. Böylece 1946’dan sonra ikinci kez Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sadece iki parti temsil edildi.

2004 Yerel Seçimler

Türkiye Cumhuriyeti 28 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimi Mahalli idareler, mahalle/köy muhtarları ve muhtarlık meclisleri seçimleri için yapılan seçimlerde Türkiye sınırları içindeki idarelerin belirlendiği seçim 21 partinin katılımıyla gerçekleşti. yaşlılar.

Toplam sandık sayısı 173.748 toplam seçmen sayısı 43.552.931 toplam kullanılan oy sayısı 33.211.457 toplam geçerli oy sayısı 32.268.496 katılım oranı %76,25

2007 Genel Seçimleri

Türkiye Cumhuriyeti, milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23. dönem üyelerini belirlemek üzere 22 Temmuz 2007 tarihinde seçilmiştir.

Görev süresi sona eren Türkiye’nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in yerine 11. cumhurbaşkanı seçilemediğinden, Anayasa’nın 101. maddesi uyarınca seçimlerin 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılmasına karar verildi. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 33. maddesi uyarınca %10’luk bir baraj işleme sokuldu. Seçimde 42 milyon 537 bin 305 seçmen 158 bin 700 sandıkta oy kullanma hakkına sahip oldu.

2007 Referandum / Referandum

Ana kanunda yapılan değişiklikler arasında genel seçimlerin beş yılda bir değil dört yılda bir yapılması ve cumhurbaşkanının halk oylamasıyla seçilmesi yer alıyor.

2009 Yerel Seçimleri

Türkiye Cumhuriyeti Yerel Yönetimler Seçimi 29 Mart 2009 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki yerel yönetimlerin belirlendiği seçime 19 parti katıldı. 81 ilin genel meclis üyeleri, 16 büyükşehir belediye başkanı, 957’si ilçe, 1.974’ü belde olmak üzere 2.931 belediyenin başkan ve meclis üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları 48.049.446 seçmenle seçildi. Oy kullanabilmek için nüfus cüzdanında (nüfus cüzdanı, kamu görevlilerine verilen kurumsal kart, pasaport, evlilik cüzdanı, askerlik belgesi, ehliyet) TC kimlik numarasının bulunması gerektiği belirtildi. Ek olarak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) vatandaşların nasıl oy kullanılacağını TRT ve diğer ulusal kanallarda gösterilmek üzere 7 dakika 25 saniyelik bir tanıtım filmi hazırladı.

2009 Yerel Seçimleri

Türkiye Cumhuriyeti Yerel Yönetimler Seçimi, milletvekilleri 29 Mart 2009 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki yerel yönetimlerin belirlendiği seçime 19 parti katıldı. 81 ilin genel meclis üyeleri, 16 büyükşehir belediye başkanı, 957’si ilçe, 1.974’ü belde olmak üzere 2.931 belediyenin başkan ve meclis üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları 48.049.446 seçmenle seçildi. Oy kullanabilmek için nüfus cüzdanında (nüfus cüzdanı, kamu görevlilerine verilen kurumsal kart, pasaport, evlilik cüzdanı, askerlik belgesi, ehliyet) TC kimlik numarasının bulunması gerektiği belirtildi. Ek olarak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) vatandaşların nasıl oy kullanılacağını TRT ve diğer ulusal kanallarda gösterilmek üzere 7 dakika 25 saniyelik bir tanıtım filmi hazırladı.

2010 Referandumu / Referandum

Türkiye’de Anayasa Değişikliği Referandumu, Anayasa değişikliklerinin 12 Eylül 2010’da halk oylamasına sunulmasıdır. 26 maddelik değişiklik içeren paket, TBMM’de kabul edildikten sonra referanduma sunuldu. Türkiye Millet Meclisi. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri sunduğu 27 maddelik anayasa değişikliği önerisi ilk olarak anayasa komisyonunda görüşülerek kabul edildi.

Meclis oylamasında 72 olumsuz ve 336 olumlu oyla alınan anayasa değişikliği önerisi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayına sunuldu. Meclis oylamasında Adalet ve Kalkınma Partisi paketi desteklerken, MHP buna karşı çıktı. CHP ve BDP meclise girmedi. Mecliste temsil edilmeyen Saadet Partisi ve BBP, paketi destekleyeceklerini açıkladı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, değişiklik paketini 12 Mayıs 2010’da referanduma sundu. Referandum 12 Eylül 2010 Pazar günü yapıldı.

2011 Genel Seçimleri

16 partinin katıldığı ve 34 yıldır erken yapılmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi 24. Dönem üyelerinin seçimi için 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan ilk seçimdir.

21 Ekim 2007 tarihli referandumla yürürlüğe giren anayasa değişiklikleriyle genel seçimlerin süresi 5 yıldan 4 yıla indirildi. Partilerden Barış ve Demokrasi Partisi, İşçi Partisi ve Yeni Parti, sandık sıralaması için yapılacak kura çekimi öncesi seçime katılmama kararı aldı ve 24 parti sandığa girdi. Bu milletvekilleri 24 partiden 6’sı, seçime katılmama kararı vererek veya liste sunma aşamasından önce liste sunmayarak seçimden çekildi.

Listede yer almayan partiler: Alternatif Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Genç Parti, Halkın Yükselen Partisi, Türkiye Partisi. Haklar ve Özgürlükler Partisi de bir liste sunmasına rağmen daha sonra seçimlere katılmama kararı aldı. Böylece 12 Haziran 2011 seçimlerine kendi adlarıyla katılan siyasi partilerin sayısı 17’ye düştü. YSK 18 Nisan 2011’de Hürriyet ve Dayanışma Partisi ile Yurt Partisi’nin seçimlere katılamayacağına karar verdi. Böylece, YSK’nın açıkladığı 12 Haziran 2011’de yapılan seçime katılan geçici aday listesine göre seçime giren siyasi parti sayısı 15 olarak belirlendi.

2014 Yerel Seçimleri

Türkiye Cumhuriyeti mahalli idarelerinin beş yılda bir yapılan genel seçimlerine 27 parti katıldı. Kayıtlı olan seçmen kişi sayısı 52.608.398, sandık sayısı 194.042, seçmen sayısı 46.924.877, katılım oranı %89.19, geçerli oy sayısı 44.866.446, geçersiz oy sayısı 2.058.431’dir.

Seçmenler 30 büyükşehir belediye başkanı, 1.351 ilçe ve belde belediye başkanı, 1.251 il meclis üyesi ve 20.500 belediye meclisi üyesini belirlemek için sandık başına gitti. Seçimlerin resmi sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 6 Mayıs 2014’te düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. YSK, Yalova ve Ağrı’nın merkez ilçeleri de dahil olmak üzere 13 ilçede seçimleri çeşitli gerekçelerle iptal etti. . Bu seçim bölgelerinde 1 Haziran 2014’te yeniden seçim yapıldı.

2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Hakkında

Cumhurbaşkanının doğrudan halkın oyu ile seçildiği Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. Cumhurbaşkanını ve görev süresini belirlemek amacıyla 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk seçimdir. Kabul edilen değişiklikle Cumhurbaşkanlığı seçim süresi de 7 yıldan 5 yılda bir olmak üzere düşürülmüştür. Cumhurbaşkanlığı seçimine Selahattin Demirtaş, Recep Tayyip Erdoğan ve Ekmelettin İhsanoğlu 3 aday katıldı.

Seçim, 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan ilk turda Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle sona erdi. Seçim tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk turda 10 Ağustos 2014 Pazar olarak belirlendi. İkinci tur, ikinci oylama ise 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapıldı. Yurt dışında yaşayan Türkler için yaşadıkları ülkedeki oy kullanma tarihleri ​​birinci tur için 31 Temmuz-3 Ağustos 2014, oylama için ise 17-20 Ağustos 2014 olarak açıklandı. 

2014 Yerel Seçimleri

Türkiye Cumhuriyeti mahalli idarelerinin beş yılda bir yapılan genel seçimlerine 27 parti katıldı. Kayıtlı seçmen sayısı 52.608.398, sandık sayısı 194.042, seçmen sayısı 46.924.877, katılım oranı %89.19, geçerli oy sayısı 44.866.446, geçersiz oy sayısı 2.058.431’dir.

Seçmenler 30 büyükşehir belediye başkanı, 1.351 ilçe ve belde belediye başkanı, 1.251 il meclis üyesi ve 20.500 belediye meclisi üyesini belirlemek için sandık başına gitti. Seçimlerin resmi sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 6 Mayıs 2014’te düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. 2022 YSK, Yalova ve Ağrı’nın merkez ilçeleri de dahil olmak üzere 13 ilçede seçimleri çeşitli gerekçelerle iptal etti. . Bu seçim bölgelerinde 1 Haziran 2014’te yeniden seçim yapıldı.

AKP’nin Kazandığı Seçimler ve Oy Oranları

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri

7 Haziran 2015 tarihinde 550 yeni milletvekilinin belirlendiği 25. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 24. genel seçimidir. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) %40,8 oy oranı ve 258 sandalye ile seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) %24,9 oyla 132 sandalye alarak ikinci parti oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oyların yüzde 16,2’sini alarak 80 milletvekili çıkardı.

Seçimlere ilk kez katılan Halkların Demokratik Partisi (HDP), %10’luk seçim barajını geçerek, %13,1 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 80 milletvekiliyle temsil edilmeye başlandı. Seçim sonuçlarına göre hiçbir siyasi parti tek başına iktidar olmak için gereken 276 sandalyeye ulaşamadı. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun koalisyon hükümeti kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine hükümet kurma görevini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a devretmesi üzerine Cumhurbaşkanı erken seçim kararı aldı ve YSK seçim tarihini 1 Kasım 2015 olarak belirledi.

1 Kasım 2015 Genel Seçimleri

Türkiye’de Kasım 2015 genel seçimleri, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerin ardından güvenoyu alabilecek bir hükümetin kurulamaması nedeniyle yapılan erken genel seçimlerdir. Türkiye’de 7 Haziran 2015’te yapılan genel seçim sonuçlarına göre 2002’den sonra ilk kez bir parti tek başına iktidara gelememiştir. Bu da beraberinde çeşitli koalisyon senaryolarını getirdi. Ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı için erken seçim ihtimali tartışılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa’nın 116. maddesine dayanarak, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Cumhurbaşkanlığı Konseyi’nin seçilmesinden sonraki 45 gün içinde Bakanlar Kurulu kurulamaması halinde erken seçim kararı alınabilir” dedi. Kısa bir süre sonra Türkiye’de genel seçimlerin tekrarlanacağı Resmi Gazete’de açıklandı. 2022 öncesi seçimlerin ardından Adalet ve Kalkınma Partisi 317 milletvekili ve yüzde 49,5 oyla tek başına iktidara geldi.

2017 Referandum / Referandum

16 Nisan 2017’de yapılan referandumda anayasa değişikliğinin kabul edilmesini engellemeye çalışan CHP-HDP-SP-İyi Parti’nin (henüz parti olmayan) hayır oyu yüzde 48,59’da kalırken, Akp milletvekilleri Akp ve MHP evet yüzde 51 propagandası yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halkın oyları ile kabulü sağlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin referandum sonrası yapılacak ilk seçimlerle birlikte yürürlüğe gireceği konusunda yasal düzenlemeler hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi Hakkında

2017 yılında yapılan referandumun ardından kesinleşen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş tamamen asfaltlandı ve gerekli düzenlemeler yapıldı. Takvimlerin 24 Haziran’ı gösterdiği 2018’de hem Milletvekilleri Genel Seçimleri hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu yapıldı. Halk İttifakının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki Zaferi 24 Haziran 2018’de yapılan seçimlerden Akp milletvekilleri Akp ve Halk İttifakı galip çıkarken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Külliye’de Erdoğan zaferi

2018 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında oranların dağılımı şu şekilde oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,5 oyla birinci olurken, Muharrem İnce yüzde 30,6 oyla ikinci sırayı aldı. Yüzde 10’un altında kalan diğer adaylar ise şöyle oldu; Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş, Doğu Perinçek

2018 Genel Seçim Sonuçları

2018 milletvekili seçim sonuçları… İttifakların oy oranı Halk İttifakı için yüzde 53,7, Millet ittifakı için yüzde 33,9 olurken, parti bazlı dağılımlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki sandalye sayısı şu rakamlara denk geldi. Akp milletvekilleri.Akp yüzde 42,6, CHP yüzde 22,6, HDP yüzde 11,7, MHP yüzde 11,1, İYİ Parti yüzde 10, Diğer yüzde 2

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri

Türk siyaseti için uzun soluklu bir seçim olan 31 Mart 2019 – 2022 seçimleri, İstanbul için bekleneni veremedi ve seçim yenileme kararına kadar uzanan bir süreç yaşandı. oy hırsızlığı Bilindiği üzere 31 Mart 2019 Türkiye Genel Yerel Yönetim Seçimleri (Yerel Seçimler) sonucunda İstanbul’da çok sayıda adayla seçimler yapılırken, İstanbul’da yapılan yarış Halk İttifakı (Akp – MHP) adayı oldu. Binali Yıldırım ve Millet İttifakı (CHP – İYİ Parti ve HDP desteği) adayı. Ekrem İmamoğlu öne geçti.

AKP Döneminde Türk Dış Politikası

AKP Döneminde Türk Dış Politikası

3 Kasım 2002 tarihinde yapılan genel seçimlerin ardından Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) iktidara gelmesiyle birlikte Türk dış politikasında önemli değişiklikler yaşanmaya başlamıştır. Bu değişimler AKP dönemine kadar Batılı ve statüko eksenli bir eksende şekillenen Türk dış politikasının bu dönemde yeni bir yön aldığı iddialarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Soğuk Savaş sonrası dönemin getirdiği fırsatların yanı sıra AKP döneminde sağlanan ekonomik büyüme ve göreli siyasi istikrar ortamı da bu duruma katkı sağlamıştır.

Bu dönemde Türkiye, aktif ve çok yönlü dış politikası ile genişleyen fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmek istemiş, bu sayede bölgesinde söz sahibi önemli bir güç olmayı hedeflemiştir. Bu çalışma, Türk dış politikasındaki bu değişimin mevcut literatürde belirtildiği gibi eksen kayması boyutuna ulaşıp ulaşmadığını tartışmayı amaçlamaktadır. Bu noktada bir sonuca varmak için Charles F. Hermann’ın dış politika değişikliğinin boyutuna ilişkin ortaya koyduğu dört aşamalı değişim tipolojisi kullanılmıştır. Böylece söz konusu değişikliğin aslında eksen veya yön değişikliğinden ziyade bir program değişikliğini yansıttığı sonucuna varılmıştır.

2002 yılında iktidara gelen AKP hükümeti, Soğuk Savaş sonrası Türk dış politikasının önemli kırılma noktalarından birini temsil etmektedir. Kuruluşundan bu yana Batı odaklı bir dış politika izleyen Türkiye, AKP karar vericileri tarafından merkezi bir konumda görülmeye başlandı. Türk dış politikasında belirgin yansımaları olan bu dönüşümle birlikte Türkiye, geleneksel tavrından uzaklaşmış ve özellikle Ortadoğu’da daha aktif politikalar izlemiştir.

Bu tezde, AKP iktidarı döneminde Türkiye’nin Ortadoğu’daki politikalarında yaşanan dönüşüm, yapılandırmacı bir yaklaşımla rol teorisi çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu amaçla Türk dış politikasında Ortadoğu’ya yönelik üstlenilen roller ile Türkiye’nin dış politika kimliği arasındaki ilişki incelenecektir. Rollerin kavramsal çerçevesi analiz edildikten sonra Türkiye’nin Ortadoğu’daki rollerini nasıl gerçekleştirdiği değerlendirilecek ve bu süreçte birbiriyle çelişen unsurlar ortaya çıkarılacaktır.

2002 yılında iktidara gelen AKP hükümeti, Soğuk Savaş sonrası Türk dış politikasının önemli kırılma noktalarından birini temsil etmektedir. Kuruluşundan bu yana Batı odaklı bir dış politika izleyen Türkiye, AKP karar vericileri tarafından merkezi bir konumda görülmeye başlandı. Türk dış politikasında belirgin yansımaları olan bu dönüşümle birlikte Türkiye, geleneksel tavrından uzaklaşmış ve özellikle Ortadoğu’da daha aktif politikalar izlemiştir.

Bu tezde, AKP iktidarı döneminde Türkiye’nin Ortadoğu’daki politikalarında yaşanan dönüşüm, yapılandırmacı bir yaklaşımla rol teorisi çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu amaçla Türk dış politikasında Ortadoğu’ya yönelik üstlenilen roller ile Türkiye’nin dış politika kimliği arasındaki ilişki incelenecektir. Rollerin kavramsal çerçevesi analiz edildikten sonra Türkiye’nin Ortadoğu’daki rollerini nasıl gerçekleştirdiği değerlendirilecek ve bu süreçte birbiriyle çelişen unsurlar ortaya çıkarılacaktır.

AKP Milletvekilleri Kimlerdir?

Abdullah Doğru

Abdullah Doğru

1965 yılında doğdu. Abdullah Doğru İlköğrenimini Yağmurlu Köyü İlköğretim Okulu’nda, lise eğitimini Malatya İmam Hatip Lisesi’nde bitirdi. Çukurova Üniversitesinde Ziraat Fakültesi mezunudur. Abdullah Doğru, Akp milletvekilleri Fazilet Partisi Adana Seçim İşleri Başkanlığı, Refah Partisi Adana İl Başkan Yardımcısı, Fazilet Partisi Kurucu İl Yürütme Kurulu Üyesi, Akp Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi, Akp milletvekilleri Akp Adana İl Başkanı, Akp Adana SKM Başkanı, Akp Seyhan Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Ahmet Zenbilci

Ahmet Zenbilci

Ahmet Zenbilci 1 Ekim 1966 yılında Kozan’da doğdu. Baba adı Ömer, anne adı Emine’dir. Kamu yöneticisi. A.Ü. İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Ahmet Zenbilci Adana İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı, Sarıçam Belediyesi, Ahmet Zenbilci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sofulu Belde Belediyesi, Bakan Başdanışmanı, İLBANK A.Ş. AK PARTİ Genel Müdürlük ve Mahalli İdareler Başkanlığı’nda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeliği yaptı. 

Jülide Sarıeroğlu

Jülide Sarıeroğlu

Jülide Sarıeroğlu 7 Haziran 1979’da Adana’da doğdu. Babasının adı Şadi, annesinin adı Kadriye’dir. Jülide Sarıeroğlu İlk, orta ve lise eğitimini Adana’da bitirdi. Çalışma Ekonomisti, Gazi Üniversitesi Endüstri İlişkileri Bölümü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi’nden mezun oldu. Jülide Sarıeroğlu 2008-2015 yıllarında Akp milletvekilleri Akp Genel Merkezi Kadın Kollarında MKYK üyesi olarak görev yaptı. 

Mehmet Şükrü Erdinç

Mehmet Şükrü Erdinç

Mehmet Şükrü Erdinç Adıyaman / Kahta – 1976, Mustafa, Makbule. Avukat; İlk, orta ve lise eğitimini Adana’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Mehmet Şükrü Erdinç Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi’nde Özel Hukuk alanında tamamladı. 24.25 ve 26. dönem Adana milletvekilleri seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yaptı.

Tamer Dağlı

Tamer Dağlı

Tamer Dağlı Adana / Kozan – 1970, Hasan, Gülcan. İktisatçı; Ankara Üniversitesinde bulunan Siyasal Bilgiler Fakültesindeki İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde ise formasyon eğitimi aldı. Tamer Dağlı Kat Malikleri Derneği Adana Şube Müdürü ve ATO Meslek Komitesi Üyesi olarak görev yaptı. Tamer Dağlı Adana Güç Derneği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesidir.

Ahmet Aydın

Ahmet Aydın

Ahmet Aydın Adıyaman / Kahta – 1971, Mustafa, Zeliha. Avukat, Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Serbest avukat olarak çalıştı. Ahmet Aydın Adıyaman İl Başkanlığı Fazilet Partisi’nde Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ahmet Aydın AK PARTİ Adıyaman İl Teşkilatı’nın kurucuları arasında yer aldı ve Adıyaman İl Başkanı olarak görev yaptı.

İbrahim Halil Fırat

İbrahim Halil Fırat

İbrahim Halil Fırat Adıyaman – 1973, Ömer, Salise. Avukat; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Akp Adıyaman İl Teşkilatında İl Disiplin Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. İbrahim Halil Fırat 26. dönemde Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı. İbrahim Halil Fırat Akp Grup Yönetim Kurulu üyesidir. Akp milletvekilleri Akp Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısıdır.

Muhammed Fatih Toprak

Muhammed Fatih Toprak

Seyit Ali, Saime 2 Temmuz 1985 doğumlu, Adıyaman’da kayıtlı. Muhammed Fatih Toprak Avukat, Uluslararası Hukuk ve Kamu Diplomasisi Uzmanı; Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Lise yıllarından beri siyasetin içinde. Akp milletvekilleri Akp Çankaya İlçe Gençlik Kolları, Çankaya Ana Sahne, Ankara İl Gençlik Kolları, Merkez Gençlik Kolları MKYK üyeliği görevlerinde bulundu. Muhammed Fatih Toprak Akp’yi İlçe Seçim Kurullarında temsil etti. Muhammed Fatih Toprak Hukukçular Derneği Vakfı ve HÜDER Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olarak sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. Parlamento Adalet Komisyonu Üyesi ve Türkiye-Avusturya Parlamenter Dostluk Grubu Başkanıdır.

Yakup Taş

Yakup Taş

Yakup Taş 16 Haziran 1959 Adıyaman’da doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Rabiahan’dır. Yakup Taş İş adamı olarak 2002, 2007 ve 2011 Genel Seçimlerinde Akp Milletvekili adaylığına başvurdu. Yakup Taş Siyasi faaliyetlerinin yanı sıra, 2002-2011 yılları arasında Adıyaman’da Tarım ve Ticaret alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin girişimciliği, kurucusu ve yöneticisi, Adıyaman Spor Kulübü Müdürü ve Adıyaman Ziraat Odası Başkanı olarak görev yaptı.

Ali Özkaya

Ali Özkaya

Ali Özkaya 20 Nisan 1970 tarihinde Afyonkarahisar’ın Dinar/Çayüstü köyünde doğdu. Babasının adı Mitdat, annesinin adı Zeynep’tir. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara Özel Ferda Koleji Kurucu Genel Müdürü, Hukukçular Sendikası Vakıf Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, HUDER Başkan Yardımcısı ve Ankara Şubesi Kurucu Başkanı olarak görev yaptı. Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyesi, SETA Mütevelli Heyeti ve Denetleme Kurulu Üyesi, Ankara Sosyal Bilimler Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir.

Ali Özkaya AK PARTİ Çankaya İlçe Başkanlığı (2003-2007) ve Akp Genel Merkez Hukuk Müşavirliği, Başkan ve Başbakan/Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı olarak görev yaptı. 25. 26. Dönem Afyonkarahisar milletvekilleri olarak Akp Merkez Disiplin Kurulu Başkan Vekilliği ve  Adalet Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. Ali Özkaya 27. Dönemde yeniden Afyonkarahisar milletvekilleri seçildi.

İbrahim Yurdunuseven

İbrahim Yurdunuseven

İbrahim Yurdunuseven 1969 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. İlköğrenimini Hüseyin Sümer İlkokulu’nda, ortaöğrenimini Afyonkarahisar Cumhuriyet Lisesi’nde tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İbrahim Yurdunuseven 1993 yılından itibaren Afyonkarahisar’da serbest avukat olarak çalışmaktadır. 2004-2009 yılları arasında Akp Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapmıştır. 2012 yılında yapılan kongre ile İl İdaresine girerek İl Seçim İşleri Başkanlığı görevini üstlendi. İbrahim Yurdunuseven 24 Haziran 2014 tarihinde İl Başkanı olarak atanmıştır. Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren çeşitli hayır kurumlarında aktif olarak görev yapmaktadır.

Veysel Eroğlu

Veysel Eroğlu

Veysel Eroğlu Afyonkarahisar / Şuhut – 1948, İbrahim, Emine. Hollanda’da araştırma yaptı. İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Teknolojisi Bölümü Yönetim Kurulu Üyesi; İSKİ Genel Müdürlüğü, İGDAŞ, BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEMSAN’da Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Veysel Eroğlu 2003-2007 yılları arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak görev yaptı. Su Vakfı Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Üyesi ve Dünya Su Konseyi Eski Valisidir. 45’i yabancı dilde olmak üzere 350’den fazla bilimsel makale, makale, mesleki teknik rapor ve kitap yayınlandı. Veysel Eroğlu 23, 24 ve 26. Dönem Afyonkarahisar, 25. Dönem İzmir milletvekilleri seçildi. Halen Cumhurbaşkanı’nın Irak Özel Elçisi olarak görev yapıyor.

Ekrem Çelebi

Ekrem Çelebi

Ekrem Çelebi 17 Eylül 1965 tarihinde Ağrı’nın Patnos ilçesinde doğdu. Adalet Bakanlığı bürokratı olan ve İşletme Fakültesi mezunu olan Çelebi, Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 24. Dönemde Akp Ağrı milletvekilleri seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği, İnsan Hakları Başkan Yardımcılığı, Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. Ekrem Çelebi Halen Planlama ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Türkiye-Bangladeş Parlamentosu Dostluk Grubu Başkanıdır.

Cengiz Aydoğdu

Cengiz Aydoğdu

Cengiz Aydoğdu 1958 yılında Aksaray’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Aksaray’da tamamladı. Ankara Üniversitesinde Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Ortaöğretim yıllarından başlayarak; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda çeşitli kademelerde görev yaptı. Cengiz Aydoğdu TRT Genel Müdürlüğü’nde program yapımcısı olarak çalıştı. Ağrı Kaymakam adaylığı ile başlayan mülki idare görevi bu güne kadar devam etmiştir.

1987-1988 yıllarında İçişleri Bakanlığı’nın uyguladığı bir program çerçevesinde İngiltere’de dil eğitimi ve İngiliz İdari Sistemi üzerine eğitim aldı. Bakanlık Merkez Teşkilatına atandı. APK Kurul Başkanlığı’nda Daire Başkanı, Personel Daire Başkanı, Personel Genel Müdür Yardımcısı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2006 yılından itibaren sırasıyla Artvin ve Kırklareli Valiliği yapmaktadır. 26. ve 27. Dönemde Aksaray Milletvekili seçildi. Cengiz Aydoğdu Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Anayasa Komisyonu ve NATO Parlamenterler Meclisi (NATOPA) Türk Grubu üyesidir.

Hasan Çilez

Hasan Çilez

Hasan Çilez Amasya – Merzifon – 1974, Mehmet, Lütfiye. Ekonomist, İşadamı; Atatürk Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Hasan Çilez 2001 yılında Kurucu Gençlik Kolları Başkanı oldu. 2011 – 2017 Merzifon İlçe Başkanı. 2001 yılından 2018 yılına kadar olan süreçte ildeki tüm seçim, kongre ve programlarda ara vermeden aktif rol aldı. Hasan Çilez 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde 27. Dönem Akp Amasya Milletvekili seçildi. milletvekilleri Akp milletvekilleri Grup Yönetim Kurulu, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi, Türkiye – Gana Parlamenter Dostluk Grubu Başkanıdır.

Mustafa Levent Karahocağıl

Mustafa Levent Karahocağıl

Mustafa Levent Karahocağıl 28 Mart 1959 Erzurum doğumludur. Babasının adı Selahattin, annesinin adı Kadriye’dir. 3 yıl memur olarak çalıştıktan sonra istifa etti. Kendi işini kurdu ve işine girdi. Refah Partisi ve Fazilet Partisi Amasya İl Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Mustafa Levent Karahocağıl Refah Partisi döneminde MESDER’in (Müstakil Esnaf ve Sanatkarlar Derneği) kurucusu ve il başkanlığını yaptı. 2004 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyeliği ve Meclis Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Asuman Erdoğan

Asuman Erdoğan

Asuman Erdoğan Ankara doğumlu olup aslen Çorumludur. İlkokulu Keçiören’de, ortaokulu Altındağ’da tamamladı. Öğrencilik hayatına Elmadağ Hasanoğlan Anadolu Öğretmen Lisesi’nde yatılı olarak devam etti. Üniversite giriş sınavında Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’ne girmeye hak kazandı. İzmit ve Ankara, Sincan’daki devlet okullarında Akp milletvekilleri Akp Genel Merkez Gençlik Kolları Eğitim İşleri Başkanı olarak görev yaptı.

Asuman Erdoğan Koordinatörlüğünü yaptığı eğitim programları ile Akp milletvekilleri Akp Gençlik Teşkilatı’nın siyasete hazırlanmasına katkı sağladı. 2009 Akp Olağan Genel Kurultayı’nda MKYK Ana Aşama Üyesi olarak seçildi. 2018 yılına kadar bu görevine beş dönem devam etti. Asuman Erdoğan gönüllü projelerde de aktif rol aldı. Asuman Erdoğan Özellikle yabancı dil becerilerini artırmaya ve eğitim, sağlık ve aile konularında toplumu bilinçlendirmeye yönelik projeler geliştirdi. Halk sağlığı, çocuk gelişimi ve doğumsal hastalıklar konusunda farkındalık çalışmaları yaptı.

Barış Aydın

Barış Aydın

Barış Aydın Ankara – 1975, Kurbani, Selma. İş adamı; İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Princeton Üniversitesi’nden İşletme alanında aldı. Barış Aydın Kurduğu gayrimenkul şirketi ile birçok başarılı projeye imza atarak ülkemizde Global Compact’a imza atan ikinci şirket oldu. Sivil toplum kimliğiyle tanındı. Emniyet Güçlendirme VakfI’nda yöneticilik ve başkanlık yaptı. Barış Aydın Tüm kesimlerle ilgili sosyal ve sosyal projeleri hayata geçirdi.

Hacı Turan

Hacı Turan

Hacı Turan 15 Ocak 1968’de Kırşehir ili Mucur kasabasında doğdu. Operatör, Yönetici; Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını işletme alanında yaptı. Aile şirketinin yöneticisidir. Üniversite yıllarında Kayseri Ulusal Gençlik Vakfı’nın öğrenci başkanlığını yaptı. Hacı Turan Meslek hayatına öğretmen olarak başlayan Turan, yaklaşık 5 yıl bu hizmetini sürdürdü. Fazilet Partisi Kırşehir İl Başkanlığı ve Akp milletvekilleri Akp Kırşehir İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Akp örgütlerinde birçok kez il koordinatörü ve bölge koordinatörü olarak görev yaptı. 

Lütfiye Selva Çam

Lütfiye Selva Çam

Lütfiye Selva Çam 1970 doğumlu Lütfiye Selva ÇAM, sırasıyla Bahçelievler Alparslan İlkokulu, Ankara Deneme Lisesi ve Ankara’da ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Lütfiye Selva Çam Dresden’de Boston ve Troy Eyalet Üniversiteleri ile “Doğu Almanya’nın Yeni Ekonomik Süreci” konulu araştırma çalışmalarına katıldı.

Yurtdışında yarım bıraktığı “kadın istihdamı” için işletme alanında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, “KADIN İSTİHDAMININ TÜRKİYE’DE KALKINMA ÜZERİNE ETKİSİ” başlıklı tezini yazarak, alanında ikinci bir Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarına başlamıştır. Lütfiye Selva Çam Uluslararası İlişkiler ve bugüne kadar yürüttüğü alanlarda çalışmalarını sürdürmüştür. Türk Kadınının tarihsel sürecini Akp dönemi ile birlikte analiz eden kitap çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Ayrıca çeşitli dergi ve yayınlarda yazıları bulunmaktadır.

Mehmet Naci Bostancı

Mehmet Naci Bostancı

Mehmet Naci Bostancı Amasya – 1957, Osman, Elif. Akademisyen, Öğretim Görevlisi; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve Yönetim Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Yapı ve Toplumsal Değişim Anabilim Dalı’nda tamamladı. Mehmet Naci Bostancı 1990 yılında doçent, 1996 yılında profesör oldu. Siyaset bilimi ve iletişim bilimleri alanlarında dersler verdi. Halkla ilişkiler ve tanıtım dairesi başkanlığı ve dekan olarak görev yaptı. Mehmet Naci Bostancı 17 kitabının yanı sıra çeşitli gazete ve dergilerde çok sayıda makalesi yayımlandı.

Nevzat Ceylan

Nevzat Ceylan

Nevzat Ceylan 15.07.1953 Ankara Nallıhan’da doğdu. Orman Meslek Yüksekokulu ve Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Orman Bakanlığı’nda Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü olarak görev yaptı. Doğru Yol Partisi Ankara İl Başkanlığı yaptı. Nevzat Ceylan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve Örgüt Başkanlığı yaptı. Nevzat Ceylan Ankara’daki Yurttaş Dernekleri Federasyonu’nun çatı kuruluşu olan Başkent Ankara Meclisi’nin Başkanı ve Doğayı Koruma Vakfı’nın da başkanıdır. Akp Genel Merkez, Çevre, Şehir ve Kültür Genel Başkan Yardımcısıdır. Genel Müdürlük Ar-Ge Başkan Yardımcılığı, Organizasyon Başkan Yardımcılığı ve Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Orhan Yeğin

Orhan Yeğin

Orhan Yeğin Ankara – 1978, İktisatçı; Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. AK PARTİ Genel Merkez Gençlik Kollarının kuruluşunda görev aldı. Orhan Yeğin Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. AK PARTİ 2. ve 3. Olağan Kongrelerinde MKYK (Merkezi Karar Yönetim Kurulu) üyeliğine atandı. Orhan Yeğin 64. ve 65. Hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Yıldırım Tuğrul Türkeş

Yıldırım Tuğrul Türkeş

Yıldırım Tuğrul Türkeş İstanbul – 1954, Alparslan, Muzaffer Şükriye. Ekonomist, İşadamı; Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Yıldırım Tuğrul Türkeş Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri, Ortadoğu Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı, PETKİM AŞ ve T.C. Kalkınma Bankası’nda Yönetim Kurulu Üyesi, çeşitli şirketlerde yönetici ve ortak olarak çalıştı. Aydınlık Türkiye Partisi Kurucu Üyesi ve Genel Başkanıydı. Yıldırım Tuğrul Türkeş Akşam ve Son Havadis gazetelerinde ve haftalık Yeni Harman dergisinde köşe yazarlığı yaptı. 23, 24, 25 ve 26. dönemlerde Ankara milletvekilleri seçildi. 63., 64. ve 65. Hükümetlerde Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Zeynep Yıldız

Zeynep Yıldız

Zeynep Yıldız Ankara/Keçiören -1992 Uğur, Nilgün Avukat; İlk ve orta öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. 2014 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Uluslararası bir hukuk firmasında yönetici olarak çalıştı. Daha sonra bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette çalıştı. Zeynep Yıldız Akp Ankara İl Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı olarak Akp milletvekilleri Akp teşkilatlarında göreve başladı. Akp milletvekilleri Akp Gençlik Kolları 5. Dönem Başkan Yardımcılığı ve Halkla İlişkiler Başkanlığı yaptı. Akp 3. Olağanüstü Kurultayı ile Merkez Disiplin Kurulu üyeliğine seçildi. Zeynep Yıldız Aynı zamanda Akp Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevine devam etti.

Atay Uslu

Atay Uslu

Atay Uslu Antalya / Kaş – 1970, Hüseyin, Eczane. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. İngiltere’de Leicester Üniversitesi’nde 1 yıl eğitim gördü. 1991-1999 yılları arasında Finike’de aile şirketinde çalıştı. 2000 yılında sivil yönetici olarak göreve başladı. Atay Uslu Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması, güvenlik sektörünün sivil gözetiminin geliştirilmesi, afet yönetimi, e-devlet, göç ve uyum politikaları, mülteci hakları konularında çalıştı.

Eğirdir, Gediz Kaymakam Yardımcısı; Yenişarbademli, Taşlıçay, İbradı Kaymakamlığı ve Van Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında Van Vali Yardımcısı iken, büyük afet sonrası Deprem Koordinasyon Merkezi’ni yönetti. 20 bin daimi konut inşaatı ve Yeni Van’ın kuruluşunda görev aldı. Atay Uslu 2013 yılında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı olarak atanmıştır. Göçmen ve sığınmacıların Türkiye’ye entegrasyonu konusunda çalıştı. Çok Dilli Yabancılar İletişim Merkezi’nin (YİMER) kurulmasını koordine etti.

Kemal Çelik

Kemal Çelik

Kemal Çelik Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya / Serik – 1956, Nebi, Zehra. Sivil İdare Amiri, Vali; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Kaymakamlık, Sivil Başmüfettişlik, Hakkari Valiliği ve Merkez – Emniyet Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Kemal Çelik 21. Dönem Antalya milletvekilleri seçildi.

Mustafa Köse

Mustafa Köse

Mustafa Köse, 27 Haziran 1977’de İstanbul Beyoğlu’nda doğdu. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Emine’dir. Antalya Gazi Mustafa Kemal İlkokulu, Antalya Anadolu Lisesi ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2001-2015 yılları arasında serbest avukat olarak çalıştı. Akp milletvekilleri Akp Antalya Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı, İl Merkez Düzey Yürütme Kurulu Üyeliği, Genel Merkez Ar-Ge Daire Başkanlığı, İl Teşkilat Başkanlığı, ve İl Başkanlığı görevlerinde organizasyon eğitmeni olarak görev yaptı.

Mustafa Köse 30 Eylül 2012 tarihinde yapılan Akp 4. Olağan Büyük Kurultayı’nda il başkanlarını temsilen kongre divan heyetine seçilmiştir. 26. ve 27. Dönemde Brezilya Dostluk Grubu Başkanlığına seçildi. Teşkilat Başkanlığı ve İzmir İl Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. 26. Dönemde Anayasa Komisyonu Üyeliğine, 2. Dönemde Anayasa Komisyonu Sözcülüğüne seçildi. 27. Dönemde Anayasa Komisyonu üyeliğine yeniden seçildi.

Sena Nur Çelik

Sena Nur Çelik

Sena Nur Çelik Antalya / Alanya – 1986, Avukat; Üsküdar Amerikan Lisesi’nden mezun oldu. İngiltere’deki Warwick Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde denklik programını tamamladı.  Sena Nur Çelik Uluslararası hukuk, insan hakları hukuku, tahkim ve sermaye piyasaları ve Avrupa Birliği hukuku alanlarında çalıştı. Uluslararası bir hukuk bürosunda, Türkiye’de ve yurtdışında büyük altyapı projeleri, birleşme ve satın almalar, yeniden yapılandırma projeleri ve finansal işlemlerde ticari stratejik ortaklıklar ve önde gelen yabancı ve yerli yatırımcılara avukatlık ve danışmanlık hizmeti verdi.

Tuba Vural Çokal

Tuba Vural Çokal

Tuba Vural Çokal 1973 yılında Antalya’da doğdu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Trakya Üniversitesi, Göz Hastalıkları ve aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı’ndan mezun olmuş, Göz Doktoru ve Fizyolog unvanlarını almıştır. Tuba Vural Çokal Üniversiteden sonra ABD’de Baylor Üniversitesi’nde (Methodist) önce glokom, ardından Hindistan Chennai’deki Agarwal Hastanesi’nde katarakt cerrahisi üzerine çalıştı.

Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Alman Hastanesi’nde Göz Doktoru, Şişli Göz Hemşireliği Vakfı’nda Başhekim, Side Anadolu Hastanesi’nde Uzman Hekim olarak çalıştı. 2007 Manavgat Side’de özel bir göz kliniği açtı. Tuba Vural Çokal 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde Antalya milletvekilleri seçilmiştir. 11 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katıldı.

Partimizin 24 Mart 2021 tarihinde yapılan kongresinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile Akp Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmiştir. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Küba Dostluk Grubu ve AND Milletvekilleri üyesidir. Akp’nin önerisiyle kurulan Kadına Yönelik Şiddetin Nedenlerini Belirleme Araştırma Komisyonu’nun başkan yardımcısıdır. Antalya milletvekilleri olarak görevine devam etmektedir.

Orhan Atalay

Orhan Atalay

Orhan Atalay Ardahan / Göle – 1965, Bedirhan, Serfinaz. İlahiyatçı, Öğretim Görevlisi; Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede Temel İslami İlimler alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 2007 yılında profesör oldu. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Orhan Atalay Biri tercüme olmak üzere 4 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır. 24, 25 ve 26. dönemlerde Ardahan milletvekilleri seçildi.

Ertunç Erkan Balta

Ertunç Erkan Balta

Ertunç Erkan Balta Artvin – 1972, Ali, Hatice. Avukat; Artvin’de Gazi İlkokulu, 50. Yıl Ortaokulu, Endüstri Meslek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Artvin’de serbest avukat olarak çalıştı. Ertunç Erkan Balta 2011-2018 yılları arasında AK PARTİ Artvin İl Başkanı olarak görev yaptı. Balta orta düzeyde İngilizceye sahiptir.

Metin Yavuz

Metin Yavuz

Metin Yavuz İlk, orta ve lise eğitimini Söke’de tamamladı. 1996 yılında SÖGİAD İşadamları Derneği Kurucu Üyesi ve bir dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Söke Ticaret Odası’nda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yaptı. Metin Yavuz Yönetici olarak çalıştı, çeşitli vakıflarda ve sivil toplum kuruluşlarında görev aldı.

Mustafa Savaş

Mustafa Savaş

Mustafa Savaş Aydın/Çine-1965, Ali, Nevcihan İktisatçı; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. İş hayatına 1991 yılında Halkbank Genel Müdürlüğü’nde Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Mustafa Savaş 2002-2015 yılları arasında Halk Bankası’nda Müfettiş, Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Kredi, Bütçe, Mevduat ve Risk Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Mustafa Savaş MKYK üyeliğinin yanı sıra Akp Genel Merkezi’nde Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği ve Sosyal Politikalar ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı ve görevlerinde bulundu.

Bekir Erim

Bekir Erim

Bekir Erim Aydın – 1957, Yüksel, Hacer. Çiftçi, Gayrimenkul Yatırım Danışmanı olup Nazilli Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü’nden mezun oldu. Bekir Erim İsabeyli Şırlanspor Kulübü Derneği Başkanlığı, Aydın Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kurucu Başkanlığı, Aydın Otomobil Sporları Kulübü Derneği Kurucu Başkanlığı, İsabeyli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığı ve 2 dönem Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu. 

Rıza Poşacı

Rıza Poşacı

Rıza Poşacı 1963 yılında Aydın Umurlu’da doğdu. Annesinin adı Rüksen, babasının adı Mahmut’tur. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Yüksek Mühendisi mezunudur. Rıza Poşacı Umurlu Belediye Meclis Üyeliği, Başkan Vekilliği, Meclis Üyeliği, Islah Birliği Başkanlığı, Tarım İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Kalkınma Kooperatifi, Akçay Sağ Sahil Sulama Birliği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi.  1999-2004 ve 2009-2014 yılları arasında iki dönem Umurlu Belediye Başkanlığına seçilen Rıza POSACI, 2014 yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğinde görev aldı.

Belgin Uygur

Belgin Uygur

Belgin Uygur Balıkesir – 1977, Turgut, Gülistan. Avukat; 1995 yılında Bigadiç İmam Hatip Lisesi’nden, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Belgin Uygur 2017 yılından itibaren AK PARTİ Balıkesir Kadın Kolları İl Başkanlığı görevini yürütmektedir.

İsmail Ok

İsmail Ok

İsmail Ok 1964 yılında Balıkesir Kepsut’ta doğdu. Annesinin adı Fatma, babasının adı Eyyüp’tür. Eğitimci; İlk ve orta öğrenimini Balıkesir’de tamamladıktan sonra Balıkesir’de Necatibey Eğitim Fakültesi Kimya – Fizik Bölümü’nde eğitim gördü. 21 yıl Türkiye’nin birçok köy, ilçe ve illerinde öğretmenlik yaptı. İsmail Ok 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Balıkesir Belediye Başkanı seçildi ve 5 yıl Balıkesir halkına hizmet etti.

Mustafa Canbey

Mustafa Canbey

Mustafa Canbey Balıkesir/İvrindi – 1975, Ali Rıza, Hatice. Bürokrat, Ulusal basında 15 yıl gazetecilik yaptı. Çok sayıda konferans verdi. Plato Meslek Yüksekokulu’nda Medya ve Siyaset dersleri verdi. 2016-2017 ve 2017-2018 eğitim-öğretim yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ders verdi. Basın İlan Kurumu’nda 3 yıl Tekirdağ İl Müdürü olarak çalıştıktan sonra 3 yıl Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Mustafa Canbey ÖNDER, Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanıydı. Aynı zamanda Yeşilay ve Marmara Mezunlar Derneği üyesidir.

27. Dönem Balıkesir milletvekilleri seçilen Mustafa Canbey, TBMM Dış İlişkiler Komisyonu ve Dijital Medya Komisyonu üyesidir. 2018-2021 yılları arasında Akp Genel Merkez Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Mustafa Canbey 2018 yılında seçildiği TÜRKPA (Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamento Meclisi) Türk Grubu üyeliğini 2020 yılına kadar sürdüren Mustafa Canbey, 2020 yılında Akdeniz PA (Akdeniz Parlamenter Meclisi) Türk Grubu üyeliğine seçilmiştir. Halen bu görevini sürdürmektedir.

Pakize Mutlu Aydemir

Pakize Mutlu Aydemir

Pakize Mutlu Aydemir Balıkesir – 1967, Ahmet, Yıldız. Avukat; İlk ve orta öğrenimini Balıkesir’de tamamladı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden onur derecesiyle mezun oldu. Avukatlık stajını Balıkesir’de tamamladıktan sonra 1991 yılında hukuk bürosunu açtı. Pakize Mutlu Aydemir 1991-2003 yılları arasında Balıkesir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 12 yıl Balıkesir Barosu’nda Staj Eğitim Komisyonu üyeliği ve başkanlığı yaptı.

Balıkesir Üniversitesi’nde 14 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı. Kişisel gelişim ve eğitim ve beden dili konularında çeşitli sertifikaları vardır ve mesleki alanda birçok konferans vermiştir. Pakize Mutlu Aydemir Sosyal ve kültürel projelerde yer aldı. 7 Ocak 2011 tarihinde İl Kadın Kolları Başkanlığına atanmış, 12 Şubat 2012 tarihinde yapılan kongrede ise Kadın Kolları Başkanlığına seçilmiştir. Spor Denetleme Kurulu. 2014 Yerel Seçimlerinde Balıkesir Büyükşehir ve Karesi Belediye Meclis Üyesi oldu. 2017 yılında Arabulucu Avukat olarak çalışmaya hak kazanmıştır.

Yılmaz Tunç

Yılmaz Tunç

Yılmaz Tunç Bartın / Ulus – 1971, Ali Rıza, Behiye. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalı’nda tamamladı. Yılmaz Tunç 23, 24, 25 ve 26. Dönem Bartın Milletvekili seçildi. AK PARTİ Grubu Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Adalet Komisyonu Sözcüsü olarak görev yaptı.

Ziver Özdemir

Ziver Özdemir

Ziver Özdemir 1965 Batman/Kışlak doğumlu, babasının adı Bozo, annesinin adı Servet’tir. Elektrik Mühendisi, İşadamı; Dicle Üniversitesi Batman Meslek Yüksekokulu AZTÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü ile Konya Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu. Ziver Özdemir Batman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Batman Petrol Üniversitesi Kuruluş ve Geliştirme Vakfı Başkanlığı Batman Karşıyaka Spor Kulübü Başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Ziver Özdemir 1999 yılında FP Batman Belediye Başkan adayı olmuş, 2001 yılında Saadet Partisi Batman İl Müfettişliğini yürütmüş, 2009-2011 yılları arasında Batman Akp İl Müfettişliği yapmıştır. 24., 25. ve 27. Dönem Batman Milletvekili seçildi. 

Fetani Battal

Fetani Battal

Fetani Battal Bayburt – 1963, Süleyman, Firdes. Eğitimci; Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü’nden mezun oldu. Fetani Battal 22. ve 23. Dönemde Bayburt Milletvekili seçildi. Fetani Battal TBMM Hesapları İnceleme Komisyonu Sözcüsü ve Milli Eğitim Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.

Selim Yağcı

Selim Yağcı

Selim Yağcı Bilecik / Cumalıköy – 1966, Emin, Servet. 1. Sınıf Hakem; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1989-2004 yılları arasında hakimlik ve Seçim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2004-2015 yılları arasında Marmara Belediyeler Birliği’nde Meclis Başkanlığı ve Komisyon Üyeliği görevlerinde bulundu. Selim Yağcı 2009-2018 döneminde Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Belediye başkanlığı döneminde birçok ödül aldı. Selim Yağcı 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Bilecik milletvekilleri seçildi. Yağcı, TBMM Yasama dönemlerinde İçişleri Komiseri olarak seçilmiştir. 2018 yılından itibaren Akp Genel Merkez Mahalli İdareler Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Cevdet Yılmaz

Cevdet Yılmaz

Cevdet Yılmaz Bingöl – 1967, Kemal, Fatma. ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. ABD’de Denver Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisansını, Bilkent Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde doktorasını tamamladı. Cevdet Yılmaz Başbakanlık DPT Müsteşarlığı ve AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümer Halı Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

23., 24., 26. ve 27. Dönemde Bingöl, 25. Dönemde Diyarbakır milletvekilleri seçildi. Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanlığı yaptı. 60. Hükümette Devlet Bakanı; 61., 62. ve 64. Hükümetlerde Kalkınma Bakanı, 63. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Cevdet Yılmaz AK PARTİ MKYK Tanıtım ve Medya, Dış İlişkiler ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu. Kasım 2020 tarihinden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Feyzi Berdibek

Feyzi Berdibek

Feyzi Berdibek Bingöl – 1957, Enver – Makbule. İş adamı; Vücut Geliştirme Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Bingöl Halk Derneği Malatya Şubesi Onursal Başkanlığı, Jandarma Asayiş Vakfı Bingöl Şube Başkanlığı, Bingöl Musiki Cemiyeti Onursal Başkanlığı, Danışma Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Feyzi Berdibek Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu ve Türkiye Halk Dansları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi. 22. Dönemde Bingöl milletvekilleri seçildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Başkanı olarak görev yaptı.

Cemal Taşar

Cemal Taşar

Cemal Taşar Bitlis / Tatvan – 1963, Şemsettin, Sinan. Eğitimci-Ekonomist, Kamu Yöneticisi; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim, AÖF Ekonomi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Eğitimi, Yönetimi ve Denetim bölümlerinden mezun oldu. Öğretmen, okul müdürü ve ilköğretim müfettişi olarak çalıştı. Cemal Taşar Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı ve Bakanlığın İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı’nda Daire Başkanı, Personel Genel Müdür Yardımcısı, Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. Cemal Taşar Birçok STK’nın yönetiminde bulundu. 23. Dönemde Bitlis milletvekilleri seçildi. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliği yaptı.

Vahit Kiler

Vahit Kiler

Vahit Kiler 24 Aralık 1966’da Bitlis’te doğdu. Babasının adı Hikmet, annesinin adı Sevgül’dür. İlk, orta ve lise eğitimini Bitlis’te tamamladıktan sonra 1984 yılında ailesiyle birlikte Bitlis’ten İstanbul’a göç etti ve küçük bir bakkal dükkanıyla iş hayatına başladı. Kiler Holding A. .S. çatısı altında 35 grup şirketi ile devam etmektedir. Lisans eğitimini İktisat alanında tamamladı. Vahit Kiler 2001 yılında Akp kurulduğunda parti üyeliği yaptı ve Akp İstanbul İl Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi oldu. 22. ve Vahit Kiler 24. Dönem Bitlis Milletvekili seçilen Kiler, 2018 yılında 27. Dönem Milletvekili olarak yeniden Meclis’te göreve başladı.

Arzu Aydın

Arzu Aydın

Arzu Aydın Düzce – 1969, İsmail, Ayşe. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Arzu Aydın Serbest avukat olarak çalıştı. 2012-2018 yılları arasında Bolu İl Kadın Kolları Başkanlığı, 2014-2018 yılları arasında Bolu Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu.

Fehmi Küpçü

Fehmi Küpçü

Fehmi Küpçü Bolu / Gerede – 1974, İbrahim, Fatma. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Serbest avukat olarak çalıştı. Akp Gerede Kurucu Gençlik Kolları Başkanlığı, Gerede İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve Gerede İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. Fehmi Küpçü 24., 25. ve 26. Dönem Bolu Milletvekili seçildi. 24. Dönemde Adalet Komisyonu üyeliği yaptı. Fehmi Küpçü 24, 25 ve 26. dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyeliği yaptı

Bayram Özçelik

Bayram Özçelik

Bayram Özçelik 1 Ekim 1966’da Burdur’da doğdu. Babasının adı Osman, annesinin adı Vesile’dir. 1985 yılında Burdur İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 1990 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni bitirdi. 1991 yılında Özel Muayenehanesinde Serbest Diş Hekimi olarak çalıştı. Bayram Özçelik Antalya ve Isparta Diş Hekimleri Odası Burdur Temsilcisi oldu. Burdur Spor Futbol Takımı Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 14 Ağustos 2001’de kurulan Akp milletvekilleri Akp Genel Merkezi tarafından Burdur’un Kurucu İl Başkanı olarak atandı.

22.-23.-24.- 26. ve 27. Dönem Burdur milletvekilleri seçildi. 22. ve 23. Dönemde, 1. Yasama Yılında Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, 23. Dönem Vakıflar Araştırma Komisyonu ve Tuz Gölü Araştırma Komisyonlar. 23. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’nda Asya Parlamenterler Meclisi’nin (APA) 5 üyesinden biri olarak görev yaptı. 26. Dönem 1. Yasama Yılı Çevre Komisyonu Katip Üyesi, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı ve Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Faktörler, Boşanma Olayları ve Tespiti için Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nda görev aldı.

Bayram Özçelik Aile Kurumunun Güçlendirilmesine Yönelik Alınacak Önlemler. TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği 22. ve 23. Dönem, 2. Yasama Dönemi, 24. Dönemin tamamı ve 26. Dönem 2. Yasama Dönemi’nde görev yaptı. 2013 yılında Akp milletvekilleri Akp Genel Merkezi’nde “Merkezi Karar Yönetim Kurulu”nda (MKYK) görev yaptı. Bayram Özçelik 23, 24 ve 26. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini yürüten Kültür ve Sanat Komisyonu üyeliği yaptı

Yasin Uğur

Yasin Uğur

Yasin Uğur Burdur / Bucak – 1978, Muhammet, Rabia. İktisatçı; İlk, orta ve lise eğitimini Bucak’ta tamamladı. Bucak İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. 2000-2003 yılları arasında akaryakıt sektöründe, 2007-2011 yılları arasında iletişim sektöründe, 2011 yılından itibaren inşaat sektöründe faaliyetlerine devam etti. Yasin Uğur 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Bucak Belediye Meclis Üyesi seçildi. Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yasin Uğur Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği, Oğuz Doğa Sporları Derneği Başkanlığı ve Bucak Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Ahmet Kılıç

Ahmet Kılıç

Bursa , 1986, Mustafa, Sevilay. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladı. Ahmet Kılıç Ardından Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Ahmet Kılıç Önlisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Yerel Yönetimler Meslek Yüksekokulu’nda, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Küresel Politika ve Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamıştır.

Atilla Ödünç

Atilla Ödünç

Atilla Ödünç Bursa – 1977, Abdullah, Hatice. İnşaat mühendisi; Bursa Erkek Lisesi’nden mezun oldu. Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. 2011 yılında Bahçeşehir Üniversitesi, Devlet Liderlik Okulu, Siyaset Akademisi, Washington DC, ABD’de yüksek lisans programına katıldı.

Akp Bursa İl Gençlik Kollarında İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Seçim İşleri Birim Başkanlığı görevlerinde bulundu. Atilla Ödünç 2009-2014 Yerel Yönetim Seçimlerinde Gürsu ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi seçildi. Büyükşehir Belediye Meclis Katip Üyeliği, İmar Komisyonu Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcılığı ve Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2003 yılında kurduğu inşaat-mühendislik şirketi ile iş dünyasına adım attı. Atilla Ödünç MÜSİAD Bursa, BALKANTÜRK Eğitim Vakfı, BALKANTÜRKSİAD, İMSİAD, Bursaspor ve İnşaat Mühendisleri Odası üyesi olarak çalıştı.

Efkan Ala

Efkan Ala

Erzurum / Oltu – 1965, Temel, Gönül. Orta ve lise öğrenimini Erzurum İmam Hatip Lisesi’nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Efkan Ala Ekonomi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Stajını yurtdışında İngiltere’de tamamladı. Çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptıktan sonra Tunceli Vali Yardımcısı olarak atandı. İçişleri Bakanlığı’nda Eğitim Şube Müdürü ve İl İdaresi Daire Başkanı olarak görev yaptı. Efkan Ala Bu süre zarfında UNICEF ile işbirliği içinde yürütülen yaşam kalitesi göstergeleri çalışmalarında yer aldı.

Turizm Bakanlığı’nda Turizm Eğitimi Genel Müdürü ve Turizm Bakanlığı Danışmanı olarak çalıştı. Bu dönemde Dünya Turizm Örgütü’nde Kalite Destek Komitesi üyesi olarak görev yaptı. Türkiye adına birçok uluslararası çalışma ve toplantıya katıldı. Çeşitli dergilerde çevirileri yayınlandı. 2003 yılında Batman Valisi, 2004 yılında Diyarbakır Valisi olarak atanmıştır. Efkan Ala Diyarbakır Valisi iken, 2007 yılında Başbakanlık Müsteşarlığına atanmıştır. Bu görevi sırasında Türkiye’yi OECD üst düzey memurlarında temsil etmiştir.

Emine Yavuz Gözgeç

Emine Yavuz Gözgeç

Emine Yavuz Gözgeç Bursa – 1969, Mehmet, Hatice. Avukat; İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 23 yıl Bursa’da serbest avukat olarak çalıştı. Fazilet Partisi İl Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. Emine Yavuz Gözgeç AK PARTİ İl Yönetim Kurulu Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Birimi Başkan Yardımcısı, İl Müsteşar Yardımcısı, Ar-Ge Birimi Başkanı olarak, Siyaset Akademisi Bursa İl Koordinatörü, Seçim İşleri Birim Başkanı, İl idaresine bağlı olarak kurulan Anayasa Komisyonu Üyesi, Seçim Koordinasyon İl Başkanlığı Seçimlerde Avukat ve İl Eğitimcisi. Akp milletvekilleri Bursa Akp İl Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. Hukuk Araştırmaları Derneği Bursa Şubesi kurucu üyesidir.

Hakan Çavuşoğlu

Hakan Çavuşoğlu

Hakan Çavuşoğlu Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şube Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık görevlerinde bulundu. Hakan Çavuşoğlu 24., 25. ve 26. Dönem Bursa Milletvekili seçildi. Hakan Çavuşoğlu 24. Dönemde Adalet Komisyonu üyeliği yaptı. 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Muhammet Müfit Aydın

Muhammet Müfit Aydın

Muhammet Müfit Aydın Ağrı – 1954, Mehmet Teki, Hayriye. Bürokrat; Anadolu Üniversitesi AÖF İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı taşra teşkilatlarında çeşitli kademelerde görev yaptı. Muhammet Müfit Aydın Bursa İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcılığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Mustafa Esgin

Mustafa Esgin

Mustafa Esgin Bursa / Karacabey – 1967, Zekai, Fatma. Tıp doktoru; Bursa Erkek Lisesi’nden mezun oldu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlığını tamamladı. Mustafa Esgin Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği, Sağlık Meclisi Başkanlığı ve BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bursa Devlet Hastanesi’nde Uzman Doktor ve İdari Memur olarak çalıştı. Mustafa Esgin Bursa Sağlık Turizmi Derneği’nin (BUSAT) Kurucu Başkanı oldu. Sağlık İşletmeleri Federasyonu (SİF) Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Osman Mesten

Osman Mesten

Osman Mesten Bursa / Keleş – 1971, Yakup, Sultan. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ulusal Gençlik Vakfı Öğrenci Temsilciliği ve Refah Partisi Gençlik Kollarında çalıştı. Daha sonra Ulusal Gençlik Vakfı İstanbul İl Yürütme Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı, Fazilet Partisi Eminönü İlçe Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Osman Mesten İHH’nın Bursa’da Kurucu Başkanı ve Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Osman Mesten Süleyman Çelebi Derneği ve Yedi Hilal Derneği Bursa Şubesi’nin kurucu kurullarında yer aldı.

Refik Özen

Refik Özen

Refik Özen Bursa – 1975, Kamil, Bahtişah. Gıda Mühendisi; Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aile şirketinde ikinci kuşak şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesiydi. Refik Özen 7 yıl kesintisiz olarak Bursa AK PARTİ İl Başkanlığı’nda görev yaptı. 2010-2011 yılları arasında AK PARTİ Osmangazi İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

Vildan Yılmaz Gürel

Vildan Yılmaz Gürel

Vildan Yılmaz Gürel Bursa / İnegöl – 1976, Abdurrahman, Mahinur. Avukat; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2001 yılından itibaren İnegöl’de serbest avukat ve hukuk müşaviri olarak çalıştı. Bursa ve İnegöl’de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına hukuki danışmanlık hizmeti verdi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Arabuluculuk eğitimini tamamlamış ve Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından Arabulucu unvanını almıştır. Vildan Yılmaz Gürel 2002 yılında AK PARTİ İnegöl Teşkilatı Kurucu Kadın Kolu Üyesi olarak siyasi hayatına başladı. 2003-2011 yılları arasında İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı yaptı. Vildan Yılmaz Gürel MÜSİAD, Umuteli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve İnegöl Karate İhtisas Spor Kulübü’nde yöneticilik yaptı.

Zafer Işık

Zafer Işık

Zafer Işık 30 Ağustos 1972’de Bursa Gemlik’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini ve meslek lisesini makine üzerine Gemlik’te tamamladı. Ardından Eskişehir’de Makine bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2002 yılından bu yana deniz ve deniz taşımacılığı sektöründe faaliyet göstermekte olup, aynı zamanda hayvancılık ve zeytin üreticisi olarak tarım sektörü ile de uğraşmaktadır. Zafer Işık Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nda 2 dönem Meclis Üyeliği ve Meclis Başkan Vekilliği yaparak TOBB Genel Kurul Delegesi olarak görev yaptı.

Bülent Turan

Bülent Turan

Bülent Turan Çanakkale – 1975, Sadettin, Sebahat. Avukat; Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde tamamladı. Bülent Turan Avukatlar Derneği Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeliği yaptı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Türkiye’de ve dünyanın farklı ülkelerinde çektiği fotoğraflardan ve bu fotoğrafların hikayelerinden oluşan Bir Mola adlı kitabı yayınlandı.

Jülide İskenderoğlu

Jülide İskenderoğlu

Jülide İskenderoğlu Balıkesir – 1974, Erdal, Cemile. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknikerliği ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Jülide İskenderoğlu 2003 yılında Çanakkale İl Kadın Kolları yöneticiliğinde görev aldı ve daha sonra; Akp Çanakkale Merkez İlçe Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Akp Çanakkale İl Yönetim Kurulu Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2010 yılında Akp Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanlığı’na atanmasının ardından kongrede seçilerek İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine devam etti. Jülide İskenderoğlu 5 Aralık 2015 tarihinde Akp milletvekilleri Akp Genel Merkez Kadın Kolları MKYK’ya üye seçildikten sonra Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Jülide İskenderoğlu Aralık 2017 tarihinden itibaren Ege Bölge Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir.

Muhammet Emin Akbaşoğlu

Muhammet Emin Akbaşoğlu

Muhammet Emin Akbaşoğlu Aslen Çankırılı olan M. Emin AKBAŞOĞLU, 6 Ekim 1968’de İstanbul’da doğdu. Babasının adı Bayram, annesinin adı Nevin’dir. Yönetici, Avukat; Küçükköy İHL’nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Halkla İlişkiler Bölümü’nden de mezun oldu. Muhammet Emin Akbaşoğlu Gaziosmanpaşa Ulusal Gençlik Vakfı İlçe Başkanlığı ve Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) İstanbul İl Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Muhammet Emin Akbaşoğlu Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde Özel Kalem ve Müfettiş olarak, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda Hukuk Müşaviri ve 1. Hukuk Müşaviri olarak çalıştı. Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına atandı.

Salim Çivitcioğlu

Salim Çivitcioğlu

Salim Çivitcioğlu 22 Ekim 1970 tarihinde Çankırı’da doğdu. Babasının adı Hamdi, annesinin adı İkbal’dir. Ziraat Yüksek Mühendisi, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Makinaları Bölümü mezunudur. 1992 yılından beri Çankırı’da traktör bayiliği yapmaktadır. Salim Çivitcioğlu Ayrıca kendi arazilerinde tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. 2003 yılında Akp’de aktif siyasete başladı. 2011-2015 yılları arasında Akp Çankırı İl Başkanlığı yaptı.

Ahmet Sami Ceylan

Ahmet Sami Ceylan

Ahmet Sami Ceylan 28 Nisan 1971 tarihinde Çorum Merkez Yeşilyayla köyünde doğdu. Babasının adı İsmet, annesinin adı Bahriye’dir. Ziraat Mühendisi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine aile şirketinde başladı. Ahmet Sami Ceylan Akp Merkez İlçe Başkanlığı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olmak üzere toplam 9 yıl Akp Teşkilatında, 2,5 yıl Akp Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı, 2,5 yıl Akp milletvekilleri Akp Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. ve 4 yıl Akp İl Başkanlığı yaptı.

Erol Kavuncu

Erol Kavuncu

Erol Kavuncu Çorum / Bayat – 1963, Abdullah, Güldane. Yönetici, Eğitimci, İlahiyatçı; İlköğrenimini Bayat ve İskilip’te, ortaöğrenimini Çorum İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Kastamonu Taşköprü İmam Hatip Lisesi, İzmir Menemen Lisesi, İskilip İmam Hatip Lisesi ve Çorum Fen Lisesi gibi eğitim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak çalıştı. Erol Kavuncu 2012 yılında yurt müdürü olarak atandığı Çorum Kredi ve Yurtlar Kurumu’na 2016 yılında İl Müdürü olarak atanmıştır.

Erol Kavuncu MTTB ve Akıncılar Derneği’nin Çorum İHL, İskilip Ulusal Gençlik Vakfı Başkanlığı, Eğitim Bir-Sen Çorum Şube Başkanlığı , Memur-Sen Çorum İl Başkanlığı, Çorum Kent Konseyi Genel Sekreterliği, Çorum MEM İl Danışma ve İl Eğitim Personel Planlama Kurulu Üyesi, Çorum Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (104 STK) gibi sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler aldı.

Oğuzhan Kaya

Oğuzhan Kaya

Oğuzhan Kaya 16 Eylül 1976’da Çorum’un Bayat ilçesinde doğdu. Babasının adı Arslan, annesinin adı Meliha’dır. Avukat ; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Oğuzhan Kaya Hukuk stajını tamamladıktan sonra bir süre İstanbul’da avukat olarak çalıştı. 2003 yılında Osmancık ilçesinde avukat olarak çalışmaya devam etti. 2003 yılında Akp’de siyasete başladı. Oğuzhan Kaya 2006-2014 yılları arasında üç dönem Akp milletvekilleri Akp İlçe Başkanlığı yaptı.

Ahmet Yıldız

Ahmet Yıldız

Ahmet Yıldız 1964 yılında Denizli’de doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Hatice’dir. Büyükelçi, Diplomat; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Dışişleri Bakanlığı’ndaki merkezi görevleri çerçevesinde Ortadoğu, Irak, İstihbarat, Konsolosluk ve Protokol’den sorumlu birimlerde çalıştı. Ahmet Yıldız Yurtdışında Trablus Büyükelçiliği’nde Ataşe, Stuttgart Konsolosluğu’nda Başkonsolos Yardımcısı, Houston Konsolosluğu’nda Başkonsolos, Şam ve Riyad Büyükelçiliklerinde Müsteşarlık görevlerinde bulundu.

Ahmet Yıldız 2006-2008 yılları arasında Türkiye’nin Cidde Başkonsolosu, 2009-2011 yılları arasında Türkiye’nin Musul Başkonsolosu ve 2011-2014 yılları arasında Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Cahit Özkan

Cahit Özkan

Cahit Özkan Denizli / Çivril – 1976, Süleyman, Neriman. Avukat; Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Londra’da Hukuk İngilizcesi okudu. Yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi’nde Özel Hukuk, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İnsan Hakları alanında tamamladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Yargılamalar üzerine bir yüksek lisans tezi hazırladı. Cahit Özkan Üniversite yıllarında Uluslararası Hukuk Öğrencisi Derneği ve İstanbul Genç Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Yeşilay Zeytinburnu Şube Başkan Yardımcısı, Uluslararası Hukukçular Derneği Genel Sekreter Yardımcısı, Anayasa Hukukçuları Derneği Genel Sekreteri, Uluslararası Hukuk Merkezi, Hukukun Üstünlüğü gibi birçok sivil toplum kuruluşunda görev almıştır. Cahit Özkan Platform ve Hukukçular Derneği Başkanlığı kuruluşunda görev yaptı.

Nilgün Ök

Nilgün Ök

Nilgün Ök Denizli – 1976, Güngör, Saime. Ekonomist, İş Kadını; Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. ABD Chicago’daki Illinois Institute of Technology’de Kurumsal Finansman ve e-Ticaret alanında yüksek lisansını tamamladı. Nilgün Ök Devlet Planlama Teşkilatı Konjonktür Değerleme Daire Başkanlığı’nda stajyer olarak çalıştı. Kendi aile şirketlerinde üst düzey yönetici olarak çalıştı. 2009-2014 yıllarında Denizli Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Yardımcılığı, Ar-Ge Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Nilgün Ök 2014 yılında kendi şirketini kurdu. Denizli İş Kadınları Sendikaları Derneği (DİKAB) Kurucusu ve Başkanı, Denizli İş Platformu Üyesi, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Şahin Tin

Şahin Tin

15 Aralık 1966 Denizli, Serinhisar’da doğdu. Şahin Tin Babasının adı Mehmet, annesinin adı Umman’dır. Sanayici, İşadamı; Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Denizli İşadamları Platformu Kurucu Üyeliği, MÜSİAD Denizli Şube Başkanlığı, Denizli Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Akp milletvekilleri Akp Denizli İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 26. Dönem Denizli milletvekilleri seçildi. Şahin Tin 26. Dönemde Parlamento Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Katip Üyeliği ve Türkiye-Senegal Parlamenter Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Ebubekir Bal

Ebubekir Bal

Ebubekir Bal Diyarbakır – 1964, Mehmet, Kevser. İş adamı; Ortaokul mezunudur. Özel şirketlerde yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısı; Diyarbakır Ticaret Borsası Başkan Yardımcılığı, Meclis Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanı; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yaptı.

Mehmet Mehdi Eker

Mehmet Mehdi Eker Diyarbakır / Bismil – 1956, Abdullah, Fehime. Veteriner Hekim, Tarım Ekonomisi Uzmanı; Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. Mehmet Mehdi Eker İngiltere’deki Aberdeen Üniversitesi’nden Tarım Ekonomisi alanında yüksek lisans derecesi aldı. Yüksek lisansını THK Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü’nde pilotluk alanında tamamladı. Mehmet Mehdi Eker Doktorasını Ankara Üniversitesi’nden aldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın farklı birimlerinde çeşitli görevlerde bulundu. 

Oya Eronat

Oya Eronat

Oya Eronat Diyarbakır – 1962, Halis, Emel. İnşaat mühendisi; Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Serbest inşaat mühendisi olarak çalıştı. Diyarbakır Yenişehir İlçe Tanıtım ve Medya Direktörü olarak çalıştı. Oya Eronat 24. Dönemde Diyarbakır Milletvekili seçildi ve aynı dönemde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı görevini ifa etti. Akp milletvekilleri Akp Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı olduktan sonra yeniden 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili seçildi.

Ayşe Keşir

Ayşe Keşir

Ayşe Keşir Düzce – 1967, Bilal, Emine. Metin Yazarı, İletişimci; Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Politikalar Anabilim Dalı’nda tamamladı. Akp İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK ve MYK Üyeliği, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve Bakanlar Kurulu Siyasi Danışmanlığı görevlerinde bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Ayşe Keşir 1986’dan beri çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yoksulluk, aile, kadın, gençlik ve Türk Cumhuriyetleri konularında çalıştı. 25. ve 26. Dönemde Düzce Milletvekili seçildi. Ayşe Keşir Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliği, Aile Bütünlüğünü Koruma Araştırma Komisyonu Başkanlığı, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Fahri Çakır

Fahri Çakır

Fahri Çakır Düzce – 1958, Yusuf, Hüsna. Öğretmen, İşadamı; İlk, orta ve lise eğitimini Düzce’de tamamladı. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Atatürk Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü’nden mezun oldu. Düzce’de matematik öğretmenliği yaptı ve daha sonra kendi işini kurdu. Fahri Çakır Sivil toplum kuruluşlarında çalıştı ve yönetici olarak çalıştı. 2001’den önce Milliyetçi Hareket Partisi’nde siyasi faaliyetlerde bulundu. AK PARTİ Düzce Kurucu İl Başkanı oldu. Fahri Çakır 2013-2018 yılları arasında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yaptı. 22. Dönemde Düzce Milletvekili seçildi.

Fatma Aksal

Fatma Aksal

Fatma Aksal Edirne / Keşan – 1965, Mustafa, Saadet. İktisatçı; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Ekonomi alanında yüksek lisansını Michigan State Üniversitesi’nden, doktorasını ise Virginia Polytechnic Institute ve State University’den aldı. Fatma Aksal Virginia Tech Üniversitesi’nde Makroekonomi ve Mikroekonomi dersleri verdi. Fatma Aksal Küçük işletmelerin işsizliği azaltmadaki rolünü inceledi. Süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde çalıştı.

Metin Bulut

Metin Bulut

Metin Bulut 3 Ocak 1971 yılında Elazığ’da doğdu. Babasının adı Bedri, annesinin adı Bedriye’dir. Yönetici Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi mezunudur. Aynı üniversitenin Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden ikinci üniversite olarak mezun oldu.

Metin Bulut Boston’da kısa bir süre dil eğitimi aldı. İnşaat, turizm ve müşavirlik alanlarında şirketlerin kurucusu ve yöneticisiydi. Elazığ MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. Harput Tarih Turizmi Sosyal Hizmetler ve Çevre Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Elazığ Müzik Konservatuarı Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Metin Bulut Aynı zamanda profesyonel bir dalgıçtır ve Botanik Bilimi ile hobi olarak ilgilenmektedir.

Şermin Balık

Şermin Balık

Şermin Balık 1972 doğumlu, babasının adı Mustafa, annesinin adı Zülfiye’dir. İşadamı. Tekstil Okulu’ndan mezun oldu. Kendi medikal şirketinde üst düzey yönetici olarak çalıştı. Elazığspor Yönetim Kurulu ve birçok STK üyesidir.24. Dönemde Elazığ Milletvekili seçildi. Şermin Balık 24. Dönemde İçişleri Komisyonu Üyeliği, Türkiye-Litvanya Dostluk Grubu Başkanlığı, Kadına Yönelik Şiddetin Nedenlerinin Araştırılması ve Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi için Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. Şermin Balık Bilişim İnternet Araştırma Komisyonu üyesi ve Iğdır İl Koordinatör Yardımcısı.

Zülfü Demirbağ

Zülfü Demirbağ

Zülfü Demirbağ Elazığ / Palu – 1956, Arslan Nedim, Vacide. İnşaat mühendisi; Fırat Üniversitesi Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Zülfü Demirbağ Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalıştı. Doğuş İnşaat Samsun Derbent Baraj Mühendisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Onarım Müdürü ve Belediye Müşaviri olarak çalıştı. Zülfü Demirbağ Elazığ İlim ve Yardım Vakfı Genel Başkanı olarak görev yaptı. 22, 24 ve 27. Dönemde Elazığ Milletvekili seçildi.

Zülfü Tolga Ağar

Zülfü Tolga Ağar

Zülfü Tolga Ağar 08 Aralık 1975 Ankara doğumludur. Babasının adı Mehmet Kemal, annesinin adı Emel’dir. İş adamı; İstanbul Şişli Terakki İlkokulu, Ankara Yükseliş Ortaokulu ve İstanbul Semiha Şakir Bilge Kağan Dilek Vakfı okullarından mezun olduktan sonra lisans eğitimini Boston Mount Kaz Koleji’nde burslu olarak tamamladı. Zülfü Tolga Ağar Marinalar Komitesi Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kurucu üyesi olduğu Deniz Ticaret Odası ve Elazığ Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesidir.

Burhan Çakır

Burhan Çakır

Burhan Çakır 1969 yılında Erzincan/Tercan ilçesi Kargın kasabasında doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Arife’dir. Finans danışmanı; Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Yönetim Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda tamamladı. Burhan Çakır Amatör kulüplerde futbol oynadıktan sonra Erzincanspor Kulübü Başkan Yardımcısı, TFF Erzincan İl Temsilcisi ve Futbol İl Organizasyon Kurulu; Önder, İmam Hatip Derneği’nin Erzincan İl Başkanı olarak görev yaptı. Burhan Çakır 2013 yılında Erzincan İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği’nin (ERİHMED) kurucusu ve halen Başkanıdır.

Süleyman Karaman

Süleyman Karaman Erzincan / Refahiye – 1956, Saadettin, Naime. Makine Mühendisi; Erzincan Refahiye Alaçayır Köyü İlkokulu, Erzincan Kemah Ortaokulu ve İstanbul Pertevniyal Lisesi’ni bitirdikten sonra 1978 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi’nden mezun oldu. Süleyman Karaman Aynı üniversitede yüksek lisansını üstün başarı ile tamamlayarak Makine Mühendisi ünvanını aldı. 1979-1981 yılları arasında İTÜ’de asistan olarak çalıştı. Motor, traktör ve tarım makinelerinin prototip çalışmalarında yer aldı. Süleyman Karaman 1984-1994 yılları arasında otomotiv yan sanayinde sırasıyla Operasyon Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 1994 yılında İETT Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

İbrahim Aydemir

İbrahim Aydemir

İbrahim Aydemir Erzurum’da doğan İbrahim Aydemir, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra bir süre serbest olarak Mali Müşavir olarak çalıştı. Bu alandaki eğitimini Sakarya Üniversitesi’nden aldıktan sonra Bağımsız Denetçi oldu. İbrahim Aydemir Doğu Anadolu Bölgesi’nin ve Erzurum’un ilk Özel Hastanesi’nin kurucuları arasında yer aldı ve Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Basın sektöründe de yatırımları bulunan Aydemir, aynı zamanda Erzurum’un en köklü yayını olan ERZURUM Gazetesi’nin de sahibi ve aynı zamanda Erzurum’un ilk yerel televizyonu Kanal 25’in de ortağı. İbrahim Aydemir Kalıcı Sarı Basın Kartına sahip olan İbrahim Aydemir, birçok ulusal gazetede de makale ve fıkralar yayımladı.

Recep Akdağ

Recep Akdağ

Recep Akdağ Erzurum – 1960, Yahya, Zekiye. Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi; Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fakültede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzman oldu. Londra’da kan hastalıkları okudu. Recep Akdağ Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Satın Alma Komisyonu Başkanı ve Tıp Dergisi Editör Yardımcısı; Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı ve Akp Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak dersler verdi. Recep Akdağ 100’den fazla makale ve bildiri yayınlandı.

Selami Altınok

Selami Altınok

Selami Altınok 1966 yılında Erzurum İli Narman İlçesi’nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum’da tamamladıktan sonra 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’ne girdi. 1988 yılında üniversiteden mezun oldu. Selami Altınok 1989 yılında Erzincan’da Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Bir yıllığına İngiltere’deydi. Kayseri’nin Akkışla İlçesinde Kaymakam Yardımcılığı, Tokat Almus, Bitlis Güroymak, Van Erciş, Samsun Terme ve Antalya Serik İlçelerinde Kaymakam olarak görev yaptıktan sonra Erzurum İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne atandı.

Van 100. Yıl Üniversitesi’nde Çağdaş Tarih Yüksek Lisansını tamamladı. Selami Altınok 3 Ağustos 2012 – Aralık 2013 tarihleri ​​arasında Aksaray Valisi olarak görev yapmıştır. 2014/5916 sayılı kararname ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne Merkez Vali olarak vekaleten atanmıştır. Selami Altınok 29 Ağustos 2015 – 24 Kasım 2015 tarihleri ​​arasında 63. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Emine Nur Günay

Emine Nur Günay

Emine Nur Günay 1962 yılında Eskişehir’de doğdu. Babasının adı Yusuf Cemal, annesinin adı Nurcan’dır. Öğretim Üyesi Prof. Dr. ; Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini ABD’deki Vanderbilt Üniversitesi’nden Ekonomi alanında aldı. Emine Nur Günay Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nde öğretim üyesi, Başbakanlık Ekonomi Başdanışmanı, Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçilik ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Araştırma Merkezi Kurucu Direktörü ve TÜBİTAK Sosyal Bilimler GYK Üyesi olarak görev yaptı. Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Ülke Delegesi oldu. Emine Nur Günay Yurtdışında akademik dergilerde yayınlanmış çok sayıda makale ve kitap bölümü bulunmaktadır.

Cemal Öztürk

Cemal Öztürk

Cemal Öztürk Giresun/Görele – 1958, Osman, Feride Akademisyen, Operatör, Yönetici; Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. MBA ve doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda uzman, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Cemal Öztürk ÇAYKUR’da Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, FİSKOBİRLİK’te Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Başak Sigorta’da Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler, BMC Sanayi ve Ticaret AŞ’de Genel Koordinatör, MÜSİAD İzmir Şube Başkanlığı , Türkiye Futbol Federasyonu’ Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Cihan Pektaş

Cihan Pektaş

Cihan Pektaş Gümüşhane / Kelkit – 1970, Ali Osman, Zercihan. İktisatçı; Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Cihan Pektaş Arnavutköy Refah Partisi Teşkilat Başkan Vekili, Arnavutköy Ulusal Gençlik Vakfı Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Özel Kalem, Bakan ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yaptı.

Abdulkadir Özel

Abdulkadir Özel

Abdulkadir Özel 1979 doğumlu, babasının adı Mecit, annesinin adı Hadra’dır. İlk, orta ve liseyi Hatay’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra hukuk stajını tamamlayarak avukat oldu. Proje, tasarım ve bilişim sektörlerinde ticaretle uğraştı. Hukuk ve Değişim Derneği Danışma Kurulu ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesidir. Abdulkadir Özel Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliği yaptı. Akp milletvekilleri Genel Sekreter Yardımcılığı, Akp Genel Merkez Başkan Yardımcılığı ve Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Halen Akp milletvekilleri Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Abdullah Güler

Abdullah Güler

Abdullah Güler 28 Mart 1969 yılında Sivas’ta doğdu. Babasının adı Ahmet Ali, annesinin adı Fatma’dır. Hukuk Müşaviri, Avukat. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Abdullah Güler Uzun yıllar İstanbul’da serbest avukat olarak çalıştıktan sonra TOKİ Başkan Danışmanı ve Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Abdullah Güler 2003-2015 yılları arasında Akp İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi ve İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2009-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı yaptı.

Akif Çağatay Kılıç

Akif Çağatay Kılıç

Akif Çağatay Kılıç Almanya / Siegen – 1976, Sinan, Behire Yıldız. Siyaset Bilimcisi; Lise eğitimini İstanbul Alman Lisesi’nde, lisans eğitimini İngiltere’deki Hertfordshire Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Ekonomi Bölümü’nde tamamladı. AK PARTİ Başkan Danışmanı, Başbakan Danışmanı ve Özel Kalem Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. 24, 25 ve 26. dönemlerde Samsun Milletvekili seçildi. Akif Çağatay Kılıç NATO Parlamenterler Meclisi Türk Grubu Üyeliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 61. Hükümette Gençlik ve Spor Bakanı olarak atandı.

62., 63., 64. ve 65. Hükümetlerde bu görevi sürdürdü. Akif Çağatay Kılıç 27. Dönem Türk-Alman Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini yürüten Kılıç, 1. Yasama döneminde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanlığı görevini sürdürmüş, daha sonra 2. Yasama döneminde Dışişleri Komisyonu Başkanlığı’na seçilmiştir.

Hasan Turan

Hasan Turan

Hasan Turan Giresun / Bulancak – 1967, Mehmet, Melahat. Reklam ve Organizatör; Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Beykent Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü’nde Sivil Toplum, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Bölümü’nde Siyaset Biliminde Liderlik Uygulaması alanında yüksek lisansını tamamladı. Hasan Turan Reklam ve organizasyon üzerine ticari faaliyetlerde bulundu. İBB Meclisi ve Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu üyeliği yaptı. Hasan Turan 26. ve 27. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Kamu İktisadi Teşebbüs Komisyonu üyeliği yaptı.

Mihrimah Belma Satır

Mihrimah Belma Satır

Mihrimah Belma Satır Erzurum – 1961, Sıddık, Bedirmah. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Serbest avukat olarak çalıştı. Özel hukuk alanında danışmanlık hizmetleri verdi. KAGİDER, KA-DER, DEİK gibi sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak çalıştı. Akp Kurucu Yönetim Kurulu, MKYK ve Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Genel Meclisi Başkan Yardımcılığı, Anayasa Komisyonu Üyeliği, Genel Merkez Kadın Kolları Siyasi-Hukuk İşleri Başkanlığı görevlerinde bulundu. Mihrimah Belma Satır 24, 25 ve 26. dönemlerde İstanbul milletvekilleri seçildi. AK PARTİ Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Çeşitli meclis araştırma komisyonlarında üyelik yaptı.

Numan Kurtulmuş

Numan Kurtulmuş

Numan Kurtulmuş Ordu / Ünye – 1959, İsmail Niyazi, Ayşe Güngör. Akademisyen; İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans eğitimine ABD’de Temple Üniversitesi İşletme ve Yönetim Okulu’nda devam etti.

Numan Kurtulmuş ABD’de Cornell Üniversitesi New York Eyaleti Endüstri ve Çalışma İlişkileri Okulu’nda misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve doktorasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde doçent oldu. 2004 yılında profesör unvanını aldı. 25. ve 26. Dönemde Ordu Milletvekili seçildi. Numan Kurtulmuş 62., 63. ve 64. Hükümetlerde Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yaptı.

Şirin Ünal

Şirin Ünal

Şirin Ünal Sinop / Ayancık – 1954, Hamdi, Cemile. Hava Pilotu, Tümgeneral; Hava Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Silahlı Kuvvetler Akademisi’nden mezun oldu. Jet pilotu, filo komutanı, NATO Karargah Subayı, 5. Ana Jet Üs Harekat Komutanı; Hava Kuvvetleri Komutanlığı Subay Şube Başkanı olarak görev yaptı. 2000 yılında tümgeneralliğe, 2004 yılında tümgeneralliğe terfi etti. Şirin Ünal Plan ve Harekat Daire Başkanlığı, 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı, 1. Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı ve Genelkurmay Komutanlığı Kontrol Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 24, 25 ve 26. dönemlerde İstanbul milletvekilleri seçildi. Şirin Ünal Milli Savunma Komisyonu Başkan Yardımcısı; Plan ve Bütçe Komisyonu, NATO Parlamenterler Meclisi (NATOPA) Türk Grubu üyesiydi.

Vedat Demiröz

Vedat Demiröz

Vedat Demiröz Bitlis – 1956, Mevlüt, Suphiye. Diplomalı muhasebeci; Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Vedat Demiröz 24., 25. ve 26. Dönemde Bitlis milletvekilleri seçildi. 24. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü olarak görev yaptı. Vedat Demiröz AK PARTİ Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısıdır.

Fehmi Alpay Özalan

Fehmi Alpay Özalan

Fehmi Alpay Özalan İzmir – 1973, Mustafa, Esma. Milli Futbolcu, Antrenör, Sporcu; Futbola Altay’da başladı. Sırasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe, Aston Villa (İngiltere), Incheon United (Güney Kore), Urawa RedDiamonds (Japonya) ve FC Köln (Almanya) takımlarında oynadı. 1992’den 2008’e kadar Milli Takım’ın değişmez oyuncusu oldu ve 127 kez Milli Takımlarda forma giydi. Fehmi Alpay Özalan 1993 Akdeniz Olimpiyatları’nda şampiyon oldu. Fehmi Alpay Özalan 1996 yılında Dünya Olimpiyat Fair Play ödülünü alan ilk ve tek Türk futbolcu oldu. İngiltere’ye transfer olan ve Premier Lig’de forma giyen ilk Türk futbolcudur.

2002 Dünya Kupası üçüncülük kupası kadrosunda yer alarak 2002 FIFA Dünya Kupası All Star Takımı’na dahil olan tek Türk futbolcudur. Japonya’daki en iyi yabancı oyuncu ve Asya’daki en iyi savunma oyuncusu seçildi. 2002 Dünya Kupası’ndaki başarılarından dolayı Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi. Ayrıca Almanya’nın ünlü ansiklopedisi Fussballer tarafından futbol tarihinin en önemli 1000 futbolcusu arasında gösterildi. Fehmi Alpay Özalan Futbol kariyerini Almanya’da tamamlayarak teknik direktörlük kariyeri boyunca çeşitli kulüplerde görev aldı ve son olarak Ümit Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yaptı.

Ahmet Özdemir

Ahmet Özdemir

Ahmet Özdemir 1977 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlkokulu Namık Kemal İlkokulu’nda, ortaokulu İmam Hatip Okulu’nda, lise eğitimini Atatürk Lisesi’nde tamamladı. 1996 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve 2001 yılında mezun oldu. Askerliğini yedek subay olarak İzmir ve Ankara’da tamamladı. Kahramanmaraş’ta 15 yıl avukat olarak çalışmanın yanı sıra; 2016 yılından itibaren Uzman Arabulucu, 2018 yılından itibaren de Uzlaştırıcı olarak görev yapmaktadır.

Ahmet Özdemir 4 yıl Kahramanmaraş Barosu yönetim kurulu üyeliği ve Baro saymanlığı görevlerinde bulunmuştur. Beş yıl Kahramanmaraş Barosu Adli Yardım Komisyonu Başkanlığı yaptı. 2006-2013 yılları arasında Akp İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve bu dönemde iki dönem Sosyal İşler İl Başkan Yardımcılığı, Tanıtım ve Medya Başkanlığı ve Seçim İşleri Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ahmet Özdemir İl Başkan Yardımcılığı görevini yerine getirirken, Akp milletvekilleri Akp Genel Merkezi tarafından 17/08/2013 tarihinde yeni kurulan büyükşehir ilçelerinden Onikisubat’ın kurucu ilçe başkanlığına atandı.

Ardından 13/12/2014 tarihinde yapılan ilçe kongresi ile yeniden ilçe başkanlığına seçildi. 24 Aralık 2015 tarihinde Akp milletvekilleri Akp Genel Merkezi tarafından Kahramanmaraş İl Başkanlığı’na atandı. Ahmet Özdemir 24 Şubat 2018 tarihine kadar bu görevi yürütmüştür. 1994-2002 yılları arasında Refah, Fazilet ve Saadet partilerinin gençlik teşkilatı ve ana kademesinde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Cumhur Ünal

Cumhur Ünal

Cumhur Ünal Karabük – 1966, Halit, Melahat. Muhasebeci; Hacettepe Üniversitesi Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü’nden mezun oldu. Cumhur Ünal Ticari faaliyetlerini özel bir şirkete ortak olarak yürütmüştür. Cumhur Ünal Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 23. Dönemde Karabük milletvekilleri seçildi.

İsmail Tamer

İsmail Tamer

İsmail Tamer Şarkışla – 1956, Namık Kaya, Fatma. Tıp doktoru; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Genel cerrah oldu. Sağlık Müdürü ve Kayseri Tabip Odası Başkanı olarak görev yaptı. İsmail Tamer Kayseri Devlet Hastanesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Özel Acıbadem ve Kayseri Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Sivas’tan Dernekler Federasyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. İsmail Tamer 24 ve 26. dönemlerde Kayseri milletvekilleri seçildi.

Fikri Işık

Fikri Işık

Fikri Işık Gümüşhane – 1965, Tevfik, Mecbure. Öğretmen, İşadamı; İlk, orta ve liseyi Kocaeli’de okudu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Fikri Işık AK PARTİ Kocaeli Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi, İl Başkan Yardımcısı ve İl Başkanı olarak görev yaptı. 23, 24, 25 ve 26. dönemlerde Kocaeli milletvekilleri seçildi. AK PARTİ Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’nda Bölge Koordinatörlüğü ve Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliği, sözcüsü ve başkanlığı görevlerinde bulundu. 61., 62., 63. ve 64. Hükümetlerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, 65. Hükümette Milli Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Fikri Işık Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği Vakfı, Hereke Eğitim ve Kültür Yardımlaşma Derneği, Kızılay, Yeşilay, Ayışığı Yetim ve Yetim Çocuklara Yardım Derneği ve Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı üyesidir.

Ahmet Çakır

Ahmet Çakır

Ahmet Çakır Malatya / Darende – 1964, Mehmet, Arefe. Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Gıda, inşaat ve eğitim sektörlerindeki ticari faaliyetlerinin yanı sıra MÜSİAD Malatya Şubesi’nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan olarak görev yaptı. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya İl Teşkilatı’nın kurucusu oldu ve çeşitli görevler üstlendi. Ahmet Çakır 2007 yılında Akp Malatya İl Başkanlığı’na atandı. 2009 yerel seçimlerinde Malatya Belediye Başkanı, 2014 yerel seçimlerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Murat Baybatur

Murat Baybatur

Murat Baybatur 21 Nisan 1978’de Almanya’da doğdu. Babasının adı Şaban, annesinin adı Sevil’dir. İlkokulu Manisa Fatih İlkokulunda okudu. Orta ve liseyi Manisa İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. İş adamı; Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Murat Baybatur Siyasi hayatına Refah Partisi’nde başlayan Baybatur, Fazilet Partisi Gençlik Kollarında ve Refah Partisi’nin kapatılmasından sonra kurulan Ulusal Gençlik Vakfı’nda çeşitli kademelerde görev yaptı.

AK PARTİ Manisa Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi ve AK PARTİ Manisa Kurucu İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında Akp milletvekilleri Akp Genel Başkanı ve Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Manisa İl Başkanı olarak atanmıştır. Murat Baybatur 25. ve 26. Manisa Milletvekili döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik, İstihbarat ve Milli Savunma Komisyonları ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİTPA) üyeliği yaptı.

27. Dönemde yeniden Manisa Milletvekili seçilen Baybatur; Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Sözcüsü ve Türkiye – Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanıdır. Murat Baybatur Akp’nin 22 Mayıs 2016 ve 23 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen 2. ve 3. Olağanüstü Büyük Kurultayı’nda Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçilen Baybatur, Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Ali Cumhur Taşkın

Ali Cumhur Taşkın

Ali Cumhur Taşkın Mersin / Tarsus – 1967, Hasan Basri, Sebahat. Orman Mühendisi; İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. Orman Genel Müdürlüğü’nde Orman Mühendisi olarak çalıştı. Ali Cumhur Taşkın Tarım ve Orman İşçileri Sendikası Kurucu Üyesi ve Genel Başkanı, Orman Mühendisleri Sendikası Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Yerel ve ulusal düzeyde birçok sivil toplum kuruluşunda kurucu başkan ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. Ali Cumhur Taşkın 26. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. Milli Savunma Komisyonu üyeliği yaptı.

Mehmet Emin Şimşek

Mehmet Emin Şimşek

Mehmet Emin Şimşek Muş – 1964, Ahmet, Necla. İnşaat mühendisi; Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden mezun oldu. Türkiye’nin 63 ilinde kamu yatırımlarında çalıştı. Mehmet Emin Şimşek 25. ve 26. Dönem Muş Milletvekili seçildi. Mehmet Emin Şimşek Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeliği yaptı.

Selim Gültekin

Selim Gültekin

Selim Gültekin Niğde – 1979, Mehmet, Fatma. Eczacı; Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. 2010 yılında Çanakkale Askeri Hastanesi’nde teğmen rütbesiyle askerlik hizmetini tamamladı. Selim Gültekin 18 yıl serbest eczacı olarak çalıştı. Selim Gültekin Niğde Eczacılar Odası’nın kuruluş ve yönetiminde aktif rol aldı. Niğde Eczacılar Odası Onur Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Yeşilay Niğde’nin Kurucu Başkanıdır. AK PARTİ Niğde İl Teşkilatında görev aldı.

Mücahit Durmuşoğlu

Mücahit Durmuşoğlu

Mücahit Durmuşoğlu Osmaniye / Kadirli – 1965, İlhan, Dursun. Yönetici, Bürokrat; Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. İşletme Yönetimi ve Organizasyon alanında yüksek lisansını tamamladı. Kadirli Belediyesi ve Kadirli Orman İşletmesi, Başbakanlık ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde çeşitli görevlerde bulundu.

Vakıfbank İştirak Obaköy Genel Müdürlüğü’nde Yönetim Kurulu Üyesi, Kemerköy Elektrik Üretim Ticaret AŞ Genel Müdür Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Danışmanı; Devlet Bakanlığı, Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanlığı Danışmanlığı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Danışmanı ve Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. 25. ve 26. Dönemde Osmaniye Milletvekili seçildi. Mücahit Durmuşoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi olarak görev yaptı.

Hayati Yazıcı

Hayati Yazıcı

Hayati Yazıcı Rize / Çayeli – 1952, Mustafa, Fatma. Avukat; İlkokulu Buzlupınar köyünde okudu. Orta öğrenimini Trabzon ve Erzurum İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı. 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır. Hayati Yazıcı 1976 yılında İstanbul Adliyesi’nde hakim adayı olarak kamu görevine başladı. Çayırlı, Mihallıççık ve Kargı hakimiydi. 1984 yılı sonunda kamudaki işinden ayrılarak İstanbul’da serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Sosyal bilgiler alanında çeşitli dernek, vakıf ve siyasi partilerde üye ve yönetici olarak görev aldı. Hayati Yazıcı Bu dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı’nın Avukatı ve Hukuk Müşaviri olarak da görev yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluş sürecinde yer aldı. Partinin kurucu üyesi oldu. 2002 yılı Kasım ayından itibaren 5 yıl Akp Teşkilat Başkan Vekili olarak görev yaptı. Hayati Yazıcı AK PARTİ’nin kuruluşundan itibaren Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK PARTİ Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

Ali İhsan Yavuz

Ali İhsan Yavuz

Ali İhsan Yavuz, 7 Temmuz 1969’da Trabzon Yomra’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Sakarya Barosu’na bağlı olarak 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 7 yılı Akp Sakarya Merkez İlçe Başkanlığı, 2 yılı Sakarya Adapazarı Kurucu İlçe Başkanlığı ve 1 yılı Sakarya İl Başkan Yardımcılığı (Siyasi ve Hukuki İşler Birimi) olmak üzere 10 yıl teşkilatlarda çalıştı. Ali İhsan Yavuz 24., 25., 26. ve 27. Dönemde Sakarya Milletvekili seçildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyeliği, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliği ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Sözcülüğü görevlerinde bulundu. Ali İhsan Yavuz Ayrıca 7 yıl Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcılığı ve Eylül 2017-Ağustos 2018 tarihleri ​​arasında Akp milletvekilleri Akp Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Kenan Sofuoğlu

Kenan Sofuoğlu

Kenan Sofuoğlu Sakarya / Akyazı – 1983, Basri, Nurhayat. Milli sporcu; motosiklet yarışmacısı olup 5 kez Dünya Şampiyonudur.

Ahmet Akay

Ahmet Akay

Ahmet Akay 1959 yılında Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. 12 yıl öğretmen ve okul müdürü olarak çalıştı. 1994 yılında halkın isteği üzerine çok sevdiği öğretmenlik mesleğinden istifa ederek Anavatan Partisi’nden Akçakale Belediyesi’ne aday oldu. 1994 yılında Akçakale Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akay, 1999 Yerel Seçimlerinde 2. olmuştur. Dönem Anavatan Partisi’nden, 2004 yılında Akp’den III. Dönem Akçakale Belediye Başkanı seçildi ve 15 yıl Akçakale Belediye Başkanlığı yaptı.

Son olarak 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Genel Seçimlerde Akp’den Şanlıurfa Milletvekili seçilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Üyesi, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenterler Meclisi Türk Grubu Üyesi, Türkiye-Ürdün Parlamenter Dostluk Grubu Üyesi ve Meclis Başkan Yardımcısıdır. Ahmet Akay Türkiye-Irak Parlamentolar Arası Dostluk Grubu. Türkiye’nin Irak, Ürdün ve Suriye ile ilişkilerini geliştirmek için çaba sarf etti. Şanlıurfa’da aşiretler arasındaki birçok husumet ve kan davasının sonuçlanmasında seçim bölgesi her zaman öncü olmuştur. Ahmet Akay Şanlıurfa’nın bir sınır bölgesi olması nedeniyle dost ve kardeş Suriye ve Irak’tan gelen mültecilerle ilgili birçok çalışmada yer almıştır.

Mehmet Ali Cevheri

Mehmet Ali Cevheri

Mehmet Ali Cevheri 25 Mayıs 1961’de Şanlıurfa’da doğdu. Babasının adı Ömer İlhan, annesinin adı Şefika’dır. 1974 yılında Cengiz Topel İlkokulu, 1977 yılında Merkez Ortaokulu, 1980 yılında Şanlıurfa Lisesi’nden mezun oldu. 1985 yılında Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. 1987-1991 yılları arasında özel sektörde eğitim alanında faaliyet gösteren bir şirket kurmuş, Bilgisayar Kursu, üniversite hazırlık kursu, sürücü kursu kurmuş ve bu kurumların Kurucusu ve Direktörü olmuştur.

Mehmet Ali Cevheri Daha sonra 1994 yılında Harran Üniversitesi Şanlıurfa Meslek Yüksekokuluna öğretim üyesi olarak atandı. GAP’ın Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Şanlıurfa Ekonomisine Olumlu Etkileri üzerine Yüksek Lisansını (1997-1999) Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü’nde tamamladı. Mehmet Ali Cevheri 1994-1996 yıllarında Harran Üniversitesi Hilvan Meslek Lisesi Kurucu Müdürü ve Harran Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı. 1997 yılında Kahta Meslek Yüksekokulu’na Kurucu Müdür olarak atanmış ve bu görevi 10 yıl sürdürmüştür.

Mustafa Şentop

Mustafa Şentop

Mustafa Şentop, 6 Ağustos 1968’de Tekirdağ’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde Kamu Hukuku alanında tamamladı. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2002 yılında doktor, 2005 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu. Marmara dışında birçok üniversitede lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler verdi. Marmara Üniversitesi’nde çeşitli idari görevlerde bulundu.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük yaptı; Akademik dergilerde yayın kurulu üyesi, editör ve hakem olan Prof. Dr. Mustafa Şentop, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (ESAM) İstanbul Başkanlığını yaptı. Prof. Adalet ve Kalkınma Partisi (Akp) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Mustafa Şentop, 2012-2015 yılları arasında Akp Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24, 25 ve 26. dönemlerde Akp İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yaptı. Anayasa Komisyonu Başkan Vekili olarak görev yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda Akp milletvekilleri Akp temsilcisi olarak görev yaptı.

26. Döneminde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. 27. Dönemde Akp Tekirdağ Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. Aynı dönemde TBMM Başkan Vekili olarak görev yaparken, 24 Şubat 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29. Başkanı oldu. 7 Temmuz 2020’de yeniden Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na seçildi.

İsmail Güneş

İsmail Güneş

İsmail Güneş 04 Mart 1967’de Uşak Eşme’de doğdu. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Rabia’dır. Tıp doktoru; 1989 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Mardin’de trahom harp şube başkanı olarak görev yaptı. 1994 yılında Kulak Burun Boğaz konusunda uzmanlaştı. İsmail Güneş Uşak SSK hastanesinde çalıştı. Uşak Devlet Hastanesi’nde Başhekim olarak çalıştı. İsmail Güneş 24. Dönemde Uşak Milletvekili seçildi. 2 yıl KİT Komisyonu, 2 yıl Sağlık Gençlik Spor ve Aile Komisyonu üyeliği yaptı.


2022 Chp Milletvekilleri Kimlerdir? TIKLA

2022 Saadet Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? TIKLA

2022 Demokrasi ve Atılım Partisi Milletvekilleri Kimlerdir? TIKLA

3 Comments

3 Comments

 1. gralion torile

  Mayıs 12, 2023 at 3:51 am

  Does your website have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it grow over time.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Rehber

2023 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

2023 Stajyer Maaşı Ne Kadar? Milyonlarca çalışan kişi tarafından heyecanla beklenen Asgari ücret 22 Aralık itibari ile belli oldu. Devletin sunduğu asgari ücret zamları belli olması ile özel sektörde ve kamu kurumlarında stajyer olarak çalışanların da maaşı atmıştır. Yapılan asgari ücret zammı ile birlikte zorunlu staj ücreti ne oldu sorusu karşımıza çıkmaktadır. 2023 yılı Ocak ayında Asgari ücretli maaşı olan çalışanlara %54,5 oranında asgari ücrete zam yapıldı. Bununla birlikte birçok vatandaşı ilgilendiren sosyal yardımlara da zam geldi. Staj görevini yapan stajyer çalışanlarına da devlet ücret vermektedir.

Published

on

2023 Stajyer Maaşı Ne Kadar

2023 Stajyer Maaşı Ne Kadar? 22 Aralık’ta açıklanan asgari ücret zammı, milyonlarca çalışan için merakla bekleniyordu. Hem özel sektör hem de kamu kurumlarında stajyer olarak çalışanlar da bu zamdan etkilendi. Ancak asgari ücret zammı ile birlikte zorunlu staj ücreti ne oldu sorusu da gündeme geldi. 2023 yılı Ocak ayında asgari ücretli çalışanlara %54,5 oranında zam yapılacak. Bu zammın yanı sıra, birçok sosyal yardımda da artış yaşandı. Ayrıca, staj görevini yapan stajyerlere de devlet tarafından bir ücret ödenmektedir.

Staj Ücretleri

Staj Ücretleri

Stajyer maaşı zamları, özellikle gençlerin dikkatini çeken konular arasındadır ve son olarak 22 Aralık 2022 tarihinde açıklandı. Bu zamlar, öğrencilerin çalıştığı kamu kurumları ve özel sektör firmalarını da kapsamaktadır. 2023 yılının Ocak ayı itibariyle asgari ücret maaşı %54,5 oranında artışla 5.500 TL’den 8.500 TL‘ye yükseldi. Bu zam ile birlikte stajyer maaşları da arttı ve öğrenciler için olumlu bir gelişme oldu.

2022 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

2022 Stajyer Maaşı Ne Kadar?
2023 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

Stajyer çalışanların aldığı maaşın asgari ücretin %30’unun altında olamayacağı yasalara göre belirtilmiştir. Ocak ayındaki artışla birlikte asgari ücret net maaşı 8500 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre, 2023’te en düşük stajyer maaşı net 2.550 TL olacaktır. Cumhurbaşkanı son dakika açıklamasında en düşük stajyer maaşının asgari ücret olacağını müjdeledi. Yani, yeni yılda en düşük stajyer maaşı 2.550 TL’nin altında olmayacaktır.

2023 Staj Ücretleri

2022 Staj Ücretleri
2023 Staj Ücretleri

Ek zamlar sonrasında asgari ücretin belli olması ile stajyer maaşı tutarı gündeme geldi. Kamu ya da özel herhangi bir kurumda stajyer olarak çalışanlar zorunlu staj ücretlerini de araştırmaya başladı. Staj yapan öğrenciler net asgari ücretin %30’undan daha az bir ücret almamaktadır. Staj yapmak için işletmelere giden lise ve Üniversite öğrencilerine verilen staj maaşı da yeni asgari ücret ile aynı oranda yükselecek. Böylelikle 8500 lira olan asgari ücret ile en düşük stajyer maaşı 2550 lira oldu. İşletmelerde stajyer olan öğrencilere asgari ücretin %30’undan düşük olmamak üzere ücret ödenmektedir. Asgari ücret zammı ile en düşük staj ücreti 1.650 TL’den 2.550 TL’ye çıktı.

Zorunlu Staj Nedir?

Birçok öğrenci için zorunlu staj, eğitimlerinin önemli bir parçasıdır. Fakat birçok öğrenci için, zorunlu stajın ne anlama geldiği hakkında yeterince bilgiye sahip değildir. Bu nedenle, zorunlu staj nedir, nasıl çalışır ve öğrenciler için hangi faydaları sağlar, tüm bu sorulara bu yazıda cevap vereceğiz.

Zorunlu staj, öğrencilerin eğitimleri sırasında çalışma hayatına dair deneyimler kazanmalarını sağlayan bir programdır. Genellikle, öğrencilerin önceden belirlenmiş bir süre boyunca bir şirkette veya kurumda çalışmaları gereklidir. Bu çalışma, öğrencilere iş dünyasında nasıl başarılı olabileceği, işyerindeki etik kurallar ve teknikler, ve farklı meslek grupları hakkında bilgiler sağlamayı amaçlar.

Öğrenciler için zorunlu staj, birçok fayda sağlar. Bunlar arasında:

 • Öğrenciler, iş dünyasında farklı meslekler ve işlerle ilgili deneyimler kazanırlar.
 • Öğrenciler, çalışma hayatının işleyişi hakkında pratik bilgiler edinirler.
 • Öğrenciler, potansiyel işverenlerle bağlantı kurabilirler.
 • Öğrenciler, mezun olduktan sonra istihdam edilebilme ihtimallerini artırırlar.

Özetle, zorunlu staj, öğrencilerin eğitimleri sırasında iş hayatı hakkında pratik bilgiler edinmelerine olanak sağlayan bir programdır. Öğrenciler için birçok faydası vardır ve potansiyel işverenlerle bağlantı kurmalarına da yardımcı olur. Eğer bir öğrenciyseniz, mutlaka zorunlu staj programlarınızı yapın ve farklı meslekler hakkında bilgi edinin!

Yaz Dönemi Üniversite Stajı Nedir?

Yaz dönemi üniversite stajı nedir? Üniversite öğrencilerinin bir iş yerinde geçirdikleri belirli bir süredir. Bu süre genellikle 1-3 ay arasında değişmektedir. Staj, öğrencinin mesleki deneyim kazanması ve teorik bilgilerini pratikte uygulama fırsatı bulması için bir fırsattır.

Üniversite stajı, öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulmalarına yardımcı olur. Stajyerler, çalışma ortamındaki profesyonellere gözlem yaparlar ve mesleki becerilerini geliştirmek için fırsat bulurlar. Ayrıca, bazı şirketler stajyerleri gelecekte işe almak için bir fırsat olarak görürler.

Bazı üniversiteler, öğrencilerinin iş bulma olasılığını artırmak için stajları zorunlu tutarlar. Bu zorunluluk, öğrencilerin şirketlerde profesyonel bir çevrede çalışarak deneyim kazanmasını sağlar. Ayrıca, staj sırasında öğrenciler, genellikle üniversitede öğrenemedikleri pratik iş becerilerini kazanırlar.

Amaç Katkıları
Mesleki deneyim kazanmak Mesleki becerilerin gelişmesine yardımcı olur
İş bulma olasılığını artırmak Gelecekte işe alımlar açısından daha fazla şans sağlar

Staj yaparken öğrencilerin bir maaş alma hakları vardır. Bu maaş genellikle şirketin büyüklüğüne, sektöre ve öğrencinin yaptığı işe göre değişir. Stajyerlerin maaşları, normal çalışanların maaşlarından daha düşük olabilir. Ancak, birçok şirket, stajyerlere iş dışında eğitim ve öğrenim fırsatları sunar. Bu öğrenim fırsatları da kişisel ve mesleki gelişimi destekler.

Yaz dönemi, üniversite stajı için en uygun zamanlardan biridir. Öğrencilerin derslerinin olmadığı bu zaman, tam zamanlı bir işte çalışmak için uygun bir zamandır. Üniversite stajı, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeleri ve iş dünyasına uyum sağlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, iş verenler de stajyerlerinin çalışma ve performanslarını değerlendirerek, gelecekteki işe alım sürecinde faydalı bilgiler edinebilirler.

İsteğe Bağlı Yapılan Staj

İsteğe bağlı yapılan staj, özellikle üniversite öğrencileri için oldukça önemli bir fırsattır. Bu stajlar, öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce deneyim kazanmalarına ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Peki, isteğe bağlı yapılan staj nedir ve nasıl yapılır?

Bir işletmede isteğe bağlı olarak yapılan staj, öğrencinin kendi isteği doğrultusunda gerçekleştirilir. Yani öğrenci, staj yapmak istediği bir işletmeye başvurarak stajyer olarak çalışabilir. Bu stajlarda öğrenci, başvurduğu işletmedeki çalışanlarla birlikte çalışma fırsatı bulur ve iş hayatı hakkında deneyim kazanır.

İsteğe bağlı stajlar, özellikle öğrencilerin kendi alanlarında deneyim kazanmalarına yardımcı olur. Örneğin, bir öğrenci mühendislik bölümünde okuyorsa ve bir inşaat firmasında staj yaparsa, bu öğrencinin mühendis olarak sahip olması gereken yetenekleri geliştirmesine yardımcı olur.

İsteğe Bağlı Stajların Özellikleri
– Öğrencinin kendi isteği doğrultusunda gerçekleştirilir
– Öğrenciye iş hayatı hakkında deneyim kazandırır
– Öğrencinin kendi alanında deneyim kazanmasına yardımcı olur

İsteğe bağlı stajlarının bir diğer önemli özelliği ise öğrencinin staj yaptığı işletmenin bir çalışanı olmamasıdır. Yani öğrenci, staj süresince maaş almaz ve sigortası işletme tarafından ödenmez. Ancak bu stajlar, öğrencinin CV’sini zenginleştirmesi, iş hayatı ile ilgili deneyim kazanması ve gelecekte daha iyi bir iş bulabilmesi açısından oldukça önemlidir.

Genellikle öğrenciler, üniversitelerin staj koordinatörlükleri aracılığıyla isteğe bağlı staj başvurusu yaparlar. Bu koordinatörlükler, öğrencilerin staj yaptığı süreyi belirler ve staj süresince öğrencinin karşılaşabileceği sorunlara çözüm üretirler.

Sonuç olarak, isteğe bağlı yapılan stajlar, öğrencilerin iş hayatına hazırlanması açısından oldukça önemlidir. Bu stajlar sayesinde öğrenciler, kendi alanlarıyla ilgili deneyim kazanırlar ve gelecekte daha iyi bir iş bulma şansını arttırırlar.

Stajyer Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Staj yapmak çoğu zaman öğrencilerin hayatında önemli bir yer tutar. Staj yaparak teorik bilgileri pratiğe dökmek mümkün olur. Ancak staj yaparken en önemli konulardan biri de stajyerin ücretidir. Peki, stajyer maaşı nasıl hesaplanır?

Stajyer maaşı hesaplanırken öncelikle staj yeri ve staj süresi göz önünde bulundurulur. Staj yeri olarak bir kamu kuruluşunda ya da özel bir şirkette staj yapılabilir. Her iki durumda da stajyer maaşı belirlenirken stajın yapıldığı kurumun bütçesi göz önünde bulundurulur.

Staj süresi ise en az 20 gün olmak üzere üst sınırı belirleyen bir yasal düzenleme yoktur. Ancak, genellikle stajyerler en fazla 60 gün staj yapabilirler. Bu süre içerisinde stajyerin ücreti belirlenir ve ödenir.

Staj Süresi Stajyer Maaşı
20-30 gün Asgari ücretin %30’u
31-59 gün Asğari ücretin %50’si
60 ve üzeri gün Asğari ücretin %60’ı

Buna göre, stajyerin maaşı staj süresine göre belirlenir ve asgari ücretin belli bir oranına göre ödenir. Ancak unutulmamalıdır ki stajyerlerin ücreti belirlenirken yasal düzenlemeler de göz önünde bulundurulur.

Ayrıca stajyerler için ödenen ücretler vergiye tabi değildir. Bu nedenle stajyerlerin vergi ödemesi gerekmez. Ancak, stajyerin sigorta primi ödenir ve bu prim stajyerin maaşından kesilir.

Staj yaparken ücretin yanı sıra diğer konulara da dikkat edilmelidir. Staj yapılacak kurumun seçimi, stajyerin sorumlulukları ve yapacağı işler gibi konular da staj yaparken önemli olan konular arasındadır. Bu nedenle staj yapılacak kurum ve stajyerin yapacağı işler de iyi bir şekilde araştırılmalıdır.

2023 Lise Stajyeri Maaşı Nedir?

Lise stajyer öğrencilerin 2023 yılında alacakları maaşı birçok liselinin gündemindedir. 2023 yılında geçerli olan yeni asgari ücretin açıklanmasından sonra bir stajyeri 2.550 TL alacaktır. Lise öğrencileri için belirlenen 2.550 TL maaş ödemesi, işletmeler tarafından yapılacak minimum maaş ödemesidir. Yani stajyerler, çalıştıkları kurumlara bağlı olarak, daha yüksek aylık ödemeler ile karşılaşabilmektedirler.

Üniversite Stajyer Maaşları

2023 yılı üniversite stajyer maaşı lise stajyer maaşların belirlenmesinde kullanılan formüle göre hesaplanır. Bu nedenle lise stajyerlerinde olduğu gibi üniversite stajyerlerinde de asgari ücret baz alınır. Böylelikle üniversite stajyerlerinin alacakları en düşük maaş 2.550 TL olarak belirlenmiştir. Ancak üniversite stajyerlerinin okudukları bölümlere göre stajyer maaşı değişiklik gösterebilmektedir.

Banka Stajyer Maaşları

Banka bölümü stajyerlerinin aylık ücreti, bankadan bankaya göre de değişiklik gösterebilir. Ancak genellikle stajyer maaşı hesaplama formülü ile hesaplanan ve 2023 yılı ikinci yarısında geçerli olan banka öğrencisi stajyer maaşı en az 2.550TL’dir.

Stajyer Savcı Maaşları Ne Kadar 2023

Stajyer savcıların stajyer maaşı savcı olmak isteyen ve ya hali hazırda hukuk fakültesini bitmiş ve savcılık sınavına hazırlanan pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Hukuk fakültesinden mezun olan ve daha sonra savcılık sınavına girerek başarı elde eden savcı adayları, yaklaşık 17 ay boyunca stajyer savcı olarak tanımlanır. Bunun yanı sıra savcılara ödenen stajyer savcı maaşı, 2023 yılı içerisinde 10 bin 533 TL olarak belirlenmiştir.

Stajyer Hemşire Maaşları Ne Kadar?

2023 yılı stajyer hemşirelerin alacakları aylık maaşı birçok hemşire adayı tarafından heyecanla merak edilmektedir. Meslek lisesinde okuyan hemşire adaylarına yatan stajyer maaşı, yine asgari ücret baz alınarak hesaplanır. Asgari geçim indirimi net asgari ücretten düşürülür. Daha sonra kalan tutarın %30’u, stajyer maaşı vermektedir. Bu kapsamda stajyer hemşirelere ödenen asgari ücret, 2.550 TL olarak belirlenir.

Adliye Stajyer Avukat Maaşları 2023

Staj görevini adliyede yapan avukatların maaşı bağlı oldukları baroya göre değişiklik göstermektedir. Fakat genellikle stajyer avukat maaşı 4 bin 500 TL – 6 bin 500 TL arasında değişmektedir. Yine bu stajyer maaşı fiyatları kuruma bağlı olduğu için artabilmektedir.

Uzun Dönem Stajyer Maaşları

Uzun dönem stajyer öğrencilere ödenen maaşı yani aylık ücreti, stajyerin iş hayatındaki performansına göre değişebilmektedir. Fakat 2023 yılı Temmuz ayında yapılan ek zamlar sonrasında bu yıl içerisinde uzun dönem stajyer maaşı, 1700 TL ile 4000 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

İŞKUR Stajyer Maaşları Ne Kadar?

İŞKUR üzerinden çalışan stajyer öğrenciler de yeni yapılan zamlardan yararlanmaktadır. Asgari ücrete göre aylık stajyer maaşı 2023 yılı içerisinde 115 TL günlük belirlenmiştir. İŞKUR kurumu staj yapmak isteyen öğrenciler adına bir program oluşturur. Oluşturduğu bu programda stajyer öğrencilere, staj seferberliği maaşı vermektedir. Bunun dışında stajyer öğrenciye sigorta imkânı da sunulmaktadır.

Stajyer Öğrencilere Maaş Verilmesi Zorunlu mu?

Staj yapan öğrenci stajyerlere aylık bir maaşı verilmesinin zorunluluk durumu vardır. Bu durum, yasalar ile kontrol altına alınmış bir kanundur. Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim öğretim gören öğrenciler, aldıkları eğitim çerçevesinde, staj yapma zorunluluğuna sahiptir. Öğrencilerin staj yaptıkları işletmeler staj süresi boyunca öğrencilere ödeme yapmak zorundadırlar.


2023 Bakanların Maaşları Ne Kadar? TIKLA

Kasiyer Maaşları Ne Kadar? TIKLA

Okumaya Devam Et

Rehber

TOEFL Sınavına Nasıl Girilir?

TOEFL Sınavı İngilizceyi üniversite düzeyinde kullanabilme beceresini ölçen akademik bir sınavdır. Dünyanın en saygın İngilizce seviye ölçme sınavları arasındadır. Üniversitenin bazı programlarında gerekli olabilen bu sınav ayrıca anlama yeteneğini de ölçer. İlgili programlara katılacak olan öğrenciler için bu sınav konuşma ve yazma becerisinin yanı sıra dinleme ve okuma üzerine de seviye tespiti yapmaktadır. 

Published

on

TOEFL Sınavına Nasıl Girilir?TOEFL, İngilizce bilgi ve becerilerinin üniversite düzeyinde ölçülmesi amacıyla yapılan akademik bir sınavdır. Dünya genelinde saygın bir seviye ölçme aracıdır. Bu sınav, üniversite programlarına katılmak isteyen öğrencilerin İngilizce anlama yeteneklerini ölçmenin yanı sıra konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerilerini de değerlendirir. Böylece öğrenciler, ilgili programlara katılmak için gerekli düzeyi belirlemiş olurlar.

ETS(Educational Testing Services)ETS(Educational Testing Services)

TOEFL sınavı, İngilizce dil seviyesini ölçmek için ETS (Educational Testing Services) şirketi tarafından düzenlenmektedir. Bu sınava, ana dili İngilizce olmayanlar da katılabilir. TOEFL, dünyanın 100’den fazla üniversitesi tarafından yaygın olarak kullanılan bir sınavdır.

TOEFL sınavına nasıl girilir sorusunu yanıtlayacak olursak eğer, online kayıt zorunluluğunun bulunduğunu belirtmemiz gerekir. Online kayıt ardından belirtilen tarihlerde online katılımla sınav gerçekleşebilmektedir. Bu yüzden TOEFL kayıt işlemleri için aşağıdaki başvuru rehberi dikkatlice incelenmelidir.

TOEFL Açılımı Nedir?

TOEFL Açılımı Nedir?TOEFL Açılımı Nedir?

TOEFL sınavı, akademik seviyede İngilizce öğrenmek isteyenlerin kaygı duyduğu bir konudur. Bu sınav, kendi becerilerini ölçmenin yanı sıra kariyerlerini ilerletmek isteyen öğrenciler tarafından da tercih edilir. TOEFL sınavına nasıl girileceği ise sıkça sorulan bir sorudur. Endişelenmeyin, size en güvenilir kaynaklardan derlediğimiz bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Bu bilgiler sayesinde TOEFL sınavına hazırlık yapabilir, sınavı başarıyla geçebilirsiniz.

TOEFL, yani Test of English as a Foreign Language sınavı birçok farklı meslekte iyi bir gelecek planı için önemli bir sınavdır. Yalnızca İngilizce konuşulan programda okuyacaksanız TOEFL katılmanız önemlidir. Çünkü dünya çapında 10.000’e yakın üniversiteye katılma şansınız olur. Elde edilen başarı seviyesi farklı ülkelerde özel kurumların kapısını da açabilir. TOEFL sınavının temel amacı girecek olan öğrencilerin üniversite düzeyinde sahip öldükleri dil bilgisini ölçmektir. Üniversite programında yazılan, konuşulan ve duyulan İngilizcenin anlama ve kullanma becerisi ölçülür.

TOEFL Sınavına Nasıl Girilir?

TOEFL Sınavına Nasıl Girilir?TOEFL Sınavına Nasıl Girilir?

Öğrencilerin başarılı bir kariyere sahip olmaları için ETS tarafından kaynaklar sunuluyor. Sınavı başarıyla tamamlamak isteyen öğrenciler ETS’nin resmi kaynaklarını kullanmalı. ETS’nin hazırladığı sınav kariyer açısından önemlidir ve sınava nasıl girileceği merak ediliyor. Tüm detaylar için şu sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://www.ets.org

TOEFL sınavına nasıl girileceğini açıkça söyleyelim; ETS’nin resmi web sayfasını ziyaret etmelisiniz. Sınavı almak için gerekli işlemler, merkezi panel üzerinden yapılır. Yönergeleri takip eden adaylar, başarılı TOEFL katılımcısı olarak kabul edilir. Sınav sonucu ve duyuruları da ETS tarafından takip edilebilir. Tüm diğer işlemlere ise sadece kayıtlı kullanıcılar erişebilir.

TOEFL Nasıl Bir Sınav?

TOEFL Nasıl Bir Sınav?TOEFL Nasıl Bir Sınav?

TOEFL Sınavına Nasıl Başvuru Yapılır?

TOEFL sınavına başvurmak isteyenler için adımlar çok basit. İlk olarak sınavın online yapıldığını bilmelisiniz, yani sınavı bilgisayar başında yapabileceksiniz. Başvuru işlemleri de online olarak gerçekleştiriliyor. En çok kullanılan başvuru yolu, resmi ETS web sitesi üzerinden yapılıyor. ETS’nin web sitesine girerek kayıt menüsüne ulaşabilirsiniz.

Türkçe dil desteği sunmayan yabancı bir şirketten bahsediyoruz, ama bir kez kayıt olunduktan sonra panel üzerinden sınav tarihleri ve yerleri gibi diğer bilgileri almak mümkün oluyor. Yani kayıt öncesi sıkıntı yaşanabilir ama sonrasında işler yoluna giriyor.

TOEFL Belgesi Nasıl Alınır?

TOEFL Belgesi Nasıl Alınır?TOEFL Belgesi Nasıl Alınır?

TOEFL belgesi elde etmek, aslında TOEFL sınavındaki başarılı performansla eşdeğerdir. Bu belge, İngilizce yeterliliğini arayan özel kuruluşlara, lisans ya da doktora programları gibi eğitim alanlarında katılım hakkı verir. TOEFL sınavı 4 farklı bölümden oluşur ve tamamlandığında belge sahibi olunur. Bu belge ile yurtiçinde ve yurtdışında eğitim kariyerini daha iyi yönlendirmek mümkündür.

TOEFL Sınavına Nasıl Hazırlanılır? Tıkla Öğren!!


Okumaya Devam Et

Rehber

TOEFL Sınavına Nasıl Hazırlanılır?

TOEFL Sınavına Nasıl Hazırlanılır?; İngilizce seviyelerimizi göstermek için yapılan sınavlara girmek ve iyi puan almak gerekir. Bu sınavlardan birisi de Test of English as a Foreign Language olmaktadır. Bu sınav TOEFL kısaltması ile kullanılmakta ve ilk kez 1964 yılında uygulanmıştır. Bu sınav Birleşik Krallık, Avustralya, Hollanda gibi ülkelerin içerisinde bulunduğu yüz oyuz ülkede ve birçok üniversitede kabul görmektedir. Bu sebeple TOEFL sınavına hazırlanırken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Published

on

TOEFL Sınavına Nasıl Hazırlanılır?; İngilizce seviyelerimizi göstermek için yapılan sınavlara girmek ve iyi puan almak gerekir. Bu sınavlardan birisi de Test of English as a Foreign Language olmaktadır. Bu sınav TOEFL kısaltması ile kullanılmakta ve ilk kez 1964 yılında uygulanmıştır. Bu sınav Birleşik Krallık, Avustralya, Hollanda gibi ülkelerin içerisinde bulunduğu yüz oyuz ülkede ve birçok üniversitede kabul görmektedir. Bu sebeple TOEFL sınavına hazırlanırken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.
TOEFL Nasıl Geçilir?

TOEFL Nasıl Geçilir?TOEFL Nasıl Geçilir?

TOEFL sınavı, İngilizce bilmeyenler için zor geçebilen bir sınavdır. Fakat kuralları takip ederek düzenli çalışanlar kazanabilir. Bu sınav, İngilizce dil yeterliliğinin ölçüldüğü bir testtir. Sınava göre öğrenci alımları yapılır ve puanlama 0-120 arasında ölçeklendirilir.

TOEFL sınavı ile ilgili kurumlar, belirledikleri taban puanlar doğrultusunda öğrenci veya çalışan alımı yaparlar. Sınavda okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört bölüm bulunur. TOEFL sınavına nasıl hazırlanılacağı ise genellikle bu bölümlerden başlayarak cevaplanır. Bu nedenle sınav adayları, her bölüm için ayrı ayrı çalışarak sınava en iyi şekilde hazırlanabilirler.

TOEFL’a Nasıl Çalışılır?

TOEFL'a Nasıl Çalışılır?TOEFL’a Nasıl Çalışılır?

TOEFL sınavına hazırlanırken dört farklı bölüme çalışmanız gerekiyor: okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Her bölümün kendine özgü özellikleri var ve hepsi için ayrı çalışma yöntemleri kullanmak önemlidir. Okuma bölümünde, pratik yaparak İngilizce metinleri anlama becerilerinizi artırabilirsiniz. Yazma bölümünde, örnekler ve kalıplar kullanarak etkili yazma becerileri geliştirebilirsiniz. Dinleme bölümü için, İngilizce konuşulan materyalleri dinleyerek anlama becerinizi iyileştirebilirsiniz. Konuşma bölümünde, konuşma pratiği yaparak kelime haznenizi artırabilirsiniz. TOEFL sınavına hazırlanmak zorlu bir süreç olabilir, ancak doğru planlama ve çalışma yöntemleri ile başarılı olabilirsiniz.

TOEFL sınavında okuma bölümü nasıl işler? TOEFL sınavına katılım sağlayacak birçok kişi, İngilizce okuma becerilerinin TOEFL sınavını nasıl etkilediğini merak etmektedirler. Okuma bölümü, öğrencilerin okuma becerilerini ölçmeye odaklanır. Bu kısımda, öğrencilere üç veya dört farklı metin sunulur ve metinlerin okunarak cevaplanması istenir. TOEFL sınavındaki okuma bölümü oldukça önem taşır ve başarıya ulaşmak için düzenli İngilizce okuma alıştırmaları yapmak gerekir.
Okuma bölümünde iyi performans göstermek için, okuma alışkanlıklarımızı ilerletmemiz gerekiyor. Bu yüzden sık sık okuma yapmamız ve okurken fark etmediğimiz dilbilgisi yapıları ve kelimeleri kaydetmemiz gerekiyor.

TOEFL sınavında en önemli bölümlerden biri olan Writing, yani yazma kısmı, öğrenciler için büyük bir önem taşımaktadır. 50 dakikalık süre içerisinde bu bölümden dolayı sınava giren öğrenciler, başarılı olmak için tutarlı ve bütünsel bir metin oluşturmalıdır. Bu metinlerinde dil bilgisi hatalarından kaçınılmalı ve cümleler arasında mantıklı geçişler sağlanmalıdır. Başarılı bir Writing sınavı için bu noktalara dikkat etmek gerekmektedir.

Yazılı sınavlara hazırlananlar, belirli kalıplar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Özellikle yazma bölümü için hazırlık yaparken bu kalıpları öğrenebilmek başarı için önemlidir. Başlangıçta “I strongly believe that” ifadesi kullanılarak konuya girebilirsiniz. Bu kalıpları doğru öğrenmek ve kullanmak, yazılı sınavda başarılı olmak için gereklidir.

TOEFL sınavının dinleme bölümüne hazırlananlar için önerimiz, dizi izlemeye başlamalarıdır. Düzenli olarak bol bol dizi izlemek, iyi bir aktivitenin yanı sıra sınava hazırlık açısından da oldukça faydalıdır. Popüler haber kanallarını takip etmek ve canlı yabancı radyo yayınlarını dinlemek de dinleme bölümü için önemli birer kaynak olabilir. Bu sayede sınavda başarılı olma şansınızı artırabilirsiniz.

TOEFL Belgesi Nerelerde Geçerli?

TOEFL Belgesi Nerelerde Geçerli?TOEFL Belgesi Nerelerde Geçerli?

TOEFL sınavı, birçok alanda geçmişli bir testtir. Dünya genelinde 150’den fazla ülke ve 10.000’den fazla üniversite ve çok sayıda diğer kurumda TOEFL puanları geçerlidir. Ayrıca göçmenlik ofisleri veya çalışma vizesi başvuruları için de TOEFL sınavının sonuçları kullanılabilir. Türkiye’de, TOEFL sınavı YDS’ye denk kabul edilir. Yani, YDS puanının işe yaradığı yerlerde TOEFL puanları da kabul edilir.

TOEFL sınavına nasıl gireceğinizi merak ediyorsanız, size yardımcı olacak bir kaynak var. Mulakatmerkezi.com’da yer alan TOEFL Sınavına Nasıl Girilir? adlı rehberi inceleyebilirsiniz. Bu yazıda, TOEFL sınavına kayıt olma sürecinden test gününde yapılması gerekenlere kadar her ayrıntı detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ayrıca yazıda TOEFL sınavına hazırlanmak için öneriler de yer alıyor. TOEFL sınavına girme konusunda endişeleriniz varsa, bu yazı size yardımcı olabilir!
Okumaya Devam Et

Trend İçerikler